De rechten van het kind

 

 
Als de rechten van het kind zijn ingevuld dan verdwijnen de meeste opvoedingsproblemen en zijn er veel minder kinderen die lijden aan depressies of zich te buiten gaan aan agressief gedrag.
Het is een weg waarbij een kind alles kan uitdrukken zonder oordelen, zijn heelheid kan behouden en zich tegelijk leert begrenzen en aanpassen aan regels van zijn ouders en de maatschappij.
 
1. Het recht om welkom te zijn, zowel bij de geboorte als met elk nieuw gebaar waarmee een kind tijdens zijn leven naar buiten komt, want een kind maakt tijdens zijn leven wel duizend nieuwe geboortes mee.
 
2.Het recht op bescherming en steun, die op maat van het kind is gemaakt, en niet gebaseerd is op angst maar op liefde
 
3.Het recht op gezonde voeding, een kind wordt doordrenkt met alle energie die in het gezin en tussen zijn ouders leeft en heeft recht op positieve en liefdevolle energie
 
4.Het recht op onvoorwaardelijke liefde, dit is liefde die er altijd is en aan geen voorwaarden verbonden is.
 
5.Het recht op respect, respect is inleving in de wereld van een kind, zonder een kind groter of kleiner te maken dan het is.
 
6.Het recht op waardering voor wie het is, zodat zijn ouders hem in zijn eigenwaarde en authentieke talenten zien.
 
7.Het recht om alles te mogen uitdrukken wat in hem leeft zonder oordelen daarover zodat het zijn heelheid kan behouden.
 
8. Het recht om te mogen uitreiken in zijn verlangens.
 
9.Het recht op sexuele expressie, vanaf zijn geboorte tot in zijn volwassenheid, zonder dat de ouders hun angsten of begeerten met de expressie van het kind vermengen, want dan verkrachten of ontkrachten ze hun kind.
 
10. Het recht te leren omgaan met kwetsing en pijn, zodat het pijn niet leert vermijden of verdragen maar er een innerlijk draagvlak voor krijgt.
 
11. Het recht om zichzelf te leren begrenzen van binnenuit.
 
12.Het recht om te leren omgaan met de grenzen en waarden van zijn ouders.
 
13.Het recht om te leren omgaan met de regels van de maatschappij.
 
14.Het recht op gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid tussen mensen begint bij een opvoeding vanuit gelijkwaardigheid, waarbij ouders bewust hun macht over hun kind omzetten in gelijkwaardigheid.
 
15. Het recht om te leven en te groeien vanuit een innerlijk kompas. Een kind dat  zijn eigen binnenwereld als kompas kan vertrouwen staat met zelfvertrouwen in het leven en is niet afhankelijk van anderen.
 
16.Het recht om van zichzelf te blijven houden. Van jezelf houden is de basis voor een gelukkig leven met jezelf en met andere mensen
 
17.Het recht op ouders die zichzelf kennen en waarderen. Ouders die van zichzelf houden kunnen een kind begeleiden om te blijven houden van zichzelf. Ze leven zelf ook met een innerlijk kompas
 
18.Het recht op ouders die hun eigen leven kunnen dragen
 
19.Het recht op een liefdevolle bedding. In een liefdevolle bedding zien kinderen ouders op een goede manier én lief zijn voor elkaar én ruzie maken, zonder elkaar verwijten te maken.
 
20.Het recht op ouders die leiding geven vanuit hun liefde, wijsheid en kracht
 
21. Het recht op een vader en een moeder. Een goede samenwerking tussen een moeder en een vader is de beste garantie voor de groei van een kind.  
 
22.Het recht op ouders die elkaar levenslang blijven respecteren. Ouderschap en partnerschap zijn twee verschillende zaken.  Een kind mag levenslang  respect verwachten van zijn ouders naar elkaar, zowel als ze samen leven als wanneer ze gescheiden zijn.
 
23.Het recht op verantwoording van ouders naar hun kind. Ouders staan ten dienste van de groei van hun kind en kunnen aan hun kind rekenschap geven over de manier waarop ze hem leiding hebben gegeven.


^ Naar boven