Liefdevol Samenleven

 

DEZE TIJD IS EEN TIJD VAN GROTE VERANDERINGEN.

WE VERLATEN HET VISSENTIJDPERK EN KOMEN IN HET WATERMANTIJDPERK 

 

WE STAAN VOOR EEN FUNDAMENTELE KEUZE

 

We leven in een bijzondere tijd: we maken de overgang mee van het vissentijdperk naar het watermantijdperk:

 

In het vissentijdperk laten we ons leiden door uiterlijke machtstructuren. Het zijn hierarchische maatschappij vormen, gebaseerd om ongelijkwaardigheid tussen mensen en volkeren. De elite heeft de macht en onderdanen leggen verantwoording aan hen af. Dit gebeurt op elk nivo. Macht, aanzien, succes bepalen je plaats op de maatschappelijke ladder. Heersen, controleren, angst zaaien, verdeeldheid zaaien, onderdrukken en straffen houden deze machtspiramide in stand. Op deze manier hebben we meer dan vijfduizend jaar geleefd.

 

Het watermantijdperk is totaal anders: hier leven we vanuit verbinding, gelijkwaardigheid, liefde, harmonie en vrede met elkaar samen. Over dertig jaar leven we op deze manier. In mijn boekje: "ONZE TOEKOMST" beschrijf ik in het kort hoe we daarin leven en samenleven op een verbonden en transparante manier. 

 

We leven daarbij niet meer vanuit een machtsmaatschappij met uiterlijke autoriteiten. We leven opnieuw belichaamd vanuit onze innerlijke waarheid, wijsheid, liefde en kracht. 

 

Ieder luistert naar zijn innerlijke waarheid die verschillend zijn. 

Maar omdat we tegelijk zijn afgestemd op de natuurwetten en gelijkwaardigheid, leidt dit niet tot chaos maar tot harmonie. 

Vergelijk het maar met een symfonisch orkest: ieder speelt zijn eigen partituur maar samen vormen ze het meest prachtige en harmonische samenspel. Zo zullen we samenleven in 2050 

 

 

 

Het is een klein boekje dat ons op een beknopte manier deel laat nemen aan deze nieuwe manier van samenleven. 

 

kostprijs: 12.99 euro, groot lettertype omdat elke pagina een meditatie op zich is. 

te bestellen bij elke boekhandel en bij uitgever Obelisk. 

Ps bij bol.com verkopen ze dit voor 21 euro. 

 

In sept 2023 is een zeer uitgebreid boek over ditzelfde thema verschenen, het is een trilogie: "BEVRIJDING UIT DE MATRIX"

 

                        

 

 

 

 

 

 

Boekdeel één: "VERVULD EN VERBONDEN LEVEN" IN 2050, beschrijft ons toekomstig leven, zoals in "ONZE TOEKOMST" beschreven, maar op een veel uitgebreidere manier; zodat deze manier van leven voor ons volledig tot leven komt.  

 

Boekdeel twee: "OVERLEVEN IN DE MATRIX" geeft een diepgaande analyse van de matrix. Het boek onthult de basisstructuren van de matrix, zoals deze nergens anders beschreven zijn. Ze verbindt de manier waarop we met onszelf leven met de wereld waarin we samenleven en overbrugt daarmee alle huidige polariteiten.

De basis is afgescheidenheid binnen een piramidaal hierarchisch systeem. We leven afgescheiden van onze binnenwereld en daardoor ook van de binnenwereld van anderen en afgscheiden van de natuur om ons heen. We kiezen die leiders die zelfs het meest afgescheiden zijn van hun binnenwereld. Het is dan ook logisch dat deze ons en de wereld leiden vanuit afgscheiden, gefragmenteerde oplossingen, die niet werken en alleen maar meer problemen veroorzaken. Ze zijn immers niet in staat om holistisch te kijken. Zo leven we al duizenden jaren maar nu wordt dit allemaal zeer zichtbaar. We zijn collectief gevormd en vervormd deze matrix zonder hier wetend over te zijn, zonder bewustzijn hierover. Maar dit is aan het veranderen. Alles wat verborgen is gebleven komt nu in het licht. Dit gebeurt massaal, zowel in ons eigen leven als in het grotere maatschappij leven. Dit geeft kansen tot verandering. onze gezagsdragers doen er alles aan om ons bij het oude te houden. De digitale mogelijkheden geven hen uitzonderlijke mogelijkheden om de massa onder controle te houden. Onze machthebbers hebben antwoorden voor alle mogelijke problemen en zeggen ons dat hun oplossingen te enige zijn en de enige juiste. Maar dit is niet waar. We hebben andere mogelijkheden. Door de matrix te doorvoelen in alhaar aspecten, krijgen we de kans om bewust voor deze matrix te kiezen of deze te verlaten. De vraag stelt zich: willen we dit collectief? zijn we hier klaar voor om opnieuwe verantwoordelijkheid voor onze eigen levens te dragen? 

 

Boekdeel drie: WE WORDEN WAKKER, toont wegen om ons te bevrijden uit de matrix. In vele alternatieve bewegingen wordt de elite en de overheden met de vinger gewezen. In mijn visie begint het wakker worden bij onszelf. Door onze eigen afgescheidenheid om te keren in verbinding met onszelf, volgen er grote omkeringen, zowel in ons eigen leven, ons liefdesleven, onze relaties met onze familie en vrienden en in ons kleinschalig samenleven. We durven opnieuw van binnenuit naar buiten te leven en tonen ons op een open en transparante manier aan elkaar. Vanuit deze basis kunnen we opnieuw een nieuwe samenleving bouwen gebaseerd om gelijkwaardigheid, vrij zijn en verbonden zijn. Als we vanuit onze binnenwereld leven, ontmoeten we elkaars binnenwereld en voelen we weer de binnenwereld van de natuur om ons heen. We leven met een innerlijk kompas en laten ons hierdoor in ons eigen leven en in de wereld leiden. Waarlijk dienend leiderschap sluit hierbij aan. Zo veroorzaken we samen de grootste transformatie van de voorbije vijfduizend jaar. Om zover te komen hebben we veel op te ruimen, in onszelf en in de natuur om onsheen. Op deze manier keren we terug naar onze oorspronkelijke natuurlijke manier van samenleven. 

 

 

Tijdens deze barensweeen hebben we een diepgaande overgang te maken met vijf grote thema's. 

 vijf grote thema's:

***de overgang van een leven in angst naar een leven in vertrouwen

***de overgang van een leven in afgescheidenheid naar een leven in heelheid en verbinding.

***de overgang van een hierarchisch leven naar een leven in gelijkwaardigheid.

***de overgang van een leven vanuit macht en onmacht naar een leven vanuit liefde, wijsheid en kracht.

***de overgang van hebzucht van de geldmaatschappij naar het geven en delen van ons innerlijk goud, onze gaven.

 

 

"Deze trilogie: BEVRIJDING UIT DE MATRIX" en onderstaande teksten bespreken dezelfde thema's maar leggen andere accenten. Deze teksten zijn een aanvulling op het boek.   

 

HOE HEBBEN WE DE MAATSCHAPPIJ MATRIX OPGEBOUWD?

 

Al vijfduizend jaar leven we vanuit een machtsmaatschappij met een hierarchisch model, een top-down model, waarin de top bepaalt wat de lagen onder hen dienen te geloven als waarheid en hoe ze dienen te leven. 

 

Wat betekent dit?

 

1. In een hierarchisch model heersen de heersers over hun onderdanen. Zij bepalen wat ze dienen te geloven asl waarheid zij bepalen hoe ze moeten leven en zich moeten gedragen. zij bepalen de regels en de wetten. Eeuwenlang hebben ze hun onderdanen laten geloven dat zij het beste met hun onderdanen voorhadden. Nu ontdekken we collectief dat de machthebbers zich vooral laten leiden door hun eigenbelangen. deze machthebbers zijn daarover verontwaardigd en ontkennen dit uiteraard. 

 

2. We leven collectief naar buiten gekeerd en zijn afgescheiden van onze binnenkant. Daardoor zijn we collectief ook afgescheiden van de binnenkant van andere mensen en van de natuur om ons heen. Ook deze afgescheidenheid wordt nu pijnlijk zichtbaar. We streven er in deze tijd naar om een beter evenwicht te vinden tussen onszelf als mens en de natuur om ons heen, terwijl we tegelijk steeds meer van onze innerlijke natuur als mens vervreemden en er steeds meer afgescheiden van zijn. Alle oplossingen die we bedenken vanuit ons denkende hoofd zijn dan ook beperkte oplossingen die geen oog hebben voor het geheel. Dat zien we bij de coronacrisis, de klimaatcrisis, de migratiecrisis en alle andere crises. 

 

3. Vanuit onze collectieve vervreemding van ons innerlijk lichaamsbeleving, voelen we ook onze innerlijke zelfverloochening en zelfafwijzing niet meer. We hebben collectief ons gevoel van heel zijn verloren en het gevoel dat we met zijn allen onderdeel zijn van één groot wetend veld. We hebben ook geen connectie meer met onze innerlijke wonden van zelfverloochening. De ene groep mensen zijn gaan leven vanuit minderwaardigheid en de andere vanuit meerderwaardigheid. Maar geen van deze groepen leeft vanuit eigenwaarde en een zelfgevoel, ze leven vanuit een zelfbeeld en zelfverloochening. Diep binnenin zijn we echter allemaal gekwetst en leven we vol afgescheiden trauma's die we niet meer onder ogen durven zien. Mannen leven boven hun wond: gaan zich bewijzen, wedijveren, macht en geld verwerven als compensatie voor hun diepe onzekerheid, maar wat ze ook doen, ze kunnen hierdoor nooit vervulling vinden. Ze leven vanuit valse mannelijkheid, ontdaan van hun echte mannenkracht,die zetelt in hun teelballen. Vrouwen doen hetzelfde of gaan zorgen, zich wegcijferen, zich vergelijken met andere vrouwen, elkaar wantrouwen en onderuit halen. Ze maken zich mooi aan de buitenkant, maar voelen geen contact met hun binnenkant. Ze leven vanuit hun valse vrouwelijkheid, afgescheiden van hun natuurlijke vrouwelijke bron in hun eierstokken. 

 

4. Zoals we individueel vanuit leugens hebben leren leven, zo hebben we ook collectief in leugens leren geloven. Dit doen we al eeuwenlang. We zijn collectief gaan geloven dat ons lichaam een instrument van de duivel was. We zijn collectief gaan geloven dat er een almachtige straffende God was die al onze gedachten, gevoelens en handelen doorzag en ons strafte. We zijn collectief gaan geloven dat Saddam Hoessein massavernietigingswapens had en op het punt stond de westerse wereld te vernietigen, terwijl dit bewust verzonnen leugens waren. In deze tijd worden we ons steeds meer bewust van deze leugens, die vaak heel schokkend zijn en jarenlang achter versluiering en onwetendheid verborgen waren.  Deze leugens zijn verhalen die zorgvuldig in allerlei geheime genootschappen als het WEF, WHO, wereldbank, IMF, trilaterale commissie en de Bilderberg groep zijn voorbereid. Deze leugens worden door de mainstream media verspreid, maar steeds meer mensen gaan voelen dat dit niet klopt. Waarheidszoekers ontmaskeren de leugens, maar vele mensen blijven ze nog geloven. We hebben immers meer leren vertrouwen in autoriteiten dan in onszelf. 

 

4. Alle landen, alle volkeren, alle burgers zijn nog steeds gevangen in het matrixweb om het goede te doen en het kwade te laten, maar beseffen nog niet de gigantische schade dit dit web veroorzaakt. We verliezen collectief onze heelheid, hebben nooit het gevoel goed genoeg te zijn en genoeg te hebben. Bovendien beseffen we daardoor niet meer dat alle liefdevolle en alle donkere kanten in iedereen aanwezig zijn. En dit geeft juist aanleiding tot de duisterste ervaringen van de voorbije eeuwen. 

 

5. We hebben immers daardoor al onze levenskrachten waarmee we niet welkom waren verdrongen naar onze onbewuste schaduwlagen. Maar omdat deze verdrongen zijn, herkennen we ze ook niet als donkere krachten van onszelf. Het grote drama daarbij is dat we daardoor ook geen verantwoordelijkheid meer nemen voor deze donkerste kanten. Onze donkerste kanten komen ook vaak uit onze trauma's en onverwerkte pijnen, daardoor worden ze nog meer afgesplitst. We zien de donkerte alleen bij anderen en leven daardoor in een wereld van polarisatie. we maken daarin een strikt onderscheid tussen goede mensen en slechte mensen, goede landen en slechte landen. Een voorbeeld hiervan: voor Henry Kissinger zijn de Verenigde Staten de goede en Rusland en China de slechte. Het kwaad dat de VS aanricht ziet hij niet. Zo was hij ontzettend blij dat de Verenigde Staten erin slaagden om "klimaat-engeneering" te doen zodat ze konden bepalen dat in bepaalde vijandige streken geen regen zou vallen als gewassen dienden te groeien terwijl ze tegelijk tijdens de oogsttijd voor geweldige regenval konden zorgen, zodat dit vijandige land niet kon oogsten. Een land uithongeren zijn vanuit ons gezonde verstand afschuwelijke zaken, maar voor hem waren het grote doorbraken in hun strategische wapenvoering. Hij verantwoorde deze ontwikkelingen omdat  Rusland en China vast en zeker ook deze wapens ontwikkelde.

Het gevolg is dat het slechte in ieder van ons en zeker in onze leiders  zich daardoor gemakkelijk als goed kan voordoen en mensen misleiden en leugens wijsmaken, zoals onze geschiedenis en ons huidige leven ons dagelijks laat zien. 

 

6. We leven allemaal met een innerlijke leegte die verlangt om gevuld te worden. Omdat we niet meer beseffen dat deze leegte binnenin zit en niet door uiterlijke zaken gevuld kan worden, is de consumptiemaatschappij ontstaan die ons verteld dat we nooit genoeg hebben. We kunnen de overgang maken om te leven vanuit de beleving dat we "genoeg hebben". Dit kan alleen maar als we opnieuw in ons lichaam gaan leven en daar de vervulling voelen. 

 

7. Ons verlangen naar steeds meer geeft bezit van geld alle macht en daardoor draait alles in onze wereld om geld en maken we collectief van alles een verdienmodel. Wie in de wereld het geld schept uit het niets bezit alle macht en dit zijn de bankiers. Maar over dit geld dat ze zomaar creeren laten ze landen, bedrijven en alle mensen rente betalen en dit creert het financiele model gebaseerd op een grenzeloze hebzucht en het voortdurend in stand houden van tekort. We werken hieraan mee door bij grote internet giganten te kopen in plaats van bij lokale handelaars. we werken hieraan mee door digitale aankopen in plaats van cash te betalen. 

 

DEZE ZEVEN ASPECTEN VORMEN SAMEN DE BLAUWDRUK WAAROP WE ONZE WESTERSE WERELD HEBBEN VORM GEGEVEN EN DIE WE NU KUNNEN VERANDEREN.

 

 

WE HEBBEN DE KEUZE OM TE LEVEN VANUIT DE DIGITALE  GREAT RESET OF DE WEG IN TE SLAAN NAAR ONZE NATUURLIJKE GREAT RESET. 

 

We worden vanuit de machtstructuren en de maatschappij matrix voorbereid om vanuit de digitale weg te leven, maar we hebben nu nog de keuze om voor de natuurlijke weg te kiezen, zoals je bij persoonlijke groei hebt kunnen lezen, maar het vraagt een ommekeer van honderdtachtig graden in onze manier van omgaan met onszelf en met elkaar.

 

TWEE VERSCHILLENDE WERKELIJKHEDEN 

 

We kunnen op twee manieren naar de huidige werkelijkheid kijken.

 

Vanuit de ene manier hebben we honderden jaren voorspoed gekend met gigantische technologsche ontwikkelingen waarin we dank zij het digitale tijdperk in staat zullen zijn om onze menselijke natuur te overstijgen en in de toekomst een mens-robot geheel kunnen worden: een nieuwe super mens, een transhumane mans, een Cyborg mens.

 

Vanuit de andere manier kijken we totaal anders. We zien dan dat we meer dan drieduizend jaar de donkerste tijd op aarde meegemaakt hebben met het laagste bewustzijn, een tijd gekenmerkt door de dominantie van uiterlijke autoriteiten die macht en controle hebben, angst zaaien en straffen uitdelen aan degenen die hun regels en hun belangen niet dienen. We hebben inderdaad een zeer grote technologische en wetenschappelijke kennis opgebouwd, maar onze ethische en morele waarden zijn niet op dezelfde manier gegroeid als deze kennis, integendeel. Er zijn nu ontwikkelingen die we over vijftig jaar als zeer onmenswaardig en onprofessioneel zullen zien bv op het gebied van orgaantransplantaties, in vitro verwekkingen. we beginnen nu pas het celgeheugen in organen te begrijpen en de trauma's in de foetus en de verwekking. 

 

De donkerste tijd? Hoe kom ik daar bij?

 

Ik baseer me daarbij op oude kennis van de Hindoe geleerden, de boedhistische leringen en de Maya's. Volgens hen hebben we naast een lineaire tijd ook een cyclische tijd met grote en kleine cycli. De seizoenen vormen een kleine cyclus. Een kosmisch jaar duurt zesentwintig duizend jaar en is gebaseerd op de stand van de as van de aarde ten opzichte van de galactische zon. Als deze as naar de galactische zon is gedraaid, is er op aarde en bij alle mensen een hoog bewustzijn: Ze bewonen volledig hun lichaam, leven transparant en in gelijkwaardinge verbinding met elkaar en met de natuur. Ze laten zich door hun innerlijke autoriteit leiden. Deze bestaat uit hun innerlijke liefdeskompas, (de trilling tussen hun hart en hun geslacht). Iedereen is afgestemd op zijn eigen innerlijke liefdeskompas. In deze tijd zou dit chaos en oorlog geven door alle verschillen. Maar in die tijden niet omdat al deze kompassen afgestemd waren op het grotere natuurlijke trillingsveld. Dardoor leefden mannen en vrouwen in vrede en harmonie met elkaar. Ze leefden vanuit hun stromende weefsels en organen. Ze bedreven de liefde vanuit hun teelballen en eierstokken en waren bij deze liefdesdaad bewust aanwezig. Meer over deze manier van leven en beminnen vind u in mijn gratis e-book: levenslang hartstochtelijk beminnen, boek één: oorspronkelijk beminnen.

 

Als de as van de aarde het meest afgewend is van de galactisch zon is de aarde en zijn alle mensen ondergedompeld in een laag bewustzijn. Ze kunnen dan wel hoge technologische ontwikkelingen hebben, maar hun wereld wordt bepaald door uiterlijke authoriteiten die mensen vertellen dat zij weten wat goed is voor hen. In werkelijkheid willen ze mensen knechten en afhankelijk maken en voor hun belangen laten werken. In deze tijd hebben we drieduizend jaar geleefde. We zijn ons nu stilaan aan het losmaken van deze donkere tijden vandaar dat steeds meer mensen wakker worden. 

 

Een eerste ontwakingsgolf zien we vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw. We zijn ons beginnen losmaken van de religieuze en wereldse machtsystemen. Het ging om losmaken, zonder dat we de manier waarop machtsystemen werkten konden doorgronden. 

 

Nu in 2022 krijgen we deze kans wel. Steeds meer mensen zijn gaan groeien in bewustzijn. We keren ons steeds meer naar binnen en gaan in ons lichaam leven waarin we echte vervulling vinden. We ervaren daarbij dat ons ego bang wordt en zich met alle macht verzet om zijn macht, regels en patronen te behouden.

In deze tijd gebeurt hetzelfde op wereldvlak. Omdat steeds meer mensen groeien in bewustzijn en vanuit hun lichaam gaan leven, begint deze trilling een grote kracht te worden en worden machthebbers bang om ontmaskerd te worden en hun macht te verliezen. Ze verzetten zich met al hun middelen om hun macht, regels en maatschappijpatronen te behouden. Ze gebruiken al hun macht en al hun controle systemen om ons bang te maken, te onderdrukken en te knechten, zoals ook ouders doen naar opgroeiende kinderen. Dit biedt ons de kans om steeds meer inzicht te krijgen in de manier waarop dit gezag ons tracht te knechten, bang te maken en controle wilt uitoefenen om hun eigen belangen en de belangen van de rijkste mensen op aarde te dienen.

 

 

 WE KUNNEN KIEZEN VOOR EEN NATUURLIJKE GREAT RESET OM OPNIEUW VANUIT ONS INNERLIJK LICHAAMSBEWUSTZIJN IN VRIJHEID EN LIEFDE  EN AFSTEMMING OP DE NATUUR TE GAAN LEVEN. 

 

Bij persoonlijke groei heb je hierover het eerste deel kunnen lezen:

"je bevrijden van je opvoedingsmatrix". Hier lees je het vervolg. 

 

B. ONTMAKERING VAN DE MACHTSSTRUCTUREN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE MATRIX

 

Deze ontmaskering verloopt ook in stappen

 

 

1.JE KRIJGT INZICHT IN DE CODE VAN DE MAATSCHAPPIJ MATRIX

 

Nu je je bevrijdt hebt van je eigen vervreemding en leugens, begin je ook op een heldere en duidelijke manier de totale maatschappelijke matrix te doorzien. Je beseft dat je vervreemdende opvoedingsmatrix en de vervreemdende maatschappij matrix samengaan. Je ouders hebben je doen vervreemden van jezelf. Ze hebben je geleid naar een leven waarin je niet meer in je stromende lichaam leeft en bezield kunt leven. Ze hebben je geleid naar een leven waarin je het gevoel had niet goed genoeg te zijn en een leven waarin je je innerlijke leegte leert opvullen met uiterlijke zaken. Zij hebben dit op hun beurt overgenomen van hun ouders. Je beseft nu dat de maatschappij matrix hetzelfde doet, maar dan in versterkte mate. Je beseft dat alle mensen vanuit deze innerlijke leegte leven en hun best doen om deze leegte op te vullen met aanzien, macht, geld en meer bezit. Alle mensen functioneren ook vanuit hetzelfde maatschappij model. Alle rijken en gezagsdragers tonen zich vanuit hun aangepaste buitenkant, maar daarachter zit een binnenkant waarin ze vanuit hun belangen aanwezig zijn en een schaduwkant waarin hun donkere kanten een rol spelen. Alle rijken en gezagsdragers vullen ook hun innerlijke leegte door geld, bezit en macht. Dit model is bovendien hiërarchisch waardoor degenen die bovenaan de piramide staan meest bepalend zijn en de krachten in de superrijken de maatschappij matrix vormen en bepalen. Zij controleren op vele verschillende openlijke en subtiele manieren je hele leven.

 

2.DE SUPER RIJKEN BEZITTEN ALLE MACHT

 

Bovenaan de piramide staan de superrijke mensen. Deze bezitten alle macht en bepalen daardoor de hele maatschappij matrix. Zij zijn eigenaar van de grondstoffen en ontginningen van de rijkdommen van de aarde. Zij zijn eigenaar van alle gas en aardolie bedrijven, van de ontginning van alle ertsen, goud, edelstenen, ruwe diamanten en alle kostbare en zeldzame grondstoffen. Ze zijn eigenaar van de productie bedrijven die alle mogelijke producten, zelfs totaal zinloze op de markt brengen. Ze zijn ook eigenaar van alle IT en mediabedrijven waarlangs ze alle mogelijke reclame voor hun producten kunnen maken. Bovendien zijn ze eigenaar van televisiestations, filmstudio’s en andere entertainment bedrijven. Zij hebben daardoor de totale macht om de maatschappij matrix te bepalen en te sturen. Hun innerlijke honger drijft hen ertoe steeds meer te bezitten en alle mogelijke middelen te gebruiken om hun bezit en macht uit te breiden. Ze tonen zich vanuit hun aangepaste geëngageerde kant, maar daarachter zijn ze bezig met het vervullen van hun belangen vanuit hun honger naar meer en daarachter zitten hun schaduwkanten. Hoe meer macht ze hebben hoe destructiever en vernietigend hun schaduwkanten kunnen zijn, vooral hun gekwetste schaduwkanten.

 

3.WIE ZIJN DEZE SUPER RIJKEN

 

Een procent van de wereldbevolking bezit 50% van alle rijkdom op aarde en hun rijkdom wordt steeds groter. Sommige superrijken zijn zichtbaar aanwezig zoals Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg en vele andere eigenaars van High Tech bedrijven. Maar de meest rijke families blijven buiten beeld. Ze zijn al eeuwenlang de verborgen machthebbers op het wereldtoneel zoals de families Rothschild, Rockefeller, Warburg, Bush en vele anderen. Zij bezitten oa alle banken wereldwijd en de hele oorlogsindustrie. Een derde categorie wordt gevormd door de koningshuizen, presidenten, oligarchen en sheiks. Deze drie groepen rijken bepalen samen het wereldspel vanuit hun belangen en vanuit hun schaduwkanten. Zij hebben zich georganiseerd in het wereld economisch forum waarin ze elkaar ontmoeten, hun belangen veilig stellen en steeds meer op een zichtbare manier burgers in de wereld hun nieuwe wereldorde willen opleggen, zoals ze deze beschrijven in hun boek: “De Great Reset.” Dit stichter van dit wereldeconomisch forum Klaus Schab heeft sinds 2004 ook een opleidingsinstituut om wereldleiders te vormen zoals zij deze graag willen. De Young Global Leaders worden met regelmaat samengebracht in sessies van tien dagen en elk jaar zijn er weer nieuwe leiders die een diploma krijgen en geïndoctrineerd worden met wat de elite families graag willen. Deze superrijken hebben zeer veel macht, maar plaatsen zichzelf boven alle regels en wetten en betalen ook nauweliijks belastingen.

 

4.POLITIEKE WERELDLEIDERS ZIJN DIENAREN VAN DE ELITE

 

In je kinderjaren heb je geleerd dat politiële leiders de macht in de wereld bezitten, maar dit is slechts zeer gedeeltelijk waar. Nu ontdek je dat ze alleen maar de uitvoerders zijn van de agenda van de superrijken. De superrijken behartigen immers hun belangen niet zelf. Ze laten deze belangen behartigen door politieke wereldleiders maar zorgen dat de politieke leiders hun verborgen agenda en belangen uitvoeren. Deze politieke leiders hebben oa de taak om de belangen van de elite te verbergen naar hun burgers zodat deze het gevoel hebben dat deze leiders de belangen van de burgers uitvoeren en goed zorgen voor hun burgers. Maar ook deze politieke wereldleiders tonen zich vanuit hun aangepaste kant charismatisch en betrokken naar hun burgers, temeer ze moeten verkozen worden. Ze verpakken de boodschappen van de elite in boodschappen van betrokkenheid en goedheid naar de burgers, terwijl het in werkelijkheid om belangen gaat. Deze wereldleiders brengen een goed verhaal dat ze aan de burgers verkopen als waarheid. Het zijn verhalen die een beeld creëren dat op geen enkele manier gebaseerd is op een doorvoelde waarheid. Het wordt je nu duidelijk hoe wereldleiders leugens gebruiken omdat ze de waarheid niet mogen vertellen en vaak zelf ook niet weten.

Een voorbeeld hiervan de oorlog in Irak in 2003 onder leiding van President Bush. Het verhaal dat verteld wordt aan de mensen is dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten dringend moeten ingrijpen omdat Saddam Hoessein zijn massavernietigingswapens en chemische wapens de westerse wereld wil vernietigen. Zo worden mensen bang gemaakt en zien Bush als de grote redder. In alle kranten en tijdschriften worden foto’s getoond van deze opslagplaatsen van chemische wapens. Tijdens de oorlog blijken er geen chemische wapens te zijn. Het was een verhaal dat op leugens was gebaseerd. In werkelijkheid ging het om oliebelangen, oa van de familie Bush. De oliebelangen van de rijken werden bedreigd omdat Saddam Hoessein deze oliebedrijven voor een deel wil nationaliseren zodat het Iraakse volk ook van deze rijkdommen kan profiteren en niet alleen de rijke bezitters. Bush, zijn generaals en zijn ministers hebben de hele wereld misleid. In een wereld vanuit rechtvaardigheid zouden dit oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid zijn die zouden veroordeeld moeten worden door een internationaal tribunaal en de misdadigers zouden gevangenisstraf dienen te krijgen. Maar dit is niet gebeurd. In de media is er bijna geen reactie gekomen op deze leugens en ook de meeste mensen hebben daar op gereageerd. We accepteren leugens en misleidingen en staan er collectief niet echt bij stil. De oorlog in Irak is slechts één voorbeeld. Zo zijn er honderden voorbeelden waarin leugenachtige verhalen en angst wordt gezaaid. Wereldleiders worden voor het behartigen van de belangen van de rijken zeer royaal beloond met allerlei commissariaten en directiefuncties in hun raden van bestuur.

 

5.DE ANDERE DIENAREN: WETENSCHAPPERS, ADVOCATEN EN FISCALISTEN

 

Politieke wereldleiders doen op hun beurt een beroep op allerlei experten en wetenschappers. Maar de meeste onderzoeken door wetenschappers worden gesponsord en zelfs geheel gefinancierd door de grote bedrijven. De resultaten van hun onderzoeken worden vaak bepaald door de belangen van hun opdrachtgevers. Er komen steeds meer vervalsingen van resultaten aan het licht.

De elite schakelt ook wetenschappers in om mensen te laten consumeren zoals zij graag willen. Ze gebruiken alle mogelijke marketing kennis om mensen te laten consumeren en hen hier verslaafd aan te maken. Ze gebruiken daarbij de meest nieuwe kennis om het onbewuste van mensen te sturen zonder dat mensen dit in de gaten hebben. Zo heeft facebook het schijnbare onschuldige likes ingevoerd, terwijl dit gebaseerd was op wetenschappelijk onderzoek dat elke like een dopamine opstoot in de hersenen geeft, waardoor mensen afhankelijk en verslaafd worden aan facebook.

Deze elite beschikt natuurlijk ook over de beste advocaten om hun belangen te behartigen en een leger aan fiscalisten. Zo slagen zij erin om wereldwijd geen belastingen te betalen. Hier schamen ze zich niet voor, integendeel. Ze vinden dit maar normaal. Ze dragen al zoveel bij op een andere manier. Hun bevriende wereldleiders accepteren dit ook van hen, ook al doen ze af en toe voorde uiterlijke schijn een poging om de rijken belastingen op te leggen.

 

6.DE MEDIA

 

De meeste mediabedrijven zijn eigendom van de superrijken. De mediabedrijven die geen eigendom zijn worden royaal gesponserd zodat ze de mening van de sponsor royaal zullen vertellen en trouw blijven. Zo is bekend dat een zeer rijke ex-IT CEO in vele verschillende Europese landen aan alle belangrijke kranten royale donaties heeft geschonken. De superrijken hebben miljarden besteed om wereldwijd alle grote persbureau's waar alle wereldnieuws samenkomt en een eerste keer gefilterd wordt in hun bezit te krijgen. Ze besteden miljarden om te zorgen dat de mainstream media en internet bedrijven alleen hun kijk op de werkelijkheid vertellen en andere werkelijkheden negeren, belachelijk maken of als fake nieuws beschrijven. De meeste journalisten zijn zich hier zelfs niet van bewust. De superrijken zijn er zich van bewust dat als ze de media in hun macht hebben, ze alle mensen in hun macht hebben omdat de grote meerderheid van de mensen de meningen van de media als waarheid overnemen en zich er geen kritische vragen bij stellen. Integendeel de media verspreiden voortdurend angstboodschappen en zorgen voor onrust en chaos, waarop de machthebbers weer kunnen inspelen met nieuwe controlemaatregelen.

 

 

7.BROOD EN SPELEN

 

Je doorziet een deel van de agenda van de rijken. Al eeuwenlang geven machthebbers aan het volk brood en spelen. Dit is meer dan ooit in deze tijd aan de orde. Het volk krijgt brood, niet te veel brood, want ze moeten een gevoel van tekort blijven houden en hard moeten werken om dit brood te verdienen. Het volk krijgt heel veel spelen zodat ze er verslaafd aan raken, wat de rijken nog rijker maakt omdat deze eigenaar zijn van al deze spelen. Op deze manier blijft het volk rustig en tevreden, zonder te beseffen dat ze gebruikt worden voor de belangen van de rijken.

 

8. DE INNERLIJKE LEEGTE EN DE CONSUMPTIEDWANG VAN DE RIJKEN

 

Rijke mensen zijn ook als kinderen opgevoed om te vervreemden van hun innerlijke beleving en ontevreden met zichzelf te zijn. Ze ontwikkelen ook een innerlijke leegte die ze opvullen met uiterlijke zaken. Dit hebben ze ook met de paplepel meegekregen. Ook voor hen geldt dat hoe groot hun rijkdom ook wordt, ze er nooit in slagen om hun innerlijke honger te stillen. Integendeel hoe meer ze bezitten, hoe groter hun innerlijke honger en hebzucht wordt. Op deze manier zijn ze gevangen in de ratrace van de rijksten op aarde die steeds meer nodig hebben en de grootste en de beste op aarde willen zijn. Ze willen de rijkste, de grootste, de belangrijkste en de meest invloedrijke zijn met de meeste bezittingen. Als ze vijf luxe jachten hebben, willen ze er zes. Als een andere rijke uit zilveren schotels eet, willen zij uit gouden schotels eten. Als een rijke een raket rond de aarde kan lanceren, zal een andere rijke een raket lanceren die nog wat verder gaat. Zo zijn ze als gehele familie in een ratrace verwikkeld waarbij vaak de vrouwen de mannen stimuleren om nog meer te willen. Op deze manier begin je de agenda van de rijken een beetje te begrijpen en ga je beseffen dat deze rijken zelf ook gevangen zitten en geen innerlijk rijk en vervuld leven kunnen verwerven.

 

9.DE HEBZUCHT VAN DE RIJKEN ONDERHOUDEN DE INNERLIJKE LEEGTE EN HONGER NAAR MEER BIJ ALLE MENSEN EN MAKEN MENSEN VERSLAAFD

 

De rijken leven vanuit een onstilbare honger. Vanuit deze honger domineren zij de maatschappij matrix om mensen er toe aan te zetten om ontevreden te zijn met zichzelf, mensen er toe aan te zetten om steeds meer te consumeren en zelfs aan hun producten verslaafd te raken. Ze gebruiken de meest nieuwe psychologische inzichten om het onbewuste van mensen te bespelen en hen verslaafd te maken aan hun consumptiedwang. Vanuit deze honger schamen ze zich er niet voor om alle rijkdommen van de aarde volledig uit te buiten. Het gaat hen alleen om het verwerven van steeds meer bezit en rijkdom. Omdat ze geen verantwoordelijkheid nemen voor hun schaduwkanten maakt het hen niet uit in welke armzalige omstandigheden goud en andere grondstoffen vaak gedolven worden. In hun productiebedrijven gaat het om het vergroten van hun winsten en geld verdienen. Hun farmaceutische bedrijven verdienen het meest als ze geneesmiddelen produceren die mensen levenslang nodig hebben. Hun meest gewenste marketing strategie is erop gericht dat alle mensen vanaf hun geboorte tot hun dood voortdurend chronisch ziek zijn en medicatie nodig hebben. Farmaceutische bedrijven verdienen niets aan gezonde zelfbewuste mensen die stromend in hun lichaam leven. Vanuit hun belangen zullen ze er dan ook alles aan doen om te zorgen dat mensen niet in hun stromende lichamen gaan leven. Op dezelfde manier hebben hun oorlogsindustrie er alle belang zijn dat er wereldwijd vele conflicten en oorlogen zijn waarin vele oorlogswapens vernietigd worden. Het maakt hen niet uit aan wie ze deze wapens leveren. Zo is bekend dat de Rothschilds familie en de Bush familie tijdens de tweede oorlog zowel wapens leverden aan Hitler als aan de geallieerden. De wapenindustrie wakkert dan ook wereldwijd conflicten aan.

Al hun productiebedrijven hebben er alle belang bij dat hun producten slechts kortstondig werken en dat er steeds nieuwe producten op de markt komen. Omdat deze rijken ook mediabedrijven hebben, kunnen ze in hun tijdschriften steeds de nieuwste producten aanprijzen met prachtige glamourfoto’s van zeer gelukkige mensen. In de mode industrie gaan ze daarbij zelfs extreem ver. Elk jaar zorgen ze voor nieuwe trends die natuurlijk heel verschillend zijn van het vorige jaar. Op deze manier zetten ze mensen, vooral vrouwen, die gevoelig zijn voor deze trends en het nieuwste willen aan om steeds te blijven kopen. Met hun media en hun IT bedrijven benutten ze alle kansen om binnen te dringen in de wereld van de mensen en hun voor te kouwen wat ze nodig hebben om gelukkig te worden. Daarbij maken ze gebruik van de meest verfijnde psychologische kennis om het onbewuste van mensen te bespelen. Via hun IT bedrijven ben je afhankelijk en verslaafd aan hun informatie stromen. Zij bepalen welk nieuw wel en niet naar de mensen gestuurd mag worden, wat acceptabel is en verboden is. Van deze macht kunnen ze gebruik en misbruik maken. De facebook oprichter heeft bewust de zeer populaire likes ingevoerd, terwijl hij wist dat bij elke like mensen een dopamine opstoot ervaren die hen verslaafd maakt aan het krijgen van likes.

Om hun honger naar geld te bevredigen zijn alle middelen toegelaten. Onderstaand voorbeeld toont het machtspel en de leugens en het bedrog. Een farmagigant heeft vijftien jaar geleden een zeer verslavende en zelfs dodelijke pijnstiller in Amerika op de markt gebracht. Ze waren er op de hoogte van dat deze zeer verslavend was. Hij is goedgekeurd door de food en drug administration. Degene die het onderzoek leidde heeft later een zeer hoge functie bij deze farma reus gekregen, anders was dit nooit goed gekeurd. Met een wervelende marketing campagne werd aan Amerikanen verteld dat ze nooit meer pijn zouden lijden. De pijnstiller werd massaal gekocht en aanbevolen door miljoenen artsen. Het resultaat: dit bedrijf heeft miljarden verdiend en er zijn meer dan vijfhonderd miljoen Amerikanen verslaafd geraakt. Maar dit verslaafd raken aan hun producten is gebeurd op grote schaal. de rijken zijn erin geslaagd om alle mensen volledig afhankelijk te maken van hun producten en hun wereldwijde aanbod en hen levenslang afhankelijk te houden in hun consuptiehonger.

 

10.DE MACHT VAN DE SCHADUWKANTEN VAN DE RIJKEN DOMINEREN STEEDS MEER DE MAATSCHAPPIJ MATRIX

 

Alle mensen hebben donkere schaduwkanten die een bepaalde invloed op henzelf en hun omgeving hebben. Superrijken hebben macht over de hele wereld. Hun schaduwkanten hebben de macht om de wereld te vernietigen. Er staat hierarisch niemand boven hen die hen dat kan beletten. Hun donkere schaduwkanten vormen daardoor een krachtig donker schaduwveld. Dit veld is echter verhuld in filantropie en liefdadigheid. Het kan woorden gebruiken als "gelijkheid" waarbij het bedoelt dat het biologische man en vrouw zijn geen erkenning meer krijgt, landen hun eigenheid verliezen. Vanuit de donkere schaduwkant kan dit allemaal als gelijkheid worden gezien. De donkere schaduwkanten van de rijken misleiden bewust alle mensen met liefdevolle en verbindende woorden. Maar hun schaduwkanten willen overheersen, onderdrukken en absolute macht en controle hebben. Dit alles komt voor uit de machtswellusteling, het reptielenbrein dat geen enkel gevoel met medeleven kent, maar medeleven veinst. Maar mensen die gedomineerd worden door dit donkere schaduwveld en vanuit hun machtswellusteling leven zijn ook bang om ontmaskerd te worden, hun macht en controle te verliezen. Al eeuwenlang zijn deze onderdrukkingssystemen aanwezig. Vanuit angst worden deze onderdrukkingssystemen steeds verfijnder en gerafffineerder. Angst zaaien en controle uitoefenen gaan samen. Maar tot nog toe heeft geen enkel controle systeem absolute almacht gehad. Daarom blijven machtshebbers altijd bang om hun macht te verliezen. De geschiedenis leert ons dat machtige mensen zich vaak charismatisch naar hun medeburgers gedragen, terwijl ze zeer vernietigende bedoelingen hebben. Hitler vertelde aan de Duitse burgers dat hij zou zorgen voor een gelukkig en rijk leven voor alle Duitsers en een nieuwe wereldorde in heel Europa. Hij zou zorgen voor een nieuw Europa waarin vrede en samenwerking zou zijn. Dit verhaal is massaal geloofd. De werkelijkheid was dat hij oorlog wilde voeren, onmenselijke inspanningen van het Duitse volk eiste en hen onder controle bracht en dat hij volkeren wilde vernietigen.

 

11. DE ANGST VAN DE RIJKEN EN HUN OPLOSSINGEN IN DE DIGTITALE TIJD

 

Hoeveel macht deze superrijken en hun dienaren ook hebben, ze hebben ook angst.

De superrijken zijn bang voor mensen die opnieuw bewust in hun lichaam gaan leven en de weg van hun bezieling volgen. Ze zijn bang dat deze bewuste mensen hun agenda doorhebben.

Ze beseffen ook dat het niet eerlijk is dat zij alle rijkdom van de aarde bezitten. Om een idee te geven van de grootte van deze oneerlijke verdeling het volgende. Als het hele vermogen van de families Rothschild en Rockefeller onder alle mensen op de wereld verdeeld zou worden, zouden alle mensen miljonair zijn. Deze superrijke families zijn dan ook bang dat als mensen dit ten volle beseffen ze hiertegen in opstand komen en hen hun rijkdom en bezittingen zullen afnemen. In het industriele tijdperk hadden ze voor hun bedrijven en fabrieken veel mensen nodig. Maar nu in het digitale tijdperk kunnen ze al deze mensen vervangen door robots en computers en dit doen ze dan ook massaal. Daardoor valt een loonkost weg en kunnen ze hun rijkdom exponentieel vergroten. Maar de keerzijde is dat miljoenen mensen nutteloos worden. Deze zouden in opstand kunnen komen omdat al hun werk wordt afgenomen, wat onrechtvaardig is.

De superrijken zijn ook bang dat de aarde onleefbaar wordt waar zij ook op wonen. Ze hebben er geen vertrouwen in dat de huidige klimaataanpak en herstel van evenwicht tussen mens en natuur, enige slaagkans heeft. Zij zien de overbevolking van de aarde als het grootste probleem. In hun world economic forum zoeken ze naar oplossingen die al deze wereldproblemen kunnen oplossen zonder dat zij ook maar iets van hun rijkdom en bezittingen dienen in te leveren. Dit forum komt met oplosssingen voor de gewone mensen, waar zij zelf boven staan. Als ze voorstellen om alle bezit en rijkdom te herverdelen, bedoelen ze dus dat de gewone mensen geen rijkdom en bezit mer hebben, niet de superrijken. De digitale tijd biedt de superrijken een uitgelezen kans om mensen onzichtbaar onder controle te brengen en te zorgen dat de wereldbevolking drastisch afneemt.

 

12. DE RIJKEN HEBBEN DE MACHT OM ALLES TE CONTROLEREN EN TE VERNIETIGEN WAT ZE WILLEN

 

In je eigen leven heb je het verschil leren kennen tussen een leven vanuit liefde en verbinding en gevangen zijn in leugens en zelfafwijzing. Dit onderscheid ga je nu ook op wereldvlak zien naar de superrijken en de gezagsdragers. Als de superrijken vanuit hun liefde, wijsheid en kracht zouden handelen hebben ze dus de macht om met een fractie van hun rijkdom alle armoede in de wereld weg te nemen.

Maar ze hebben ook de macht om alle mensen wereldwijd vanuit hun digitale macht tot slaaf te maken, als dit hun belangen dient.

Ze bezitten alle banken. Ze hebben de macht om een bankencrisis te creeren en op deze manier zeer veel geld van mensen te laten verdampen.Als dit voor hun belangen beter uitkomt, dat alle banken bankroet gaan en daardoor het geld van alle mensen waardeloos wordt, dan hebben ze deze macht. ,

Ze hebben ook de macht om het grootste deel van de mensen te laten sterven als ze dat zouden willen of ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen zich niet meer of veel minder kunnen voortplanten. Dit is niet zo moeilijk. De vruchtbaarheid van mannen gaat de laatste jaren drastisch achteruit omdat in heel veel producten oestrogenen zitten die de zaadkwaliteit van de mannen doet afnemen en er voor zorgt dat mannen steeds meer vrouwelijk worden. Door ongezien extra oestrogenen toe te voegen, daalt deze vruchtbaarheid zeer drastisch en wordt de mensen polulatie al gereduceerd. Maar er zijn natuurlijk veel andere mogelijkheden die ongezien kunnen worden ingevoerd. De farmaceutische bedrijven kunnen dodelijke medicijnen maken of medicijnen die het immuunsysteem verzwakken. In vaccins kunnen ze dodelijke stoffen inspuiten of stoffen die de vruchtbaarheid van vrouwen afremmen. Ze kunnen ook de satellieten van Egon Musk en de 5G ontvangststations gebruiken om ons lichaam te verzwakken en ons onderdanig en volgzaam te maken. Dit is allemaal mogelijk en vanuit hun donkere krachten zijn ze ook bezig deze methodes in te zetten. Het goede van dit gebeuren is dat de donkere krachten en mogelijke gevolgen van deze rijke elite steeds meer zichtbaar worden zoals in de recente covid crisis is gebleken. Als burgers is het belangrijk dat de deze potentiele bedreigingen en deze horror in het licht brengen zodat hier openlijk over gepraat gaat worden in programma's, met elkaar en met de meest uiteenlopende deskundigen. Telkens stelt zich de vraag hoe ziet dienend leiderschap en een aanpak eruit vanuit liefde en hoe ziet dominerend leiderschap eruit en een aanpak vanuit de donkere krachten.

 

13. VELE VRAGEN OVER DE RECENTE COVID PANDEMIE

 

Hoe ziet de covid pandemie eruit vanuit deze maatschappij en consumptie matrix? De covid pandemie roept zeer veel vragen op. Vanuit een menslievende agenda of vanuit een donkere agenda is dit een heel andere pandemie gegeven. Het is bekend dat in Wuhan corona virussen werden gemanipuleerd tot zeer dodelijke en besmettelijke virusssen om als biologische wapen te kunnen gebruiken. Wie heeft er belang bij om virussen te manipuleren tot dodelijke wapens? Daar hebben de betrokkenen antwoorden op te geven. Zouden we daar op televisie niet over moeten praten? Er zijn vele aanwijzingen dat het corona virus dat de pandemie veroorzaakt heeft, geen natuurlijk virus is. Het is dus mogelijk dat dit virus al dan niet bewust vanuit een labo in Wuhan is verspreid. In oktober 2019 is een groep ingewijden samen gekomen en hebben een pandemie met een coronavirus voor bereid? Is dit virus dan een geplande en goed voorbereide aanslag op mensen? Vele artsen hebben mensen behandeld met Hydroxychloroquen en ivermectine met een goed resultaat en deze medicijnen zijn eerst veroordeeld door de klassieke geneeskunde en later zelfs verboden. Waarom? Moest alleen vaccinatie een kans krijgen? Zitten hier hebzucht en duistere motieven achter? Ook hier zijn antwoorden op nodig. Wat is de samenstelling van het vaccin? Welke bijwerkingen zijn er echt? Heeft het onder druk zetten van burgers om het vaccin te nemen een donkere agenda? Zitten er nanopartikels in het vaccin die interageren met de 5D frequenties. Met de vaccins zijn er miljarden verdiend maar zonder dat deze bedrijven aansprakelijk zijn voor de schade. Waarom? Pfizer heeft samen met de WHO getracht om de publicatie van hun onderzoeksgegevens voor tachtig jaar te verbieden. Waarom? verbod kon dit farmaceutische bedrijf miljarden verdienen. Een rechter heeft dit tegen gehouden waardoor de gegevens nu al vrijgegeven moeten worden en daar blijken al onthutsende vaststellingen bij. Een hoge gezagdragers van de Europese Unie heeft gepleit voor algemene verplichte vaccinatie. Waarom? Zijn ook hier belangen mee gemoeid? Haar man heeft sinds een paar jaar de hoogste directiefunctie bij een bedrijf dat alle mRNA vaccin's propageert. Deze hoge gezagsdrager heeft er ook voor gezorgd dat dit farmaceutische bedrijf zijn patent behield zodat armere landen hun vaccin niet konden namaken. Ook hierdoor hebben ze heel veel geld verdient. Zo zijn er heel veel vragen ovr deze covid pandemie waarop antwoorden nodig zijn en onafhankelijk onderzoek.

 

14. COVID VANUIT HET LICHT EN VANUIT HET DONKER: EEN VERSCHIL

 

Als gezagsdragers vanuit hun liefde en betrokkenheid hun bevolking informeren verspreiden ze volgende boodschappen. Jullie weten dat jullie samenleven met vele virussen, jaarlijks met het griepvirus en soms in dit veel bedreigender en dodelijker. Er is nu een nieuw virus dat ook zeer ziekmakend en dodelijk kan zijn. De meeste mensen zal zullen een besmetting als een zware griep ervaren, soms zelfs als een lichte griep. We willen van de gelegenheid gebruik maken om julllie te vertellen hoe jullie immuunsysteem werkt en hoe jullie dit sterker kunnen maken. We zullen wekelijks op televisie tips geven om je immuunsysteem en je zelfhelend vermogen sterker te maken. Het meest ondermijnende voor je immuunsysteem is angst. Blijf vooral met elkaar in verbinding en ontmoeting, dat versterkt je immuunsysteem. Op televisie worden zowel beelden getoond van mensen die matig last hebben als mensen die veel last hebben. De oversterfte bij tachtig plussers is zeer hoog. Maar we moeten hier een kanttekening bij plaatsen. Het zijn mensen met heel veel kwalen die bij een zware griep of ander virus overlijden. Het virus geeft alleen een extra verzwakking. ze overlijden niet door dit covid virus maar door hun vele kwalen. Ze vertellen ook dat er medicijnen zijn zoals hydroxichloroquine,, ivermectine, hoger dosis vit C,D, zink en nog een aantal andere middelen en dat hun klassieke dokters en hun holistische dokters samenwerken om de best mogelijke begeleiding te geven zodat het zelfhelend vermogen het beste zijn werk kan doen. Ze vertellen ook dat er een vaccin is, dat nog niet is uitgetest op proefdieren maar door de WHO wel al is voorgesteld om te gebruiken. Ze geven aan dat ze dit in hun land alleen willen gebruiken als de samenstelling door onafhankelijke onderzoekers volledig bekend is en als de vaccin producenten voor alle schade de volledige verantwoordelijkheid dragen.

 

Als gezagsdragers en wetenschappers een donkere agenda volgen zaaien ze angst. Ze zorgen dat de media angstbeelden verspreiden om mensen bang te maken en bovendien mogen de media alleen maar eenzijdige berichten verspreiden. Als mensen bang zijn, kan een overheid gemakkelijk maatregelen opleggen om hen controle op te leggen, zelfs lockdowns en quarantaine. Ze laten dagelijks een beperkt aantal virologen in de media verschijnen die de angst boodschappen en prognoses nog groter maken, die achteraf totaal overdreven bleken. De klassieke artsen maken de holistische artsen openlijk belachelijk met hun aanpak en hun voorstel voor goede medicatie die wel degelijk voor handen is. De klasssieke artsen ontkennen dat deze bekende middelen werken, ook al hebben ze vijf jaar eerder het tegenovergestelde gezegd. Mensen zijn vrij om zich te laten vaccineren maar vrij zijn betekent dat je op allerlei manieren onder druk gezet wordt om je te laten vaccineren en zelfs uitgesloten wordt uit het openbare leven en bezoeken aan restaurants. Deze overheden en wetenschappers vertellen niet hoe de vaccins zijn samengesteld maar dwingen de gemeenschap wel om deze te gebruiken. Vaccinproducenten zijn daarbij totaal niet aansprakelijk te stellen voor bijwerkingen.

 

Zie je het verschil tussen een betrokken en liefdevolle overheid en een overheid die een zwarte agenda dient. ?

 

Het is belangrijk dat we dit onderscheid massaal maken en gezagsdragers en wetenschappers hiermee confronteren en vragen stellen. Alleen zo kunnen we hen helpen om zich bewust te worden hoe ze zelf misleid worden.

 

 

15. DE RIJKEN NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP VOOR DE GIGANTISCHE VERVUILING

 

Als de super rijke mensen in hun stromende lichaam zouden leven en in hun echte hart-bekken verbinding, zouden ze schrikken over de gigantische vervuiling in de wereld. Ze zouden zich verantwoordelijk voelen voor het feit dat de regen die neervalt, niet meer drinkbaar is, terwijl planten en dieren zich hierwel mee voeden. Ze zouden zich verantwoordelijk voelen voor de gigantische vervuiling van de waterwegen en oceanen en beseffen dat het hun producten zijn die voor deze vervuiling verantwoordelijk zijn. Ze zouden zich verantwoordelijk voelen dat zelf in drinkwater resten van medicijnen aanwezig zijn. Super rijke mensen die in hun lichaam leven en zich verbonden voelen met de natuur, zouden zich schamen en onmidddelijk stoppen met het produceren van al deze schadelijke stoffen. Ze zouden al hun rijkdom aanwenden om onmiddelijk oplossingen te vinden die alomvattend zijn. Ze zouden schrikken omdat de vruchtbaarheid van mannen drastisch afneemt omdat in vele van hun producten vrouwelijke hormonen aanwezig zijn. Maar we zien dat deze super rijken zich niet schamen voor hun uitbuiting en hun gigantische rijkdom. Ze verleggen hun focus naar duurzame oplossingen en maken daar een nieuwe consumptiestroom van waarmee ze weer veel geld kunnen verdienen. Ze voelen zich niet verantwoordelijk alhoewel op vele verschillende gebieden leven op aarde bedreigd wordt.

 

In plaats dat de rijken zich voor deze uitbuiting verantwoorden en hier verantwoordelijkheid voor nemen en holistische oplossingen aandragen die de consumptiedrang verminderen zoeken ze naar wereldwijde oplossingen oa via het wereld economisch forum dat hun belangen behartigt, om hun rijkdommen te behouden en tegelijk oplossingen voor het klimaat te vinden waar zij ook nog extra kunnen aan verdienen, zodat de consumentiehonger behouden kan blijven. Hun oplossingen bestaan erin om producten duurder te maken, andere energiebronnen te gebruiken, die de rijkdommen van de aarde op een andere manier uitbuiten (oa electrische batterijen), controle en beperkingen op te leggen aan alle mensen, eigendom en bezit af te schaffen en contact geld af te schaffen. Het zijn oplossingen die een andere consumptiestroom op gang brengen, maar niet raken aan hun gigantische rijkdom. In hun voorstellen zeggen ze niet dat ze al hun rijkdom willen herverdelen over de wereld. ze willen bezit en eigendom afschaffen, maar nergens staat beschreven in hun teksten dat ook zij dan geen eigendom en bezit meer hebben.

 

 

16. MENSEN DIE NIET IN HUN STROMEND LICHAAM LEVEN ZIEN ALLEEN MAAR HALVE OPLOSSINGEN VOOR DE WERELDPROBLEMEN

 

Omdat de superrijken, de politieke machthebbers en de meeste wetenschappers niet in hun stromende lichaam leven, leven ze ook niet vanuit hun heelheid. Daardoor zijn ze niet in staat om voor de wereldproblemen hele, alles omvattende holistische oplossingen te zien. Vanuit hun beperkte mentale denken, zien ze alleen halve oplossingen. Dit zien we bijvoorbeeld bij de aanpak van de klimaatveranderingen met oplossingen als electrische auto’s. De geweldige vervuiling die het opwekken van electrische batterijen meebrengt wordt in alle berekeningen buiten beschouwing gelaten. De gevonden oplossingen mogen in elk geval de consumptierace niet verzwakken. Het is de taak van de mensen die wel bewust leven en in hun lichaam leven, om de poltieke leiders en de super rijken wakker te schudden en echt ter veranwoording te roepen en samen oplossingen te zoeken die duurzaam en holistisch zijn. Dit is de uitdaging in 2022 en de volgende jaren.

 

17.ZORGWEKKENDE ONTWIKKELING: MENSEN WORDEN MASSAAL VERVANGEN VOOR ROBOTS EN COMPUTERS MENS

 

Het digitale tijdperk kan veel goeds en veel kwaads meebrengen. Het vraagt een groot ethisch besef en bewustzijn, dat helaas op dit moment nog niet aanwezig is. In het industriele tijdperk kon controle alleen onrechtstreeks op mensen gebeuren. In het digitale tijdperk kan dit direct gebeuren. In het industriele tijdperk waren er vele mensen nodig in al de verschillende fabrieken, dit zorgde voor werk en welvaart voor heel veel mensen. De echte rijkdom vloeide wel naar de super rijken. In het digitale tijdperk kunnen computers en robots het werk van mensen overnemen. Als dit gebeurt zouden in een liefdevolle samenleving alle producten veertig procent goedkoper worden, omdat de loonkosten verdwijnen. Maar de werkelijkheid ziet er heel anders uit. De extra winsten vloeien alleen maar naar de superrijken en vele mensen worden daardoor werkloos en overbodig. Dit is een ontwikkeling vanuit een donkere agenda die geen zorg draagt voor mensen en de maatschappij. Alleen de superrijken worden hier beter van en toch promoten alle gezagsdragers dit model.

 

18 DE VOORDELEN EN GEVAREN VAN DE DIGITALE TIJD

 

Een analoog oorapparaat neem je mee en je regelt dit zelf bij. Het is van jou. Een digitaal oorapparaat in niet van jou, jij bent de gebruiker, je kunt het ook bijregelen, maar het wordt regelmatig door je oorarts op afstand geupdated en bijgesteld. Een liefdevolle oorarts streeft je welzijn na, maar een oorarts die je gehoor kapot wil maken, kan de frequentie zo regelen dat je gehoor beschadigd wordt. Nog ingrijpender kan het zijn met een digitale pacemaker. Als deze op afstand bestuurd wordt door een gewetenloze dokter kan deze je doen overlijden. Digitale ontwikkelingen vragen veel ethische afspraken tegen misbruik, maar die zijn er niet.

Tesla's worden geregeld door het bedrijf van Elon Musk geudated op afstand, maar ditzelfde bedrijf heeft ook de macht om de besturing van alle tesla's wereldwijd uit te schakelen. Je koopt dus een Tesla maar eigenlijk mag jij hem gebruiken en blijft Elon Musk de eigenaar. Dit kan tot groot misbruik leiden als er geen strikte ethische regels zijn en die zijn er niet. Ik vergelijk dit met het huren van een huis. Ik huur een huis, maar de eigenaar heeft een sleutel en kan ten allen tijde in je huis binnenkomen en ten allen tijde kan hij jou uit je huis zetten. Hier zijn wel allerlei wetten en regels. Maar voor de digitale ontwikkeling zijn deze er niet.

 

19. DRAMA: DE NATUURLIJKE MENS WORDT VERVANGEN DOOR DE DIGITALE MENS

 

Er zijn bedrijven die onderzoeken hoe chips die in de hersenen van mensen worden ingeplant zenuwbanen kunnen herstellen bij ziektebeelden om verlamde mensen opnieuw te laten lopen, blinden opnieuw kan laten zien. Het zijn ontwikkelingen die ons natuurlijke mens zijn ondersteunen. Maar deze ontwikelingen gaan zover dat mens en computer aan elkaar gekoppeld kunnen worden waardoor een nieuw soort mens ontstaat, de transhumane mens, de cyborg mens. Het is een mens die zijn natuur overschreidt via kunstmatige intelligentie. In plaats van respect voor de geweldige intelligentie van ons lichaam, kijkt deze ontwikkeling van mensen die zelf niet in hun lichaam wonen, neer op ons lichaam en wil een nieuw soort mens creeren. Dit is echter de mens die volledig te controleren valt omdat hij digitaal verbonden is met het algoritme van een grote computer die zelfde de gevoelens van mensen kunnen sturen en bepalen. Op deze manier kunnen de superrijken alle mensen programmeren om braaf en volgzaam te zijn of als hen dat beter uitkomt om oorlogszuchtig te zijn. Als deze mogelijke ontwikkeling zich verder zet, is dit het einde van ons mens zijn. Het is deze ontwikkeling waar de leiders van het world economic forum heel enthoesiast over is met zijn slogan: "you own nothing but be happy" . Met chip inplantingen waar reeds patenten voor zijn en nanomoleculen die oa via vacins in ons lichaam kunnen worden gebracht, zijn we volledig op afstand bestuurbaar dank zij het 5G netwerk.

 

19.HOE KAN JE ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN GOEDE EN KWADE BEDOELINGEN ?

 

***Het is een algemene regel dat kwade bedoelingen altijd verpakt worden in goede bedoelingen. Dit kan misleidend zijn, maar is meestal wel gemakkelijk te ontmaskeren. Als iemand zich als filantroop presenteert en beschermer van de gezondheid met mensen, maar tegelijk zeer veel geld verdient met zijn gezondheidsaktiviteiten en geen belastingen betaalt, is dit zeer verdacht. Als deze persoon ook nog eens miljarden uitgeeft om kranten, mediabedrijven, artsen en laboratoria te sponseren, dan kan je zeker zijn dat hier kwade intenties een belangrijke rol spelen.

 

***Al eeuwenlang passen machthebbers voor hun kwade bedoelingen de regel van drie toe: "probleem maken- angstige reactie bij de mensen- met oplossing komen die hen tot verlosser maakt. Zo zijn er honderden voorbeelden. Dit zagen we heel duidelijk in het verhaal van de oorlog in Irak. De amerikaanse reageert komt met een dreigend probleem om angst op te roepen bij de mensen. De mensen reageren met angst. Vervolgens komt de regering met een oplossing en wordt als bevrijder ontvangen. Deze zelfde taktiek is ook bij de covid crisis toegepast. Het is een bewuste taktiek die nog steeds werkt.

 

***Algemeen kunnen we zeggen dat telkens mensen bang gemaakt worden er een verborgen agenda van belangen en kwade bedoelingen achter zit. Telkens controle wordt gebruikt is er sprake van onderdrukking vanuit een verborgen agenda.

 

*** Een belangrijk element om duistere agenda's te ontmaskeren is kijken wie van deze ontwikkeling beter wordt? Wie verdient eraan rechtstreeks ? Wie verdient hier onrechtstreeks aan ? Wie krijgt hier een sterkere positie door?

Als we dit toepassen op de huidige corona crisis dan zien we dat farmaceutische bedrijven die vaccins produceren, bedrijven die gels, mondkapjes maken en de virologen en hun laboratoria daar rechtstreeks zeer veel aan verdienen. In een jaar tijd hebben superrijken als Bill Gates, Mark Zuckerberg van Google, Jeff Bezos van amazon hun vermogen gigantisch zien toenemen. Bill Gates die veel geinvesteerd heeft in alle faramceutische bedrijven die vaccins maken, verklaart openlijk dat investeren in vaccins zijn beste investering in zijn leven is. Elke dollar investering heeft hem twintig dollar opgebracht. De multimediabedrijven verdienen hier onrechtstreeks ontzettend veel aan door alle online aankopen en online vergaderingen. De WHO, een private wereldorganisatie, heeft hierdoor meer macht gekregen. Ook beleidsmakers in alle landen hebben kunnen testen hoeveel macht ze over hun burgers hebben en hoever ze hierin kunnen gaan om burgers onder controle te brengen en zelfs burgers zo ver te brengen dat ze andere mensen gaan controleren. De klassieke geneeskunde heeft ook meer macht gekregen ten opzichte van de holistische geneeskunde die met hun inzichten zo goed als verboden zijn geworden en belachelijk gemaakt. Ook de mainstream media hebben hun macht versterkt als spreekbuis voor de machthebbers hebben ze heel veel goodwill gekocht.

 

***Onderscheid tussen dominerende en dienende leiders is ook een goed criterium om naar te kijken. Dominerende leiders gebruiken alle bovengenoemde middelen. Hoever ze daarin gaan, is recent gebleken bij de repressie in Canada. Deze leiders hebben een druk leven, hollen van de ene vergadering naar de andere en zijn voortdurend bezig om zichzelf op de voorgrond te plaatsen en hun macht en invloed groter te maken.

Dienende leiders zijn leiders die zelf op een ontspannen manier in hun lichaam leven en zich verbonden voelen met hun innerlijke wijsheid, liefde en kracht en met de liefde, wijsheid en kracht van hun medemensen. Ze zorgen voor verbinding en niet voor polarisatie, zij leggen geen dwingende regels op en zaaien geen angst. Zij zien iedereen als gelijke, ook mensen met tegengestelde meningen. Deze dienende leiders reiken holistische oplossingen aan.

 

***Een andere vuistregel is dat als iemand oplossingen aandraagt, bv dat mensen geen eigendom meer bezitten, kan dit een goede oplossing zijn als dit geldt voor alle mensen, ook de machthebbers en rijke mensen. Maar als zij voorstellen dat wereldwijd mensen geen bezit meer mogen hebben, met uitzondering van de superrijken, is dit duidelijk een zeer kwaadaardig voorstel, ook al kan dit verpakt zijn in een vriendelijk model bv de rijken zullen in ruil hiervoor met een deel van hun rijkdom voor een wereldinkomen zorgen. Ze verliezen daardoor 5% van hun bezittingen en mogen al hun bezit en rijkdom houden.

 

***Het is ook belangrijk dat we het netwerk van belangen verstrengeling zichtbaar maken. In de mainstream media worden deze belangen toegedekt. Maar met wat opzoekingswerk kunnen deze belangenverstrengelingen goed blootgelegd worden. Zo is bekend dat de hoogste gezagsdrager van de Europese Unie verplichte vaccinatie promoot. Haar man is in 2019 directeur geworden van een bedrijf die wereldwijd mRNA vaccins promoot. Dit laat een duidelijk verband zien. Zo zijn er zeer veel verbanden. De volgende stap bestaat eruit om de machthebbers hiermee te confronteren zodat we duidelijk maken dat we inzicht hebben in de manier waarop het spel gespeeld wordt en dat we hierin niet meer meedoen. Het is de taak van de burgers om machthebbers, die zichzelf boven alle regels en wetten plaatsen, opnieuw een geweten te geven.

 

 

C. COLLECTIEVE BEVRIJDING UIT DE MAATSCHAPPIJ MATRIX

 

1.BEVRIJDING UIT DE OPVOEDINGSMATRIX EN BEVRIJDING UIT DE WESTERSE MAATSCHAPPIJ MATRIX GAAN SAMEN

 

De reden dat we ons collectief in onze westerse maatschappij niet bewustworden van de vervreemdende en misleidende maatschappij matrix, is omdat we dit zelfde hebben meegemaakt in onze prille kinderjaren. Ook hier zijn we misleid geworden en zijn we vervreemd geraakt van onze innerlijke lichaamsbeleving in vier stappen.

***We reikten transparant uit naar buiten maar zijn niet ontvangen door de liefdesonmacht van onze ouders, maar we hebben onszelf de schuld gegeven en zijn onszelf in al onze autonome kwaliteiten gaan afwijzen.

***De afwijzing en zelfafwijzing zijn we gaan ontkennen omdat deze te pijnlijk was. Daarom zijn we ons lichaam gaan pantseren waardoor het leegtes en spanningslagen ging vertonen.

***Vervolgens zijn we ook deze spanningslagen en leegtes gaan ontkennen met als resultaat dat we ons lichaam binnenin niet meer konden voelen.

***Omdat we klein waren en afhankelijk van onze ouders hebben we ons vervolgens aangepast aan wat zij acceptabel vonden. Vanuit deze afhankelijkheid van bronnen van buiten, zijn we gewend geraakt aan gezag van buiten, aan controle en straf. We voelen dan niet meer als we misleid en vervreemd worden van wat er diep in ons lichaam leeft. We zijn er aan gewend.

 

Dezelfde vier stappen van vervreemding hebben we in de maatschappij afgelegd.

***We reikten op een vrije en autonome wijze uit naar buiten om met onze authentieke talenten onze plaats in te nemen in de wereld.

***Maar in onze vrijheid en autonomie werden we afgewezen. We hebben onze vrijheid en autonomie vervolgens zelf aan banden gelegd;

***Na een tijdje voelden we niet meer dat we onszelf hadden ingeleverd want er stonden zoveel beloftes tegenover.

***Uiteindelijk hebben we ons aangepast aan wat de rijke elite en de gezagsdragers acceptabel vonden en hebben onze authentieke kwaliteiten aan hun noden aangepast in ruil voor de belofte op een welstellend en gelukkig leven. We hebben nu ontdekt dat we daardoor in dezelfde fuik zijn gelopen als tijdens onze opvoeding. We hebben ons aangepast aan wat de rijke elite en de gezagsdragers acceptabel vonden en hebben ons van hun afhankelijk gemaakt.

 

***Onze opvoedingsmatrix heeft ons voorbereid om ons over te geven aan dit maatschappelijk gezag dat ons vertelt dat zij weten wat goed is voor ons, dat ons met angst en controle dwingt om te doen wat zij willen. We zijn er jaren lang van uitgegaan dat zij het beste met ons voorhadden. Maar nu wordt steeds duidelijker dat de manier waarop zij de wereld leiden, niet gaat om het belang van alle mensen, maar om het belang van de superrijken en het eigen belang van de gezagsdragers. In onze kinderjaren zijn we misbruikt en misleid en verdoofd geraakt. In onze maatschappij worden we op grotere schaal misbruikt, misleid en verdoofd door alle zoete consumptie artikelen en dit wordt nu glashelder.

Als steeds meer mensen zich hiervan bewust worden en zich bevrijden uit hun opvoedings en hun maatschappij matrix kunnen we samen een andere wereld vorm geven niet van bovenaf opgelegd maar van onderuit.

Collectief zetten we dan volgende stappen

 

2.WE LEVEN COLLECTIEF WEER IN EEN VOELEND LICHAAM VANUIT ONS ZELFGEVOEL

 

We hebben nu de agenda van de superrijken en gezagsdragers doorzien en confronteren hen hiermee. Ondertussen keren we met onze aandacht naar binnen en voelen de levendigheid van onze lichamen opnieuw. Natuurlijk komen we binnenin eerst de jarenlange vervuiling, blokkades en spanningslagen tegen die horen bij een grote schoonmaak. Maar omdat we ons steeds meer voelen leven, durven we het aan om al onze oude verdriet, pijn, boosheid, angst en andere gevoelens te doorvoelen en te laten stromen.

 

3.WE DURVEN WEER TRANSPARANT NAAR BUITENKOMEN

 

We durven het collectief aan om ons naar buiten te laten zien, precies zoals we ons binnenin voelen. We laten ons zien vanuit onze meest liefdevolle en ons meest liefdeloze krachten en nemen voor beide volledige verantwoordelijkheid. Door al onze verborgen kanten uit onze schaduwkanten naar het licht te brengen en de onderdrukte woede en haat die hierin ligt opgesloten erkenning te geven, komt er ook collectief veel kracht en liefde vrij. Dit zorgt ervoor dat het totale donkere krachtenveld kan verzwakken en de wereld minder in zijn greep kan houden. Ook in families gebeurt hetzelfde. Zeer veel families leven generaties lang oppervlakkig terwijl ze elkaar in hun schaduwkanten vastzetten en gevangenhouden zonder dat deze schaduwkanten bewegen. Nu hebben deze families de moed om ook hun donkere kanten in het licht te brengen, hun pijnen en verdriet uit te spreken en tot echte wezenlijke ontmoetingen te komen. Ook daardoor verdwijnt zeer veel familiekarma en vermindert de kracht van het donkere schaduwveld dat zich vooral bij de rijksten heeft vastgehecht.

 

4.VANUIT DEZE TRANSPARANTIE ONTMOETEN WE ELKAAR

 

We leven transparant en durven dit aan omdat we beseffen dat alles wat in ons leeft ook in andere mensen leeft. Door vanuit onze echte eigenwaarde te leven, in plaats van vanuit ons zelfbeeld, ontstaan er opnieuw echte intieme ontmoetingen met elkaar, in plaats van schijnontmoetingen vanuit belangen. Dit leidt ertoe dat mensen opnieuw open en vol belangstelling naar elkaar zijn. Ze openen zich vanuit hun binnenkant en ontmoeten de binnenkant van de ander. Ze bevrijden zich daarbij ook van hun pantserlagen en zelf destructieve overtuigingen dat ze geen liefde waard zijn. Nu zijn er weer echte ontmoetingen.

 

5.MANNEN EN VROUWEN DRAGEN SAMEN DE WERELD

 

Mannen maken opnieuw contact met hun teelballenkracht die van onder uit via hun hart door hun lichaam naar boven stroomt en vrouwen ontdekken hun eierstokkenkracht die eveneens door hun hart en hun hele lichaam naar boven stroomt. Beiden laten zich aan elkaar vanuit deze oorspronkelijke mannenkracht en vrouwenkracht aan elkaar zien en ontmoeten elkaar hierin. Dit leidt tot een andere manier van vrijen, waarin echt intiem ontmoeten vanuit alle verschillende gevoelslagen de basis is in plaats van vrijen vanuit opwinding. Mannen zijn hierbij in hun penis verbonden met hun ballenkracht en gevend en vrouwen zijn hierbij verbonden met hun eierstokken kracht en ontvankelijk en beide levenskrachten sluiten naadloos aan bij elkaar.

 

6. INNERLIJKE VERVULLING IN PLAATS VAN CONSUMPTIEDRANG

 

Omdat mannen en vrouwen hun hele lichaam bewonen en elkaar echt intiem ontmoeten, leven ze vervuld. Daardoor is er geen innerlijke leegte meer die ze vroeger vulden met uiterlijke zaken. Ze weten immers dat dit niet werkte en dat ze hierin door machthebbers en de rijke elite misleid zijn om leeg te blijven en zich te vullen met het hele consumptie aanbod. Mensen leven nu in overvloed en hebben steeds minder van buiten nodig. Hun consumptie gaat drastisch naar beneden waardoor ook de economie een heel andere wending neemt, tot verdriet van de superrijken en de gezagsdragers.

 

6.INNERLIJKE LEIDING EN HARMONISCH SAMENLEVEN

 

Ieder is afgestemd op de trillingen in zijn lichaam en vooral op het samenspel tussen hun hart en hun bekken en geslacht. Dit samenspel vormt hun liefdeskompas en hierdoor laten zij zich in hun leven leiden. Maar omdat al deze kompassen trillen in een natuurlijk groter trillingsveld, leidt dit tot een harmonische en vredige samenleving.

 

7.SAMEN LEVEN EN SAMEN WERKEN IN KLEINE GEMEENSCHAPPEN

 

De geborgenheid van de kleine gemeenschap vormt de basis van hun leven. Door het transparant ontmoeten ontstaat opnieuw een natuurlijk verlangen naar samenleven en samenwerken. Mensen leven weeer in kleine dorpen en gemeenschappen samen. Ieder zet daarbij zijn gaven en talenten in en mensen steunen daarin elkaar. Ze leven weer samen op een menselijke maat op het ritme van hun kloppende hart. Elke gemeenschap benut daardoor de talenten van iederen en alle talenten worden als gelijkwaardig gezien en gelijkwaardig beloond. Daardoor komt er ook een einde aan het hierarchische model waardoor mensen steeds hoger op de maatschappelijke ladder wilden komen om meer te verdienen, belangrijker te zijn en meer te kunnen uitgeven. Gemeenschappen worden daardoor zelfonderhoudend.

 

9. DE GLOBALISATIE ZIET ER NU HEEL ANDERS UIT

 

Mensen voelen zich vervuld in zichzelf en tevreden met zichzelf. Vandaaruit zijn ze nieuwsgierig naar andere culturen en andere landen die ze gaan bezoeken. Alle culturen zijn in deze manier van samenleven gelijkwaardig. Geen enkel land of cultuur verheft zich boven de ander of plaatst zichzelf onder de ander. Ook hierin wordt de oude wereldorde doorbroken waarin bepaalde landen zich superieur en macht toe eigenen en andere landen onderdrukken. Vanuit deze gelijkwaardigheid is er wereldwijd uitwisseling met elkaar en goederen kunnen verdeeld worden over de hele wereld. Maar alleen wat de gemeenschap zelf niet nodig heeft voor hun leven, komt hiervoor in aanmerking. Wereldwijd is hierdoor geen uitbuiting meer.

 

 

10. DE DIGITALE ONTWIKKELING IS DIENSTBAAR AAN DE MENS

 

In vroegere tijden pasten de mensen zich aan aan de digitale ontwikkeling en probeerden deze bij te houden. Als jobs konden overgenomen worden door robots of computers gebeurde dit uit winstbejag voor de rijke elite. Nu staat de digitale ontwikkeling ten dienste van de mensen. Geen enkele job wordt overgenomen door een computer of robot, tenzij dit alle mensen ten goede komt en niet ten koste gaat van de rijkdom en vreugde van de mensen. De keuze voor de transhumane mens wordt collectief als een dwaling gezien nu mensen weer de rijkdom en geweldige intelligente van hun eigen lichaam hebben ontdekt. Mensen worden meer en meer bezielde mensen die in hun lichaam leven en waarin hun lichaam de tempel is voor hun ziel. Hoe meer ze in hun lichaam incarneren, hoe dieper hun ziel kan indalen en daardoor komen alle wijsheden en krachten vanuit vele levens weer beschikbaar voor de mensen. In deze manier van leven is samenleven in vertrouwen en vrijheid de basis.

 

9. HOLISTISCHE GENEESWIJZEN EN ZELFHELEND VERMOGEN

 

Mensen leven nu weer in hun lichaam op het nivo van hun organen weefsels en cellen. Dit is het nivo waarop gezondheid en ziekte worden gereguleerd. Door verbinding hiermee voelen mensen zelf als ze innerlijk uit balans zijn en kunnen ze vanuit hun zelfhelend vermogen hun lichaam in zowel zijn fysieke, emotionele, mentale en spirituele lagen weer in evenwicht brengen. Daardoor hebben we veel minder medicijnen nodig waardoor mensen veel gezonder blijven. Het wordt nog meer duidelijk dat farmaceutische bedrijven mensen chronisch ziek hebben gehouden want daar verdienen ze het meeste aan. Nu mensen minder medicijnen gebruiken,verminderen de omzetten van de farmaceutische bedrijven op een drastische manier waardoor minder chemische verbinding in de rivieren komen en veel minder residuen van geneesmiddelen in het drikwater. Op deze manier wordt het natuurlijke evenwicht tussen mens en natuur al een beetje hersteld.

 

10. EENHEID MET DE NATUUR

 

Omdat mensen zichzelf binnenin voelen leven en stromen, voelen ze ditzelfde ook in bomen en planten en in alles wat leeft. Aarde wordt voor hen een levende aarde. Ze schrikken wel van de vervuiling en uitputting die ze de bronnen van aarde hebben aangedaan, maar ze zijn nu klaar om vanuit een natuurlijk evenwicht samen met de aarde en de natuur te leven. Zoals ze zelf een innerlijke opruim hebben gehad, zijn ze nu bezig met het herstel van het evenwicht met de natuur. Ze zijn zelfs niet meerin staat om de natuur te vervuilen want dan brengen ze zichzelf ook innerlijk uit evenwicht.

 

16 IN HARMONIE VERBONDEN MET ELKAAR EN HET GROTERE GEHEEL

 

Je ontmoet steeds meer mensen die dezelfde manier als jij gaan. Jullie laten zich allemaal leiden door je innerlijke liefde, wijsheid en kracht. Maar omdat jullie allen ook zijn afgestemd op de krachten van het grotere geheel, komen jullie niet in strijd, botsing en oorlog terecht en kunnen jullie in harmonie en vrede samenleven. De strijd tussen mannen en vrouwen is daarbij ook voorbij. Mannen en vrouwen respecteren elkaars verschillen en tegelijk zijn ze zeer aanvullend naar elkaar. Ook hun manier van liefhebben en vrijen verandert daardoor compleet. Mannen gaan vanuit hun echte mannenkracht, hun verbinding met hun levendige teelballen leven en vrouwen met hun echte vrouwenkracht, hun verbinding met hun eierstokken. Daardoor wordt vrijen een echte diepgaande intieme ontmoeting en geen drang naar opwinding en een kortstondig klaarkomen. ontstaan er echte intieme ontmoetingen met elkaar

 

17. MENSEN LEVEN IN VERBINDING EN EENHEID MET DE NATUUR

 

Je bewoont nu volledig je stromende lichaam en voelt jezelf binnenin leven. Daardoor voel je ook verbinding met het innerlijke leven in de natuur, de groeikracht van planten en bomen, de sapstroom, de groeikracht van alle leven. Dit geeft een intens gevoel van heelheid en respect voor de natuur. Op deze manier valt elke drijfveer om de natuur te vervuilen of de grondstoffen uit te putten weg, want dan beschadig je ook jezelf. Op deze manier kom jij en de natuur om je heen tot een vanzelfsprekend natuurlijke evenwicht en herstelt zich de onbalans, althans in jouw leven.

 

18 DIENENDE LEIDERS DIE VERANTWOORDING AFLEGGEN

 

Je laat je leiden door je innerlijke leiderschap en je kiest voor leiders die het innerlijke leiderschap van mensen coördineren en tot hun kracht laten komen. Dit zijn waarlijk dienende leiders die ook in hun stromende lichaam leven, tevreden zijn met zichzelf en ontspannen in hun leven staan. Je voelt daarbij het grote verschil met de leiders die nu de wereld leiden. Je bevrijdt je ook van je volgzaamheid en afhankelijkheid. Als kind legde je verantwoording af aan je ouders en leraren en als volwassene aan je directeuren en politieke leiders. Je maakt je van deze afhankelijkheid los en roept hen ter verantwoording. Je ontdekt dat je machthebbers geen dienende leiders zijn, maar machthebbers zijn die met hun regels en wetten je angst aanjagen en op allerlei manieren onderdrukken en controleren. Dienende leiders hebben daar geen moeite uit en verantwoorden alles wat ze wel en niet doen.

 

 

 

11. HOLISTISCHE WERELDOPLOSSINGEN

 

In de oude wereld heersten de rijke elite en de gezagsdragers en zochten naar oplossingen voor de wereldproblemen die zeker de belangen van de rijken niet schaadden. Maar omdat deze mensen cognitief leefden, zagen ze slechts beperkte oplossingen en zagen ze geen oplossingen vanuit het geheel. Zo werden fossiele brandstoffen verbannen en ook auto's op benzine en vervangen door electrische auto's terwijl het vervaardigen van electrische batterijen meer vervuilend was voor het milieu. Nu mensen vervuld leven en tevreden zijn vinden ze oplossingen voor wereldproblemen vanuit een holistische benadering. Daardoor vinden ze oplossingen die het natuurlijk evenwicht tussen mensen en de natuur doeltreffend herstellen. Ze stellen daarbij de rijke elite die als eerste verantwoordelijk zijn voor deze vervuiling voor hun verantwoordelijkheid om hun rijkdom hiervoor aan te wenden. Ook voor het probleem van de wereldwijde armoede worden de super rijken verantwoordelijk gesteld om met hun geld en rijkdommen deze armoede uit de wereld te helpen.

 

12.DIENEND LEIDERSCHAP LEGT VERANTWOORDING AF

 

Vanuit deze nieuwe manier van samenleven, nemen mensen beurtelings de leiding over zaken waarin zij vooral deskundig zijn. Leiders zijn coordinatoren van de levenskrachten en activiteiten die mensen samen vorm geven. Het zijn rustige mensen die diep verbonden zijn met hun eigen innerlijke wijsheid, liefde en kracht en tegelijk oog hebben voor alles wat leeft in hun gemeenschap. Dienende leiders verantwoorden elk voorstel en elke beslissing en benoemen de voor en nadelen van hun voorstel zodat de burgers hiermee kunnen instemmen of niet.

 

10. ALLEEN NIEUWE ONTWIKKELINGEN DIE HET WELZIJN VAN MENS EN NATUUR BEVORDEREN

 

De kapitalistische cumsumptiematrix stort in elkaar. In de oude tijd werd elke nieuwe technologie verwelkomd zonder de voor en nadelen ervan te overwegen. Via marketing en lobbyen werden de voordelen ervan in het daglicht gesteld, zonder over de nadelen en de potentiele misbruiken te spreken. In deze nieuwe tijd is een nieuwe technologische ontwikkeling alleen welkom als deze kan aantonen dat deze het welzijn van mensen en de natuur bevordert, duidelijk is hoe deze technologie door zwarte krachten misbruikt kan worden en dit misbruik onmogelijk wordt gemaakt. De bewijslast voor de absolute veiligheid ligt bij de ontwikkelaar, terwijl dit in de oude wereld andersom was. Daardoor ontstaat een maatschappij op mensenmaat en valt de maatschappelijke matrix steeds meer samen met de natuurlijke matrix. Anders dan in de oude wereld, kunnen vaccins en medicijnen alleen nog geproduceerd worden als farmabedrijven volledige transparantie geven en volledige veantwoordelijkheid opnemen voor hun producten en mogelijke bijwerkingen jarenlang zijn uitgetest. De 5G uitrol wordt stopgezet tot alle mogelijke schadelijk gebruik uitgesloten is. Ook in vitro kunstmatige bevruchtingen worden stopgezet omdat er steeds meer informatie vrijkomt over de beleving van de foetus in de baarmoeder en zelfs tijdens de conceptie. Alle chemische producten die oestrogenen bevatten worden onmiddelijk verboden zodat de vruchtbaarheid en mannelijkheid van mannen zich opnieuw kan herstellen. Op dezelfde manier worden verschillende ontwikkelingen bevroren.

 

11.DE WERELDWIJDE SCHADUWKANTEN VAN DE RIJKEN KOMEN IN HET LICHT

 

Naarmate mensen meer vanuit hun heelheid leven komen ook al hun schaduwkanten in het licht. Ook de schaduwkanten van de rijken en de machthebbers. Er komt steeds meer informatie vrij waaruit blijkt hoe de rijken en gezagsdragers samen de mensen misleid en bedrogen hebben. Hun meest donkere vernietigende intenties worden zichtbaar en komen in het licht. Dit brengt een golf van ongeloof teweeg en steeds meer mensen worden wakker en zich bewust hoe de maatschappij matrix een ontkrachtende en vernietigende matrix is geweest. Dit leidt tot een grote woede tegenover alle superrijken, en vooral de mediagiganten, de farmaceutische en IT bedrijven. De belangenverstrengelingen worden openlijk blootgelegd, veroordeeld en aangeklaagd.

 

 

12.MACHT VAN DE RIJKEN EN DE GEZAGSDRAGERS STORT IN ELKAAR .

 

In een eerste fase voelen de elite zich bedreigd. Mensen accepteren het immers niet meer dat zij alle rijkdom bezitten en bovendien mensen jarenlang hebben misleid en misbruikt voor hun belangen. Omdat mensen in hun lichaam leven en tevreden zijn met zichzelf, zijn ze ook veel minder gaan consumeren en hebben ze zich massaal los gemaakt van wereldwijde voedselketens, informatiestromen. Ze zijn weer voedsel voor zichzelf gaan produceren en hebben voldoende aan de uitwisseling met elkaar die veel intiemer en waardevoller is. De elite zet de wereldleiders aan om mensen angst aan te jagen en onder controle te brengen. Maar mensen laten zich hierdoor niet meer leiden. De wereldleiders drijven in eerste instantie hun repressie op en blokkeren alle bankrekeningen van mensen. De rijken die eigenaar zijn van alle banken zorgen voor een wereldwijde banken crisis zodat het geld van mensen zal verdampen. Het wereld economisch forum grijpt zijn kans om contant geld, eigendom en bezit af te schaffen in ruil voor een basaal wereldinkomen waardoor alle mensen aan een leidband komen te liggen. Maar mensen accepteren dit niet en protesteren hiertegen massaal. Ze gaan de confrontatie aan met de rijken en de gezagsdragers. De protesten blijven hevig en overheden sluiten mensen op maar uiteindelijk hebben ze niet genoeg genoeg gevangenisplaatsen om alle mensen in op te sluiten. Na een paar jaar weigeren de politieagenten en andere bewakers om zich nog langer door dit systeem te laten misbruiken. Op deze manier stort de macht van de elite en de wereldleiders in elkaar. Mannen en vrouwen zijn nu immers vrije krachtige mannen en vrouwen die vanuit hun echte seksuele krachtbron niet te knechten zijn.

 

13.SUPERRIJKEN EN WERELDLEIDERS ERKENNEN HUN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE WERELDWIJDE SCHADE

 

Mensen confronteren de superrijken en de wereldleiders massaal met de aangebrachte schade. Zij zijn immers als eersten verantwoordelijk voor de grote uitbuiting van de aarde en de schade aan lucht, water, aarde en grondstoffen. Ze worden er nu toegedwongen om schuld te bekennen en hun bezit en geld aan te wenden voor het herstellen van het natuurlijke evenwicht. Ze worden er ook toegedwongen om hun bezittingen uit hebzucht verkregen te verdelen over de wereld bevolking.

 

14.ELITE EN WERELDLEIDERS ONTDEKKEN OOK DE WEG NAAR HUN INNERLIJKE LICHAAMSBELEVING EN EEN VERVULD LEVEN

 

Geleidelijk aan gebeurt er ook wat bij de elite en de wereldleiders. Ze zien hoe mannen en vrouwen in harmonie leven en hierdoor gelukkig zijn. Zij beginnen te beseffen dat ze door het opleggen van hun maatschappij matrix ook geen vervuld leven hebben gekend en komen langzaam ook tot inzicht. Ze zetten stappen om ook in hun lichaam en transparant te durven leven.Overheden en rijken zien daarbij hun totale dwaling in en leggen hierover aan hun volk totale verantwoording af. De rijke families delen vrijwillig hun rijkdom en hun bezittingen met alle mensen en voelen zich hier veel gelukkiger en meer vervuld bij.

 

13. UITEINDELIJK LEVEN ALLE MANNEN EN VROUWEN VANUIT VOLLEDIGE GELIJKWAARDIGHEID IN VREDE EN HARMONIE MET ELKAAR SAMEN.

 

DIT IS DE ANDERE WEG WAARVOOR JIJ IN JE LEVEN EEN BEWUSTE KEUZE KUNT MAKEN.

 

ER IS EEN GROOT VERSCHIL TUSSEN DE MANIER VAN SAMENLEVEN VANUIT ONZE NATUUR EN VANUIT  ONZE WESTERSE MAATSCHAPPIJ.

 

NATUUR

 

IN EEN STROMEND LICHAAM LEVEN= EEN VERVULD LEVEN= OVERVLOED

 

Vanuit onze natuur leven we in ons lichaam en bevinden we ons met onze aandacht bij onze weefsels en cellen. We voelen onze levende weefsels. Hier is de plaats die onze levenslust, vitaliteit en ziek zijn regelt. Hier zet ons stromende lichaam uit en trekt samen en deze beweging geeft een genotvol gevoel. Deze intense levendigheid zorgt voor een vervuld en tevreden gevoel. Daardoor leven we continu vanuit een overvloedsbeleving. Zo eenvoudig is natuurlijk leven. 

 

MAATSCHAPPIJ MATRIX 

 

IN EEN GESTREMD GEVOELLOOS LICHAAM LEVEN= LEEGTE EN ONRUST= ONVERVULD LEVEN= TEKORTSBELEVING

 

We kijken naar een film als de matrix, maar beseffen niet dat we zelf in een matrix gevangen zitten. Alleen als we onze huidige manier van leven, met onze natuur vergelijken, worden we ons hiervan bewust en kunnen we wakker worden. 

 

In onze maatschappij leven we niet meer met onze aandacht bij onze cellen en weefsels. We voelen zelfs ons lichaam binnenin niet meer. We voelen geen stromend lichaam meer dat uitzet en samentrekt, dat genot en een vervuld gevoel geeft. We voelen niets meer en dat noemen we gezond. Als we binnenin iets voelen, voelen we ons ziek. Binnenin zijn we geen bruisende stromende rivier meer, maar een rivier die gestremd en aangeslibt is. Bijj vernauwingen ontstaan zowel lege zones als gespannen zones, maar omdat we niet meer in ons lichaam leven, voelen we dit niet meer. Het enige wat we nog voelen is innerlijke leegte en onrust. Dit geeft een innerlijk onvervuld gevoel. Maar omdat we ons lichaam niet meer leven, voelen we ook niet meer dat ons onvervuld gevoel van binnen zit. Als we eten voelen we niet meer wanneer we voldaan zijn, we eten vaak tot we maagpijn krijgen. In contact met mensen willen we aandacht krijgen en aandacht geven en gaan daarbij vaak over onze grenzen en/of over de grenzen van de ander. We voelen niet meer de subtiele signalen van ons lichaam dat aangeeft dat we verzadigd zijn aan indrukken die van buiten komen. Hetzelfde gebeurt in ons werk. We gaan vaak door op wilskracht, maar dan zijn we al lang over onze grens gegaan. Op reis willen we zoveel mogelijk zien en doen maar we nemen geen tijd op op één plek in alle rust en stilte aanwezig te zijn. We nemen geen tijd meer om één indruk echt diep in onze cellen te laten binnenkomen, te integreren en verteren. Het is geen wonder dat er zoveel mensen een burnout krijgen. We voelen onze grenzen niet meer, niet naar onszelf, niet tussen mannen en vrouwen, niet als te veel prikkels van buiten of andere culturen in ons leven binnenkomen. Een grens aangeven omdat we wat op ons afkomt niet meer kunnen integreren lijkt zelfs verboden.

 

We voelen wel dit onvervulde gevoel in ons lichaam. Maar we leven in de illusie dat we wat we innerlijk verloren zijn, kunnen terug vinden door uiterlijke zaken. Dit kan natuurlijk niet. Stel je voor dat je je huissleutel binnen in je huis verloren bent en vervolgens deze sleutel overal in je tuin gaat zoeken. Hoe lang je ook zoekt, je zult deze sleutel in je tuin nooit vinden. Toch leven we in een collectieve illusie dat dit wel mogelijk is. We maken onszelf wijs dat we onze innerlijke leegte kunnen opvullen met velerlei uiterlijke zaken oa aandacht van anderen, macht, aanzien, bezit, juwelen, mooie kledij, rijkdom, avontuur, spanning enz. Al deze zaken geven slechts korte tijd een vervuld gevoel en na een tijdje hebben we alweer andere prikkels nodig die in deze maatschappij overvloedig aanwezig zijn. We hebben steeds meer nodig, moeten steeds meer rijkdom, invloed, macht en aanzien hebben, maar wat we ook doen. Het is nooit genoeg. Op deze manier leven we op elk nivo, zowel individueel als mannen en vrouwen, maar ook als regeringsleiders, wereldleiders en alle CEO's. 

Deze illusie wordt in stand gehouden door de consumptiemaatschappij. Niets of niemand mag ooit goed genoeg zijn en tevreden zijn zoals het is. We leven in een tekortsbewustzijn.  

 

HET WESTERSE MAATSCHAPPIJ MODEL  

 

We leven vanuit het volgende samenlevingsmodel.  

 

AANGEPASTE BUITENKANT

We laten ons aan elkaar zien vanuit een aangepaste buitenkant en verbergen ons achter maskers voor elkaar. Alle mensen, alle regeringsleiders, wereldleiders, wetenschappers, CEO's tonen zich  vanuit een masker van vriendelijkheid en betrokkenheid. 

Als mens kan je vriendelijk zijn, terwijl je die persoon binnenin minacht of zelfs haat. 

Als regeringsleider spreek je over een probleem. Je maakt het probleem groot en maakt mensen bang. Vervolgens biedt je hen jouw oplossingen aan die uitgaan van jouw belangen, maar over deze belangen vertel je niet. Je verbergt waar het werkelijk om gaat.  

 

HET GROTE GAT VAN LEEGTE EN ONRUST

Zoals hierboven beschreven, zijn onze weefsels gespannen en samengedrukt zijn en dit geeft een grote onrust en leegte in ons. Deze leegte vormt een groot gat en vormt een grote kloof met onze binnenwereld. Dit gat vormt onze beleving van afgescheidenheid. We leven immers afgescheiden van onze binnenkant en daardoor ook van andere mensen, van de natuur en van het grotere kosmische bewustzijn. 

 

ONZE BINNENKANT BEVAT VIER LAGEN. 

 

BELANGENKANT

 

Als we omgaan met elkaar,  knaagt onze innerlijke leegte. We willen belangrijk zijn voor de ander, aandacht geven en krijgen van de ander. De ander vult onze innerlijke leegte en onrust. We zijn voortdurend met onze belangen bezig. Er luistert  voortdurend in onszelf een stem mee die zich afvraagt hoe hij aandacht kan krijgen, hoe hij voordeel kan krijgen uit deze ontmoeting, of de andere betrouwbaar is of kan schaden. 

 

Als regeringsleider knaagt ook de leegte. Je wilt zoveel mogelijk op televisie komen, aandacht krijgen, invloed uitoefenen, belangrijk zijn. Maar het is nooit goed genoeg. Je wilt steeds meer aandacht, steeds meer succes, steeds meer invloed. Tegelijk leef je in angst dat anderen groter en beter zijn, want je leeft in een concurrentiewereld. Je gebruikt woorden om te scoren, om populair te blijven, om geliefd te blijven, terwijl je je binnenin heel anders voelt. Je bent voortdurend bezig je kiespubliek te bespelen terwijl je alleen maar met je belangen bezig bent.  

 

 

REPTIELENBEWUSTZIJN   

In elke mens, elke regeringsleider, elke bedrijfsleider zit ook een machtswellusteling die vanuit zijn reptielenbrein de ander wil overheersen, bezitten, klein maken en vernietigen. Vanuit dit bewustzijn willen we afgescheidenheid onderhouden en kunnen we liefde, verbinding, betrokkenheid en samen zijn niet verdragen. Dit is te pijnlijk voor het reptielenbewustzijn. Als het verbinding durft toe te laten komt het immers al zijn pijn tegen.  

 

Je persoonlijke reptielenbewustzijn, is onderdeel van het collectieve reptielenbewustzijn dat in de voorbije drieduizend jaar de aarde en de mensen overheerst heeft, vermomd als liefde, kennis en betrokkenheid, wil het in werkelijkheid onderdrukken. vanuit je reptielenbewustzijn geniet je als je collega mislukt, pijn heeft, zich ellendig voelt. Je reptielenbrein wil degene die zich niet aan jou onderwerpt vernietigen. 

 

Een regeringsleider die macht en controle wil, regeert vanuit zijn reptielenbrein. Hij weet niet hoe hij een dienende leider kan zijn. Hij verhult zich wel in de kleding van een liefdevolle charismatische leider en zijn plannen lijken zijn medeburgers te dienen. Maar in werkelijkheid wil hij zijn onderdanen dwingen en zijn wil opleggen. Hij wil ze controleren, vandaar dat deze digitale tijd voor hen zo aantrekkelijk is, want dan bezit hij controle over al hun data en kan hij deze zelf manipuleren.   

  

SCHADUWKANT 

Onze schaduwkant bevat al die kanten die we in ons leven hebben moeten onderdrukken, vooral van onze prille kinderjaren. Dit onderdrukken gaat gepaard met het samendrukken van onze lichaamsweefsels en steeds meer in ons hoofd leven. in onze schaduwlagen heeft zich onze miskende liefde, onze niet gezien verdriet en onze miskende boosheid en woede vastgezet. Deze lagen klitten in onze diepste onbewuste lagen aan elkaar. Liefde die niet gezien is koelt af, wordt ijskoud tot haat. Vanuit deze laag willen we ook kapotmaken en vernietigen maar deze komt, anders dan ons reptielenbrein vanuit onze diepste pijnen voort. 

 

Vanuit onze schaduw willen mensen andere mensen  ondermijnen, kapot maken, vernietigen.  Deze vernietigende kracht richt zich vooral op degenen die ons pijn hebben gedaan. we willen hen hetzelfde aandoen.  

 

Mensen met macht komen hierin de vermenging tegen van hun reptielen machtswellusteling en hun diep gekwetste machtswellusteling. Ze leven hun diepe gekwetste kind gevoelens uit op anderen. Dit zien we bij alle dictators, ze hebben allemaal een zeer pijnlijke gekwetste jeugd van afwijzing en vernedering meegemaakt. Mensen die hun macht aan anderen willen opleggen scheppen problemen, die ze groot maken, zodat mensen bang worden. Als mensen voldoende bang zijn komen ze met oplossingen die hen controle over de mensen geeft. Machtswellustelingen kunnen zeer charismatisch lijken en vol medeleven soldaten toespreken om deze daarna in een oorlog te sturen waarin ze alleen maar kanonnenvlees zijn.  Machtswellustelingen genieten ervan als vele andere mensen voor hen sterven.  

 

ZIJNSKANT 

 

Onder al deze lagen van dualiteit liggen zijnslagen maar deze voelen we alleen als we helemaal in ons lichaam wonen. Hier speelt de dualiteit niet meer, hier bestaat geen goed en geen kwaad meer. Hier zijn alle levenskrachten verbonden met elkaar. In deze stralende zijnslaag zijn we bewegende moleculen en atomen waarin alles verbonden is met elkaar. Het is ons diepste zijn waarin alles met elkaar verbonden is, waar binnen en buiten hetzelfde zijn, waarin geen oordelen meer zijn. Hier zijn alle levenskrachten in balans. Het is een stralende, liefdevolle, speelse, krachtige kant, die helaas reeds van in onze prille kinderjaren diep in onszelf verdrongen is omdat onze ouders hier geen raad mee wisten omdat ze zelf niet meer in hun lichaam leefden. 

 

 

DE PRAKTIJK VAN DIT MODEL

 

DE OORLOG IN IRAK

 

Bush vertelt als wereldleider vol meedeleven en betrokkenheid een verhaal, dat op leugens is gebaseerd. Hij zal de wereld bevrijden van Saddam Hoessein in Irak, want deze dictator bedreigt Amerika en Europa. Hij bezit massavernietigingswapens en chemische wapens. In alle magazines en kranten worden afbeeldingen geplaatst van de hoeveelheid wapens en de vindplaatsen. Met deze boodschap bespeelt hij alle mensen, goed wetend dat hij leugens vertelt. Zijn boodschap werkt: wereldwijd zijn mensen blij dat Amerika en zijn boodgenoten deze schurk zal vernietigen om ons te beschermen. Soldaten voelen zich gemotiveerd om hun leven te geven voor de bescherming van hun land. 

 

In de binnenkant van Bush en vanuit zijn schaduwkanten ziet dit er heel anders uit. Saddam Hoessein bezit geen massa vernietiginswapens. Hij is bezig in Irak de oliebedrijven te nationaliseren zodat de winsten niet alleen naar de grote oliebedrijven gaan, wat alleen maar heel rechtvaardig is. De familie Bush heeft grote oliebedrijven in Irak. Nationaliseren is een grote bedreiging voor hen en voor alle oliebedrijven. Vanuit eigen  belangen en de belangen van de olie industrie verzint de familie Bush, een zeer machtige familie in Amerika, een oorlogsverhaal om mensen bang te maken voor de massavernietigingswapens. Hun zoon, de president zal dit verhaal aan de hele wereld als waarheid verkondigen. Achteraf blijft dit fake nieuws te zijn. 

 

Vanuit zijn reptielenbrein en vanuit zijn schaduwkant wil Bush  heersen en zijn macht laten gelden. Hij is ongevoelig voor het grote leed dat hij zal veroorzaken, als de oliebelangen maar worden veilig gesteld. Het maakt hem niet uit hoeveel soldaten sneuvelen, hoeveel mannen, vrouwen en kinderen omkomen in Irak, hoeveel mensen dakloos worden en een ontredderd leven zullen hebben. Mogelijks is hij gevoelloos, verhard en haatdragend  vanwege oude kwetsuren en pijnen in zijn kinderjaren. Diep van binnen is deze man ook een liefdevol mens, die ooit als klein jongetje miskend is geworden in het uitreiken in zijn liefde, ook dat jongetje is in hem nog aanwezig. 

 

Wat ook bij onze manier van samenleven hoort is dat de overwinnaar en de machtige nooit ter verantwoording geroepen worden voor deze leugens en de dood van zoveel mensen. De anders zo kritische pers heeft hem ook nooit ter verantwoording geroepen. De mainstream pers is immers onderdeel van het systeem. Zo werkt onze maatschappij. 

 

Bush en de oorlog in Irak is één voorbeeld, maar zo zijn er honderden. Ik geef in het kort nog twee voorbeelden. 

 

FARMACEUTISCH BEDRIJF 

Met een zeer aantrekkelijke marketing campagne heeft Richard Sackler, eigenaar en vicepresident van Purdue Pharma in 2001 een zeer zware pijnstiller op de markt gebracht: Geen enkele Amerikaan hoeft nog pijn te lijden dank zij het wondermiddel  Oxycontin. Amerikanen gebruikten massaal deze pijnstiller, als een geweldige oplossing tegen pijn.

De familie Sackler brengt deze pijnstiller op de markt terwijl ze wisten dat deze zeer verslavend was. Maar hun belangen primeerden. Ze hebben aan deze pijnstiller 13 miljard verdiend terwijl ze wisten dat deze zeer verslavend en dodelijk was. Er zijn ondertussen 500000 Amerikanen aan overleden en miljoenen mensen zijn verslaafd geraakt. Vier andere farmaceutische bedrijven die dit geweldige succes beseften hebben gelijkaardige verslavende pijnstillers op de markt gebracht. Deze bedrijven hebben alleen voor de enorme winsten bewust miljoenen mensen verslaafd gemaakt. Dit soort praktijken komen zeer veel voor in alle farmaceutische bedrijven. 

 

FACEBOOK:

de buitenkant: Facebook biedt mensen een geweldig nieuw aanbod: ze kunnen likes geven bij een bericht dat hun bevalt. Onschuldig en een grote vooruitgang.

De binnenkant en de belangen: Maar daarachter steekt een marketing strategie om Facebook en Mark Zuckerberg miljarden dollars te laten verdienen en het bedrijf tot een van de grootste ter wereld te maken. Hij heeft zich daarbij laten leiden door de meest nieuwe psychologische inzichten dat zo'n like een dopamine opstoot geeft die verslavend werkt. Vanuit eigen belangen heeft hij er bewust voor gekozen om mensen verslaafd te maken.

 

Deze voorbeelden zijn schering en inslag in onze  samenleving,  zowel op kleine als op grote schaal.

 

ALLEMAAL EEN NELSON MANDELA EN EEN HITLER IN ONS? 

 

We kunnen stellen dat alle mannen en alle vrouwen een aangepaste buitenkant en een verborgen binnenkant hebben,  een Mr Jekill die liefdevol en sociaal is en een Mr Hyde die in zijn binnenwereld gevoelloos is en zonder problemen kan vernietigen. We hebben allemaal een Nelson Mandela en een Hitler in ons. Tot zolang we beiden niet kennen, kennen we onszelf niet. 

 

Het is goed om onszelf in al deze kanten te leren kennen.

 

KRITISCHE ANALYSE VAN DE MACHTHEBBERS

 

Maatschappelijk hebben we geleerd veel vertrouwen te hebben in koningen, regeringsleiders, wereldleiders en wetenschappelijke machtsfiguren. Dit is ons al vanin de kleuterklas aangeleerd. 

Maar het is meer dan ooit belangrijk om bij alle booschappen en handelingen van deze mensen antwoorden te formuleren op elk beschreven nivo. 

 

Wat vertellen ze? Als het een boodschap is die uitgaat van angst en controle, weten we zeker dat het een boodschap is vanuit belangen. Een boodschap van echte betrokkenheid zaait geen angst en eist geen controle. Een boodschap van echte betrokkenheid verbindt, geeft ruimte en geeft kracht. Ze komt voort vanuit liefde en wijsheid. Ze is gebaseerd op dienend leiderschap. 

 

De volgende vraag is wat zijn hun belangen? Deze vraag is ook eenvoudig te beantwoorden. We hoeven maar te kijken wie door deze crisis rijker wordt? Op deze manier weten we vanuit wiens belangen deze crisis is opgezet. Als de rijkste mensen van de wereld, verenigd in een World economic forum, oplossingen voor de problemen van de aarde voorstellen maar tegelijk geen belastingen betalen en bij elke crisis steeds rijker worden, dan is het ook duidelijk vanuit welke belangen hun oplossingen komen. 

 

Vervolgens kunnen we ons afvragen hoe werkt hun reptielenbrein? Hoe zorgen ze ervoor dat ze hun zin krijgen, afdwingen, eisen. Als deze zelfde elite aangeven dat ze zich betrokken voelen bij de klimaatproblemen, maar vervolgens met hun privejets jaarlijks massaal de lucht vervuilen, zegt dit ook iets over hun reptielenbrein: de regels en wetten zijn er voor anderen,maar zij staan hierboven. 

 

Als dit duidelijk is kom je bij de vraag waarin ze gekwetst zijn in hun kinderjaren, in hun carriere. Dit is moeilijker vast te stellen, tenzij we hun bibliografie lezen. Daarbij komen we bij hun pijnlagen. Ook zij leefden ooit als kleine baby's in hun lichaam en voelden zich tevreden en vervuld. Ook zij hebben door de maatschappij matrix innerlijke leegte leren voelen, die ze met hun macht en rijkdom door de meest exentrieke mogelijkheden zijn gaan opvullen vb zoals recent een aantal supperrijken doen met hun wedloop in de ruimte. Dit kan hen een geweldige kick geven, maar echte vervulling zullen ze hierin nooit kunnen vinden. Want ook voor hen geldt, dat echte vervulling een kwaliteit van de binnenwereld en niet van de buitenwereld is. Maar diep in zichzelf, voorbij de lagen van dualiteit zijn ze ook stralende mensen, net als iedereen. 

 

Op dit moment biedt de covid crisis een goede gelegenheid om naar al deze verschillende aspecten van onze regeringsleiders, wetenschappers, WHO leiders, wereldorganisaties en de rijkste mensen van de wereld die dit hele spel bepalen, te kijken.  

 

HET NATUURLIJKE SAMENLEVINGSMODEL  

 

Transparant leven

 

Een natuurlijke samenleving werkt heel anders. In deze samenleving leven mensen in hun lichaam en drukken zich vanuit hun gevoelige binnenkant vrij uit naar buiten. Zoals ze zich binnenin voelen, zo laten ze zich ook zien naar buiten. Hier zijn geen verborgen kanten, geen maskers, geen belangen, geen schaduwkanten. Want ze leven samen in  gelijkwaardigheid en verbinding met elkaar. Ze leven vanuit het nivo van hun weefsels, hun cellen en hun organen in een natuurlijk ritme van opengaan en sluiten. Ze voelen binnenin zichzelf een bruisend stromend leven vol levenslust. Dit geeft een vervuld gevoel en daardoor leven ze in overvloed. Iedereen is tevreden en daardoor is er geen behoefte aan meer of anders en zijn er ook geen belangen. Mannen en vrouwen zijn vanuit hun natuur verschillend en leven vanuit gelijkwaardigheid samen. 

 

Innerlijk leiderschap

 

Mannen en vrouwen laten zich in hun leven leiden door hun innerlijk liefdeskompas, de verbinding tussen hun hart en hun teelballen/eierstokken. Ieder luistert naar zijn eigen specifieke waarheid, maar omdat deze liefdeskompassen afgestemd zijn op de trilling van het grotere geheel, syncroniseren deze kompassen samen tot een trilling van vrede en harmonie. Innerlijk leiderschap en dienend leiderschap vanuit liefde, wijsheid en kracht gaan daarbij hand in hand. 

Mannen en vrouwen dragen samen de wereld in gelijkwaardigheid, vanuit hun eigen specifieke mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten die precies aansluiten bij elkaar. 

 

DE NATUURLIJKE ORGANISCHE GROEI

 

Leven is een proces van integreren en begrenzen 

 

Veilig en geborgen op elk nivo 

 

Een organische groei is een groei die zich steeds verder ontwikkelt vanuit micronivo naar macro nivo, vanuit de kleinste eenheid, de cellen tot ons totale samenlevingsnetwerk. Maar het levensprincipe is telkens hetzelfde. Opengaan en sluiten, opengaan, integreren en begrenzen op een veilige en geborgen manier. Een cel, een weefsel en een orgaan dient zich veilig en geborgen te voelen in het geheel van cellen, weefsels en organen. Een kind, een volwassen mens dient zich veilig en geborgen te voelen om te kunnen opengaan en zich op een natuurlijke manier te sluiten. Op deze manier kan het zich openstellen voor nieuwe ervaringen en zich ook weer terug trekken in zichzelf. Hetzelfde geldt voor een gezin. alle leden van het gezin dienen zich veilig en geborgen te voelen. Op deze manier kunnen ze zich openstellen om deel te nemen aan aktiviteiten in een dorp, een gemeente, een stad en andere mensen en andere culturen te ontmoeten. Telkens is het belangrijk dat hij zichzelf mag begrenzen en zich terugtrekken en zelf kan bepalen hoeveel hij kan integreren. Deze natuurlijke ontwikkeling staat haaks op de maatschappelijke ontwikkeling waarin kinderen worden overspoeld met prikkels, volwassenen met teveel nieuwe ervaringen en teveel nieuwe mensen en culturen zonder dat ze de kans krijgen om zich hierin te begrenzen. Het wordt hen allemaal opgedrongen zonder dat ze dit kunnen integreren en daardoor valt alles uit elkaar en verdwijnt elk veilig en geborgen gevoel. Maar dit alles begint bij de cellen.  

 

Cellen als basis

 

Als mensen vanuit hun natuur leven, leven ze op het nivo van hun cellen en hun weefsels.  Op dit nivo ontstaat gezondheid en ziekte, levendigheid en verval. Cellen hebben een fysieke basis, bezitten gevoelens en een celgeheugen. Alles wat cellen meemaken wordt in dit celgeheugen opgeslagen. Niet alleen de ervaringen zelf maar ook de overtuigingen die zich naar aanleiding van die ervaringen gevormd hebben worden in de cellen opgeslagen. Er ligt dus een compleet netwerk van overtuigingen in een cel opgeslagen. Op deze manier kunnen cellen uit hun ervaringen leren.

 

Cellen reiken uit en trekken samenin een eigen ritme. Dit gaat gepaard met een pulsatie en deze beweging geeft een levendig genotvol gevoel. Als de cel van buitenaf geprikkeld wordt, door een trilling die aansluit bij het innerlijke ritme, dan breidt dit ritme zich onverstoord uit. Als dit ritme niet aansluit, verstoort dit het innerlijke ritme. De pulsatie in de cel stopt even en de cel stopt met uitreiken. Na een kleine tijd herstelt het natuurlijke ritme weer, als het voor de cel weer veilig voelt en ze haar innerlijke evenwicht weer kan herstellen. Ze doet dit door innerlijke en uiterlijke vloeistofbewegingen en het veranderen van de innerlijke en uiterlijke druk. Zo werkt leven op celnivo maar ook op weefselnivo. 

 

Weefsels

 

Miljarden cellen vormen samen een weefsel en in deze weefsels vindt dezelfde pulsatie plaats. Deze pulserende beweging vormt een golvend en vloeibaar patroon door alle weefsels en door het hele lichaam. Als cellen of weefsels langdurig schrikken, raakt de golvende en vloeibare stroming gestremd. Zowel weefsels als mensen beschikken over een herstelmechanisme. Verdriet en boosheid zorgen ervoor dat de weefsels en mensen de innerlijke stremming overwinnen en weer vloeibaar worden. Maar als de stremming in de weefsels zeer sterk wordt ontstaan er innerlijke blokkades die de stroming vertragen en tegenhouden. Rondom een blokkade ontstaat altijd een zone met weinig stroming, een lege zone en een zone waar spanning en onrust wordt opgebouwd. Als we met onze aandacht in ons lichaam en in onze weefsels zijn, voelen we deze leegte en spanningszones en kunnen we deze weer in balans brengen door adembewegingen en subtiele microbewegingen in onze weefsels.Maar dit kan niet altijd. Vooral in onze babytijd waarin we het meest kwetsbaar zijn, zijn we blootgesteld aan sterke uiterlijke prikkels. Ouders kunnen in hun blikken en aanrakingen zeer bedreigend zijn. Onze weefsels schrikken dan zo erg, ze gaan in shock en komen in een bevriezingsreactie. Dit is een natuurlijke reactie tegen overspoeling maar bevroren weefsels zijn weefsels die niet meer meedoen aan de stromende pulsatie. Ze zijn bevroren en reageren niet meer op warmte of op afkeuring. De weefsels nemen geen deel meer aan de levensstroom. Deze weefsels overleven in plaats van volop te leven. In een lichaam zijn er veel meer weefsels die bevroren zijn dan we denken. Meestal worden deze bevroren stukken weer voelbaar als we op latere leeftijd oude kramplagen gaan opruimen. 

 

Mensen

 

Alles wat beschreven is op cel en weefselnivo geldt ook voor een mens als geheel. Op deze zelfde organische manier groeit een kind. Het ontstaat uit twee cellen die met elkaar versmelten en groeit uit tot een geheel van miljarden cellen en weefsels die allen pulseren in een eigen ritme. Ook na de geboorte gaat dit proces gewoon door. Zo groeit  een kind. Het gaat open van binnenuit en sluit daarna weer om rust te vinden in zijn centrum en datgene wat binnen gekomen is te verwerken en te integreren. Opengaan in verlangen en dicht gaan in begrenzing zijn allebei even cruciaal. Elk kind heeft het recht om te mogen opengaan en ook het recht om zich te mogen begrenzen. Dit levensprincipe geldt voor elk kind, elke mens en elk levend organisme, klein of groot.

 

Opgroeien zonder respect voor uitreiken en grenzen=desintegreren 

 

Als dit levensprincipe niet gerespecteerd wordt, gebeuren er andere processen. Als een cel niet kan openen sterft ze af. Als ze niet kan sluiten, wordt ze overprikkeld, ze kan niet integreren wat binnenkomt, ze sterft af, valt uit elkaar, ontsteekt of gaat zich als verdediging ongeremd vermenigvuldigen tot zgn kanker cellen.

Als een bloem zich niet kan openen, sterft ze af. Als ze 's avonds niet kan sluiten, blijft ze veel te lang open, verdroogt en sterft af.

 

Hetzelfde gebeurt met een kind, als het meer prikkels binnen krijgt dan het kan verwerken, verliest het zijn innerlijke heelheid, het valt in stukken uit elkaar en desintegreert, wat we psychose noemen. Of de verschillende delen verliezen hun geborgenheid en veilige samenhang, wat we borderline noemen. Een andere reactie op overprikkeling is dat het kind zich diep in zichzelf terug trekt en zich niet meer opent. Het trekt zich terug in autisme of wordt onrustig, verliest zijn centrum en blijft in overprikkeling steken wat we ADHD stoornissen noemen. De meeste kinderen krijgen op dit moment een overvloed aan prikkels binnen. Het is dus normaal dat er zoveel borderline, autisme en ADHD voorkomt.

 

Volwassen leven zonder respect voor uitreiken en sluiten=depressie, boos of ziek

 

Ditzelfde levensprincipe geldt ook voor natuurlijke volwassen mensen. Ze moeten in alle vrijheid kunnen uitreiken naar andere mensen. Tegelijk moeten ze zich ook mogen begrenzen als het teveel is voor hen en als ze nood aan rust hebben. Ook zij kunnen zich alleen maar veilig en geborgen blijven voelen als hun uitreiken en begrenzen een goed evenwicht hebben. Volwassen mensen hebben een bepaald vermogen om uiterlijke prikkels en veranderingen te integreren en als dit vermogen door hen of anderen niet gerespecteerd wordt, verliezen ze hun innerlijk gevoel van veiligheid en geborgenheid en desintegreren op vele verschillende manieren. Als ze zelf hun grens niet voelen, wat gemakkelijk gebeurt bij overprikkelde mensen, roept hun lichaam hen een halt toe en worden ze lichamelijk ziek. Als het hen niet lukt om zich op een gezonde manier te begrenzen of hun integratievermogen wordt van buitenaf overschreden, klappen ze dicht, worden depressief of vallen in psychoses of borderline uit elkaar. Als ze nog over een vermogen beschikken om hun grenzen aan te geven worden ze opstandig en agressief als verzet tegen verdere overprikkeling. Als ze hierin niet gezien worden koelt hun woede af tot haat. Hoe minder respect ze voelen voor hun grenzen hoe meer ze hun grens op een vervormde manier aangeven.

 

Samenleven als gezin zonder respect voor uitreiken en grenzen=ziek, uit elkaar vallen, depressie en verzet 

 

Ditzelfde levensprincipe geldt niet alleen voor kinderen en individuele mensen, maar ook voor groepen, gezinnen, dorpen, gemeenschappen. Elk gezin heeft een eigenheid waarin een mix van verschillen zijn. Elk gezin heeft een vermogen om impulsen die van buiten komen te integreren en veranderingen van binnenuit te kunnen integreren. Maar als dit vermogen tot integreren overschreden wordt, treden dezelfde mechanismen op die eerder bij het kind en de volwassene beschreven zijn. Het gezin kan trachten te sluiten en daarin de groei van zijn gezinsleden beperken. Het gezin kan ook uit elkaar vallen. Een gezinslid kan de kanarie in de koolmijn worden en ziek of opstandig worden. Het geeft daarmee aan dat het gezin in zijn geheel uit balans is. Het geeft aan dat het integratievermogen overschreden is, dat er geen goede balans meer is tussen opengaan en begrenzen.

 

Samenleven als gemeenschap zonder respect voor uitreiken en grenzen= onveilig, onmachtig, uit elkaar vallen, woede en haat

 

Ditzelfde levensprincipe geldt ook voor het gezonde functioneren van een grotere groep als een dorp, een gemeenschap, een volk. Een volk heeft een bepaalde eigenheid en het is belangrijk dat deze eigenheid behouden kan blijven, zodat de inwoners zich veilig en geborgen blijven voelen en zich blijven herkennen in hun gemeenschap. Daarbij is het belangrijk dat deze gemeenschap kan groeien en nieuwe inpulsen van buiten kan binnenlaten die ze zelf kiezen en zich tegelijk ook mogen begrenzen als de nieuwe impulsen van buiten te overspoelend zijn. Elk volk heeft een bepaald vermogen tot integratie en als dit vermogen overschreden wordt, dan treden dezelfde fenomenen op als wat bij kinderen en volwassenen beschreven wordt. Het volk kan desintegreren en zijn gezonde samenhang verliezen, het vertoont daarbij alle kenmerken van een borderline of zelfs psychose. Het volk kan zich ook overvraagd voelen en depressief en onmachtig worden of het kan proberen overeind te blijven en in woede en verzet zijn grenzen aangeven. Maar als het ook in het aangeven van zijn grenzen niet gerespecteerd wordt, zal de woede afkoelen tot haat.

 

Respect voor integratievermogen 

 

Het zijn allemaal maatschappelijke fenomenen die ontstaan als er geen gezond evenwicht is tussen opengaan voor zelf gekozen vernieuwing en opgedrongen vernieuwing die van buiten komt, tussen zichzelf als volk mogen begrenzen en als volk mogen opengaan en verwelkomen. Daarom is gemeenschapsleven in dorpen, gemeenten, streken en landen zo belangrijk. Alleen van micro naar macronivo kan een geborgen en veilig gevoel ontstaan. 

 

Daarbij is het belangrijk te beseffen dat elke persoon, elke groep, elke gemeenschap een ander integratievermogen heeft dat sterk samenhangt met hun geschiedenis, hun gevoel van veiligheid en hun gevoel van eigenwaarde. Je integratievermogen is de optelsom van je vermogen om je veilig te voelen in jezelf, in je gezin, in je familie, in je dorp, in je gemeenschap, in je land, je werelddeel en de wereld in zijn geheel. Hoe meer je in je lichaam woont, hoe sterker je natuurlijke integratievermogen. 

Maar als je in je hoofd woont, voel je niet meer wat er in je lichaam gebeurt. Je hebt geen contact meer met je natuurlijke grenzen en integratievermogen. Je bent grenzeloos en wilt dat anderen ook grenzeloos zijn en openstaan voor alle vernieuwingen. Je kunt niet verdragen dat anderen wel naar grenzen verlangen. Je voelt immers niet meer dat je alle indrukken niet kunt integreren als je in je hoofd leeft. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
^ Naar boven