LEVEN ALS ZIEL

 

Ziel zijn 

 

Je kunt jezelf ook als ziel beleven, zoals de meerderheid van de mensen op aarde. Je leven op aarde ziet er dan heel anders uit en heeft ook een heel andere betekenis. Dit leven is dan immers één  van de vele levens, die je als ziel beleeft. Dit leven sluit aan bij een vorig leven en gaat over in een volgend leven dat precies aansluit bij dit leven. Je kunt je leven vergelijken met een hoofdstuk uit een boek met vele hoofdstukken waarin je huidige hoofdstuk een vervolg is van het vorige. Alles wat je in je vorige leven niet hebt verwerkt en niet hebt geheeld, neem je automatisch mee naar je volgende leven, tenzij je deze thema's in je tussenlevens hebt verwerkt. Als je dood gaat, ontbindt je fysieke lichaam maar je ziel trekt zich terug uit je lichaam en gaat over naar de sferen waar het als ziele energie verder leeft. Onmiddellijk na je overgang overschouw je op een zeer heldere manier je leven. Je ziet wat je ervaren hebt en waarin je blijven steken bent. Ook in de sferen kan je de niet afgemaakte aspecten doorvoelen en helen.

 

Incarneren op aarde

 

Als ziel in de sferen beleef je geen tijd. Tijd is een aspect van het aardse leven waarin alle gebeurtenissen op een tijdlijn geplaatst worden. Je groeit en ontwikkelt verder als ziel en daarbij maak je plannen voor je verdere ontwikkeling. Het kan zijn dat deze verder in verschillende sferen verloopt, elke sfeer heeft immers zijn eigen kwaliteiten. Het kan ook zijn dat je kiest voor een leven op andere planeten en zonnestelsels, of zelfs voor synchrone levens. Je kiest ervoor om opnieuw op aarde te incarneren als je, door in een lichaam te leven, de grootste groei kunt ervaren. Je kiest ook voor een incarnatie op aarde als je je groei vanuit dualiteit wil ervaren en vooral vanuit angstervaringen. Aarde is de planeet bij uitstek om alles over angst, macht, onmacht, controle en het verschil met liefde te ervaren. Alle zielen die nu op aarde komen hebben dan ook al vele levens meegemaakt, als man en als vrouw. Ze zijn arm en rijk geweest, machtig en onmachtig, heerser en slaaf. Al deze ervaringen hebben ze ervaren als dader en slachtoffer in de mannenrol en als dader en slachtoffer in de vrouwenrol. 

 

zieleplan en bestemming

 

Als je als ziel op aarde wil incarneren kom je met een levensplan. Dit levensplan leg je vast in de hogere sferen. Daar sluit je ook contracten met andere zielen of mensen die een belangrijke rol in je leven zullen vervullen, zowel in de liefdevolle als liefdeloze zin. De rollen  die deze andere zielen opnemen passen natuurlijk ook bij hun ontwikkeling en wat zij willen ervaren. Je komt met een levensplan, een doel. Je wilt rond een bepaald thema alles ervaren, zowel het meest liefdeloze en pijnlijke als het meest liefdevolle. Als ziel kies je ouders die het beste bij je zieleplan passen en die je het beste in je thema kunnen onderdompelen. Het zijn ouders die onmiddelijk de pijn en het liefdeloze van je thema blootleggen. Het eerste deel van je leven krijg je steeds meer ervaringen die je vervreemden van wie je in werkelijkheid bent. Het tweede deel van je leven krijg je de kans om dit te helen en in dit helen ook jouw bijdrage aan de wereld te geven. Je komt in een wereld met een bepaald nivo van ontwikkeling aan vreugde en aan pijn. Je leven vervullen is jezelf verwerkelijken in datgene wat je hier op aarde kwam doen. Dit zorgt ervoor dat als je je leven verlaat, er door jouw bijdrage weer wat meer collectief bewustzijn aan vreugde en aan pijn is. 

 

Geboren worden in een lichaam

 

Volgens de meeste spirituele tradities komt slechts een deel van je ziel naar de aarde. Een groot deel blijft in de sferen en moedigt je aan op je levenspad. Tijdens het afdalen naar de aarde voel je al de verdichting en de overgang van onvoorwaardelijke liefde naar een beleving van liefdeloosheid en angst. Deze verdichting kan zo beangstigend zijn, dat sommige zielen liever zouden terugkeren, maar dit is niet meer mogelijk. Hun opdracht is begonnen. Het zielestuk dat naar de aarde afdaalt, komt samen met een man en een vrouw die de liefde aan het bedrijven zijn. Hier komt alles wat jij als ziel meebrengt en de bagage van je ouders bij elkaar.  Vanaf je verwekking begint dit zich te ontwikkelen. Als kleine baby ben je tegelijk een klein onmondig kindje dat zich niet kan bewegen en een man of vrouw die reeds vele levens heeft gehad en vele inzichten en wijsheden meebrengt naar dit leven. In het begin ben je je daar nog van bewust. Maar door alle ervaringen tijdens je leven vervreemd je steeds meer van het bewuste contact met je ziel. Na een tijdje gaat het bewuste contact met je ziel verloren, bij mensen die in een westerse maatschappij leven. Bij oosterse culturen is dit anders. Hier beleven alle mensen zichzelf hun hele leven lang als ziel. De meeste mensen in de westerse cultuur beseffen na een een aantal jaren niet meer dat ze een ziel zijn, ze nemen volledig de maatschappelijke matrix over. Een bijna dood ervaring kan er evenwel voor zorgen dat je meer met je ziel in verbinding blijft. Door even een glimp van de andere kant te ervaren, krijgt je zielebewustzijn een extra boost.

 

Leven als ziel op aarde

 

In de westerse wereld vervreemd je van je beleving als ziel. Je voelt er geen verbinding meer mee. Maar dit wil niet zeggen dat je ziel er niet meer is. Je ziel blijft als een engelbewaarder je hele leven op de achtergrond sturen. Zij zorgt voor die ervaringen die je nodig hebt voor je groeiproces. Dit zijn niet altijd de ervaringen die je zelf het liefste wilt, maar wel die ervaringen die je het meeste kans geven om te groeien en uiteindelijk je hele levenspotentieel te vervullen. Je ziel leidt je door de meest ingrijpende ervaringen. Zij beschermt je op de meest onverwachte momenten. De kans is groot dat je tijdens je leven meer en meer glimpen van je zielebewustzijn kunt ervaren. Dit gebeurt natuurlijk alleen als je je daar voor open stelt. In het begin zal je ziel alleen maar stil fluisteren maar als je bereid bent naar haar fluistertaal te luisteren zal ze steeds duidelijker tot je spreken. Je kan je ziel het beste verstaan als je in je rust en stilte bent, als alle geruis in je hoofd stilvalt en je in het moment zelf aanwezig bent. 

 

 Je lichaam is de tempel van je ziel

 

Tot zolang je in je denkende hoofd leeft, is het moeilijk om je ziel te voelen. Je ziel bewoont immers je lichaam. Je lichaam is de tempel van je ziel, maar als je alleen in je hoofd leeft, kan je ziel zich alleen maar via je hoofd uitdrukken.  Als je je hele lichaam bewoont en vooral ook de onderkant in verbinding met de aarde, en de hart-geslachtverbinding als je kompas ervaart, kan je ziel zich het meest compleet uitdrukken. Je ziel zal steeds meer gaan spreken als je alle lagen van je lichaam bewoont, zowel je fysieke laag, je gevoelslaag en je mentale laag. Maar je lichaam zit vol spanningslagen die beletten dat je ziel  gaat stralen. Hoe meer je deze spanningslagen, vooral rond je hart en rond je geslacht opruimt, hoe meer je ziel kans stralen. Op dat moment ontstaat vanzelf de verbinding met de meer fijnstoffelijke lagen en met je ziel. Eens je je contact met je ziel hebt hersteld, wordt je je bewust dat er al veel meer momenten in je leven zijn geweest, dat je ziel tot jou gesproken heeft. Als je jezelf opnieuw als ziel beleeft, verandert er veel in je leven. Als ziel is elke ervaring goed zoals ze is. Het maakt niet meer uit of je je bemind voelt, of verstoten het gaat er immers om dat je elke ervaring zo intens mogelijk beleeft. Je doorvoelt immers dat alle tegengestelde levenskrachten op een hoger nivo samen komen en allebei nodig zijn voor de vervulling van je leven. Vanuit je  zielsbeleving gaan er nieuwe werelden open. Je dromen zijn nu reizen naar andere bewustzijnslagen, naar andere werelden en naar andere tijden. Al deze droomervaringen brengen nieuwe inzichten en laten je samenhangen zien die je in wakend bewustzijn niet kunt beleven. Het kan zelfs gebeuren dat je bij het ontwaken jezelf bewust op de tijdslijn dient te plaatsen. Je moet je dan bewust worden dat je nu hier, op dat moment in die plaats, op die leeftijd en in die omstandigheden aanwezig bent.

 

Je lichaam weer verlaten en thuiskomen

 

Tijdens je dromen aktiveer je melatonine en een stof MDMA die je tijdelijk naar andere bewustzijnslagen brengt voorbij tijd en ruimte. Maar op het einde van je leven gebeurt dit op een nog grotere schaal. Als je tijd gekomen is om over te gaan, ben je eerst nog in contact met je fysieke lijdende lichaam dat pijn doet en verstijft. Maar na een tijdje voel je geen pijn en geen lijden meer. Je voelt je steeds meer een trillend veld worden omdat je je zelf ervaart voorbij de beleving van de dualiteit. Je keert terug naar huis, waar je grote ziel en de geliefden die jij graag wilt zien in een visioen voor jou verschijnen en je meenemen naar de overkant. Je ziel trekt zich immers terug in je pijnappelklier en aktiveert daar zeer grote hoeveelheden melatonine en MDMA, veel grotere hoeveelheden dan tijdens je diepe slaap. Daardoor laat je als ziel vanzelf je lichaam achter  en ga je over naar andere sferen. Tijdens dit gebeuren gaat je ziel stralen en wordt de ruimte waarin je ligt stralend verlicht. De nabestaanden die hier gevoelig voor zijn kunnen dit als een vredevol stralend gebeuren ervaren, maar alleen als ze zich daar voor openstellen.  Je aardse ziel gaat over en verenigt zich opnieuw met haar achtergebleven grotere ziel in een verbinding van onvoorwaardelijke liefde. 

^ Naar boven