Hoe geven we onze relaties vorm ? 
 
Door jarenlang begeleiden van mensen heb ik in verschillende huiskamers rondgekeken en ben getuige geweest van de meest intieme manieren van omgang met elkaar. Jullie kunnen zelf bepalen bij welke huiskamer jullie zich thuis voelen en welke huiskamers je graag zou leren kennen.Elke intieme relatie is een spannend en intens groeiproces.
 
In huiskamer één: één is de baas, de ander volgt
Mannen en vrouwen hebben de machtsverhoudingen eenvoudig bepaald. Eén van beiden heeft de macht en de ander is volgzaam. Zijn/haar verlangens, wensen, grenzen of angsten geven de toon aan in de relatie. De partner is hier met zijn/haar wensen en verlangens in alles ondergeschikt aan. Deze machtsverhoudingen kunnen openlijk maar ook bedekt aanwezig zijn.
 
In huiskamer twee: de afhankelijke liefdesrelatie
Mannen en vrouwen streven naar een omgang vanuit gelijkwaardigheid, terwijl ze geen stevige basis van liefde hebben voor zichzelf. Ze passen zich aan in de hoop dat de ander hen liefde en aandacht geeft. Ze verliezen zichzelf vaak in elkaar en ze raken verwikkeld in allerlei onvrijheden en afhankelijkheden. Ze durven zichzelf niet zijn uit angst de ander kwijt te raken of te kwetsen. Vaak leveren ze daarbij veel van zichzelf in. Ze betalen een hoge prijs waar ze zich pas na enige tijd bewust van worden. Heel vele paren leven op deze manier met elkaar.
 
In huiskamer drie: de open liefdesrelatie
Paren zijn aan het leren om zich verantwoordelijk te voelen voor het geluk in hun eigen leven. Ze voelen binnenin zichzelf een basis voor een gelukkig leven en zijn daardoor niet meer afhankelijk van wat ze krijgen van de ander. Hierdoor kunnen ze meer open zijn naar elkaar en komen ze tot een diepere en wezenlijkere ontmoeting met elkaar waarin de afhankelijkheid verdwenen is. Echte intimiteit is alleen onder deze condities mogelijk.
 
In huiskamer vier: de vervullende man-vrouw relatie
Mannen en vrouwen zijn nog een stuk verder gegroeid. Ze voelen geen tekort meer in zichzelf en in hun leven. Ze leven vervuld. Ze leven vanuit hun eigen autonomie en zelfstandigheid. Ze maken geen aanspraak meer op elkaar als hun bezit, maar daardoor wordt hun band juist veel intenser. Ze delen hun leven met elkaar. Ze zorgen voor zichzelf en voor elkaar. Ze leven vervuld in zichzelf en alle warmte, liefde en aandacht die ze elkaar geven is een geschenk.
 
In huiskamer vijf: de onafhankelijke man-vrouw relatie
Er ontstaat nu zoveel ruimte dat ze allebei helemaal zichzelf durven zijn. Ze accepteren zichzelf helemaal met al hun verschillende kanten en laten zich in al deze kanten openlijk aan elkaar zien, zonder nog iets te verbergen. Ze zijn letterlijk en figuurlijk naakt en transparant voor elkaar. Ze brengen hun liefste en hun donkerste kanten in het daglicht en delen alles met elkaar. Ze ontdekken daarbij dat ze hetzelfde zijn en tegelijk ook heel uniek. Het geeft hen diepe vreugde en intense hartstocht want alles mag geleefd worden zonder voorwaarden. Jaloezie, verlatingsangst en bezitsdrang verdwijnen daardoor
 
In huiskamer zes: man-vrouw relatie in overgave aan elkaar
Mannen en vrouwen verstaan nu hun man zijn en vrouw zijn in de natuurlijke staat. Ieder voelt zijn lichaam weer stromen. Beiden leven met een innerlijk kompas vanuit een zijnskwaliteit waarin innerlijke stilte belangrijk is. Ze brengen veel tijd samen door, ook in stilte, spel en meditatie. Daarnaast hebben ze een eigen leven, een eigen ruimte waarin ze zich ondersteund voelen door hun seksegenoten. Mannen staan weer in hun authentieke mannendaadkracht, vrouwen in hun authentieke ontvangende kracht. Dit sluit naadloos bij elkaar aan.
 
In huiskamer zeven: man-vrouw relatie in overgave aan de universele liefde
Mannen en vrouwen leven niet alleen in overgave aan elkaar maar in overgave aan het leven. Door volop hun man en vrouw zijn te leven, verstaan ze de diepere betekenis van "leven" en zien verbanden die slechts vanuit een innerlijke rust en stilte zichtbaar worden en die de samenhang van alles openbaren. Dit gaat gepaard met het bewustworden van fijnstoffelijke ervaringen waarbij ze hun eigen lichaam en het lichaam van de andere sekse op een dieper niveau leren verstaan. In deze fijngevoeligheid krijgen ook hun zintuigen andere kwaliteiten waardoor ze voorbij de normale frequenties signalen kunnen opvangen en zenden. Dit alles geeft hen een groot vertrouwen in alle levenskrachten die hen dragen. Ze voelen zich een onderdeel van een groter geheel waarin alle mannen en vrouwen verbonden zijn met elkaar en samen de liefde dragen.
^ Naar boven