Pioniersgroepje: onderzoek en heling van onze liefdevolle seksuele kracht

 

 

Beste man,

Nieuwe helende onderzoeks en pioniersgroep rond het thema: liefde en seksualiteit nodigt je uit als je zowel in je priveleven als in je werk het thema liefde en seksualiteit in de diepte in allle weefsels wil onderzoeken en helen, in ontmoeting met elkaar. 

We denken daarbij aan een man die deelgenomen hebben aan Sexual-grounding of Heart&sex en verlangen om daarin naar nog meer verdieping te gaan in een klein groepje, gedurende langere tijd.

 

Doel van deze onderzoeksgroep

  1. Ervaringsgericht onderzoeken we onze eigen individuele geschiedenis als man of vrouw (en voor wie zich ziel voelt, ook als ziel). We onderzoeken alle krachten die op onze seksuele liefde inwerken en hebben ingewerkt en zoeken ook samen naar wegen om deze beschadigingen te helen en de oorspronkelijke liefdes en seksuele kracht in ere te herstellen.

We doorvoelen daarbij alle lichaamsweefsel vooral ons hart en ons hele bekken in alle vreugde, pijnen en kwetsuren en verkennen ons hartpantser en onze bekkenkooi. We doorvoelen alle lagen zowel de fysieke laag, de gevoelslaag, de mentale laag als de spirituele en zielslaag. We zijn daarin beschikbaar voor elkaar om alle mogelijke rollen te vervullen, zowel liefdevolle helende als liefdeloze rollen. Natuurlijk kan ieder daarin zijn grenzen aangeven. In dit onderzoek kunnen alle thema’s aan bod komen die spelen vanaf onze verwekking of zelfs daarvoor tot en met ons huidige leven.

  1. We onderzoeken ook het collectieve mannen en vrouwenveld zoals we dit zelf voelen tussen elkaar en zoals we dit ervaren in het grotere collectieve mannen en vrouwenveld. We onderzoeken daarin in gelijkwaardigheid de pijnen en de vreugden die mannen en vrouwen bij elkaar opwekken, zowel in het witte als schaduwgebied. We onderzoeken daarin ook de krachten van het daderschap en slachtofferschap en zoeken naar wegen om alle kanten in het daglicht te brengen en te helen om steeds meer vanuit liefde, wijsheid en kracht te leven. We zijn in al deze ervaringen zo transparant mogelijk naar elkaar en onthullen aan elkaar ook onze strategieën om de andere sekse te binden, te overheersen, te knechten of te pleasen en op een voetstuk te plaatsen. Alle dynamieken mogen daarin zichtbaar worden.
  2. Het is ons doel om door ons onderzoek in ons eigen leven meer liefde en seksuele vreugde en heelheid te brengen maar ook om bij te dragen aan de collectieve verbinding tussen mannen en vrouwen. Tijdens vorige bijeenkomsten voelden we vaak de trilling van het collectieve veld antwoorden.

 

Tot slot: mijn geliefde quote: “pas als mannen en vrouwen de seksuele kracht in haar volheid verstaan bij zichzelf en deze vervolgens op deze manier leven met elkaar, kan er tussen mannen en vrouwen innerlijke rust en vrede komen en daarmee ook vrede in gezinnen en in de wereld.“

Als onderzoeks en pioniers groep zijn we hier voorlopers in.

 

Vorm:

***Om deze doelen vorm te geven, komen we eenmaal in de twee maand met elkaar samen. Zo kunnen we samen in alle rust en ontspanning voelen wat er zich ontvouwen wil in ons samenzijn en welke krachten er aanwezig zijn. We delen samen de kosten van het verblijf en zorgen ook voor onze gemeenschappelijke maaltijden. Verder zijn er geen kosten.

*** Een klein groepje, twee mannen en twee vrouwen. Klein genoeg om iedereen voldoende ruimte te geven om zijn/haar thema’s uit te werken. Groot genoeg om met elkaar alle rollen te kunnen spelen. Het vraagt dan wel discipline van ieder van de deelnemers om altijd aanwezig te zijn. Want als één deelnemer wegvalt, vallen er ook al een aantal mogelijkheden voor de andere deelnemers weg.

*** Ik geef leiding aan het groepje en ben ook deelnemer. Ik bereid de bijeenkomst voor, die aansluit bij waar we vorige keer gebleven waren en geef tijdens de bijeenkomst het grotere kader aan, zodat we op een veilige manier steeds meer in de diepte kunnen afdalen.

 

***Ik bereid de groep voor maar vaak ontwikkelen er zich ook andere thema’s en het thema waar iemand op dat moment mee zit, krijgt altijd voorrang. Op deze manier geven we samen de groep vorm en dragen we samen de groep, waarbij ieders specifieke inzichten zeer welkom zijn. Deze groep is een groep waarin veel vreugde en pijn wordt geraakt maar waarbij we er ook naar streven dat na elke bijeenkomst deze pijn ook geheeld is geworden. De groep is geen therapiegroep maar werkt zeer helend op je processen waarin je zelf verantwoordelijk bent voor je ontwikkeling en je gesteund voelt door anderen en van de andere deelnemers alle steun kunt vragen.

***I We gebruiken in het samenzijn de techniek van het inquiren waarbij we telkens benoemen wat er in ons lichaam, in een weefsel of een orgaan wordt geraakt. Het is dus belangrijk dat je vertrouwt bent met deze techniek. Dit is onze werkvorm waarbij we steeds diepere lagen in onszelf kunnen openen. Op deze manier zijn we intieme getuigen van elkaars processen. We zijn daarin geen toeschouwer van onze ervaringen, zoals in sommige bewustzijnsscholen, maar doorvoelen de ervaring in vlees en bloed.

 

*** tijdens onze bijeenkomsten hebben we wel zeer intense en intieme contacten met elkaar, maar we hebben geen gemeenschap met elkaar, (geen penis in vagina contact) We zijn uiteraard vrije mensen en vrij om elkaar tussen de bijeenkomsten te ontmoeten. Vaak zijn die zeer helende ervaringen die het proces in de groep verdiepen bv als de mannen en de vrouwen elkaar apart ontmoeten of een man een vrouw apart ontmoet. Maar belangrijk is dat dit geen afgesplitste processen worden maar ervaringen die in het groepsproces benoemd en geïntegreerd mogen worden.

***voorwaarde voor deelname is ook dat je jezelf in al je ervaringen kan dragen en tegelijk in ontmoeting kunt blijven met de ander. Deze groep is geen therapiegroep maar we ondersteunen elkaar wel in onze groei.

Maar als je nog regelmatig in een vroegkinderlijk trauma terecht komt, zonder bewustzijn daarover en zonder dat je je zelf daarin kunt dragen, is deze groep niet geschikt voor jou. 

 

Inhoud

 

We zijn pioniers en onderzoeken zowel de vervormingen van onze verlangens, angsten en grenzen vanuit de maatschappelijke matrix en vanuit onze oorspronkelijke natuur. We verkennen alle lagen in onszelf, ook onze pijnlagen maar helen deze ook in ontmoeting met onszelf en elkaar. We doen ons onderzoek op drie verschillende manieren. De eerste manier is door zelfonderzoek op verschillende plaatsen in ons lichaam, van onze voeten tot onze kruin met ons geslacht en hart als centrum. Met dit zelfonderzoek beginnen we meestal. De tweede manier is door ontmoetingen met elkaar waarbij we naar elkaar kijken, elkaar aanraken en op allerlei manieren uitreiken, terwijl we benoemen wat er binnen in ons gebeurt. De derde manier is dat we in ontmoeting met elkaar patronen en blokkades uitwerken waarin ieder van ons voor degene die wat uitwerkt beschikbaar is.

We zijn daarin beschikbaar voor elkaar in allerlei verschillende rollen: als geliefde, als vader, moeder, broer, zuster, opa enz. We werken rond liefde, seksualiteit, vrouw- zijn, man-zijn, seksuele kinderrechten, oude patronen, onbewuste processen rond angsten, verlangens, grenzen. In rollenspelen, innerlijk kind werk en innerlijk seksueel kindwerk. Met liefdevolle seksuele ouders geven we onze seksuele organen bestaansrecht, leren we ze als liefdevolle contactorganen en liefdesorganen te zien en leren we als mannen onze echte daadkracht en als vrouw onze ontvankelijkheid en verbindingskracht te ontdekken en vorm te geven. Alle kwetsuren en pijnlijke ervaringen uit onze kinderjaren helen we op deze manier in rollenspelen en we ontdekken onze oorspronkelijke seksuele kind. Het is de ervaring van mezelf en de andere groepsleden dat we zovele situaties in ons leven hebben meegemaakt zonder deze doorvoeld te hebben, zonder dat er continuïteit in de ervaring is geweest. Er zijn nog zovele vreugdevolle en pijnlijke ervaringen die nog in wikkels zitten, ingewikkeld zijn, of die nog onthuld willen worden. Naast kindwerk en werk in onze geschiedenis, laten we ons ook als volwassen man en vrouw in onze kwetsbaarheid zien om onze oorspronkelijke seksuele kracht opnieuw te ontdekken. In de oefeningen met elkaar kunnen mannen al deze thema's met twee verschillende vrouwen beleven en vrouwen kunnen al deze thema's met twee verschillende mannen beleven. Zo leren we onszelf nog meer in de diepte kennen. We helen daarbij niet alleen heel veel voor ons eigen leven, maar ontdekken ook de onbewuste krachten die al eeuwenlang tussen mannen en vrouwen vele generaties lang spelen waardoor de seksuele kracht van haar oorspronkelijke potentieel afgescheiden blijft. Als je interesse hebt in deelname wil ik je vragen mijn ebook: je eerste liefdes en seksuele blauwdruk te lezen, van verwekking tot volwassen leven, vanuit natuur en vanuit maatschappelijke matrix. Je maakt daarin contact met de hele materie waar we mee aan de slag gaan.

 

Deelnemers groepje

Het groepje bestaat uit twee mannen en twee vrouwen, ikzelf en de twee andere vrouwen zijn allebei sexual grounding therapeuten en begeleiden daarin ook mannen en vrouwen. Ik ben van de allereerste lichting van sexual-grounding en was ook lid van het stichtende bestuur. Na mijn deelname aan sexual-grounding ben ik een eigen weg in geslagen oa met een tantrajaartraining en ben reeds begonnen met deze helende onderzoeksgroep. De groep die nu zal starten zal de derde groep zijn. Omdat ik een pionier en ontdekkingsreiziger ben in reizen naar binnen en naar mijn weefsels, in het bijzonder naar mijn hart en mijn geslacht wil ik dit onderzoek ook nu graag verder zetten. Wil je meer weten over mij: www.schoolvoorlevenskunsten.eu Je kunt daar ook lezen dat al deze thema’s ook de thema’s zijn waarover ik op mijn site schrijf en waarover ik ebooks uitgeef.

Engagement van de deelnemers: de groep is een lange termijn project om met elkaar in de diepte te kunnen gaan, hebben we tijd nodig om bij elke bijeenkomst een stapje dieper te kunnen gaan. We blijven dan ook een aantal jaren samen, minimaal drie jaar, liefst veel meer. Als je de groep wilt verlaten, engageer je je om nog minstens drie bijeenkomsten te blijven zodat we als groep een geschikte opvolger kunnen vinden en de continuïteit van de groep kan blijven doorgaan.

Beste man, als jij je zeer geraakt voelt door wat je hier leest en op mijn website leest, en als dit aansluit bij wie jij bent en bij je levensmissie, ben je van harte welkom om dit samen met mij te onderzoeken.

Stuur me dan een mailtje of bel me.

info@schoolvoorlevenskunsten.eu

hartelijke groet, maarten ghysels

 

 

^ Naar boven