vrouwen en mannen kunnen elkaar in hun seksuele kracht, macht of onmacht ontmoeten

 

De vrouw:

De vrouw in seksuele kracht is in overgave aan haar eigen ontvankelijkheid en bewust en in liefde aanwezig in haar vagina waar ze haar verlangen voelt om binnenin door de man aangeraakt te worden en zich bemind te voelen.

 

De vrouw in seksuele macht, is niet in overgave aan haar eigen vrouw zijn, maar gebruikt haar seksualiteit omdat ze weet dat de man ernaar verlangt. Ze kan hongerig zijn of eisend en stelt voorwaarden aan de seksuele ontmoeting. Ze trekt zich terug uit de ontmoeting of heeft alleen seks op haar voorwaarden. 

 

De vrouw in seksuele onmacht heeft geen contact met haar eigen ontvankelijk verlangen en is bang voor de man. Ze laat de man vrijen met haar zonder dat ze daarbij in liefde en bewustzijn aanwezig is. Ze is niet in de ontmoeting aanwezig en niet aanwezig in het weefsel van haar vagina.  

 

De man:

De man, in zijn seksuele kracht, is verbonden met zijn hart en gaat met volle bewustzijn, liefde en aandacht de vrouw binnen, raakt haar overal aan en blijft in de volle onmoeting met haar. 

 

De man,in zijn seksuele macht, is verhard in zijn penis, dringt de vrouw binnen zonder haar te zien en is op zijn lust gericht, zonder in een echte ontmoeting te zijn.

.

Een man, in zijn seksuele onmacht, voelt zich bang en afhankelijk van de vrouw. Hij voelt zich bang en onzeker en heeft bevestiging nodig van de vrouw. Hij kan niet in zijn volle mannenkracht de vrouw binnengaan of hij verslapt of trekt zich uit het contact terug. 


^ Naar boven