DE AUTHENTIEKE HART-GESLACHT VERBINDING

 

LIEFDESKOMPAS EN CENTRUM VAN CREATIEKRACHT

 

*****HOOFD ALS MIDDELPUNT VAN ONS LEVEN

 

Al vele jaren worden we vanaf ons prille levensjaren naar ons hoofd geleid, weg van ons voelende lichaam.Dit gebeurt al eeuwen. Sinds de kloktijd en de industriële revolutie leven we vanuit deze matrix van het denkende hoofd. Van daaruit houden we alles onder controle. Dit heeft tot een complete "verbraining" geleid waarbij zelfs de klassieke seksuologen, vervreemd van hun lichaamsweefsels, het hoofd als centrum van ons seksuele leven  hebben uitgeroepen. 

Ons hoofd is prachtig als het ten dienste staat van het leven, maar is  horror als het ons leven overneemt en blijft doorratelen in steeds repeterende gedachten. Ons hoofd met zijn drie delen: hersenstam, limbisch syteem en cortex is prachtig als coördinator van al onze levensprocessen, als voelend hoofd en als hoofd dat via de kruin in verbinding staat met de kosmos en het grotere geheel. Maar als we alleen maar hoofd zijn en denkende mensen missen we de essentie van wat leven is. Vanuit ons hoofd kunnen we  creatief zijn, maar de creaties zijn niet doorvoeld in ons vlees en bloed. Oplossingen die uit ons hoofd komen, zien de verbinding niet met het geheel en zijn daardoor halfslachtig.   

 

*****LEVEN VANUIT JE HART 

 

In deze tijd worden mensen opgeroepen om vanuit hun hart te leven. Bijna alle stromingen die met bewustzijn bezig zijn, moedigen mensen aan om vanuit hun hart te leven. Maar vanuit welk hart? Ons authentieke onbeschadigde hart? Ons authentieke beschadigde hart? Ons geconditioneerde hart? Ons geconditioneerde hart is het hart zoals we ons hebben leren gedragen. Het is het hart dat we ontwikkelen en naar buiten tonen om voor de buitenwereld acceptabel te zijn, meevoelend, sociaal en betrokken. In dit hart voelen we geen contact met ons fysieke weefselhart. Het drukt zich naar buiten uit, los van wat het binnenin in het hartweefsel voelt. Ons gevoel van liefde is meer een mentaal beeld dat een fysiek warm gevoel in ons hart en onze borstkas. 

 

Ons authentieke onbeschadigde hart? Als klein kindje reikten we ooit uit vanuit dit oorspronkelijke hart, maar daarin zijn we afgewezen en beschadigd. We hebben een hartpantser opgebouwd om ons te beschermen tegen nog meer kwetsuren en zijn gaan leven vanuit ons geconditioneerde hart. We hebben onze echte hartgevoelens diep in ons teruggetrokken, ook onze pijn en verontwaardiging over deze afwijzing, want we zijn onszelf nog eens gaan afwijzen. Zo ontwikkelen we ons authentieke gekwetste hart: het bestaat uit ons authentieke niet gekwetste stralende hart, onze innerlijke pijnlagen en schaduwkanten. Dit is een voelend hart met een warm uitstralend gevoel in ons fysieke hart en onze borstkas. Als we vanuit dit hart uitreiken worden we transparant zichtbaar met al onze stralendheid, pijnlijkheid en alle tegengestelde lichte en donkere kanten. Meer hierover vind je terug in mijn ebook: je eerste liefdes en seksuele blauwdruk.

Vele spirituele tradities gaan alleen uit van het stralende hart en negeren liever onze pijnkanten en schaduwkanten, terwijl deze ons wel gevormd hebben in ons lichaam en ons bloed. Maar ook de lichaams- en weefselervaringen worden door deze spirituele tradities veronachtzaamd. Toch kan onze ziel alleen maar stralen als ze volledige in ons lichaam mag incarneren tot in elke orgaan, elk weefsel, elke cel en elke kwaliteit daarin mag erkennen. 

 

Leven vanuit je hart is prachtig, maar mist ook nog een deel. Het mist de verbinding met de aarde en met ons bekken en onze seksuele kracht.  Het is een niet geaarde beleving. We zijn allen verwekt op aarde vanuit een seksuele daad. Als we vanuit ons hart leven maar onze verwekking uit de seksuele daad negeren, kunnen we niet leven in verbinding met de aarde en leven we niet ons volledige levenspotentieel. Onze ziel incarneert dan niet tot in de onderste helft van ons lichaam.

Er zijn nog niet zoveel mensen die vanuit dit bewustzijn leven. Maar leven vanuit je hart is zeker een goede eerste stap op weg naar een anthentiek leven.  

 

*****TEELBALLEN EN EIERSTOKKEN ALS ONDERSTE HART 

 

Er zijn nog niet zoveel mensen die zich hier bewust van zijn. Maar de teelballen van de man en de eierstokken van de vrouw hebben dezelfde kwaliteiten en gevoelens als een hart. Deze organen hebben een even krachtig trillend veld. Het zou prachtig zijn als dit onderste hart ook door het Heart-Math instituut bestudeerd zou worden. De teelballen van de man en de eierstokken van de vrouw in verbinding met haar baarmoeder, zijn zeer sterke innerlijke seksuele krachtbronnen. Hier bevindt zich de ware scheppende kracht van de vrouw en van de man. In de teelballen bevindt zich de scheppende mannenkracht en in de eierstokken de scheppende vrouwenkracht. Misschien kan je je alleen al van het scheppingspotentieel een voorstelling maken.

In de teelballen van de man bevinden zich miljoenen zaadcellen. Als we zien dat één zaadcel zo'n gigantische scheppende kracht heeft, dat daaruit een kind kan verwekt worden. Hoeveel scheppende kracht is er dan niet aanwezig in miljoenen zaadcellen? Hetzelfde geldt voor de eicellen van een vrouw. Elke eicel bezit een gigantische creatieve levenskracht. Alle vierhonderd eicellen in de eierstokken bevatten een enorme scheppende levenskracht. Kan je je voorstellen welke krachtige vibraties deze zaadcellen en eiercellen samen geven? 

Helaas voelen weinig mannen de levendige kracht van hun teelballen en zijn er weinig vaders die hierover aan hun zonen vertellen. Helaas zijn er weinig vrouwen die dagelijks de vibraties van hun eierstokken voelen en hun dochters bewust maken van deze prachtige creatieve kracht.   

 

Hoe komt dit? We maken in onze prille kinderjaren hetzelfde mee als wat we met ons hart tegenkwamen, maar nog veel erger. Als klein kindje voelen we onze weefsels volop vibreren, ook onze teelballen en eierstokken. We reiken uit van binnenuit vanuit onze seksuele kracht, maar worden hierin niet gezien en afgewezen. Onze weefsels trekken samen, we verliezen er zelfs alle contact mee. Dit doet heel veel pijn, we zijn hier ook boos over, maar omdat we in dit alles bovenop de afwijzing, ook nog eens onszelf afwijzen vervreemden we van onze krachtige seksuele kracht. Om onszelf voor nog meer kwetsuren te beschermen ontwikkelen we een bekkenkooi. We sluiten onze geslachtsdelen hermetisch af. Ook over deze ontwikkeling kan je alles lezen in mijn ebook: je eerste liefdes en seksuele blauwdruk. 

Zoals bij ons hart, ontwikkelen we ook hier een geconditioneerde seksualiteit die gebaseerd is op beperkte opwinding aan elkaars lichaam te beleven, maar de grote en krachtige betekenis van seksuele belevingen gaat hierbij verloren. Nog een drama: een klein kindje reikt synchroon uit vanuit zijn hart en geslacht, beiden zijn verbonden met elkaar, zoals dit ook in ons authentieke liefdesleven was. Deze verbinding is verloren gegaan. De seksuele kracht heeft dan ook in de meeste spirituele tradities weinig erkenning gekregen, behalve in de oude tantrische en taoistische culturen, waarbij seksualiteit en spiritualiteit samengaan. 

 

Daardoor zijn we op dit moment nog niet veel verder dan te vrijen vanuit opwindingsseksualiteit. Oorspronkelijk waren mannen en vrouwen zich wel bewust van hun gigantische scheppende kracht. Als ze de liefde bedreven en de penis in de vagina tot orgasme kwam en zijn zaad gaf aan een vrouw die ook orgastisch tot ontlading kwam, kwam de scheppende energie van al dat zaad, samen met de scheppende energie van alle eicellen. Daaraan ontleenden mannen en vrouwen hun grote scheppende kracht en inzichten voorbij verre horizonten. Zo was het ooit bedoeld, maar zover zijn we nu nog niet. 

 

 

*****SYNCHRONE VERBINDING TUSSEN TEELBALLEN/EIERSTOKKEN MET HET BOVENSTE HART 

 

Er zal een tijd komen waarin het bovenste en onderste hart weer als één geheel zullen samenwerken, zoals in oorspronkelijke tijden. vanuit onze natuur en biologische intellingentie zijn ze gesynchroniseerd en ook bij kleine kinderen is dit nog zo tot een leeftijd van drie jaar. Als een klein jongetje of klein meisje heel intens geraakt worden, gebeurt dit tegelijk in hun hartje en hun bekken incl geslacht. De levensvreugde die daarbij ontstaat kan zo intens zijn dat het hartje heftig gaat kloppen en de de geslachtsdelen volstromen tot een levensvreugde erectie, zowel bij het jongetje als het meisje. Het jongetje heeft dan een kleine stijve penis en het meisje voelt binnen in haar kleine vaginaatje veel kriebeltjes. Dat gaat dus niet alleen over prille seksuele gevoelens zoals vaak verkeerdelijk wordt aangenomen, maar over alle intense gevoelens. Sommige volwassen mannen en vrouwen hebben ook deze levensvreugde erecties als hun hart en geslacht samen geraakt worden.

 

*****SEKSUEEL LIEFDESKOMPAS

 

Deze verbinding tussen ons bovenste en onderste hart zal in de verre toekomst opnieuw een stevige duurzame verbinding worden. In het uitreiken en opengaan en sluiten gebeurt alles synchroon. Deze verbinding kan op deze manier opnieuw ons levens en ons liefdeskompas worden. In ons   liefdesleven stemmen we ons als man of vrouw niet af op ons hart of onze seksuele kracht. We luisteren naar onze seksuele liefdesmelodie.  we stemmen ons af op de verbinding tussen ons hart en ons geslacht, op de trillingen en melodie die deze verbinding voortbrengt, alsof het een snaarinstrument is. we trekken dan vanzelf de juiste geliefde aan met een synchrone trilling in ons hart en geslacht vanuit de aantrekkingskracht tussen de liefdesliederen. Maar dit kompas is een onderdeel van een groter symfonieorkest. 

 

HART-GESLACHT LIEFDESKOMPAS ALS KRACHTIGE OSCILLATOR

 

Dit hart-geslacht seksuele liefdeskompas werkt als een krachtig trillingsveld van waaruit we uitzenden en ontvangen. Telkens we intens geraakt worden, stromen beide polen vol met levensvreugde. Het trillingsveld is zo krachtig omdat het een totaal systeem is van meerdere krachtvelden die met elkaar verbonden zijn. Dit zijn alle muzikanten in het symfonie orkest. Krachtige slagaders en aders verbinden het hart en het geslacht continu en wisselen elke minuut alle soorten informatie uit. tegelijk wordt aan de achterkant deze verbinding geruggensteund door krachtige vloeistofstromen in de ruggengraat die de hersenen en het bekken met elkaar verbinden. Aan beide zijkanten bevinden zich zeer gevoelige spieren: de enige spieren die bovenkant en onderkant van ons lichaam overbruggen. Deze spieren sturen elk moment signalen over veiligheid en levensvreugde door. Onder het hart ligt de grote koepel van het trillende middenrif en boven de geslachtsdelen het draagvlak van de bekkenbodemspieren en alle fasciae die hiermee verbonden zijn. In een natuurlijke staat trillen deze ook synchroon met elkaar en maken het hele lichaam zeer orgastisch.

Dit geheel vormt een zeer krachtig electromagnetisch veld waarvan de trillingen over een verre afstand voelbaar zijn, voor mensen en andere levensvormen die hier gevoelig voor zijn. We beschikken  in potentie allemaal over dit totaal vermogen. Helaas zijn we daarin al vroeg in onze kinderjaren beschadigd. Om dit vermogen totaal te kunnen benutten heb je ouders nodig die dit vermogen heben en met veel plezier en toewijding jou als kleine kindje leren om alle instrumenten van dit orkest volledig te leren bespelen.  

 

*****IN VERBINDING MET HEMEL EN AARDE ENERGIE

 

Dit geheel vormt het centrale deel van onze vertikale levensas. Aan de onderkant zijn onze lichamen stevig geaard in onze voeten. Via onze voeten komt alle informatie van de aarde en van onze voorouders binnen. aan de bovenkant is onze kruin open naar de hemel, naar de kosmische energie. we ontvangen inzichten vanuit grotere samenhangen. Op vele verschillende plaatsen op onze vertikale as zijn er sterkere energie concentraties die als draaikolken in en uit onze lichaam bewegen. Het zijn de plaatsen waar onze grote zenuwnetwerken, bloedvaten en hormoonsystemen samen komen. Op deze manier leven we volledig in ons lichaam als gelijkwaardige mannen en vrouwen. alles wat in mannen leeft, leeft ook in vrouwen. We leven weer letterlijk en figuurlijk naakt met elkaar en zien elkaar als spiegels in alles wat geraakt wordt.  We drukken onze binnenwereld vrij uit naar buiten. Omdat we de levendigheid in ons lichaam overal beleven in het  moment zelf, voelen we ons vanzelf ook verbonden met alle levensvormen om ons heen. We zijn een onderdeel van alle levensvormen in plaats dat we als mensen boven de andere levensvormen staan. daardoor gaan we vanzelf in harmonie leven met alles en zijn we niet meer in staat om andere levensvormen of de rijkdommen van de aarde te exploiteren of uit te buiten. Omdat we ook in synchronisatie leven met alle krachtenvelden om ons heen, leven we met elkaar in vrede en in harmonie en ons liefdeskompas wijst ons daarbij de weg.

We leven vanuit onze liefde, onze wijsheid en onze kracht en bedrijven van daaruit de liefde met elkaar. 

 

 

****BLOED ALS DRAGER VAN DE LIEFDE EN HET SEKSUEEL GENOT

 

In ons bloed vervoeren we duizenden stofjes door ons hele lichaam. Als het bloed in ons hart, warmer wordt, geeft dit een gevoel van liefde. Liefde is immers een warme gloed vauit ons hart. Als dit warme bloed zich via de bloedvaten over ons hele lichaam verspreidt, voelen we liefde voor onszelf in heel ons lichaam. Zo komt het ook in ons bekken en ons geslacht. 

Seksueel genot is het gevolg van de zeer levendige aktiviteiten in de teelballen van de man en de eierstokken van de vrouw. Dit seksuele genot verspreidt zich via open zenuwkanalen, fasciaweefsel en de bloedvaten.  Het gevoel van seksueel genot komt dus ook in het bloed terecht en verspreidt zich via de bloedvaten over het hele lichaam. Als dit gebeurt voelen we een seksueel genot over ons hele lichaam. Zo komt het ook in ons hart terecht. 

Ons hart en ons geslacht zijn rechtstreeks verbonden door grote bloedvaten. Daardoor is er een krachtige verbinding met elkaar en komen de gevoelens van liefde en de gevoelens van seksueel genot in deze grote bloedvaten vanzelfsprekend samen. Ons hart vol liefde laadt zich extra op met seksueel genot. Ons geslacht vol seksueel genot laadt zich extra op met liefde. Dit is de seksuele liefdesalchemie in elke mens vanuit onze natuur. Dit gebeurt ook in onze tijd dagelijks in ieders lichaam. Maar omdat we niet meer in ons lichaam leven, onze authentieke liefde en seksueel genot hebben leren onderdrukken, en de verbinding tussen hart en geslacht hebben moeten blokkeren in ons middenrif en in onze  bekkenbodemspieren zijn we ons ook niet meer bewust van deze krachtige en duurzame verbinding. Nochtans hebben we daar allemaal nog het vermogen toe. Er komt een tijd dat deze verbinding opnieuw in ere zal worden hersteld omdat natuurlijke krachten en onze biologische intelligentie van miljoenen jaren uiteindelijk altijd de bovenhand krijgen.  

 

 

^ Naar boven