MIJN VISIE: 

DEZE TIJD DAAGT ONS UIT: 

KIEZEN WE VOOR EEN LEVEN VANUIT LIEFDE, WIJSHEID EN KRACHT ? =vanuit onze natuur en innerlijk leiderschap

KIEZEN WE VOOR EEN LEVEN VANUIT ANGST, CONTROLE, MACHT EN ONMACHT ? = zoals de wereldleiders en de rijksten op aarde willen

 

 

ONTMASKEREN VAN UITERLIJKE MACHTHEBBERS

Al eeuwenlang leven we in machtsmaatschappijen waarin uiterlijke wereldse en religieuze leiders bepalen wat goed is voor de mensen. In de jaren zeventig hebben we ons voor het eerst  losgemaakt van de macht van dit gezag, zonder de spelregels van dit gezag te doorzien. 

 

Steeds meer mensen zijn gaan groeien in bewustzijn. We keren ons steeds meer naar binnen en gaan in ons lichaam leven waarin we echte vervulling vinden. We ervaren daarbij dat ons ego bang wordt en zich met alle macht verzet om zijn macht, regels en patronen te behouden.

In deze tijd gebeurt hetzelfde op wereldvlak. Omdat steeds meer mensen groeien in bewustzijn en vanuit hun lichaam gaan leven, begint deze trilling een grote kracht te worden en worden machthebbers bang om ontmaskerd te worden en hun macht te verliezen. Ze verzetten zich met al hun middelen om hun macht, regels en maatschappijpatronen te behouden. Ze gebruiken al hun macht en al hun controle systemen om ons bang te maken, te onderdrukken en te knechten, zoals ook ouders doen naar opgroeiende kinderen. Dit biedt ons de kans om steeds meer inzicht te krijgen in de manier waarop dit gezag ons tracht te knechten, bang te maken en controle wilt uitoefenen om hun eigen belangen en de belangen van de rijkste mensen op aarde te dienen. De covid crisis maakt dit heel duidelijk. We zien hoe ze angst zaaien, feiten verdraaien en uitvergroten of klein maken en de media en internet bedrijven inschakelen om eenzijdig nieuws te verspreiden. We zien hoe ze andere meningen dood maken. We zien ook hoe de angsten, ontredderingen en onmacht van deze machthebbers steeds meer zichtbaar worden.

 

Dit biedt een geweldige kans: We hebben een keuze om vanuit de machtmatrix te blijven leven of opnieuw vanuit onze natuur en ons lichaamsbewustzijn te gaan leven. Alleen als we in ons lichaam leven, leven we vervuld en vanuit overvloed. 

 

EEN ECHTE SEKSUELE LIEFDESBASIS SCHEPPEN

Ons liefdesleven sluit hier nauw bij aan. 

In de jaren zeventig hebben mannen en vrouwen zich ook in hun seksuele liefdesleven uiterlijk vrijgemaakt van de eeuwenlange onderdrukkende seksuele moraal van de kerk. Ze zijn in alle vrijheid gaan vrijen en experimenteren vanuit de opwindingsseksualiteit. Daarin zijn ze vastgelopen in teleurstelling en wederzijds grensoverschrijdend gedrag. Dit is logisch want opwindingsseksualiteit mist de basis van zijns seksualiteit die verankerd is in de teelballen en de eierstokken. Pas als mannen en vrouwen zichzelf in deze seksuele liefdeskracht herstellen kunnen ze elkaar waarachtig vanuit hun lichaam intiem ontmoeten in gelijkwaardigheid en respect voor elkaar.

 

 

INNERLIJKE EN UITERLIJKE VERVUILING OPRUIMEN

 

Vanuit de consumptiemaatschappij, die instand gehouden wordt door de rijkste families op aarde, hebben manneen en vrouwen zowel hun eigen binnenwereld als de buitenwereld vervuild en ernstig beschadigd en uitgebuit. De vervuiling van onze binnenwereld en buitenwereld gaan hand in hand.

We hebben samen de lucht om ons heen vervuild en tegelijk zijn we zelf oppervlakkig gaan ademen zodat er in onze cellen net genoeg zuurstof komt om te overleven.

We hebben onze zeeen en rivieren vervuild en tegelijk onze innerlijke zeeen en rivieren. Onze bloedvaten en andere bloedbanen zijn vergiftigd door spanningen en angst. Onze innerlijke rivieren zijn net zo vervuild en aangeslibt als onze uiterlijke rivieren. Dit geeft innerlijke leegte en spanningslagen. Maar we zijn collectief in de illusie gaan leven dat innerlijke leegte kan opgevuld worden door uiterlijke rijkdom, succes, aanzien, aandacht, macht, bezit, avontuur en drama. Dit overdadig consumeren leidt weer tot meer uiterlijke vervuiling. Zolang we alleen maar in ons hoofd leven en niet als voelende mensen, zullen we ons niet bewust worden hoezeer we de aarde en onszelf hebben vervuild.

De aarde zelf begint te schudden en accepteert niet langer de uitbuiting. Vroeg of laat zullen we er achter komen dat uiterlijke zaken nooit innerlijke leegte kan opvullen. Innerlijke leegte is een kwaliteit van de binnenwereld en kan alleen in de binnenwereld hersteld worden. Maar daarom zullen we de moed moeten hebben om weer in ons lichaam te leven. .Alleen als mensen terug in hun lichaam leven kunnen ze alle vervuiling voelen en duurzame holistische oplossingen vinden. Ze zullen dan ontdekken dat leven vanuit angst en controle en afgescheiden zijn van onze weefsels de grootste vervuilers zijn, zowel voor binnen als buiten. Zonder deze innerlijke gevoelsbeweging zijn we  allemaal objecten, die vanuit tekort en belangen leven.   

 

Helaas zien de meeste mannen en vrouwen nog niet hoe ernstig hun binnenwereld beschadigd is en hoe sterk ze gewond zijn. Pas als mannen en vrouwen samen in gelijkwaardigheid hun innerlijke wonden erkennen die ze zichzelf en elkaar toebrengen, zullen ze in staat zijn naar elkaars wonden te luisteren. Ze kunnen dan eigen verantwoordelijkheid opnemen om hun innerlijke vervuiling te beginnen opruimen in plaats van elkaar te beschuldigen. Dit opruimen van hun innerlijke vervuiling zie ik als een voorwaarde om in liefde op een duurzame wijze een begin te maken om de vervuiling in de wereld op te ruimen. Het is een utopie om de vervuiling aan de wereld aan te pakken, zonder de innerlijke vervuiling aan te pakken. 

 

Alleen op deze manier kunnen steeds meer mensen vanuit liefde, wijsheid en kracht leven, in plaats van heen en weer geslingerd te worden tussen angst, macht en onmacht en controle.  

 

Op deze manier kunnen mannen en vrouwen vanuit hun diepste man en vrouw zijn samenleven, en niet meer vanuit angst en woede elkaar verwijten maken in een slingerbeweging tussen daderschap en slachtofferschap.Mannen en vrouwen zijn samen verantwoordelijk voor alle vervuiling, machts en bezitsproblemen  in de wereld. 

 

Als mannen en vrouwen op deze manier samenleven, vormen ze een bedding van liefde en vrede voor hun kinderen en kunnen ze samen de wereld dragen

 

Als mannen en vrouwen dit samen vorm geven, vormen ze een voorbeeld voor de wereldleiders, die nu gevangen zitten in  angst en controle en hun eigenbelangen, hun streven naar invloed, hebzucht en macht. Laat ons als mannen en vrouwen samen deze onmachtige leiders uit hun kluisters bevrijden 

 

In deze website draag ik mijn steentje bij om mannen en vrouwen vanuit mijn kennis, wijsheid en liefde, die ik verworven heb in mijn leven, een weg te wijzen naar hun eigen innerlijke liefde, wijsheid en kracht en hun wonden en kwetsuren daarbij de erkenning te geven die deze nodig hebben om in waarheid met zichzelf te leven.  

 

 

                   LEVEN KAN EENVOUDIG ZIJN

MAAR WE KUNNEN HET OOK INGEWIKKELD MAKEN

De natuur toont ons de weg...

 

 

Door te ontkiemen, groeien, bloeien

en zaden te verspreiden schept

het leven vanzelf overvloed

 
^ Naar boven