Eén levenslange relatie of meerdere relaties na elkaar.

 

 
Eén relatie voor het leven:
*****Er zijn paren die, in één levenslange relatie, hun liefdespotentieel in openheid en waarachtigheid kunnen leven met elkaar: ze kennen veel vreugde en ook diepe pijn, ze gaan door diepe dalen en hele angstige processen waarin ze elkaar tijdelijk kwijtraken, maar telkens opnieuw kunnen ze zich met elkaar verbinden en weer op een hoger niveau hun liefdesenergie vrijer en totaal vormgeven...... maar deze paren vormen een minderheid.
 
*****De meerderheid leeft samen in een zekere vertrouwdheid en verbondenheid met elkaar. Hun liefde voor elkaar is vaak uitgeblust en hun seksuele energie is vaak al jaren dood, maar voor de buitenwereld zijn ze een geslaagd paar.
 
 
Meerdere relaties na elkaar:
*****De mannen en vrouwen die uit een relatie stappen met veel verwijten en miskenning, hebben veel kans om in een volgende relatie opnieuw miskenning en verwijten tegen te komen. Ze zijn weggegaan omdat hun relatie een mislukking was, omdat ze er niet in vonden wat ze graag wilden. Ze vinden geen vervulling in zichzelf en met dit zelfde gemis hopen ze nu een partner te vinden die hun wel geeft waar ze naar verlangen. Maar de innerlijke leegte en kwetsing wordt ook in deze relatie weer aangeraakt.
 
*****De mannen en vrouwen die uit een relatie stappen en hun partner bedanken voor de groei die de relatie heeft gegeven, vinden een nieuwe partner die aansluit bij het groeiproces waar ze nu staan. Aansluitend bij hun individuele groei vinden ze een partner die past bij wie ze innerlijk zijn. In deze nieuwe relatie groeien ze weer verder, een nieuw deel van het liefdespotentieel wordt hierin uitgedaagd en kan tot bloei komen. Ze gaan samen door diepe dalen en angsten die ze kunnen helen. Tot zolang ze rijkdom zijn voor elkaar blijven ze bij elkaar als geliefden en levenspartners en als hun eigen groeiprocessen uit elkaar gaan lopen laten ze elkaar in liefde los. In deze relaties is het loslaten van elkaar en de relatie geen mislukking maar het verder groeien naar een nieuwe ontwikkeling die klaar is om zich te onthullen. In deze relaties doet scheiden ook wel pijn maar de gedeelde liefde met elkaar leeft verder in dankbaarheid. Op deze manier kunnen mannen en vrouwen hun totale liefdespotentieel leven, gespreid over meerdere relaties die aansluiten bij hun groeiproces. Ze leren, stap na stap, in elke relatie hun vermogen om lief te hebben en liefde te ontvangen te vergroten. Elke relatie sluit naadloos aan bij elkaar omdat ze de vorige relatie in dankbaarheid en vanuit heelheid achterlaten. Het is een groeiproces dat oude kinderwonden heelt en ons van bezitsliefde naar onvoorwaardelijke en universele liefde leidt.


^ Naar boven