Mijn "onderzoeksgroepje": in de loop van 2020 komt er plaats voor één nieuwe vrouwelijke deelnemer. 
 
Sinds meer dan vijftien jaar heb ik een pioniers, onderzoek en helingsgroepje. We zijn tweemaandelijks een paar dagen samen. Ieder heeft een dagdeel om een thema uit te werken rond liefde, seksualiteit, vrouw- zijn, man-zijn, seksuele kinderrechten, oude patronen, onbewuste processen rond angsten, verlangens, grenzen. In rollenspelen, innerlijk kind werk en innerlijk seksueel kindwerk met liefdevolle seksuele ouders geven we onze seksuele organen bestaansrecht, leren we ze als liefdevolle contactorganen en liefdesorganen te zien en leren we als mannen onze echte daadkracht en als vrouw onze ontvankelijkheid en verbindingskracht te ontdekken en vorm te geven. Alle kwetsuren en pijnlijke ervaringen uit onze kinderjaren helen we op deze manier in rollenspelen en we ontdekken onze oorspronkelijke seksuele rechten als kleine kind. Maar daarnaast laten we ons als man en vrouw in onze diepste kwetsbaarheid zien om onze oorspronkelijke seksuele kracht opnieuw te ontdekken. We helen daarbij niet alleen heel veel voor ons eigen leven , maar ontdekken ook de onbewuste krachten die al eeuwenlang tussen mannen en vrouwen vele generaties lang spelen waardoor de seksuele kracht van haar oorspronkelijke potentieel afgescheiden blijft. 
 
 
 
 
deze groep is geschikt voor mannen en vrouwen voor wie helen en beleven van hun seksuele kracht tot hun levenstaak behoort, die zichzelf helemaal willen leren kennen hierin en bereid zijn om daarin letterlijk en figuurlijk bloot te zijn en voor de andere deelnemers beschikbaar te zijn. Mannen en vrouwen, die zich hierdoor geraakt voelen, kunnen altijd een mailtje sturen voor een vrijblijvend gesprek hierover.
Visie van onze groep: "Pas als mannen en vrouwen de seksuele kracht in haar volheid verstaan en deze leven met elkaar, kan er in de man en in de vrouw innerlijke rust en vrede zijn. In het verlengde hiervan is er dan rust en vrede tussen mannen en vrouwen en dus bij alle mensen." Als onderzoekgroep zijn wij hier voorlopers in.
 
 

 

 

^ Naar boven