De onafhankelijke man-vrouw relatie

 

 
De volgende stappen worden gezet als mannen en vrouwen, ieder voor zich, leren zichzelf helemaal te omarmen en trouw te blijven. In de vorige fase hebben ze het risico genomen om zichzelf te laten zien, voor zover ze vertrouwd waren met zichzelf. Nu durven ze in zichzelf hun schaduwkanten onderkennen. Ze leren om alle kanten die in hen leven in het daglicht te brengen. Ze leren om van zichzelf te houden precies zoals ze van binnen zijn en dit naar buiten te brengen. Dit gaat met veel angst en onzekerheid gepaard. Ze doorbreken daarmee patronen van oordelen die ze reeds van in hun kindertijd hebben opgebouwd. Het maakt dezelfde angsten wakker die hen ooit dwongen om kanten van henzelf te veroordelen en niet meer naar buiten te brengen. Nu heeft ieder een veilige bedding in zichzelf. Daar
bovenop komt een veilige en liefdevolle bedding met elkaar. Als ze zich in al hun witte en zwarte kanten aan elkaar laten zien, schrikken ze van elkaar. Ze huiveren voor alle zwarte kanten en zijn tegelijk blij voor de levensenergie die zowel in de witte als de zwarte kanten vrij komt en mag leven. Vele van deze zwarte kanten hebben te maken met verwrongen vormen rond macht en onmacht. Door alles met elkaar te leven en vorm te geven, komt er steeds meer levensenergie in hun lichaam vrij. Dit maakt dat hun hart en hun geslacht steeds meer mogen leven en spreken. Het zorgt er ook voor dat de spanningen die jarenlang in het middenrif aanwezig waren open komen.
Mannen en vrouwen kunnen nu met elkaar voor het eerst in hun leven een echte liefdesrelatie aangaan waarin geen angst voor afwijzing, bezitsdrang of jaloezie aanwezig zijn.
De woorden "ik hou van mezelf precies zoals ik ben, ik hou van jou precies zoals je bent" worden nu helemaal waarheid voor allebei. Nieuwe inzichten kunnen nu hun leven binnenstromen, ze gaan ontdekken dat alles wat in de éne leeft ook in de ander is. Alle witte en zwarte krachten zijn in ieder van hen aanwezig. Deze ontdekking is meteen het einde van alle oordelen naar henzelf en de ander. Ze kunnen zichzelf in alles laten zien want ze hebben allen dezelfde kanten. Dit is ook het begin van een relatie waarin ruimte voor echte verbinding komt, want telkens als we oordelen hebben over kanten van onszelf of deze niet mogen leven, scheiden we ons van onze heelheid en van de verbinding met anderen af. Daardoor leeft ieder in afgescheidenheid tot hij weer heel mag zijn. Dit is nu weer mogelijk geworden. Hoe tegenstrijdig het ook moge klinken, door in onze onafhankelijkheid te gaan staan is nu echte verbinding mogelijk geworden.
 


^ Naar boven