klas 6 Vrijen in zijn in overgave aan elkaar

Slaapkamerklas 6: Vrijen vanuit "zijn" in overgave aan elkaar.
 
Mannen en vrouwen zijn nu letterlijk en figuurlijk naakt voor elkaar. Zowel in hun angsten, die in de seksuele beleving heel talrijk zijn, in hun verwrongen beelden die met macht en onmacht te maken hebben als in hun fantasieën en verlangens zijn ze open naar elkaar.
Niets is voor elkaar verborgen. Ze zijn volkomen open en transparant voor elkaar. Bovendien zijn ze heel gelijk in al deze aspecten. Dit geeft innerlijke rust en vrede. Dit leidt meestal tot een verstilling in henzelf en met elkaar. De liefde die daarbij vrijkomt is een liefde zonder voorwaarden, een liefde voor alle seksuele expressies. Er zijn geen angsten meer, geen verlatingsangst, geen jaloezie, geen hechting of bezitsdrang. De seksuele liefde is volkomen vrij.
 
Vrijen gebeurt ook in het moment. Natuurlijk blijven er in hen ook seksuele beelden, gedachten en gevoelens aanwezig, maar er gaan ook diepere lagen open, voorbij de egogrenzen. Het zijn lagen van leegte en volte tegelijk. In deze lagen gaan ze voorbij de beleving van de materie. Soms voelen ze daarin hun lichamen in fysieke vormen, soms alleen als een energieveld. In dit veld ervaren ze subtiele trillingen, vibraties van uitdijen, samentrekken, trillingen die als spiraalvormige bewegingen door hun lichaam gaan. Ze zijn de wereld binnengegaan van trillingsvelden waarin alles verbonden is met elkaar. Als geliefden zich hierin overgeven aan elkaar ontstaat een nieuwe ervaring van verbinding met elkaar. Het is de ervaring van verbinding in het universele veld. Het is zuivere liefde, zonder enige angst. Het is een open ruimte, die vrij en verbonden is.
 
Mannen en vrouwen kunnen in klas 6 vanuit het hele scala aan seksuele mogelijkheden met elkaar vrijen.
Ze kunnen hartstochtelijk vrijen waarin de ene keer het genot als golven door hun lichaam stroomt en ze een andere keer in lagen van verscheurend verdriet terecht komen. Maar het ene is niet beter dan het andere, alles is vol leven, vol energie en vol ontmoeting. Beide ervaringen kunnen op hetzelfde moment ook voor beiden heel verschillend zijn. De ene kan extatisch stromen terwijl de andere in allerlei blokkades en pijnen zit. Dit gebeurt vanzelf als hun lichaam in de één of andere laag wordt geraakt.
Ze kunnen er tijd voor vrijmaken om in het vrijen bewust vervuilde of gekwetste lagen schoon te maken. Er zijn zovele lagen van vervuiling die vragen om steeds opnieuw doorleefd en doorvoeld te worden. In vele vormen kunnen ze deze uitspelen met elkaar.
Ze kunnen ook in elkaar gaan liggen, in stilte en ontspanning. Ze zijn dan zelf getuige van de innerlijke dans die zich in de ontmoeting van hun geslachtsdelen ontrolt. Het is een wervelende dans die zich vanuit de geslachtsdelen door alle delen van hun lichaam uitspreidt en alle chakra's in beweging brengt. Beiden zijn nu ook gevoelig genoeg om alle subtiele gewaarwordingen te ervaren.
Ze voelen hoe allerlei kronkelende bewegingen door hun hele lichaam stromen en met elkaar cirkelvormige patronen aangaan.
Deze ervaringen zijn subtiel maar heel intens. In vorm kunnen ze heel erg verschillen. Soms zal de intensiteit als hitte in de ruggengraat zijn, soms als licht en kleuren in of boven de kruin. Het is niet voorspelbaar wat er zal ontstaan. Het zijn ervaringen van extase en gelukzaligheid.
 
In al deze seksuele ervaringen mag alles er gewoon zijn, niets moet gemaakt worden, alles ontstaat vanuit ontspanning. Mannen en vrouwen moeten nergens aan voldoen. Ze moeten elkaar niet behagen. Alles gebeurt gewoon zoals het zich aandient in het moment. Deze ervaring kunnen ze op allerlei manieren rijker maken o.a. door tijdens de seksuele ontmoeting hun aandacht en bewustzijn te spreiden in de ruimte, naar de tuin, naar verbinding met andere mannen en vrouwen. De ervaring wordt dan nog grootser en meer omvattend.
 
klik hier om terug te keren naar: Hoe doen we het met elkaar?

 


^ Naar boven