WELKOM IN DE SCHOOL VOOR PERSOONLIJKE GROEI EN EEN GELUKKIG LEVEN

JE VERLANGT NAAR EEN VERVULD LEVEN WAARIN JE JEZELF KUNT ZIJN EN JE EIGEN GROEIPAD KUNT VOLGEN, ZONDER DAT DE OMSTANDIGHEDEN AL TE VEEL JE LEVEN  BEPALEN ?    

 

JA, DAT KAN WANT HET IS JE NATUURLIJKE GEBOORTERECHT. 

 

"Vanuit je geboorterecht breng je alles wat in je binnenkant leeft op een transparante manier naar buiten. Binnen en buiten zijn hetzelfde.

In deze natuurlijke manier van samenleven, leven alle mensen op deze manier. We leven vanuit liefde, gelijkwaardigheid in vrede en harmonie samen. We zijn gelijkwaardig, verschillend en uniek. We leven transparant omdat alle levenskrachten die in de ene zijn, ook in de andere aanwezig zijn.  

 

Onderstaand het model voor natuurlijk leven 

 

                     

 

MAAR WAARSCHIJNLIJK ZAL JE VASTSTELLEN DAT JIJ EN DE WERELD WAARIN JE LEEFT, NIET OP DEZE MANIER SAMENLEVEN.

Je bent immers op een andere manier geprogrammeerd. Van in je prille kinderjaren leer je om je aangepast te gedragen zodat je acceptabel bent voor je ouders en voor de maatschappij. jVanuit deze maatschappij matrix ben je geprogrammeerd. Het is een programmering van meer dan drieduizend jaar oud.  

Je leeft volgens dit model: buitenkant-kloof-binnenkant-schaduwkant

 

 

                     

Wat wil dit zeggen? Je toont je vanuit een aangepaste buitenkant zodat je acceptabel bent. Hij bestaat uit je gedrag en je oppervlakkige gevoelens in reactie op anderen.  

 

Je verbergt wat echt leeft in je binnenkant. Deze bestaat uit de relatie met jezelf, los van anderen. 

 

Je leeft dus niet transparant, je zou zelfs kunnen zeggen dat je een dubbelleven leidt. 

 

Tussen je buitenkant leven en je binnenkant leven is een diepe kloof. Omdat je meestal naar buiten gekeerd leeft en weinig in contact met je binnenkant, leef je afgescheiden van wat er diep in jou leeft. 

 

In deze binnenkant heb je een geheime kamer, eigenlijk een geheime gevangenis waarin je alles waar je niet welkom mee was en bent, hebt opgesloten achter slot en grendel: je schaduwkant. Je hebt alles wat in je schaduwkant leeft verdrongen dwz naar onbewuste lagen verbannen. Daardoor neem je ook geen verantwoordelijkheid  voor deze donkere kanten. 

 

LEVEN VANUIT DEZE MAATSCHAPPIJMATRIX HEEFT VELE INGRIJPENDE GEVOLGEN 

 

We beginnen ons nu pas te realiseren wat de gevolgen zijn van deze manier van leven.

Je bent je heelheid kwijtgeraakt en dat zorgt er op zijn beurt voor dat je het gevoel hebt nooit goed genoeg te zijn. Logisch he, je mist wat, je moet altijd meer en beter zijn. 

 

Je leeft op elk niveau in je leven vanuit een hierarchisch model. Zo leef je ook naar jezelf zonder dat je je daar bewust van bent. Je leeft immers in je hoofd en je denkende hoofd stuurt je leven, het controleert en onderdrukt je levensimpulsen. Je hebt een functionerend lichaam terwijl je oorspronkelijk een voelend lichaam was. Als je pijn in je lichaam voelde, ging je aan die plek vragen wat er aan de hand was, je luisterde naar je lichaamsbewustzijn en handelde van uit deze innerlijke wijsheid. Je leefde in contact met je zelfhelend vermogen. Vanuit je denkende hoofd, luister je niet meer naar je lichaam. Je gaat naar dokters en die vertellen je wat er met jou aan de hand is. Op deze zelfde wijze is de wereld in zijn geheel georganiseerd. Onze wereldleiders luisteren niet naar het volk maar bepalen zelf wat goed en niet goed is voor het volk, zonder inspraak van dit volk. 

 

Leven vanuit dit model  kost heel veel energie, je moet allerlei kanten en gevoelens onderdrukken en onderdrukken kost energie maar creert ook onrust en innerlijke leegte. Het is deze leegte die ervoor zorgt dat je nooit genoeg hebt, je hebt steeds meer nodig. Op deze manier heb je een grote consumptiehonger en deze honger wordt gestimuleerd door de eigenaars van de consumptiemaatschappij. Want hoe groter jouw honger, hoe meer zij verdienen en hoe harder jij zult werken. Zo kom je in de ratrace terecht in je streven naar een goed en gelukkig leven. 

 

 

De meeste mensen zijn zich niet bewust van deze programmering want ze wordt je met de paplepel ingegeven en in je onbewuste lagen geprogrammeerd. 

 

PATRIARCHALE EN MATRIARCHALE KRACHTEN HEBBEN ONS GEVORMD EN MISVORMD

 

Heel vaak wordt gezegd dat we in een patriarchaat leven en dit is gedeeltelijk waar. Maar als we een patriarchaat definieren als een systeem met mannelijke dominantie en een matriarchaat als een systeem met vrouwelijke dominantie, zien we dat we door beide systemen gevormd en misvormd zijn. 

In de buitenwereld leven we in een patriarchaat. De mannen zijn hier dominanti aanwezig en leggen hun regels en wetten en gewoonten op. 

Maar als we kijken naar onze opvoeding en onze onderwijsinstituten, ziet dit er heel anders uit. Hier overheersen de vrouwen en leggen de vrouwen hun gewoonten, regels en wetten op. Zowel het patriarchaat als het matriarchaat zijn een onderdeel van het piramidale systeem van macht en onmacht. 

 

Algemeen kunnen we zeggen dat ieder mens gevormd en vervormd is door de invloed van zijn moeder, haar vreugde en haar trauma's  en de matriarchale krachten en door de invloed van zijn vader, zijn vreugde en zijn trauma's  en de patriarchale krachten.

 

De ene mens zal meer geleden hebben onder de invloed van zijn moeder, de andere onder de invloed van zijn vader. Bovendien zijn we ook allemaal gevormd en misvormd door de manier waarop deze vader en moeder samen hun liefde en seksuele liefde hebben vorm gegeven. Tijdens onze conceptie is hun blauwdruk als een eerst imprint diep in onze cellen ingepland.

 

BIJZONDERE TIJD: VAN HET VISSENTIJDPERK NAAR HET WATERMANTIJDPERK 

 

We leven in een bijzondere tijd: we maken de overgang mee van het vissentijdperk naar het watermantijdperk:

 

Het vissentijdperk is gekenmerkt door uiterlijke machtstructuren, hierarchie, macht, controle, angst, verdeeldheid zaaien, afscheiding, de macht van geld, ongelijkwaardigheid  en strijd. Op deze manier hebben we meer dan vijfduizend jaar geleefd.

Het watermantijdperk is totaal anders: hier leven we vanuit verbinding, gelijkwaardigheid, liefde, harmonie en vrede met elkaar samen.

 

We zitten collectief in deze overgang en dit veroorzaakt grote krachtmetingen tussen de oude en de nieuwe wereld en veel onrust, toenemende angst golven en sterke krachten om de hele bevolking onder controle te houden.

 

vijf grote thema's: 

***de overgang van een leven in angst naar een leven in vertrouwen

***de overgang van een leven in afgescheidenheid naar een leven in heelheid en verbinding.

***de overgang van een hierarchisch leven naar een leven in gelijkwaardigheid.

***de overgang van een leven vanuit macht en onmacht naar een leven vanuit liefde, wijsheid en kracht.

***de overgang van hebzucht van de geldmaatschappij naar het geven en delen van onze gaven.

 

Je kunt individueel een keuze maken om steeds meer vanuit je natuurlijke matrix te gaan leven. Er zijn heel veel wegen die hier toe leiden, het zijn echter allemaal wegen die je vragen om met je aandacht naar binnen te gaan. Hieronder beschrijf ik de stappen die ik heb gezet en die ik duizenden mensen die ik heb begeleid heb zien zetten. 

 

 OP WEG NAAR JE NATUURLIJKE MATRIX LEVEN

 

Op een bepaald moment ben je tot het besef gekomen dat de maatschappij matrix je vervreemdt  van wat er diep van binnen in je leeft. Je beseft dat je jezelf verloochend hebt ten opzichte van je natuurlijke biologische zijn en neemt het besluit om terug te keren naar je natuurlijke levensweg.

 

Daarin zijn drie grote stappen

A. Je bevrijden uit je opvoedingsmatrix

B.  Ontmaskeren van de maatschappij matrix

C. Je bevrijden uit de maatschappij matrix

 

In deze school voor persoonlijke groei, beschrijf ik de eerste stap. in de school voor maatschappij ontwikkeling neem ik je mee in stap B en C. 

 

 

 A. BEVRIJDING UIT JE OPVOEDINGSMATRIX

 

  1. JE BENT ONTEVREDEN GEWORDEN MET JE LEVEN

 

Meestal begint je nieuwe ontdekkingsreis vanuit een ontevreden gevoel met je leven, een gevoel dat vaak met een levenscrisis gepaard gaat. Je voelt je meer overleven dan leven. Je wordt je bewust dat je levenslang met een gevoel hebt geleefd niet goed genoeg te zijn. je voelt dat je in een fysiek en gevoelsmatig keurslijf hebt geleefd. Je beseft dat je in de ratrace van de consumptiematrix bent vast gelopen om steeds meer bezit en rijkdom na te streven om gelukkig te worden. Je heb je daar met al je wilskracht voor ingezet maar beseft dat je daardoor nooit gelukkig en tevreden bent. Je wilt altijd meer en daar ben je nu op afgeknapt. Je bent je bewust geworden dat je op deze manier nooit innerlijke rust en tevredenheid vindt. Je loopt in deze aspecten vast. Je hebt de moed om stil te staan en met je aandacht naar binnen te keren. 

 

  1. JE ONTDEKT DE STIJFHEID EN PANTSERING IN JE LICHAAM

 

Terwijl je naar binnen keert, ontdek je hoe oppervlakkig je ademt, hoe je spieren gespannen zijn en hoe je levenslang met een stijve rug hebt geleefd die je steeds stijver maakte door telkens op wilskracht door te gaan. Je voelt nu het keurslijf waarin je altijd hebt geleefd. Je ontdekt dat je nauwelijks binnen in je lichaam levendigheid en stroming voelt. Je hele leven heb je vanuit angst en controle geleefd en je beseft dat dit het tegenovergestelde is van wat je altijd hebt gewild: "volop leven". Je bent door deze ontdekking totaal in shock maar ergens voel je dat je oorspronkelijk wel innerlijk levendig en stromend was. Dit geeft je de moed om echt naar binnen te keren. 

 

  1. DIEP ADEMEN MAAKT ALLES OPEN                                         

 

Je hebt levenslang nauwelijks aandacht aan je manier van ademen geschonken want je was altijd druk bezig en had geen tijd om bij jezelf stil te staan en in jezelf te keren. Nu doe je dit wel. Je laat je meenemen op de golven van je ademhaling. Dit opent allerlei gevoelslagen die eerst vastzaten in spieren, botten en bindweefsellagen. Je voelt veel fysieke pijn door het openkomen van allerlei spanningslagen en in deze pijn komen nog niet gevoelde gevoelens van verdriet, boosheid, angst, afkeer, walging en een heel scala van andere gevoelens los. Je tracht deze pijnlijke gevoelens toe te laten en ook door je lichaam te laten stromen. Daarmee doorbreek je een oud patroon. Als je vroeger pijn of verdriet voelde, zocht je afleiding om je ongemakken en ellende zo weinig mogelijk te voelen. Nu verwelkom je deze gevoelens, ook al maken ze je misselijk of zorgen ze voor hoofdpijn. Je durft alle gevoelens te voelen, zowel de meest liefdevolle als de meest pijnlijke.

 

  1. JE HELE GESCHIEDENIS VAN AFSCHEIDING EN VERVREEMDING KOMT OPEN. 

   

   Je ontdekt dat je je verleden helemaal niet verwerkt hebt, maar    weggeduwd. Door voller ademen en voelen    beginnen je weefsels en je cellen hun geschiedenis te vertellen.    Je ontdekt dat je als klein kindje ooit vanuit je heelheid leefde    maar dat je ouders je daarin niet konden zien en ontvangen    omdat ze niet meer vanuit hun heelheid leefden. Ze raakten je    aan vanuit hun gepantserd en gespannen lichaam en konden    daardoor je volle liefde niet beantwoorden. Jij hebt dit als    afwijzing ervaren en bent je zelf gaan afwijzen en vele van je  prachtige levenskwaliteiten heb je diep terug getrokken in jezelf. Jij moest zijn zoals je ouders om acceptabel voor hen te zijn en geliefd voor hen te blijven maar wat je ook deed, het lukte je niet  om je echt geliefd te voelen. Je bent je gevoelens gaan afwijzen en zelfs al je pijn en verdriet over de afwijzing gaan verbannen naar onbewuste lagen. Op deze manier ben je jezelf gaan verloochenen. Je werd gedwongen om afgescheiden van je diepste wezen te leven vanuit zelfafwijzing.  

                    

  1. GEPROGRAMMEERD OP ZELFVERLOOCHENING EN ONTKENNING VAN WIE JE BENT 

 

Je krijgt nu een dieper inzicht in je opvoedingsmatrix, die een afgeleide is van de maatschappijmatrix. Je ontdekt hoe deze je heelheid kapot gemaakt heeft. Het maakt je heel verdrietig dat je juist bij die mensen die het meest van je houden je heelheid verloren bent. Er was niets mis met jou maar met hen. Zij konden je pure liefde niet beantwoorden omdat zij zelf afgescheiden van hun eigen diepste liefde leefden. Zij hadden in hun leven ook geleerd om te overleven door hun natuurlijke zijn af te wijzen. Hun onvermogen om jou in je pure liefde te zien, heb je als afwijzing door hen gevoeld en gevoeld dat er wat mis was met jou. Daardoor heb jij geleerd om ook afgescheiden van jezelf te leven. Alle levenskrachten die voor je ouders niet acceptabel waren heb jij verdrongen en opgesloten  in je innerlijke gevangenis: je schaduwkanten. De levenskrachten die je diende te verbannen bestaan uit twee grote kwaliteiten. Je hebt je puurheid, je grootsheid en je stralende liefde verbannen en je hebt je niet geziene boosheid, woede, afkeer en gevoel van onrecht verbannen. In je schaduwkanten leven dus al je mooiste en je meest donkere levenskrachten. Je bent je niet bewust van je schaduwkanten want je hebt ze naar onbewuste lagen verbannen. daardoor kan je er ook geen verantwoordelijkheid voor nemen als ze hun kop opsteken. Je herkent ze niet als kanten van jezelf.

 

Om de liefde van je ouders niet te verliezen ben je na twee a drie jaar hun gedrag gaan copieren, in plaats van uit te reiken van binnenuit. Je hebt een aangepaste buitenkant ontwikkeld als een totaal gedragsrepertoire en bijhorende gevoelens als reactie op wat zij wel acceptabel vonden. Tussen je aangepaste gedrag en je innerlijke beleving zit er een diepe kloof. Daardoor ben je je heelheid verloren en kan je nooit meer het gevoel hebben dat je goed bent, precies zoals je bent.

 

 

6.JE OVERLEEFT IN EEN FYSIEK PANTSER EN EEN PSYCHISCH PANTSER

 

Het terugtrekken van al je levenskwaliteiten is gepaard gegaan met de opbouw van een fysiek lichaamspantser en een psychisch pantser, dat samengaat. Je aangepaste gedrag heeft zich ontwikkeld vanuit je hoofd. Je denkende hoofd is je basis van zelfvertrouwen geworden. Het houdt al je lichaamsimpulsen onder controle en onderdrukt deze ook. Het gevolg is dat je lichaam veranderd van een levend voelend lichaam in een lichaam dat functioneert. Je lichaamsweefsels leven samengeperst in een rigide buis, zonder dat je dit in de gaten hebt. Vooral je hart en je bekken hebben de sterkste pantsers opgebouwd. Terwijl je je fysieke pantser opbouwt, installeer je ook valse overtuigingen die hierbij passen zoals de overtuiging dat je het niet waard bent om bemind te worden, anders zouden je ouders je wel met hun liefde verwelkomd hebben. Zo ontwikkel je een heel netwerk van valse en beperkende overtuigingen die je beletten om in alle vrijheid en vreugde naar buiten te kunnen komen. Het is een heel netwerk van overtuigingen dat je belet om in alle vrijheid en vreugde naar buiten te kunnen komen. 

Door dit model te verstaan besef je dat iedereen individueel op deze manier is geprogrammeerd Dit geeft je een groot inzicht in jezelf, je ouders en je voorouders. Meer over deze totale vervreemding en programmering: mijn gratis e-book: “Je oorspronkelijke seksuele liefdesblauwdruk”.  

 

  1. JE BESEFT DAT JE HEBT LEREN GELOVEN IN LEUGENS

 

Het besef dringt nu diep in je door dat je je leven of liever je overleven hebt gebouwd op leugens. Leugen 1: Toen je uitreikte naar je ouders, konden zij vanuit onvermogen je niet in je stralende liefde ontvangen. Je liep tegen hun onvermogen aan, maar bent jezelf gaan wijsmaken dat er iets mis was met jou. Leugen 2: Vanuit je grote gevoeligheid voelde je zowel de aangepaste buitenkant van je ouders als hun verborgen donkere kanten. Zowel hun lichte als hun donkere kanten hebben je gevormd en vervormd. jij voelde heel veel en bent weer jezelf gaan wijsmaken dat er iets mis was met jou, terwijl dit niet zo was. Je bent in zelfafwijzing gegaan, terwijl dit vanuit je natuur niet nodig was.  Leugen 3: je hebt je best gedaan om voor je ouders acceptabel te zijn en alle levenskracht terug getrokken en in een gepantserd lichaam gaan leven waardoor je niet meer in je lichaam leeft, maar je lichaam functioneert. In werkelijkheid is het nooit nodig geweest om je lichaamsweefsels niet meer te bewonen. leugen 4: je hebt valse cellulaire overtuigingen geinstalleerd dat "niemand van je kan houden" of "dat je niet goed genoeg bent" en bent vanuit deze overtuigingen levenslang blijven leven, terwijl deze op leugens zijn gebaseerd. Je bent altijd goed genoeg geweest en je bent het waard om bemind te worden en te beminnen, dat ben je altijd geweest en dat zal je altijd blijven. 

Je doorziet nu deze opvoedkundige programmering en beseft dat er niets mis was met jou, maar dat je op het onvermogen van je ouders bent gebotst. Dit is het begin van een grote verandering maar deze programmering laat zich niet zomaar ontmantelen. 

 

9. OPENMAKEN VAN JE LICHAAMSPANTSER

 

Door vol ademen, ga je binnenin steeds meer voelen. Maar het is belangrijk dat je de sleutel van de programmering kraakt. Hoe komt deze lichamelijke programmering tot stand? Als jij uitreikt naar je ouders met je armen en handen, maar steeds opnieuw het gevoel hebt dat ze je niet echt verwelkomen, ga jij je weefsels in je handen, armen en schouders en vooral de bloedstroom van je hart naar je handen opdracht geven, om in de kleinste haarvaatjes samen te trekken. Diezelfde opdracht geef je ook aan alle spieren die op dat traject aanwezig zijn. als je bloedvaten en spieren samentrekken vermindert de bloedstroomt en de energiestroom naar je handen en je warme weefsels vol verlangen koelen af en worden zelfs koud en gespannen. Je geeft dus zelf deze opdracht aan je weefsels en deze toestand blijft zo. Tot jij met je weefsels gaat praten, hen gaar bedanken voor het werk dat ze voor jou gedaan hebben en hen vertelt dat ze nu weer meer mogen opengaan. Het vraagt een heel proces eer je weefsels deze omschakeling maken maar geleidelijk zal je merken dat je gespannen schouders hun spanning loslaten, dat er weer meer warmte naar je handen mag stromen en dat je weer meer durft voelen en uitreiken. Dit gaat gepaard met het doormaken van een bibbergebied waarbij je bang wordt om afgewezen te worden. Je legt daarbij de omgekeerde weg af van de weg die je gegaan bent bij de installatie van deze kramp.

 

10. JE BRENGT JE SCHADUWKANTEN IN HET LICHT

 

Je wordt steeds meer gewaar binnen in je lichaam en voelt steeds meer oude gevoelens openkomen maar dit wordt lastig. Je komt gevoelens tegen die niet bij je passen en waarover je je schaamt. Je komt golven van heftige jalouzie tegen, maar ook gevoelens waarin je blij bent als mensen, zelfs goede vrienden tegenslagen en ongeluk tegen komen. Je komt beelden tegen waarin je andere mensen hebt gedwongen om jouw zin te doen, terwijl je hen vertelde dat je hen wilde helpen. Je voelt je kilte en haat naar heel veel mensen en vooral naar mensen die je lief hebt. Je kunt deze liefde niet verdragen en wilt deze kapot maken, je komt je innerlijke saboteur tegen, je dwingeland, je machtswellusteling, de dominant die over anderen wil heersen, maar ook de machteloze die vertrapt wil worden en ervan geniet om te lijden. Het zijn kanten waarvan je jarenlang hebt gedacht dat deze niet in jou aanwezig waren. Het zijn de kanten waar jij je aan ergert als je deze bij andere mensen ziet die egoistisch zijn, uit op eigenbelang of koud en haatdragend. Nu ontdek je deze allemaal in jezelf. Je schrikt ervan maar nodigt ze uit om met al deze kanten in gesprek te gaan. Je kille haat die anderen kapot wil maken en wraak nemen, vertelt je dat hij diep gekwetst is en zich eenzaam voelt. Jaren geleden is hij in zijn liefde afgewezen en zelfs in zijn boosheid daarover is hij afgewezen. Zijn warme boosheid is afgekoeld steeds meer, tot deze kil en ijskoud werd en alleen nog kon haten. Zo ontdek je dat je haat bevroren liefde is, die graag wil ontdooien, gezien wil worden en stromen. Zo is het met alle schaduwkanten. Ze  bevatten allemaal veel pijn en door deze pijn erkenning te geven, komen er zeer grote krachten vrij. Daar ben je blij mee. Dit brengt  je bij het besef dat alle levenskrachten, de meest liefdevolle en de meest donkere in jou aanwezig zijn en ook aanwezig zijn in alle mensen.

 

11. JE NEEMT VERANTWOORDELIJKHEID VOOR JE DONKERE SCHADUWKANTEN EN HERSTELT JE HEELHEID

 

Je beseft nu ten volle dat je vroeger wel de wreedheid in anderen zag, maar dat je de manier waarop jij wreed was naar anderen niet zag. Dit zat immers verborgen in onbewuste lagen. Je kon dan ook geen verantwoordelijkheid nemen voor deze donkere lagen. Nu je deze onder ogen hebt gezien en ontdekt hebt dat deze donkere lagen oude kwetsuren zijn die verwrongen zijn, kan je hier wel verantwoordelijkheid voor nemen. Als je haat of je wreedheid of je zelfhaat nu voelbaar worden, kan je ze herkennen en erkennen zonder dat je deze hoeft te gebruiken. Zo leer je voor je schaduwkanten verantwoordelijkheid dragen. Dit geeft een hele opluchting want je hebt niets meer te verbergen naar jezelf en naar anderen. Nu alle levenskrachten in jezelf weer aanwezig mogen zijn, voel je weer je innerlijke heelheid. Dit geeft weer een grote vreugdevolle verandering. Maar er zijn nog meer veranderingen in je leven. 

 

13. JE BEVRIJDT JE GROOTSHEID UIT JE SCHADUWKANTEN

 

je hebt niet alleen je donkere kanten in je onbewuste schaduwlagen weggedrukt, maar ook je pure stralende liefde, je grootsheid, je schoonheid, je hele bezielde potentieel. Je durft nu steeds meer vanuit deze liefde, wijsheid en kracht naar buiten te komen en daardoor wordt de innerlijke ballast die je al jaren meesleept ook steeds lichter. 

 

13. DE VERVULLING VAN JE INNERLIJKE LEEGTE

 

Tijdens het afdalen in je lichaam kom je al je spanningslagen en ook je innerlijke leegte tegen. Je beseft dat je deze leegte altijd hebt gevuld door allerlei uiterlijke zaken. Je voelt nu dat het onmogelijk is om innerlijke leegte te vullen met uiterlijke zaken. Je leert nu je Innerlijke leegte vullen door innerlijke gevoelens en belevingen opnieuw hun stromende ruimte te geven. Je voelt daardoor innerlijke vervulling, vreugde en zelfs innerlijk stromend genot. Dit is waar je levenslang hebt naar verlangd.

 

14.JE BEVRIJDT JEZELF UIT DE SLAVERNIJ VAN DE RATRACE

 

Je beseft dat je in een ratrace hebt gezeten waarin je steeds meer nodig had en daarom steeds harder moest werken om aan je noden te voldoen. Maar je noden werden steeds groter en zo moest je steeds meer vanuit je innerlijke honger geld verdienen. De ratrace is een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke matrix. Nu je opnieuw je innerlijke leegte kunt vervullen, voel je geen enkele noodzaak meer om steeds meer nodig te hebben. Je leeft vervuld en hebt genoeg en je geniet voor het eerst in je leven van je overvloed in plaats van telkens maar tekort te ervaren. Je gaat daardoor minder consumeren en daardoor ben je een bedreiging van de consumptiedrang. Bewuste tevreden mensen zijn slechte consumenten.

 

15. JE KOMT TRANSPARANT NAAR BUITEN

 

Door deze hele ontwikkeling leef je opnieuw binnenste buiten. Je laat je aan anderen zien precies zoals dit binnenin voelt. Daardoor voel je veel meer echte intieme verbindingen met mensen. Je durft dit te doen omdat je beseft dat alle levenskrachten die in jou aanwezig zijn, ook in alle andere mensen zijn. Je leeft vanuit je heelheid en ziet anderen in hun heelheid, als mensen waarin zowel goede als kwade krachten zijn. Je bent meer open naar anderen. Je hebt geen pantser meer nodig, maar in je openheid en kwetsbaarheid kan je jezelf nu op andere manieren beschermen waarin je alles mag voelen.

 

12. DEZE OPVOEDINGSPROGRAMMERING WORDT DOORGEGEVEN VAN GENERATIE OP GENERATIE

 

De afgescheidenheid, het verlies van je heelheid, het voelen van innerlijke leegte en honger zijn allemaal het gevolg van het feit dat je geleerd hebt om niet meer in een stromend en ademend lichaam te leven. Je ontdekt daardoor de sleutel van je opvoedingsprogrammering: “wel of niet in je stromende lichaam” leven. Omdat je ouders niet in hun stromende lichaam leven, kan je als kind, dat wel in een stromend lichaam leeft, in je uitreiken ook hun weefsels niet voelen. Je reikt uit maar hun lichaam voelt hard en gespannen. Je voelt in hun handen niet hun verbinding met hun pulserende hart. Je kunt ook hun warme bekken en buik niet voelen,omdat je ouders ook daar gespannen en gesloten zijn. Je voelt je daardoor niet welkom, maar afgewezen. Na een tijdje ga je beseffen dat dit niet alleen iets van jouw ouders is, maar van alle ouders. Jij hebt hetzelfde gedaan naar jouw kinderen, zonder dat je dit besefte. Tot zolang mannen en vrouwen niet in hun stromende lichaam aanwezig zijn, zal zich ditzelfde gegeven telkens opnieuw herhalen tussen ouder en kind, generaties na elkaar.

 

B. DE WESTERSE MAATSCHAPPIJ MATRIX

 

Je beseft dat niet alleen jij op deze manier bent opgevoed maar dat dit het opvoedingsmodel is voor alle mensen in de westerse wereld. 

 

Wat betekent dit? 

 

1. We leven allemaal persoonlijk vanuit een hierarchisch model: een denkend hoofd overheerst, ziet problemen en oplossingen die het oplegt zonder aan de weefsels te vragen of dit goed is voor hen. We hebben geen voelend lichaam meer maar een functionerend lichaam dat in een rigide dwangbuis wordt geperst.  Het gevolg is dat we onze maatschappij vanuit deze zelfde hierarchie vorm geven. 

 

2. We zijn allemaal naar buiten gekeerd en afgescheiden van onze binnenkant. Daardoor ook afgescheiden van de binnenkant van andere mensen en van de natuur om ons heen. 

 

3. We leven allemaal vanuit zelfverloochening en zelfafwijzing. We hebben onze heelheid verloren en onze verbinding met de wond van zelfverloochening. De ene mensen gaan leven vanuit meerderwaardigheid en de andere vanuit minderwaardigheid, maar geen van hen leeft vanuit eigenwaarde en gelijkwaardigheid. 

 

4. Je hebt ontdekt dat je het grootste deel van je leven vanuit leugens hebt geleefd, zo leven we ook collectief vanuit leugens of vanuit versluiering en onwetendheid. 

 

4. We leven allemaal vanuit de norm om het goede te doen en het kwade te laten, maar daardoor beseffen we niet meer dat alle liefdevolle en alle donkere kanten in iedereen aanwezig zijn. 

 

5. We hebben vele levenskrachten verdrongen in onze onbewuste schaduwlagen en kennen daardoor onze eigen donkerste kanten niet meer en nemen hier geen verantwoordelijkheid voor. Daardoor zien we de donkerte alleen bij anderen en leven we in een wereld van polarisatie, van goede mensen en slechte mensen, goede landen en slechte landen. 

 

6. Het slechte in ons kan zich daardoor gemakkelijk als goed voordoen en mensen misleiden en leugens wijsmaken, zoals onze geschiedenis ons laat zien. 

 

7. We leven allemaal met een innerlijke leegte die verlangt om gevuld te worden. Omdat we niet meer beseffen dat deze leegte binnenin zit en niet door uiterlijke zaken gevuld kan worden, is de consumptiemaatschappij ontstaan die ons verteld dat we nooit genoeg hebben. 

 

8. Ons verlangen naar steeds meer geeft bezit van geld alle macht en daardoor draait alles in onze wereld om geld en maken we collectief van alles een verdienmodel. Wie in de wereld het geld schept uit het niets bezit alle macht en dit zijn de bankiers. Maar over dit geld dat ze zomaar creeren laten ze landen, bedrijven en alle mensen rente betalen en dit creert het financiele model gebaseerd op een grenzeloze hebzucht en het voortdurend in stand houden van tekort. 

 

DEZE ACHT ASPECTEN VORMEN SAMEN DE BLAUWDRUK WAAROP WE ONZE WESTERSE WERELD HEBBEN VORM GEGEVEN. 

 

vanuit onze dominante denken leven we collectief versluierd en in onwetendheid met een beperkt inzicht. We leven afgescheiden en voelen daardoor geen verbinding met het hele mensenveld en het veld van de natuur. Maar we leven in een tijd waarin er steeds meer licht naar de aarde komt en we inzicht krijgen in onze leugens en versluieringen. De eerste stap is geweest de bevrijding uit je eigen versluiering en leugens. Aansluitend aan deze stap krijg je steeds meer inzicht in de versluiering, de leugens en de onwetendheid waarin we collectief leven. De meeste mensen krijgen kansen om terug in hun lichaam te leven, maar rijke mensen en gezagsdragers zijn zo druk bezig met hun macht vasthouden en met het bevredigen van hun onverzadigbare hebzucht, dat ze minder kansen hebben om in alle rust opnieuw in hun lichaam te leren leven. Maar omdat zij het in de wereld voor het zeggen hebben, sleuren zij de mensheid mee in hun leugens en onwetendheid. Zo blijven we collectief versluierd en onwetend leven, maar dit werkt niet meer in deze overgangstijd van het vissen tijdperk naar het waterman tijdperk. Alle leugens worden ontmaskerd, alle halve waarheden worden op hun waarheid getoetst. Dit veroorzaakt de grote omwenteling en transformatie waarin we nu leven.

Op onze bewustzijns en bevrijdingsweg van de maatschappij matrix zullen we dan ook dezelfde aspecten en stappen tegen komen als tijdens de bevrijding van onze opvoedingsmatrix. Daarover kan je meer lezen in "de school voor Samen Leven"

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

^ Naar boven