Vrijen als dans in het hart en het geslacht

De dans van het vrijen in het hart en het geslacht.

 

In de natuurlijke seksuele dans, dansen het geslacht en het hart met elkaar.

 

In de dans van de geslachten gaat de man bij de vrouw naar binnen. Hij vult en vervult haar met zijn hele wezen.

De vrouw ontvangt de man, omhult hem in haar vagina

en terwijl hij zijn liefde, aanwezigheid, bewustzijn en genot schenkt, brengt zij de liefde en seksuele gloed in haar lichaam in beweging en laat hem thuiskomen in haar.

Zijn aanwezigheid en kracht worden daardoor alleen maar groter waardoor haar lichaam nog meer stroomt en ze al zijn energie tot diep in haar lichaam en hart laat doorstromen.

 

In de dans van de harten laat de vrouw de seksuele gloed van haar man binnen in haar hart.

Dit geeft haar vreugde en haar lichaam gaat hierop innerlijk meebewegen. En vanzelf komen er woorden van verrukking, wellust en liefde uit haar hart.

Met de bewegingen en de liefde uit haar hart doordringt ze op haar beurt het hart van haar man, dat open is en haar liefdevol ontvangt.

Zijn hart stroomt over en zijn lichaam gaat hierop meebewegen en op zijn beurt zijn bekken vullen met deze liefde en zijn kracht.

 

Dit is de natuurlijke seksuele cirkel tussen man en vrouw.

De man penetreert zijn vrouw in haar geslacht.

De vrouw penetreert de man in zijn hart.

 

Omdat mannen en vrouwen in hun harten en geslachten heel erg gekwetst zijn, vaak reeds van in hun vroege kindertijd, is deze cirkel bij de meeste paren op allerlei manieren verwrongen en onderbroken en is de diepe vervulling die de seksuele ontmoeting kan geven niet meer aanwezig.


^ Naar boven