De liefdesrelatie in afhankelijkheid

 

 
Zo leven de meeste mannen en vrouwen met elkaar.
Ze leven in liefde en warmte met elkaar. Er is sprake van een zoeken naar gelijkwaardigheid. Ze vinden bij elkaar een warm en veilig nest, waarbinnen ze zichzelf kunnen zijn. In hun verlangens en behoeften aan warmte, geborgenheid, intimiteit en seksualiteit zijn ze afhankelijk van elkaar. Dit is geen eenvoudige zaak. Er zijn veel verschillen tussen hen. Het vraagt veel moed om deze openlijk naast elkaar te plaatsen, te bespreken en creatieve oplossingen te vinden die voor beiden goed voelen. Heel vaak gaan mannen en vrouwen allerlei onderwerpen vermijden. Vaak gaan ze zaken voor elkaar geheim houden en deze stiekem vorm geven. Het vraagt immers veel tijd en een open communicatie om alles met elkaar bespreekbaar te maken. Voor de meeste mannen en vrouwen is open communicatie niet zo eenvoudig. Ze hebben geleerd te reageren op elkaar in plaats van vanuit zichzelf te vertellen wat er in ieder van hen leeft. Bovendien leeft in hen veel angst om afgewezen en niet begrepen te worden als ze eerlijk vertellen wat er in hen leeft. Ze zijn bang om de ander te kwetsen of zelf gekwetst te worden. Ze weten zich geen raad met hun eigen gekwetste gevoelens omdat ze niet geleerd hebben om open te blijven in hun pijnlijkheid. Meestal gaan ze zich sluiten of de ander verwijten maken om de eigen gekwetstheid niet te hoeven voelen. Vaak ontaardt dit in een machtsstrijd. Er zijn vele afhankelijkheden naar elkaar. Er ontstaan vlug vormen en patronen die na een tijd geen vervulling meer geven of beklemmend zijn. De meeste mannen en vrouwen blijven levenslang in klas twee, al dan niet in opeenvolgende relaties. De thema's die de meesten tegenkomen zijn: meningsverschillen over de kinderen, geld, seks, praten met elkaar, omgang met vrienden, onenigheid over de omgang met de beide families, verdeling van werk en privé tijd, verdeling van tijd voor het gezin en tijd voor elkaar, tijd om te werken, tijd om te vrijen, taakverdeling, de éne benadrukt samen, de andere de vrijheid, trouw en ontrouw enz. En in al deze aspecten zijn er aanzienlijke verschillen tussen mannen en vrouwen.
 Enerzijds gaan mannen en vrouwen zich aanpassen aan elkaar, anderzijds proberen ze elkaar te veranderen. Vrouwen zijn in dit opzicht vaak hardnekkiger dan mannen, ze hopen langer dat ze hun partner kunnen veranderen. Sommige paren vinden een vorm waarin ze elkaar respecteren zonder al te veel diepgang met elkaar aan te gaan. Andere hebben elkaars gebruiksaanwijzingen leren kennen en begrijpen wat de relatie wel en niet kan verdragen. Velen gaan ook een dubbelleven vorm geven waarin ze binnen de relatie de aangepaste zijn en buiten de relatie al de verboden gevoelens en verlangens vorm geven.  Het zijn allemaal wegen om én de eigen zelfstandigheid vorm te geven én in relatie te zijn met elkaar. Als mannen en vrouwen uit elkaar gaan is dit meestal uit onvrede. De kwetsing naar elkaar is niet meer te verdragen of er is een andere potentiële partner die hen een beter leven in het vooruitzicht stelt. Ze laten elkaar dan los vanuit gekwetste en teleurgestelde gevoelens met weinig respect voor elkaar. Ook al hebben ze elkaar intens bemind, de liefde is nu in haat omgeslagen. Ze willen niets meer te maken hebben met elkaar. Daardoor snijden ze ook zichzelf af van een deel van hun leven.
Dit alles speelt zich af binnen de context van een druk en gevuld leven. Het zijn immers de avonturen en prikkels uit de buitenwereld die hun leven interessant, spannend en levendig maken.


^ Naar boven