mijn persoonlijk relatie verhaal

 

 
Mijn eerste liefdesrelatie met mijn moeder was een erg symbiotische relatie. Ik was haar lieveling en haar grote beschermer en held. Ik voelde me uitverkoren maar werd daardoor in haar liefde opgesloten. Mijn vader werkte hard en gunde me deze sterke moederband maar beschermde me niet voor haar aanspraken op bezit van mij. Ik verdronk volledig in deze liefdesband, zoals ik vele, vele jaren later zou ontdekken. Ik was een lieve jongen en werd door vele andere vrouwen ook  verleid.
 
Ik ben getrouwd met mijn eerste liefje en we hebben bijna vijfentwintig jaar samengeleefd. Onze relatie was heel liefdevol en bloeiend maar we leefden in vele afhankelijkheden naar elkaar zonder dit te zien. We leefden vanuit relatieklas twee. We ontwikkelden ons ieder op onze eigen manier. Ik ben in deze relatie heel erg gegroeid, heb veel over liefhebben en pijn in de liefde geleerd. Een goede afstemming vinden tussen vrijheid en verbondenheid was een uitdaging die ik vanuit mijn afhankelijkheid en angsten alleen waar kon maken door te groeien naar relatieklas drie. Dit was een goede weg voor mij maar paste niet bij haar groeiproces, vandaaruit hebben we elkaar losgelaten.  
 
Tijdens een twee jaar durende jaartraining intieme relaties en tantra kon ik mijn relatie helder overzien en me dankbaar voelen over het intense groeiproces dat ik in al die jaren had doorgemaakt. Tijdens deze training ontdekte ik hoe mijn liefdesrelatie met mijn moeder was geweest en hoe dit als een schaduw boven mijn vorige relatie was blijven hangen. Ik ontdekte ook mijn authentieke mannenkracht en ben vanuit deze kracht een nieuwe liefdesrelatie aangegaan waarbij we vanuit klas drie onze relatie vorm gaven. We wilden graag samen doorgroeien naar klas vijf en zes, onze relatie op een tantrische manier vorm geven en vanuit een diepe zijnskwaliteit samen leven. Onze liefdesrelatie was heel intens en ging heel diep. Maar zowel bij mij als bij mijn geliefde kwam onze diepste kinderpijn bloot te liggen waarbij de prachtigste maar ook de meest afschuwelijke angsten aan bod kwamen. We gingen er op een verschillende manier mee om die paste bij ieder van ons. Ik heb geleerd om in mijn liefde en kracht te blijven en me niet te laten leiden door afhankelijkheden en angsten en mezelf trouw te blijven. Deze relatie is een heel helende relatie voor mij en mijn geliefde geweest. We hebben elkaar in liefde losgelaten. Toen mijn innerlijke groeiprocessen door het ontwaken van de kundalini krachten heel heftig werden en mijn groei aanzienlijk versnelde zaten we niet meer op dezelfde golflengte met elkaar en waren we geen rijkdom meer voor elkaar.
Ik heb mijn geliefde losgelaten en later mijn liefde met een andere vrouw verder vorm gegeven.
 
In deze nieuwe relatie leef ik vanuit liefdesklas vijf, zes en zeven. Ik ben mezelf, voel me bemind en kan mijn liefde in vrijheid leven. We leven in een tantrische relatie met veel aandacht voor innerlijke rust en stilte.
 
Ik voel me dankbaar naar alle vrouwen waarmee ik kortstondig of langdurig een relatie heb gehad. Ik heb vele vrouwen intiem gekend en bemind. Ze hebben allemaal nog een plaatsje in mijn hart. Ze waren allen een geschenk, hebben me gesteund en getest op mijn levenspad, gave me kansen om te groeien en de paden van de liefde tussen man en vrouw intens en tot in de diepte te leren kennen. Zonder deze ontmoetingen zou ik al deze inzichten en wijsheden hier niet vertellen. 


^ Naar boven