RELATIESCHOOL: JEZELF ZIJN EN PASSIE HOUDEN
 
KAN DAT DAN,  JA? door volop te durven beminnen en teleur te stellen 
 
Alle paren beminnen elkaar en stellen elkaar teleur, toch. Dat is de EERSTE GROTE ZEKERHEID 
Ken jij andere paren? Kijk om je heen naar je vrienden, je buren, je ouders, je neven en nichten, je tante, je vrienden en last but not least jijzelf ? Ik ken niemand waar het anders gaat. Jij wel, laat maar weten, interessant om samen over te praten. 
 
Vanuit deze waarheid leven, voorkomt veel ellende.  Je weet dan tenminste wat je kan verwachten als je een relatie begint. Je hebt dan in ieder geval realitische verwachtingen. Ouders en scholen kunnen hun kids leren dat een relatie een contract is om elkaar intens te beminnen en evenveel teleur te stellen en zelfs te kwetsen. 
 
Teleurgesteld en gekwetst? Het vak "omgaan met kwetsuren" biedt alle hulp. 
In intieme relaties worden we teleurgesteld en zelfs gekwetst. Dat is een gegeven. Het probleem is dat we niet geleerd hebben om op een goede manier om te gaan met teleurstellingen  en kwetsuren. Daar wringt de schoen die ons in allerlei relatiebochten laat kruipen. Als we nu op school: de cursus "omgaan met kwetsuren krijgen", een onderdeel van het vak houden van jezelf, weet je hoe je je eigen kwetsuren kunt herstellen.
Als je gaat fietsen, weet je dat je en lekke band kan krijgen. Het is dan handig als je deze zelf kan herstellen. Zo is het ook in relaties.In deze webschool kan je alsnog dit vak leren.  
 
VOORBEREID AAN EEN RELATIE BEGINNEN
 
KEN DE ANDERE ZEKERHEDEN
 
drie: een geliefde haalt de beste en de slechtste kanten bij jou naar boven. Je kunt er zeker van zijn. in een intieme relatie leer je jezelf heel goed kennen. Tot je verbazing komen zowel je mooiste en liefste kanten naar de oppervlakte, maar ook je meest gemene en lastige kanten. Een geliefde kent na een aantal jaren al je gevoelige plekken, hij kan je diep ontroeren maar niemand kan je ook zo erg kwetsen, zelfs in je ergste wonden. Ook dat is eigen aan de liefde.
 
vier: tachtig procent van de relatieproblemen hebben niets met de relatie zelf te maken
dat kan een troost wezen
 
vijf : Je relatie kan nooit beter zijn dan de relatie met jezelf
oei, dat is een lastige, daar vertel ik zo dadelijk meer over
 
 
WELKE RELATIE ?  AANPASSEN OF AFSTEMMEN ?  
 jouw manier van omgaan met teleurstelling en kwetsuren bepalen of je een relatie krijgt vanuit aanpassen of vanuit afstemmen.    
        
AANPASSEN: DE LIEFDE VOOR MEZELF<DE LIEFDE DIE IK WIL  ONTVANGEN
 
BESCHULDIGDE STA OP
Je geliefde heeft je weer eens teleurgesteld. Je trekt je terug. Je sluit je hart of je geslacht. Mannen sluiten eerder hun hart, vrouwen eerder hun geslacht en je wacht tot de ander het goedmaakt. Zo kan je lang wachten. Op die manier wachten mannen en vrouwen al eeuwen op elkaar.  Als je geliefde schuld bekent met interest, kan je weer ontdooien en geleidelijk wordt je weer lief en laat je weer je liefde stromen.
 
TELEURSTELLING VERMIJDEN je doet je best om het fijn te hebben met elkaar en ruzies en teleurstellingen te vermijden. Je houdt je vaak in, zegt vaak je mening of gevoel niet meer. Je durft  jezelf niet meer te zijn, want dan komt er weer ruzie. Je wilt het goed hebben met elkaar maar voor je het in de gaten hebt, heb je een oppervlakkige relatie en loop je voortdurend op eieren.
 
AFHANKELIJK EN VERSTRENGELD de liefde, aandacht en waardering van je geliefde is heel belangrijk voor jou. Zonder zijn aandacht en waardering kan je niet leven. Je doet je best om zijn aandacht te behouden, zelfs door je eigen belangen weg te cijferen en ver over je eigen grenzen te gaan. Op deze manier raak je afhankelijk van hem en raak je verstrengeld in elkaar. Dit doodt nu precies de aantrekkingskracht naar elkaar.
 
AFSTEMMEN: DE LIEFDE VOOR MEZELF >DE LIEFDE DIE IK WIL ONTVANGEN  
  
GEEN SCHULD MAAR EEN SPIEGEL 
 
je houdt van jezelf en kan jezelf liefde, warmte en waardering geven. Je bemint elkaar en stelt elkaar teleur. Dat hoort bij een liefdesrelatie. Het doet pijn als je teleurgesteld bent en je neemt tijd om deze teleurstelling te voelen en verwerken. Je zorgt ervoor dat jij zo vlug mogelijk deze wonde hebt geheeld. Dat wil je om weer zo snel mogelijk open te zijn in het beminnen en het vrijen. je vertelt aan je geliefde door welk proces je bent gegaan, zonder deze te beschuldigen. Hij is voor jou alleen maar een spiegel geweest die pijn heeft losgemaakt.
 
JEZELF ZIJN EN VERBONDEN
 
je vindt het  fijn om jezelf te zijn en alles wat in je leeft met een geliefde te delen en je geliefde doet dit ook met jou. Je houdt je daarbij niet in. Je laat jezelf zowel in je mooiste als lastigste kanten aan je geliefde zien. Je bent je bewust dat je geliefde hier soms heel blij mee zal zijn en zich soms heel gekwetst zal voelen, maar dat is geen probleem. Dan heelt hij zijn wonden, net zoals jij die heelt en daarna kunnen jullie weer heerlijk beminnen.
 
JE SCHADUWKANTEN IN HET LICHT BRENGEN
 
In je relatie raakt je geliefde je mooiste kanten maar ook je meest pijnlijke kanten. Dit zijn de kanten waar jij je voor schaamt,, die diep in jou in je schaduwkanten verborgen zijn. Het zijn de kanten waarin je je geliefde pijn wilt doen, wilt vernederen en wilt vernietigen. Het zijn kanten die je van jezelf veroordeelt, maar je kunt ze ook anders zien. Je schaduwkanten laten je glimpen zien van je diepste pijnen. alles wat jij je geliefde wilt aandoen, is jou ooit als kind aangedaan. Je wilt dus je geliefde datgene aandoen wat jou is aangedaan vanuit je vergeldingsrecht. Het is belangrijk om de pijn die op je vergeldingsrecht zit erkenning te geven door je verantwoordelijk te voelen voor je schaduwkanten en deze erkenning te geven als kanten van jezelf. Alle mannen voelen zich diep gekwetst door vrouwen, zijn bang voor hen en zijn woedend op hen. Alle vrouwen voelen zich diep gekwetst door mannen, zijn bang voor hen en zijn woedend op hen. Deze kanten erkenning geven brengt heel veel weggestopte levenskracht en liefde naar boven. Je wordt er een heler mens van. 
 
VRIJ EN AUTONOOM 
Je houdt van jezelf en kan jezelf liefde, warmte en waardering geven. Je bent daarin niet afhankelijk van je geliefde. Wat hij je geeft aan liefde en waardering is extra en dat komt vaak zo onverwachts. Jullie zijn vrij en autonoom naar elkaar en dat geeft een intense verbonden band.  
 
We willen allemaal hetzelfde
 
Er is een diep verlangen in ons, als mens, om een ander mens echt te ontmoeten en in deze ontmoeting helemaal onszelf te zijn, ons helemaal te laten zien en gezien te worden, om liefde te leven en geliefd te worden. Uitreiken in onze verlangens doen we zowel vanuit ons hart als vanuit ons geslacht, want beide organen zijn, vanuit hun natuur gezien, liefdesorganen. Dit uitreiken is een intens proces dat met vele angsten en verlangens gepaard gaat en de zachtste en wreedste kanten in ons openmaakt. Het is een geweldig leerproces om onszelf hierin te leren kennen. Dit uitreiken in liefde gebeurt vanuit de aantrekkingskracht naar een tegengestelde kracht. Mannen reiken uit naar vrouwen, vrouwen naar mannen en binnen hetzelfde geslacht reikt het mannelijke uit naar het vrouwelijke, en het vrouwelijke naar het mannelijke. 
In deze school zal ik het hoofdzakelijk hebben over de man-vrouw relatie omdat ik daar zelf het meest vertrouwd mee ben. Maar dezelfde inzichten gelden ook voor de aantrekkingskracht binnen hetzelfde geslacht tussen het mannelijke en het vrouwelijke.
 
Maar we hebben niet geleerd hoe we onszelf en een ander mens kunnen liefhebben. 
 
Bij onze geboorte houden we van onszelf: we vertrouwen onszelf volledig en voelen vreugde over wie we zijn. Maar na een aantal jaren krijgen we oordelen over onszelf en gaan we onszelf veroordelen in het verlengde van de oordelen van onze ouders. We vervreemden van wie we van binnen zijn.
In onze eerste levensjaren leren we, in een afhankelijke en ongelijkwaardige situatie in de ontmoeting met onze ouders, alles over warmte geven en ontvangen, veiligheid en koestering voelen, liefde geven en ontvangen. Vanaf vier à zes jaar reiken we bovendien ook in liefde uit naar de ouder van de andere sekse. Hij of zij is onze geliefde en dit voelen we door ons hele lijf. Ook dit is een afhankelijke relatie waarin onze ouder deze pure liefde niet kan zien. In deze eerste liefde leren we echter alles over de liefde, hoe we liefde kunnen geven en ontvangen. Deze blauwdruk nemen we mee naar ons volwassen liefdesleven en die ontvouwt zich opnieuw bij onze eerste verliefdheid. Vandaar dat we ook afhankelijke relaties creëren en vanuit bezitsliefde gaan leven.  Dat maakt onze relaties ingewikkeld terwijl houden van onszelf en van een ander mens vanuit onze natuur heel eenvoudig is. 
 
Kunnen we houden van een ander mens als we niet houden van onszelf?
 
Ja, we kunnen houden van een ander mens als we niet houden van onszelf. We kunnen warmte, aandacht, zorg, liefde en waardering aan een ander geven. Maar als onze geliefde ons kwetst, raken we innerlijk uit balans omdat we geen innerlijk draagvlak hebben van liefde voor onszelf. Bovendien kunnen we de liefde en warmte moeilijker ontvangen als we geen liefde aan onszelf kunnen geven. We raken ook veel vlugger in een relatie verstrengeld en verliezen onszelf makkelijk in onze geliefde. Als de ander ons op één of andere manier in de steek laat, voelen we ons diep gekwetst alsof alle grond onder onze voeten verdwijnt. 
 
Liefhebben: een kunst en een kunde.
 
Een intieme relatie onderhouden vraagt veel inzicht in jezelf, in mannen en vrouwen, het vraagt veel overgave en inzicht in liefde. Geen wonder dat de meeste paren hierin vastlopen. Je kan het vergelijken met autorijden in het drukke verkeer terwijl je nooit rijles hebt gevolgd. Een paar lessen kunnen veel schade en brokken voorkomen.
 
 
De aantrekkings- en afstotingskracht tussen mannen en vrouwen. 
 
Sinds er mensen op aarde zijn is de aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen bepalend voor het voortbestaan van de menselijke soort op aarde. Mannen en vrouwen zijn daarin aangewezen op elkaar en hebben daarin een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid naar elkaar. 
In den beginne was dit heel natuurlijk want ze leefden letterlijk en figuurlijk naakt met elkaar. Hun hartsliefde en seksuele liefde was vrij en ongebonden en sloot naadloos aan bij elkaar. Er was geen bezitsdrang of jaloezie en geen enkele man of vrouw werd uitgesloten uit het grote liefdes samenspel. 
 
Sinds de zondeval werd het heel anders. Mannen en vrouwen kregen oordelen van goed en kwaad en oordelen naar elkaar. Ze voelden zich onzeker en kwetsbaar en gingen zich voor elkaar verbergen want ze werden bang van de oordelen naar elkaar. Daarmee ontstonden maatschappijen die gebaseerd waren op macht en onmacht, bezit, angst, controle en jaloezie. Sindsdien zitten mannen en vrouwen al eeuwenlang verstrikt in elkaar en knechten ze elkaar. Ze verstaan zichzelf niet meer in hun authentieke natuur, noch de andere sekse.
De aantrekkingskracht is gebleven maar ze weten niet meer hoe ze die op een natuurlijke manier vorm kunnen geven, ze leven in strijd met elkaar.
Daardoor trekken ze elkaar voortdurend aan en stoten elkaar dan weer af. Ze maken elkaar verwijten, begrijpen niets van elkaar en sluiten daarna weer elkaar in de armen. Soms met dezelfde man of vrouw, maar heel vaak wordt het verhaal verder gezet met een volgende man of vrouw. Mannen en vrouwen verlangen heel intens naar elkaar zowel in hun hart als in hun geslacht. Maar door  alle eeuwen heen hebben ze elkaar ook heel intens geknecht en gekwetst. Mannen en vrouwen doen dit op verschillende manieren maar in de pijn en kwetsing die ze elkaar aandoen zijn mannen en vrouwen aan elkaar gewaagd. Deze kwetsing is immers het gevolg van het onvervuld zijn in zichzelf. Daardoor verwachten ze en blijven ze hopen dat de andere sekse hun vervulling brengt. Ze verwachten van de ander wat ze zichzelf niet kunnen geven en daardoor blijft de strijd bestaan. 
  
De sleutel voor een gelukkige relatie !!! 
 
Een man en vrouw, die zich aangetrokken voelen en verliefd worden op elkaar wisselen moeiteloos hun hartsliefde en seksuele liefde uit met elkaar. Het uitwisselen van de liefde in deze beide polen op een gelijkwaardige manier, is hun natuurlijke belofte aan elkaar. 
 
Deze belofte, dit engagement: "we wisselen elke dag onze hartsliefde en onze seksuele liefde uit met elkaar"  is de sleutel voor een gelukkig relatieleven en rijk seksueel leven met respect voor elkaar. Het helpt paren om deze belofte vast te leggen in een liefdescontract. Voor een voorbeeld van een liefdescontract, klik op meer weten. 
Hoe verloopt meestal een relatie? deze is voorspelbaar!!
Na een langere tijd samen zijn vergeten mannen en vrouwen waarom ze "ja" gezegd hebben tegen elkaar.  
 
Na de verliefdheid waarin ze elkaar vanzelf verstaan komen de eerste kwetsingen naar elkaar.
Mannen hebben de neiging om zich in hun gevoelens af te sluiten en zo trekken ze zich uit hun hart terug.
Vrouwen hebben de neiging om hun liefde onder controle te houden en zo trekken ze de seksuele overgave terug.
Zo is het commitment waarop hun relatie steunde verbroken en beiden voelen zich  door elkaar bedrogen.
 
Ze kunnen dit alleen herstellen als ze ontdekken dat de sleutel in hen zelf zit en niet bij de ander. Deze sleutel wordt alleen weer beschikbaar als zowel man als vrouw zelf verantwoordelijkheid op zich nemen om de hartpijn en seksuele pijn uit hun eigen leven te helen en deze niet met de liefde-energie van de relatie te vermengen. Dit is alleen mogelijk als ze hun eigen persoonlijke groeiproces aangaan, om hun ware authentieke, natuurlijke aard als vrouw en als man te herontdekken.
 
Zo kunnen ze opnieuw op een natuurlijke manier levenslang hun commitment vorm geven om de liefde van hun hart en de seksuele liefde dagelijks en evenwaardig in ontmoeting te laten zijn met elkaar. Mannen en vrouwen passen hierin precies in liefde en overgave bij elkaar. Ze zijn dan opnieuw letterlijk en figuurlijk naakt naar elkaar, zonder elkaar te willen knechten of bezitten, zonder angst en zonder schaamte.  Het is deze weg die mannen en vrouwen samen doorlopen als ze van huiskamer één of twee naar huiskamer vijf doorgroeien.   
 
Tien deugden in de liefde. 
 
1. We blijven elkaar beminnen alsof het de eerste dag is dat we elkaar ontmoeten en aanraken.
2. We hebben evenveel respect voor onszelf als voor onze geliefde.
3. We nemen verantwoordelijkheid voor onze eigen kwetsingen, gedachten, gevoelens en daden.
4. We praten vanuit onszelf en vertellen onze wensen, verlangens, emotionele pijnen en angsten aan onze geliefde, zonder onze geliefde verwijten te maken.
5. Eén avond in de week is een avond speciaal voor onze liefde waarbij we zowel vanuit onze liefde uit ons hart als uit ons geslacht elkaar ontmoeten.
6. We geven wekelijks aan elkaar een kleine attentie (complimentje, kadootje, kaartje, bloemetje enz)
7. We zijn ieder voor onszelf verantwoordelijk voor de vervulling en het geluk in ons eigen leven.
8. We herbronnen één avond in de week met eigen vrienden, los van elkaar.
9. Bij verschil van mening zoeken we naar oplossingen die voor allebei goed voelen, en bij kwetsingen zoeken we naar wegen tot herstel.
10. We blijven in verbinding met elkaar zowel in onze vreugde als in onze pijn.
 
 Tien zonden in de liefde.
 1. We noemen elkaar mama en papa zodat de aantrekkingskracht naar elkaar vlug verloren gaat.
2. We verwachten van elkaar dat de ander ons gelukkig maakt en garanderen elkaar dat we op deze manier nooit gelukkig worden.
3. We maken ons in alles afhankelijk van elkaar zodat we geen eigen leven meer hebben.
4. We geven kritiek en verwijten naar elkaar in plaats van onze wensen, verwachtingen en angsten uit te spreken.
5. We zijn voorzichtig met elkaar en vermijden om elkaar te raken en pijn te doen, zo gaat ook de liefde en vreugde verloren.
6. We steken meningsverschillen in de doofpot zodat we steeds meer afstand en onderhuidse irritatie krijgen.
7. We sluiten onze gevoelens en hart af voor elkaar en vermijden ook seksueel contact zo worden we vlug vreemden voor elkaar.
8. We zorgen ervoor dat ons leven altijd leuk en spannend is, dat is de beste manier om diepgang te vermijden.
9. We spelen moeder of vader over de ander, zo zorgen we dat één van beiden vlug vreemd gaat en een echte man of vrouw gaat zoeken. 
10. We trachten de ander continu te veranderen en corrigeren, zo vermijden we elke intimiteit.   
 
Hoe worden we voorbereid op een relatie?
 
De oorzaak voor de meeste relatie problemen ligt bij onze allereerste liefdesrelatie, we worden immers op een erg gebrekkige en afhankelijke manier op een intieme relatie voorbereid. We vormen dan ook vooral afhankelijke en bezitsrelaties, een model dat ver verwijderd is van de natuurlijke liefdesrelatie tussen mannen en vrouwen.
 
Het is geen wonder dat 80% van de problemen in onze relatie niet met elkaar, maar met deze gebrekkige voorbereiding en het ontbreken van liefde voor onszelf te maken heeft.  
voor meer info over deze voorbereiding: klik hier
 
Verbinding maken en loslaten
 
Eén van de belangrijkste uitdagingen voor mannen en vrouwen op dit ogenblik is enerzijds leren om waarachtige verbindingen te maken zonder aanspraken op bezit en anderzijds leren om elkaar los te laten op een liefdevolle manier. 
 
Een diepe verbinding is alleen mogelijk als je helemaal jezelf bent en je noch in je meest liefdevolle kanten, noch in je schaduwkanten verbergt voor elkaar. Op deze manier laat je jezelf zien precies zoals je bent en ontmoet je een ander mens zoals die is. Alleen in deze innerlijke rust en liefde kan er ware verbinding met jezelf en met de ander zijn.
 
Een liefdesrelatie duurt zolang ze groei is voor allebei, soms is dat levenslang maar meestal is dit korter.
Als je te vroeg afscheid neemt en alle thema's die in deze relatie leefden zijn nog niet uitgewerkt, zal je in een volgende relatie dezelfde thema's te verwerken krijgen.
Als je uit angst voor verlies, pijn of drang naar zekerheid blijft hangen in een relatie waarvan de liefdeskracht dood is, zal je jezelf schaden en je levenskracht zal kwijnen.
 
Het is de kunst om elkaar dan liefdevol en met respect los te laten ook al doet scheiden altijd pijn. 
In dit loslaten kan je elkaar bedanken voor de weg die je samen bent gegaan, voor alle ervaringen die je bent aangegaan en voor de groei die je hebt doorgemaakt. Maar dit soort loslaten is alleen maar weggelegd voor mannen en vrouwen die een basis van liefde hebben in zichzelf.
  
Trouw zijn? aan jezelf? aan elkaar? 
 
In huiskamerklas één en twee staat trouw zijn aan jezelf en aan elkaar meestal op gespannen voet. Vele paren geloven dat ze maar twee keuzes hebben: of zich aanpassen aan de ander ten koste van zichzelf, of hun eigen zin krijgen ten koste van de ander. Dit komt omdat beiden verwikkeld zijn in vele afhankelijkheden waardoor ze niet vrij zijn om zichzelf te zijn. Trouw zijn aan de ander is daarbij de maatschappelijke regel maar ondertussen gaan de meesten in gedachten, in gevoelens en zelfs in hun daden vreemd.
 
Vanaf huiskamerklas drie verandert dit gegeven. Mannen en vrouwen voelen zich vervuld in zichzelf en zijn rijkdom voor elkaar. Ze zijn trouw aan zichzelf en het maakt niet meer uit wat hun partner wel of niet met anderen doet. Ze leven vanuit de rijkdom die ze hebben met elkaar. Naarmate het groeiproces vordert vinden ze steeds meer een basis van liefde en worden steeds minder geplaagd door gevoelens van jaloezie of verlatingsangst. Ze leven hun liefde totaal en in vrijheid met elkaar zonder aanspraak te maken op bezit. Beiden hebben ook een eigen draagvlak zowel voor hun vreugde als voor hun pijn.
 
Eén relatie of verschillende relaties na elkaar: mislukking of een zegen? 
 
We leven nog steeds met een oud beeld dat een relatie levenslang moet zijn en uit elkaar gaan een mislukking van een liefdesrelatie is. Dit beeld komt uit een tijd waarin mannen levenslang hetzelfde werk deden en vrouwen levenslang thuis bleven. De groeiprocessen waren daardoor aanzienlijk trager. In deze tijd verlopen groeiprocessen veel sneller en verlangen we dat onze intieme relaties onze persoonlijke groeiprocessen ondersteunen. 
Onze diepste vervulling in de liefde bestaat erin helemaal onszelf te zijn, en daarin ons vermogen om lief te hebben en liefde te ontvangen helemaal te leven.
De kans dat we dit in deze tijd met één partner vorm kunnen geven is daardoor veel kleiner. 
Levenslang met elkaar leven kan een keuze vanuit rijkdom of vanuit angst zijn.
Meerdere relaties na elkaar kan een keuze van rijkdom zijn of een keuze vanuit angst en onvervuldheid.
Dus zowel de ene als de andere vorm kan armoede of rijkdom zijn.
relaties als groeiproces:
je komt een geliefde tegen die op dat moment bij je groeiproces past om zaken helder te maken, te mogen voelen en ervaren terwijl je volop leeft en bemint met elkaar. Daarin groei je verder, tot je alles geleefd hebt en geleerd hebt wat je in deze relatie kon ervaren. je botst dan op de limieten, de grenzen aan mogelijkheden van deze relatie. Als dat gebeurt zal je elkaar op een natuurlijke liefdevolle manier loslaten en bedanken. 
Er komt dan een tijd van alleen zijn  waarin je andere zaken kan ervaren en doorvoelen, ook dat is een leer periode, waarin je kansen krijgt om verder te groeien en te helen. 
Op een bepaald moment komt er weer een nieuwe geliefde in je leven die past bij het groeiproces waarin je je op dat moment bevindt en ook daarin kan je weer ervaren en helen tot je ook hier weer al je groeipotentieel in hebt doorvoeld en doorleefd. Zo gaat je leven verder trouw aan jezelf in je groeiproces en wordt je steeds een heler en rijker mens.  
 
 
Voor de uitgebreide versie: klik hier.
  
Het belang van liefdevolle relaties tussen mannen en vrouwen voor de wereldvrede.
 
De wereld bestaat uit mannen en vrouwen. Het samenspel tussen hen bepaalt ook het wereldspel. Alle krachten die tussen mannen en vrouwen spelen zijn dezelfde krachten die ook op wereldvlak spelen. 
Pas als mannen en vrouwen hun eigen natuur in hun diepste wezen verstaan en van hieruit durven leven met elkaar en in alle openheid hun harts- en seksuele liefde kunnen geven, kan er innerlijke rust en vrede in mannen en vrouwen zijn en van daaruit vrede in de wereld.
  
Wie ben ik zelf vanuit mijn relatiewegen?
 
professioneel:
 
Als kind was ik nieuwsgierig naar de relatie tussen mensen en vooral tussen mannen en vrouwen. Mijn ouders vertelden me niets over de liefde en ook op school werd er niets over verteld. In mijn dromen zag ik wijze mannen en vrouwen die aan jonge mensen alles over de liefde vertelden. Want de liefdeskracht en seksuele kracht zijn de grootste krachten op aarde.
Ik werd arts en later psychiater. Ik specialiseerde me in relatie therapie, seksuologie en gezinstherapie. Ik begeleidde vele gezinnen en paren en leerde wat er wel en niet in hun liefde werkte. 
Mijn visie en werkwijze veranderden grondig toen ik lichaamstherapeut en seksueel lichaamstherapeut werd. De lichamen en diepe lagen van mensen vertelden me over hun eerste liefdesrelatie als kind met de ouder van de andere sekse, die als een schaduw boven alle volgende relaties hangt. Ik kreeg inzicht in de samenhang van het hart en het geslacht als liefdesspel.
Ik werd ook tantraleraar en leerde om los van oordelen te kijken en te zien in het moment zelf want mensen komen soms in relatie met elkaar vanuit de vreemdste zielenroerselen. 
 
persoonlijk: 
Zoals bij iedereen was mijn eerste liefdesrelatie mijn relatie met mijn moeder. Ik leerde daarin liefde vanuit afhankelijkheid kennen. Ik heb lange tijd vanuit klas twee mijn intieme relaties vorm gegeven maar voelde dat dit niet klopte met de ware natuur van de liefde. Toen ik zelf in een crisis kwam was dit een belangrijke doorbraak in mijn liefdesleven. Ik ben toen een twee jaar durende training intieme relaties gaan volgen. Deze weg sloot aan bij wie ik innerlijk was. Vanaf toen ben ik doorgegroeid en parallel aan mijn professionele ontwikkeling ben ik doorgegroeid naar relatieklas drie, vier, vijf en zes en kan nu af en toe in mijn intieme relatie glimpen van klas zeven ervaren. 
Ik voel me dankbaar naar alle vrouwen waarmee ik kortstondig of langdurig een relatie heb gehad. Ik heb vele vrouwen intiem gekend en bemind. Ze hebben allemaal nog een plaatsje in mijn hart. Ze waren allen een geschenk, hebben me gesteund en getest op mijn levenspad en gaven me kansen om te groeien en de paden van de liefde tussen man en vrouw intens en tot in de diepte te leren kennen.   
Ik leef nu met een vrouw in een relatie die aansluit bij de ontwikkeling waar ik nu zelf in mijn leven sta. Ik ben gegroeid van een relatie die steunde op bezitsliefde naar een relatie vanuit onvoorwaardelijke en universele liefde. Een weg die uiterst rijk voor mij en mijn geliefden is geweest. Zonder al deze ontmoetingen zou ik al deze inzichten en wijsheden hier niet kunnen vertellen.  
 

voor mijn uitgebreid persoonlijk relatieverhaal: klik hier

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

^ Naar boven