WELKOM IN DE SCHOOL VOOR PERSOONLIJKE GROEI EN EEN GELUKKIG LEVEN

JE VERLANGT NAAR EEN VERVULD LEVEN WAARIN JE JEZELF KUNT ZIJN EN JE EIGEN GROEIPAD KUNT VOLGEN, ZONDER DAT DE OMSTANDIGHEDEN AL TE VEEL JE LOT BEPALEN ?

 

 

JA? DAT KAN WANT HET IS JE NATUURLIJKE GEBOORTERECHT.

MAAR JE BENT GEPROGRAMMEERD VANUIT DE MAATSCHAPPIJ MATRIX OM NIET VANUIT DIT GEBOORTERECHT TE LEVEN, OM NIET TEVREDEN MET JEZELF TE ZIJN EN OM STEEDS MEER NODIG TE HEBBEN VANUIT CONSUMPTIEHONGER.

JE BENT JE NIET BEWUST VAN DEZE PROGRAMMERING WANT DEZE HEEFT ZICH VASTGEZET IN JE ONBEWUSTE LAGEN.

ALS JE WILT ONTDEKKEN OF OOK JIJ VANUIT DEZE ONBEWUSTE MAATSCHAPPIJ PROGRAMMERING LEEFT, KAN JE VOLGENDE THEMA'S EN VRAGEN BEANTWOORDEN. 

 

ZES VERSCHILLEN TUSSEN DE MATRIX EN JE NATUUR

 

1. ZELFVERTROUWEN

 

Vanuit je natuur is de relatie met jezelf de gemakkelijkste relatie die er is; Je dient alleen maar te blijven leven zoals je geboren bent. Je leeft in je lichaam, komt met alle levenskrachten transparant naar buiten, je groeit als een boom vanuit de aarde en je omarmt alle tegengestelde krachten die in je leven. 

 

 

Dit geeft een zelfvertrouwen dat vanuit je voeten naar boven wordt opgebouwd, met je voeten stevig in de grond en een denkend hoofd dat dienstbaar is aan al je lichaamsexpressies.   

Dit geeft echt zelfvertrouwen dat moeiteloos behouden blijft.  Logisch, het volgt je natuur en de natuur in zijn geheel !

 

 

Maar je wordt omgekeerd geprogrammeerd. Omdat gezags-dragers macht over je willen, ben je tijdens je opvoeding geprogrammeerd om als een omgekeerde boom te leven, met je  wortels in de lucht en daar alle zefvertrouwen aan te ontlenen. Kan je je een boom voorstellen met wortels in de lucht? Zal deze boom goed groeien?. Neen. Toch worden we zo opgevoed en wel met een bepaalde bedoeling. Dit geeft schijn-zelfvertrouwen en mensen met schijn zelfvertrouwen zijn gemakkelijk te knechten, mensen met echt zelfvertrouwen zijn veel moeilijker afhankelijk te maken.    

 

 

Vraag: vanuit welk zelfvertrouwen leef jij?

 

2. VANUIT HEELHEID LEVEN

 

Vanuit je natuur leef je vanuit je heelheid en omarm je al je verschillende tegengestelde kanten en voelt je verantwoordelijk voor al deze kanten. Alle levenskrachten die je rondom jou ziet, zijn ook in jou aanwezig. Je neemt volle verantwoordelijkheid voor je al deze liefdevolle en meest liefdeloze kanten. 

 

Vanuit je matrix opvoeding heb je geleerd om jezelf niet te accepteren met al je verschillende kanten maar je hebt geleerd om bepaalde kanten van jezelf te onderdrukken en andere te verwelkomen. Dit heeft twee grote gevolgen

***Je hebt je HEELHEID VERLOREN en hebt daardoor het gevoel dat je nooit goed genoeg bent en altijd anders en meer moet zijn.

***Je neemt geen verantwoordelijkheid meer voor de kanten die je hebt verdrongen. Je hebt ze buiten je zelfbeeld en zelfgevoel geplaatst. Je voelt je destructieve en liefdeloze kanten niet meer, maar ze zijn wel aktief in je leven zonder dat jij hier de verantwoordelijkheid voor neemt. Zo ontstaan misdaden en oorlogen. Alles wat verdrongen is, gaat immers een eigen leven leiden. 

 

Vraag: omarm jij alle kanten die in je leven, de meest liefdevolle en de meest liefdeloze of onderdruk en ontken je bepaalde krachten vanuit het spanningsveld van goed en kwaad? Deel je de wereld in in goede en slechte mensen of zie je dat alle mensen goede en slechte kanten hebben?  

  

3.INNERLIJKE VREUGDE OF INNERLIJKE LEEGTE 

 

Vanuit je natuur leef je in je lichaam. Je voelt je binnenin leven en stromen in al je cellen en weefsels. Dit geeft een vol, vervuld en vreugdevol gevoel. Je leeft vervuld en in overvloed enhebt daardoor weinig nodig van de buitenwereld.

 

Je wordt opgevoed om in je denkende hoofd te leven en niet vanuit je heelheid te leven. Daardoor is er innerlijke onrust en leegte in jou. Maar in plaats van te beseffen dat je deze innerlijke leegte aandacht dient te geven en innerlijk dient te vervullen, heb je geleerd om deze leegte op te vullen met uiterlijke rijkdom, macht, invloed, avontuur, geld, bezit enz. De maatschappij matrix heeft je bewust op deze manier geprogrammeerd want dan ben je een goede consument. 

 

Vraag: Leef je een vervuld leven of is je leven druk en vol? Wat doe je als je je innerlijke onrust en leegte voelt? Zoek je dan oplossingen in de buitenwereld of keer je naar binnen?  

 

4. TEVREDEN OF CONTINUE CONSUMPTIEHONGER NAAR MEER

 

Vanuit je natuur leef je in je stromende en bruisende lichaam en dit geeft een vervuld gevoel. Je voelt binnenin vreugde maar ook verdriet, boosheid, pijn en het hele scala van gevoelens. Al deze gevoelens stromen door je lichaam en dit voelt heel rijk en vervuld. Daardoor ben je vervuld in jezelf en heb je van anderen en de buitenwereld weinig nodig. Alles wat ze je geven is extra want je leeft al in overvloed. 

 

Als je vanuit de matrix leeft, zijn er in je lichaam allerlei spanningen, afwisselend met lege zones. De matrix zorgt ervoor dat je je leegte opvult met uiterlijke zaken. Je streeft naar macht, aanzien en succes. Je koopt allerlei artikelen die jij een vervuld gevoel moeten geven, maar zoals je ontdekt geven deze nieuwe aankopen slechts tijdelijk vervulling. Je nieuwe kledingstuk waar je zo blij mee was, hangt maandenlang ongebruikt in de kast. Je kijkt uit naar een concert en voelt je op dat moment laaiend enthoesiast en vervuld. Maar een dag later voel je alweer honger naar een nieuw concert, een nieuw festival en aangezien alles royaal voorhanden is, kan je telkens uitkijken naar iets nieuws en iets spannend. Je honger is onstilbaar en dit is nu precies de bedoeling van de matrix. Je moet blijven consumeren en steeds meer consumeren. Op deze manier maak je de rijke mensen, die al zeer rijk zijn, alleen maar rijker en dit is ook hun bewuste bedoeling. Hoe meer ze je verslaafd kunnen maken aan hun producten, hoe rijker ze worden. Het is een moderne vorm van slavernij. 

 

Vraag: ben je gelukkig en tevreden of wil je meer, anders zijn of heb je meer nodig?  

 

4. OORDELEN EN GOEDE EN SLECHTE MENSEN

 

Vanuit je natuur breng je alles wat in je leeft transparant naar buiten, zowel je meest liefdevolle als je meest liefdeloze krachten. Je bent een liefdevolle en een liefdeloze mens en je beseft dat alle mensen liefdevolle en liefdeloze kanten hebben. Je laat deze aan elkaar zien en neemt zelf verantwoordelijkheid voor beide kanten. Je oordelen naar andere, vallen daardoor weg, want je beseft dat alles wat in de ander leeft, ook in jou leeft en omgekeerd. Dit geeft een gevoel van verbinding en rust naar elkaar. 

 

Vanuit je maatschappij matrix ben je geprogrammeerd om te oordelen over alles en iedereen en de wereld te verdelen in goede en slechte mensen. Daardoor ontstaat er afscheiding en boosheid naar elkaar in plaats van verbinding en betrokkenheid. In je maatschappij matrix is er altijd een dader en een slachtoffer en op deze manier herhalen we collectief telkenmale de drama driehoek. een paar voorbeelden: voor vele vrouwen zijn vrouwen goed, en mannen slecht, voor vele mannen zijn mannen goed en vrouwen slecht, vanuit de westerse landen is het westen goed, China en Rusland zijn slecht, vanuit China is China goed en het westen slecht. Als ze voor hun eigen gelijjk vechten komt er oorlog als ze naar elkaar luisteren en zich gelijkwaardig zien komt er verbinding en vrede. Polarisatie geeft altijd verwijdering en oorlogen. 

 

vraag: Leef je vanuit oordelen van goed en slecht, dader-slachtoffer of vanuit het besef dat in alle mensen zowel goede als kwade krachten zijn, waar ieder verantwoordelijkheid voor draagt? 

 

5.IN VERBINDING MET DE NATUUR OF DE NATUUR UITBUITEN

 

"the goal of life is to match your nature with nature"

Joseph Campbell

 

Vanuit je natuur leef je vervuld in jezelf. Je leeft op het nivo van je weefsels en cellen en daardoor voel je ook de weefsels en cellen van alle leven om je heen. Je voelt leven in jezelf en leven in de bomen, de planten, de dieren, de lucht, de aarde, de sterren en planeten en dit geeft een sterk eenheidsgevoel van verbinding en overvloed. Je bent je ervan bewust dat als je de natuur om je heen schaadt, je jezelf innerlijk schaadt en uit balans brengt. Vandaar dat je zorgt voor een natuurlijk evenwicht tussen jou en alles om je heen. Je bent gelukkig en tevreden en hebt weinig extra nodig, daardoor put je op geen enkele manier de rijkdommen van de aarde uit. Je bent daar zelfs niet toe in staat zonder jezelf te schaden. 

 

Vanuit de maatschappij matrix wordt je geprogrammeerd om je lichaam binnenin niet te voelen en je innerlijke leegte op te vullen met producten van buiten. Je voelt jezelf binnenin niet stromen en daardoor voel je ook het leven in planten, bomen en de natuur niet. Je leeft afgescheiden van de natuur. Je geeft jezelf het recht om de natuur rondom jou te benutten voor jouw leven. De super rijken hebben producten gemaakt waardoor ze de rijkdommen van de aarde hebben uitgebuit, de lucht en de waterwegen hebben vervuild en het leven op aarde onleefbaar hebben gemaakt. In 2022 worden we ons hiervan collectief bewust. In een gezonde maatschappij zouden de superrijken zich hiervoor schamen en verantwoordelijkheid voor nemen om al hun rijkdommen ter beschikking te stellen om dit onevenwicht te herstellen. Maar omdat ze in hun hebzucht naar steeds meer gevangen zitten, zijn ze zich niet bewust van hun verantwoordelijkheid en voelen ze ook geen verbinding met de natuur. Maar in plaats dat de rijken zich voor deze uitbuiting verantwoorden en hier verantwoordelijkheid voor nemen en holistische oplossingen aandragen die de consumptiedrang verminderen zoeken ze naar wereldwijde oplossingen oa via het wereld economisch forum dat hun belangen behartigt, om hun rijkdommen te behouden en tegelijk oplossingen voor het klimaat te vinden waar zij ook nog extra kunnen aan verdienen, zodat de consumentiehonger behouden kan blijven. Hun oplossingen bestaan erin om producten duurder te maken, andere energiebronnen te gebruiken, die de rijkdommen van de aarde op een andere manier uitbuiten (vb electrische batterijen) en allerlei beperkingen en controle maatregelen op te leggen. Het zijn oplossingen die een andere consumptiestroom op gang brengen, maar niet raken aan hun gigantische rijkdom. Het evenwicht tussen mens en natuur zal hierdoor niet hersteld worden. 

 

Vraag: voel je je innerlijke levendigheid en de levendigheid in de natuur als één geheel of als afgescheden? Ken je het verschil tussen halve oplossingen en holistische oplossingen? 

 

5. INNERLIJK LEIDERSCHAP-UITERLIJK LEIDERSCHAP

 

"wie naar buiten kijkt, droomt.

wie naar binnen kijkt,ontwaakt."

C.Jung

 

Vanuit je  natuur leer je te leven vanuit je innerlijke leiderschap. Je verbinding tussen je hart en je geslacht vormt je unieke levenskompas. Deze levenskompassen zijn uniek en voor iedereen verschillend. In een gewone maatschappij zouden deze verschillen tot ruzies en conflicten leiden, maar dit gebeurt niet bij mensen die in hun stromende lichaam leven. Omdat alle levenskompassen afgestemd zijn op de natuur rondom hen en het grotere geheel blijven alle mannen en vrouwen vanuit harmonie samenleven. Mannen en vrouwen dragen samen de wereld vanuit hun liefde, wijsheid en kracht.  

 

Maar je bent geprogrammeerd om vanuit schijnzelf vertrouwen te leven en je bent je heelheid verloren, daardoor vertrouw je niet meer op jezelf, je voelt je onzeker. Dit is ook de bedoeling. Op deze manier ben je bereid om naar gezagsdragers, wetenschappers, dokters te luisteren die vertellen wat er met jou aan de hand is en hoe je dient te leven. Als kind legde je verantwoording af aan je ouders, later aan je leraren en als volwassene aan je directeuren. Zij verantwoorden zich niet naar jou. Dit maakt je volgzaam en je wordt afhankelijk van hun oordelen en hun adviezen. Je bent opgevoed om naar anderen te luisteren, je aan te passen aan anderen, waardering en liefde van anderen te krijgen en je daarvan afhankelijk te maken. Je bent dan rijp om je volledig in je leven te laten leiden door uiterlijke gezagsdragers die je vertellen hoe jij moet leven en je bang maken dat als je niet leeft zoals zij willen, je ongelukkig zult worden of uitgestoten zult worden. Deze elite en gezagsdragers leven ook vanuit schijnzelfvertrouwen. Om hun onzekerheid te verbergen maken ze gebruik van angst en controle over hun medeburgers. Deze controle kan zeer ver gaan, zoals we tijdens de corona pandemie hebben gezien. Zij bepalen dan alle regels en kunnen je sanctioneren door je maatschappelijk aktiviteiten te ontzeggen of je pensioen of loon te beperken als jij je niet aan hun regels houdt, zoals de Canadese premier recent heeft laten zien.  Op deze manier lever jij je over aan hun zeggenschap en controle, zonder dat jij je nog afvraagt of dit je vrije keuze is.

 

Vraag: laat jij je leiden door je innerlijke liefde-wijsheid en kracht of door uiterlijke authoriteiten? Heb jij het spel door waarin uiterlijke authoriteiten je al eeuwenlang gevangen houden? 

 

JE ANTWOORDEN GEVEN JE EEN BEGINNEND INZICHT IN DE ZES VERSCHILLEN. 

Deze verschillen zijn er zowel naar je persoonlijke groei, je groei in je liefdesrelatie en je seksuele liefdesleven zoals je in de andere onderdelen van deze website kunt lezen.

 

HIERONDER KRIJG JE INZICHT IN BEIDE GROEIWEGEN OM BETER GEINFORMEERD EEN BEWUSTE KEUZE TE KUNNEN MAKEN. 

 

WE STAAN IMMERS OP EEN BELANGRIJK KRUISPUNT IN DE MENSELIJKE ONTWIKKELING 

 

******Wil je een natuurlijke mens blijven die steeds meer in zijn lichaam gaat leven in verbinding met andere mensen ? 

 

******Wil je een computergestuurde mens worden die vanaf een computer bestuurd wordt?  

 

JE BENT OPGEVOED OM VANUIT DE MAATSCHAPPIJ MATRIX TE LEVEN EN JE BENT OP WEG OM JE DOOR CONTROLE TE LATEN LEIDEN OM UITEINDELIJK EEN COMPUTER GESTUURDE MENS TE WORDEN

 

 1. VOORBEREID OP DE BEST MOGELIJKE AANPASSING           

Je ouders en je leerkrachten hebben je opgevoed om te passen binnen het maatschappijmodel en binnen dit model de best mogelijke ontwikkeling en ontplooiing vorm te geven. Ze hebben je gestimuleerd om de hoogst mogelijke opleiding te volgen zodat je als volwassene de best mogelijke baan kunt hebben die je het meeste welstand brengt. Je hebt je best gedaan en bent tevreden met wat je bereikt hebt en ondertussen geniet je van je leven.

 

 1. JE GROEI IS EROP GERICHT OM JE TALENTEN TE ONTPLOOISEN EN WELSTAND EN RIJKDOM TE VERWERVEN                              

 

Je geniet van je leven en daarin zijn zeer veel uitdagingen. Je hebt mogelijkheden om je op vele verschillende manieren te ontwikkelen en je talenten te laten groeien. Dit geeft je nieuwe mogelijkheden om zo hoog mogelijk op de maatschappelijke ladder te komen. Op deze manier verdien je meer geld en kan je meer welstand, bezit en rijkdom verwerven. Want je hebt geleerd dat veel geld en rijkdom de weg naar een welstellend en gelukkig leven zijn.

 

 1. OVERVLOED AAN CONSUMPTIEMOGELIJKHEDEN

 

Op televisie, via tijdschriften, je mobieltje en je laptap komt er dagelijks een stroom aan reclame boodschappen binnen. Deze vertellen je wat je allemaal kan kopen en hoe je door deze aankopen gelukkiger zult worden. In de reclame boodschappen zie je gezinnen, mannen, vrouwen, kinderen die door hun aankoop geluk uitstralen. Dit werkt in op diepe onbewuste lagen. Dit is ook de opzet van de consumptie programmering. Je verlangen naar meer bezit, meer reizen, meer avontuur, meer concerten, films en muziek wordt continu aangewakkerd. Je voelt continu je honger naar meer en groter. Maar daarvoor heb je meer geld nodig.

 

 1. JE WILT OOK GELUKKIG WORDEN EN MEER GELD VERDIENEN

 

Je volgt opleidingen om betere banen te bereiken om meer geld te verdienen. Met dit geld kan je meer producten kopen, reizen maken, een groter huis kopen, meer welstand krijgen. Maar telkens als je wat bereikt hebt, geniet je hier even van, maar je hebt al een nieuw doel, een nieuw verlangen dat je wilt bereiken. Je leeft vanuit een continu gevoel dat "als ik ……..heb bereikt, dan zal ik gelukkig en tevreden zijn", maar telkens je dit bereikt hebt, komt er een nieuw verlangen naar meer. Dit zorgt ervoor dat je hard werkt en na het werk tijd hebt om te ontspannen en te genieten. Maar daarmee zit je leven vol. Je aandacht gaat volledig naar je persoonlijke leven en daar ben je min of meer tevreden mee. Het kan altijd beter.

 

 1. JE LEEFT VANUIT EEN ZELFBEELD

 

In het begin ben je niet helemaal tevreden met wie je bent. Je hebt in je kinderjaren niet de meest ideale omstandigheden gehad, maar daar sta je niet meer bij stil. Je verleden is voorbij en speelt nu geen rol meer, lees je in boeken vanuit de gedragstherapie. Je leert dat je precies kunt zijn zoals je zelf wilt zijn. Je creëert voor jezelf een zelfbeeld, de best mogelijke versie van wie je kunt zijn en je gaat je naar dit zelfbeeld ook gedragen en je zelfs zo voelen. Dit voelt fantastisch en dit hoor je ook van mensen. Je straalt zelfvertrouwen uit en staat op een positieve manier in het leven.

 

 1. AAN JE BINNENKANT SCHENK JE GEEN AANDACHT

 

Je bent met je aandacht naar buiten gericht. Aan wat er binnen in je lichaam gebeurt, schenk je geen aandacht, ook aan je adem schenk je geen aandacht. Je bent je niet bewust hoe je ademt, dat is ook niet van belang. Als je een zware taak te doen hebt, span je je op wilskracht wat meer in. Als je onrustig wordt of je voelt je ontevreden, zoek je afleiding en daar heb je zeer vele mogelijkheden toe. Je kunt je in je werk verdiepen, met je kinderen of kleinkinderen spelen, aandacht aan je hobby geven, extra sporten, op bezoek gaan bij vrienden, een glaasje wijn drinken of zelfs een grote uitdaging aangaan als de Himalaya beklimmen. Als je je leegte voelt knagen, ga je shoppen en koop je alles wat je begeert.

 

 1. JE DOET ER ALLES AAN OM TEGENSLAGEN EN PIJN TE VERMIJDEN

 

Natuurlijk kom je ook tegenslagen en pijnlijke situaties in je leven tegen, maar levend vanuit je hoofd geef je deze slechts kortstondig aandacht en ben je er trots op dat je na een paar dagen de bladzijde hebt omgedraaid en opnieuw bent begonnen. Je verwerkt tegenslagen mentaal op wilskracht, maar niet in je lichaam. Op deze manier stapelen er zich vele onverwerkte zaken in je leven op en sleur je veel ballast mee, maar omdat je niet in je lichaam leeft voel je deze niet

 

 1. DOKTERS VERTELLEN JE WAT ER AAN DE HAND IS MET JOU                                                                                                 

Je voelt weinig in je lichaam want in een gezond lichaam voel je niets, heb je geleerd. Ziektes en ongemak ontstaan in je organen, in je longen, je hart, je darmen, je bekken, je bloed, je botten maar daar voel je geen contact mee. Als je vanuit je natuur zou leven, zou je deze organen voelen leven. je zou ook voelen hoe je ze weer in evenwicht kunt brengen. Maar omdat je met je aandacht meer naar buiten leeft, voel je dit niet meer. Ze ziet dit ook niet als een probleem. Als je pijn of een groot ongemak voelt, ga je naar een klassieke dokter. Zij onderzoeken je, vaak vanuit verschillende disciplines en geven je de nodige medicijnen en behandeling die volgens hen voor jou de beste is. Je hebt alle vertrouwen in deze klassieke dokters en geeft je volledig over aan hun deskundigheid en hun behandelingen en hoopt dat je zo vlug mogelijk hersteld en weer de oude wordt. 

                                                        

9. JE HEBT ALLE VERTROUWEN IN MACHTHEBBERS

 1.  

  Van in je kinderjaren heb je geleerd om respect en vertrouwen te hebben in machthebbers, ministers, wereldleiders en wetenschappers. Je bent blij dat ze je medeburgers zo goed onder controle houden. Je vertrouwt erop dat wat ze op de best mogelijke manier voor hun burgers zorgen, ook al zie je wel eens dat er belangenvermengingen zijn. Maar dat is normaal. Als je zelf in je leven, je ergens voordeel kunt mee doen, dan doe je dit ook. Je vertrouwt ook de media die zo goed mogelijk een objectief verslag geven van het gebeuren in je land en in de wereld. Je bent ook volledig in beslag genomen door je eigen leven, waardoor je ook geen tijd en geen zin hebt om je met grote wereldproblemen bezig te houden. Dit heeft toch geen zin, want je hebt daar als gewone mens toch geen invloed op. Deze onmacht komt reeds van in je kinderjaren. Als kind legde je verantwoording af aan je ouders, daarna een je leraren en als volwassene aan je directeuren en aan je regeringen. Dit heeft je volgzaam gemaakt. Het komt niet in je op om hen te vragen zich voor hun daden en beslissingen naar jou te verantwoorden. 

   

   

 2. 10.LEEFT IN EEN WERELD VAN GOEDE EN KWADE KRACHTEN

 3. Je tracht zelf in je leven het goede te doen, anderen te helpen en sociaal te zijn en je ergert je aan mensen die profiteren van anderen, anderen schade toebrengen en bedreigen. In de wereld zie je zowel goede krachten als kwade krachten. Het zijn je regerings en wereldleiders die je vertellen welke de goede krachten zijn en de kwade krachten. De kwade krachten veroordeel je en op deze manier heb je over alles oordelen en laat jij je door je oordelen leiden. Je laat je in je oordelen leiden door wat wetenschappers, regeringsleiders en je media vertellen als hun mening en hun waarheid. Je gaat ervan uit dat de goede krachten de kwade krachten in deze wereld overheersen en dat de wereld daardoor steeds beter wordt. 

   

  11. DE DIGITALE REVOLUTIE MAAKT MENSEN OVERBODIG

 

      Je leeft in een tijd waarin je de overstap meemaakt van de industriele naar de digitale revolutie. In de industriele revolutie waren er zeer veel mensen nodig in bedrijven en fabrieken. Dit bracht welvaart voor iedereen binnen een kapitalistisch systeem van vraag en aanbod. De eigenaars van de bedrijven verdienden natuurlijk het meest, maar zij namen ook het meeste risico. In de digitale tijd kunnen robots en conmputers veel werk overnemen. dit gebeurt ook zeer massaal en vele mensen worden werkloos en zelfs nutteloos, als ze zich niet omscholen. Daar maak je je wel eens zorgen over. door de automatisering valt voor de bedrijfsleiders een aanzienlijke loonkost weg, waardoor producten veel goedkoper zouden kunnen worden, maar dit gebeurt niet want dan zouden alle prijzen dalen, wat niet goed is voor de economie. Het wegvallen van de loonkost geeft de bedrijfsleiders en rijken extra winsten. Zo zit de wereld in elkaar en dit vindt je ook normaal. 

 

 1. 12 DE DIGITALE REVOLUTIE OVERSTIJGT DE NATUUR EN CREERT EEN SUPERMENS ALS GROTE VOORUITGANG IN DE EVOLUTIE

   

  De digitale revolutie maakt ook heel andere zaken mogelijk.  Je bent heel blij met de gigantische mogelijkheden die het internet biedt. Je juicht de digitale revolutie dan ook zeer sterk toe. Door inbrengen van kleine chips kunnen verlamde mensen weer lopen, of blinden weer zien. Dit is een zeer positieve kant van deze ontwikkeling. Maar deze ontwikkeling vraagt ook zeer veel ethische zorgvuldigheid. Vele bedrijven en wetenschappers zetten steeds verdere stappen om via kunstmatige intelligentie onderdelen in mensen te vervangen en een nieuwe supermens, half mens en half robot te laten ontstaan de zgn Cyborg mens, de transhumane mens. Je bent blij met deze ontwikkeling waarin de mens zijn natuur kan overstijgen. Sinds je geboorte ben je immers de weg ingeslagen om te vervreemden van je innerlijke levendige lichaam en de enorme intelligentie hiervan. Je hebt er alle vertrouwen in dat je als computer mens een veel beter leven zult hebben.

 2.  

 3. 13. ALLE MENSEN WORDEN AANGESLOTEN OP EEN COMPUTER EN VANDAARUIT GESTUURD 

 4. In de industriele revolutie konden rijken, gezagsdragers en wetenschappers alleen onrechtstreeks controle over mensen uitoefenen. Via het zaaien van angst en repressieve maatregelen hielden ze de mensen onder controle. In de digitale tijd kunnen ze rechtstreeks controle uitoefenen door het inplanten van een chip in de hersenen en nanotubes in alle organen en weefsels van het lichaam. Op deze manier kunnen ze zelfs mensen programmeren om alleen maar een bepaald soort gevoelens te hebben. Rijken kunnen hun reclameboodschappen rechtstreeks overbrengen in de hersenen en doen kopen wat zij graag willen. Gezagsdragers kunnen hun burgers programmeren op gehoorzaamheid en volgzaamheid, op wederzijds respect of als ze oorlog willen op agressieve en moordlustige programma's. De digitale revolutie maakt dit alles mogelijk maar de eigen zeggenschap en vrijheid gaat daarbij verloren. Maar je blijft er vertrouwen in hebben, dat ook hier de goede krachten de kwade zullen overheersen.

 5. Jij hebt nu als mens de mogelijkheid om voor deze ontwikkeling bewust te kiezen of een andere weg in te slaan.  

   

        

JE MAAKT JE LOS VAN DE MAATSCHAPPIJ MATRIX EN GAAT TERUG VANUIT JE NATUURLIJKE MATRIX LEVEN

 

Zoals de grote meerderheid van de mensen ben ook jij opgevoed om vanuit de maatschappij matrix te leven, maar in de loop van je leven, heb Jij je eerst losgemaakt van je eigen opvoedingsprogrammering om vervolgens je los te maken van de bredere maatschappij programmering.

 

A. BEVRIJDING UIT JE OPVOEDINGSMATRIX

 

 1. JE BENT ONTEVREDEN GEWORDEN MET JE LEVEN

 

Je bent tijdens je leven in een crisis gekomen waardoor je besefte dat je op deze manier niet verder wilde. Je voelde je meer overleven dan leven. Je hebt levenslang het gevoel gehad niet goed genoeg te zijn. Je beseft dat je in de ratrace van de consumptiematrix bent vast gelopen om steeds meer bezit en rijkdom na te streven om gelukkig te worden. Je heb je daar met al je wilskracht voor ingezet maar beseft dat je daardoor nooit gelukkig en tevreden bent. Je wilt altijd meer en daar ben je nu op afgeknapt. Je bent je bewust geworden dat je op deze manier nooit innerlijke rust en tevredenheid vindt. Je loopt nu vast, komt in een crisis en je hebt de moed om deze keer niet zo vlug mogelijk weer verder te gaan, maar echt stil te staan en naar binnen te keren.

 

 1. JE ONTDEKT DE STIJFHEID EN PANTSERING IN JE LICHAAM

 

Terwijl je naar binnen keert, ontdek je hoe oppervlakkig je ademt, hoe je spieren gespannen zijn en hoe je levenslang met een stijve rug hebt geleefd die je steeds stijver maakte door telkens op wilskracht door te gaan. Je ontdekt ook dat je nauwelijks binnen in je lichaam levendigheid en stroming voelt en bent daardoor totaal in shock want ergens voel je dat je oorspronkelijk wel innerlijk levendig en stromend was.

 

 1. DIEP ADEMEN MAAKT ALLES OPEN                                         

 

Je hebt levenslang nauwelijks aandacht aan je adem gegeven want je was altijd druk bezig en had geen tijd om bij jezelf stil te staan en in jezelf te keren. Nu doe je dit wel. Je laat je meenemen op de golven van je ademhaling en geeft hier steeds meer aandacht aan. Dit opent allerlei gevoelslagen die eerst vastzaten in spieren, botten en bindweefsellagen. Je voelt veel fysieke pijn door het openkomen van al deze spanningslagen en in deze pijn komen nog niet gevoelde gevoelens van verdriet, boosheid, angst, afkeer, walging en een heel scala van andere gevoelens los. Je tracht deze pijnlijke gevoelens toe te laten en ook door je lichaam te laten stromen. Ook dit is heel anders dan vroeger. Als je vroeger pijn of verdriet voelde, zocht je afleiding om deze gevoelens zo weinig mogelijk te voelen. Nu verwelkom je deze gevoelens, ook al maken ze je misselijk of doen ze heel veel pijn. Je durft alle gevoelens te voelen, zowel de meest liefdevolle als de meest pijnlijke.

 

 1. JE HELE GESCHIEDENIS VAN VERVREEMDENDE PROGRAMMERING KOMT OPEN.

   

   Je ontdekt dat je je verleden helemaal niet verwerkt hebt, maar    weggeduwd. Door dieper in jezelf te ademen en te voelen    beginnen je weefsels en je cellen hun geschiedenis te vertellen.    Je ontdekt dat je als klein kindje ooit vanuit je heelheid leefde    maar dat je ouders je daarin niet konden zien en ontvangen    omdat ze niet meer vanuit hun heelheid leefden. Ze raakten je    aan vanuit hun gepantserd en gespannen lichaam en konden    daardoor je volle liefde niet beantwoorden. Jij hebt dit als    afwijzing ervaren en bent jezelf gaan afwijzen en vele van je    prachtige levenskwaliteiten heb je diep terug getrokken in jezelf.    Jij moest zijn zoals je ouders om acceptabel voor hen te zijn en    geliefd voor hen te blijven maar wat je ook deed, het lukte je niet    om je echt geliefd te voelen. Je bent je gevoelens gaan afwijzen    en zelfs al je pijn en verdriet over de afwijzing gaan verbannen    naar onbewuste lagen. Je bent gaan leven vanuit een    aangepaste buitenkant zoals je hoort te zijn volgens de    ouderlijke en maatschappelijke programmering. Je hebt je echte    diepe kwaliteiten en gevoelens diep in jezelf terug getrokken en    hier alle contact mee verloren. Tussen je aangepaste buitenkant    en je diepe binnenkant is er een diepe kloof die je steeds minder    kunt overbruggen, waardoor je niet meer kunt naar buiten komen    met wat diep in je weefsels en cellen leeft. Binnen deze kloof    klitten alle miskende en onderdrukte gevoelens samen in    schaduwlagen, die een eigen leven gaan leiden. Op deze manier    ben jij erin geslaagd om net zoals je ouders te zijn. Je leeft nu    volledig geprogrammeerd door de maatschappelijke matrix,    zonder dat jij je hiervan bewust bent. Als jij op jouw beurt    kinderen krijgt, herhaalt zich dit opnieuw. Meer over deze totale    vervreemding en programmering: mijn gratis e-book: “Je    oorspronkelijke seksuele liefdesblauwdruk”. 

                    

 1. DE OPVOEDINGS EN MAATSCHAPPIJ MATRIX

 

Je beseft nu dat we allemaal individueel en collectief vanuit deze maatschappij matrix leven:

Individueel heb je een aangepaste buitenkant, zoals je in het contact naar andere mensen naar buiten komt. Deze buitenkant bestaat uit gedrag en bijhorende gevoelens zoals je geleerd hebt om naar buiten te komen: op deze manier ben je acceptabel en misschien wel aantrekkelijk voor anderen. Het is een zelfbeeld.

Je hebt ook een binnenkant: in je binnenkant op het nivo van je weefsels en je organen voel je wie je diep van binnen bent en heb je diepere gevoelens en gewaarwordingen. Hier voel je je echte eigenwaarde en je zelfgevoel.

Tussen je aangepaste buitenkant en je binnenste is een diepe kloof. Je zelfbeeld is daardoor alleen een mentaal beeld en heeft geen contact met wie je diep van binnen bent: je zelfgevoel.

In deze kloof zitten verschillende delen:

Diepe verlangens die je verpakt in allerlei strategieën, om niet kwetsbaar te zijn. Je hebt honderden manieren geleerd om aandacht te krijgen en te geven, zonder echt kwetsbaar te zijn.

Je belangen waar je niet mee naar buiten komt

Je afgewezen kanten: alle ervaringen waarin je in je leven niet welkom mee was en alle ingehouden gevoelens als reactie daarop, niet geleefd en niet gevoeld verdriet, boosheid, angst en vele andere gevoelens die niet acceptabel waren. Deze vormen samen je schaduwkant Deze schaduwkant heb je verbannen naar onbewuste lagen. Daardoor ken je je schaduwkant niet en neem je er ook geen verantwoordelijkheid voor. In deze verborgen schaduwlagen ligt je woede, je vernietigende kracht, je haat, je machtswellust, je tiran opgeslagen. Alles waar jij je bij andere mensen aan ergert is in je schaduwkant aanwezig.

Door dit model te verstaan besef je dat iedereen individueel op deze manier is geprogrammeerd maar ook collectief als maatschappij. Dit geeft je een groot inzicht in jezelf, je ouders, je voorouders en het totale maatschappelijk gebeuren.                       

 

 1. JE VOELT JE VERANWOORDELIJK VOOR JE SCHADUWKANTEN GOED EN KWAAD GAAN ALTIJD SAMEN

 

Door de betekenis van dit model te doorvoelen wordt je duidelijk dat je op deze manier altijd afgescheiden leeft van wie je binnenin bent. Je ontdekt de kloof tussen je zelfbeeld en je zelfgevoel. Maar ook hoe je in de valkuil van de regel van goed en kwaad bent vastgelopen. Je hebt geleerd om het goede te doen en je aangepast te gedragen, maar binnenin jou en elke mens leeft er een mens die daar kwaad over is, dat hij zoveel heeft moeten onderdrukken. Die boosheid, woede, vernietigingskracht zit opgesloten in jou maar bevat ook vele levenskrachten. Je durft je liefdevolle kanten en je donkere vernietigende kanten onder ogen zien en hier zelf verantwoordelijkheid voor nemen. Je laat daarbij de oordelen van goed en kwaad los.

 

 1. DEZE OPVOEDINGSPROGRAMMERING WORDT DOORGEGEVEN VAN GENERATIE OP GENERATIE

 

De afgescheidenheid, het verlies van je heelheid, het voelen van innerlijke leegte en honger zijn allemaal het gevolg van het feit dat je geleerd hebt om niet meer in een stromend en ademend lichaam te leven. Je ontdekt daardoor de sleutel van je opvoedingsprogrammering: “wel of niet in je stromende lichaam” leven. Omdat je ouders niet in hun stromende lichaam leven, kan je als kind, dat wel in een stromend lichaam leeft, in je uitreiken ook hun weefsels niet voelen. Je reikt uit maar hun lichaam voelt hard en gespannen. Je voelt in hun handen niet hun verbinding met hun pulserende hart. Je kunt ook hun warme bekken en buik niet voelen,omdat je ouders ook daar gespannen en gesloten zijn. Je voelt je daardoor niet welkom, maar afgewezen. Na een tijdje ga je beseffen dat dit niet alleen iets van jouw ouders is, maar van alle ouders. Tot zolang mannen en vrouwen niet in hun stromende lichaam aanwezig zijn, zal zich ditzelfde gegeven telkens opnieuw herhalen tussen ouder en kind, generaties na elkaar.

 

 1. JE BESEFT DAT JE HEBT LEREN GELOVEN IN LEUGENS

 

Je hebt je als kind afgewezen gevoeld door je ouders, maar je hebt jezelf hiervan de schuld gegeven. Je hebt verkeerde conclusies getrokken dat er iets mis was en is met jou en dat jij moet worden zoals je ouders om voor hen acceptabel te zijn. Je leert om ook in een gepantserd lichaam te leven en je lichaam niet te voelen, terwijl dit nergens voor nodig is. Je installeert valse cellulaire overtuigingen alsof er iets mis is met jou, alsof je het niet waard bent om liefde te krijgen. Je blijft als volwassene vanuit deze valse overtuigingen en deze lichamelijke pantsering leven. Nu ontdek je dat dit alles gebaseerd is op leugenachtige aannames. Je doorziet nu je opvoedkundige programmering en beseft dat er niets mis was met jou, maar dat je op het onvermogen van je ouders bent gebotst. Je bent als kind vaak op hun onvermogen gebotst. Als je moeder verdrietig was, gaf je jezelf de schuld en ging je haar opvrolijken. Als je vader boos was omdat hij problemen had op zijn werk, kon je dat ook niet doorzien, je betrok het op jezelf en probeerde lief en aangepast te zijn. Zo heb je vanuit veel leugenachtige aannames veel krachtige levensimpulsen onderdrukt. Je bevrijdt je nu van al deze leugens.

 

 1. ALLE ONDERDRUKTE KANTEN KOMEN TOT LEVEN

 

Alles wat niet acceptabel was voor je ouders heb je onderdrukt en weggeduwd naar onbewuste lagen. Zowel je meest liefdevolle kanten waar je ouders geen weg mee wisten, als je meest gekwetste, boze en opstandige kanten, heb je moeten onderdrukken, maar ook je pure liefde. Nu begin je al deze kanten erkenning te geven en tot leven te brengen. Je leert daarbij verantwoordelijkheid dragen voor al je donkerste schaduwkanten en je grootste liefde. Je herstelt daardoor je heelheid. Je oordelen vallen weg en daardoor stap je ook uit de dramadriehoek zowel naar jezelf als naar andere mensen. In de dramadriehoek is er immers altijd een goede en een slechte, een dader, een slachtoffer en een aanklager. Je beseft nu dat dit zorgt voor een leven vanuit angst en controle.

 

 1. LEVEN VANUIT ZELFGEVOEL IN PLAATS VAN ZELFBEELD

 

Vanuit de maatschappij matrix heb je geleerd om vanuit een mentaal zelfbeeld te leven. Je hebt een beeld van jezelf gecreëerd zoals je zelf wilt zijn en gezien wilt worden. Je leeft immers in een tijd waarin je verteld wordt dat jij kunt zijn wie je graag wilt zijn. Je huidige leven staat helemaal los van je verleden. Je hebt geleerd om vanuit de best mogelijke versie van jezelf te leven en zo heb je ook naar anderen en de wereld gekeken. Je hebt je op deze manier leren gedragen en gevoelens ontwikkeld die daarbij passen. Je ontdekt nu dat dit zelfbeeld een mentale constructie is die niet aansluit bij de waarheid vanuit je weefsels. Je zelfbeeld wordt niet gedragen door je zelfgevoel en je echte innerlijke eigenwaarde. Nu je in je lichaam leeft, maak je steeds meer van binnenuit contact met wie je echt bent, gebaseerd op je geschiedenis en alles wat je daarin bent tegengekomen. Je leert je levenslot te accepteren en zelfs te eren. Daardoor ontspan je en mag je alles leven wat in jou aanwezig is. Je ontdekt je heelheid en begint weer vanuit je voeten als een boom te leven, in verbinding met je wortels en je geschiedenis. Vanuit de acceptatie van deze geschiedenis begin je niet alleen je persoonlijke geschiedenis te doorzien maar de hele maatschappelijke programmering. Je ouders waren gezagsdragers over jou, maar je ouders leefden ook in een wereld van machthebbers en gezagsdragers die er alle belang bij hebben dat mensen vervreemd blijven en ontevreden zijn over zichzelf. Immers op deze manier zijn het volgzame mensen en vooral hongerige consumenten.

 

 1. DE VERVULLING VAN JE INNERLIJKE LEEGTE

 

Tijdens het afdalen in je lichaam kom je al je spanningslagen en ook je innerlijke leegte tegen. Je beseft dat je deze leegte altijd hebt gevuld door allerlei uiterlijke zaken. Je voelt nu dat het onmogelijk is om innerlijke leegte te vullen met uiterlijke zaken. Je leert nu je Innerlijke leegte vullen door innerlijke gevoelens en belevingen opnieuw hun stromende ruimte te geven. Je voelt daardoor innerlijke vervulling, vreugde en zelfs innerlijk stromend genot. Dit is waar je levenslang hebt naar verlangd.

 

 1. JE BEVRIJDT JEZELF UIT DE SLAVERNIJ VAN DE RATRACE

 

Je beseft dat je in een ratrace hebt gezeten waarin je steeds meer nodig had en daarom steeds harder moest werken om aan je noden te voldoen. Maar je noden werden steeds groter en zo moest je steeds meer vanuit je innerlijke honger geld verdienen. De ratrace is een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke matrix. Nu je opnieuw je innerlijke leegte kunt vervullen, voel je geen enkele noodzaak meer om steeds meer nodig te hebben. Je leeft vervuld en hebt genoeg en je geniet voor het eerst in je leven van je overvloed in plaats van telkens maar tekort te ervaren. Je gaat daardoor minder consumeren en daardoor ben je een bedreiging van de consumptiedrang. Bewuste tevreden mensen zijn slechte consumenten.

 

 1. JE KOMT TRANSPARANT NAAR BUITEN

 

Door deze hele ontwikkeling leef je opnieuw binnenste buiten. Je laat je aan anderen zien precies zoals dit binnenin voelt. Daardoor voel je veel meer echte intieme verbindingen met mensen. Je durft dit te doen omdat je beseft dat alle levenskrachten die in jou aanwezig zijn, ook in alle andere mensen zijn. Je leeft vanuit je heelheid en ziet anderen in hun heelheid, als mensen waarin zowel goede als kwade krachten zijn. Je bent meer open naar anderen. Je hebt geen pantser meer nodig, maar in je openheid en kwetsbaarheid kan je jezelf nu op andere manieren beschermen waarin je alles mag voelen.

 

14 IN HARMONIE VERBONDEN MET ELKAAR EN HET GROTERE GEHEEL

 

Je ontmoet steeds meer mensen die dezelfde manier als jij gaan. Jullie laten zich allemaal leiden door je innerlijke liefde, wijsheid en kracht. Maar omdat jullie allen ook zijn afgestemd op de krachten van het grotere geheel, komen jullie niet in strijd, botsing en oorlog terecht en kunnen jullie in harmonie en vrede samenleven. De strijd tussen mannen en vrouwen is daarbij ook voorbij. Mannen en vrouwen respecteren elkaars verschillen en tegelijk zijn ze zeer aanvullend naar elkaar. Ook hun manier van liefhebben en vrijen verandert daardoor compleet. Mannen gaan vanuit hun echte mannenkracht, hun verbinding met hun levendige teelballen leven en vrouwen met hun echte vrouwenkracht, hun verbinding met hun eierstokken. Daardoor wordt vrijen een echte diepgaande intieme ontmoeting en geen drang naar opwinding en een kortstondig klaarkomen. ontstaan er echte intieme ontmoetingen met elkaar

 

 1. MENSEN LEVEN IN VERBINDING EN EENHEID MET DE NATUUR

 

Je bewoont nu volledig je stromende lichaam en voelt jezelf binnenin leven. Daardoor voel je ook verbinding met het innerlijke leven in de natuur, de groeikracht van planten en bomen, de sapstroom, de groeikracht van alle leven. Dit geeft een intens gevoel van heelheid en respect voor de natuur. Op deze manier valt elke drijfveer om de natuur te vervuilen of de grondstoffen uit te putten weg, want dan beschadig je ook jezelf. Op deze manier kom jij en de natuur om je heen tot een vanzelfsprekend natuurlijke evenwicht en herstelt zich de onbalans, althans in jouw leven.

 

 1. DIENENDE LEIDERS DIE VERANTWOORDING AFLEGGEN

 

Je laat je leiden door je innerlijke leiderschap en je kiest voor leiders die het innerlijke leiderschap van mensen coördineren en tot hun kracht laten komen. Dit zijn waarlijk dienende leiders die ook in hun stromende lichaam leven, tevreden zijn met zichzelf en ontspannen in hun leven staan. Je voelt daarbij het grote verschil met de leiders die nu de wereld leiden. je bevrijdt je ook van je volgzaamheid en afhankelijkheid. Als kind legde je verantwoording af aan je ouders en leraren en als volwassene aan je directeuren en politieke leiders. Je maakt je van deze afhankelijkheid los en roept hen ter verantwoording. Dienende leiders hebben daar geen moeite uit en verantwoorden alles wat ze wel en niet doen.  

 

B. ONTMAKERING VAN DE MACHTSSTRUCTUREN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE MATRIX 

 

1.JE KRIJGT INZICHT IN DE CODE VAN DE MAATSCHAPPIJ MATRIX

 

Nu je je bevrijdt hebt van je eigen vervreemding en leugens, ben je in staat op een heldere en duidelijke manier de totale maatschappelijke matrix te doorzien. Je beseft dat je opvoedingsmatrix en de gehele maatschappij matrix samengaan. Je ouders hebben je doen vervreemden van jezelf. Ze hebben je geleid naar een leven waarin je het gevoel had niet goed genoeg te zijn en een leven waarin je je innerlijke leegte leert opvullen met uiterlijke zaken. Zij hebben dit op hun beurt overgenomen van hun ouders. Je beseft dat alle mensen vanuit deze innerlijke leegte leven en hun best doen om deze leegte op te vullen met aanzien, macht, geld en meer bezit. Alle rijken en alle machtdragers vullen ook hun innerlijke leegte op deze manier. Alle mensen functioneren ook vanuit hetzelfde maatschappij model. ook alle rijken en gezagsdragers tonen zich vanuit hun aangepaste buitenkant, maar daarachter zit een binnenkant waarin ze vanuit hun belangen aanwezig zijn en een schaduwkant waarin hun donkere kanten een rol spelen. Dit model is bovendien hiërarchisch waardoor degenen die bovenaan de piramide staan meest bepalend zijn.

 

2.DE SUPER RIJKEN BEZITTEN ALLE MACHT

 

Bovenaan de piramide staan de superrijke mensen. Deze bezitten alle macht en bepalen daardoor de hele maatschappij matrix. Zij zijn eigenaar van de grondstoffen en ontginningen van de rijkdommen van de aarde. Zij zijn eigenaar van alle gas en aardolie bedrijven, van de ontginning van alle ertsen, goud, edelstenen, ruwe diamanten en alle kostbare en zeldzame grondstoffen. Ze zijn eigenaar van de productie bedrijven die alle mogelijke producten, zelfs totaal zinloze op de markt brengen. Ze zijn ook eigenaar van alle IT en mediabedrijven waarlangs ze alle mogelijke reclame voor hun producten kunnen maken. Bovendien zijn ze eigenaar van televisiestations, filmstudio’s en andere entertainment bedrijven. Zij hebben daardoor de totale macht om de maatschappij matrix te bepalen en te sturen. Hun innerlijke honger drijft hen ertoe steeds meer te bezitten en alle mogelijke middelen te gebruiken om hun bezit en macht uit te breiden. Ze tonen zich vanuit hun aangepaste geëngageerde kant, maar daarachter zijn ze bezig met het vervullen van hun belangen vanuit hun honger naar meer en daarachter zitten hun schaduwkanten. Hoe meer macht ze hebben hoe destructiever en vernietigend hun schaduwkanten kunnen zijn, vooral hun gekwetste schaduwkanten.

 

3.WIE ZIJN DEZE SUPER RIJKEN

 

Een procent van de wereldbevolking bezit 50% van alle rijkdom op aarde en hun rijkdom wordt steeds groter. Sommige superrijken zijn zichtbaar aanwezig zoals Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg en vele andere eigenaars van High Tech bedrijven. Maar de meest rijke families blijven buiten beeld. Ze zijn al eeuwenlang de verborgen machthebbers op het wereldtoneel zoals de families Rothschild, Rockefeller, Warburg, Bush en vele anderen. Zij bezitten oa alle banken wereldwijd en de hele oorlogsindustrie. Een derde categorie wordt gevormd door de koningshuizen, presidenten, oligarchen en sheiks. Deze drie groepen rijken bepalen samen het wereldspel vanuit hun belangen en vanuit hun schaduwkanten. Zij hebben zich georganiseerd in het wereld economisch forum waarin ze elkaar ontmoeten, hun belangen veilig stellen en steeds meer op een zichtbare manier burgers in de wereld hun nieuwe wereldorde willen opleggen, zoals ze deze beschrijven in hun boek: “De Great Reset.” Dit stichter van dit wereldeconomisch forum Klaus Schab heeft sinds 2004 ook een opleidingsinstituut om wereldleiders te vormen zoals zij deze graag willen. De Young Global Leaders worden met regelmaat samengebracht in sessies van tien dagen en elk jaar zijn er weer nieuwe leiders die een diploma krijgen en geïndoctrineerd worden met wat de elite families graag willen. Deze superrijken hebben zeer veel macht, maar plaatsen zichzelf boven alle regels en wetten en betalen ook nauweliijks belastingen.

 

4.POLITIEKE WERELDLEIDERS ZIJN DIENAREN VAN DE ELITE

 

In je kinderjaren heb je geleerd dat politiële leiders de macht in de wereld bezitten, maar dit is slechts zeer gedeeltelijk waar. Ze zijn de uitvoerders van de belangen van de superrijken. De superrijken behartigen immers hun belangen niet zelf. Ze laten deze belangen behartigen door politieke wereldleiders maar zorgen dat de politieke leiders hun verborgen agenda en belangen uitvoeren. Deze politieke leiders hebben oa de taak om de belangen van de elite te verbergen naar hun burgers zodat deze het gevoel hebben dat deze leiders de belangen van de burgers uitvoeren en goed zorgen voor hun burgers. Maar ook deze politieke wereldleiders tonen zich vanuit hun aangepaste kant charismatisch en betrokken naar hun burgers, temeer ze moeten verkozen worden. Ze verpakken de boodschappen van de elite in boodschappen van betrokkenheid en goedheid naar de burgers, terwijl het in werkelijkheid om belangen gaat. Deze wereldleiders brengen een goed verhaal dat ze aan de burgers verkopen als waarheid. Het zijn verhalen die een beeld creëren dat op geen enkele manier gebaseerd is op een doorvoelde waarheid. Het wordt je nu duidelijk hoe wereldleiders leugens gebruiken omdat ze de waarheid niet mogen vertellen en vaak zelf ook niet weten. Een voorbeeld hiervan de oorlog in Irak in 2003 onder leiding van President Bush. Het verhaal dat verteld wordt aan de mensen is dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten dringend moeten ingrijpen omdat Saddam Hoessein zijn massavernietigingswapens en chemische wapens de westerse wereld wil vernietigen. Zo worden mensen bang gemaakt en zien Bush als de grote redder. In alle kranten en tijdschriften worden foto’s getoond van deze opslagplaatsen van chemische wapens. Tijdens de oorlog blijken er geen chemische wapens te zijn. Het was een verhaal dat op leugens was gebaseerd. In werkelijkheid ging het om oliebelangen, oa van de familie Bush. De oliebelangen van de rijken werden bedreigd omdat Saddam Hoessein deze oliebedrijven voor een deel wil nationaliseren zodat het Iraakse volk ook van deze rijkdommen kan profiteren en niet alleen de rijke bezitters. Bush, zijn generaals en zijn ministers hebben de hele wereld misleid. Eigenlijk zijn dit oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die zouden veroordeeld moeten worden door een internationaal tribunaal en de misdadigers zouden gevangenisstraf dienen te krijgen. Maar dit is niet gebeurd. In de media is er bijna geen reactie gekomen op deze leugens en ook de meeste mensen hebben daar op gereageerd. We accepteren leugens en misleidingen en staan er collectief niet echt bij stil. De oorlog in Irak is slechts één voorbeeld. Zo zijn er honderden voorbeelden waarin leugenachtige verhalen en angst wordt gezaaid. Wereldleiders worden voor het behartigen van de belangen van de rijken zeer royaal beloond met allerlei commissariaten en directiefuncties in hun raden van bestuur.

 

5.DE ANDERE DIENAREN: WETENSCHAPPERS, ADVOCATEN EN FISCALISTEN

 

Politieke wereldleiders doen op hun beurt een beroep op allerlei experten en wetenschappers. Maar de meeste onderzoeken door wetenschappers worden gesponsord en zelfs geheel gefinancierd door de grote bedrijven. De resultaten van hun onderzoeken worden vaak bepaald door de belangen van hun opdrachtgevers. Er komen steeds meer vervalsingen van resultaten aan het licht.

De elite schakelt ook wetenschappers in om mensen te laten consumeren zoals zij graag willen. Ze gebruiken alle mogelijke marketing kennis om mensen te laten consumeren en hen hier verslaafd aan te maken. Ze gebruiken daarbij de meest nieuwe kennis om het onbewuste van mensen te sturen zonder dat mensen dit in de gaten hebben. Zo heeft facebook het schijnbare onschuldige likes ingevoerd, terwijl dit gebaseerd was op wetenschappelijk onderzoek dat elke like een dopamine opstoot in de hersenen geeft, waardoor mensen afhankelijk en verslaafd worden aan facebook.

Deze elite beschikt natuurlijk ook over de beste advocaten om hun belangen te behartigen en een leger aan fiscalisten. Zo slagen zij erin om wereldwijd geen belastingen te betalen. Hier schamen ze zich niet voor, integendeel. Ze vinden dit maar normaal. Ze dragen al zoveel bij op een andere manier. Hun bevriende wereldleiders accepteren dit ook van hen, ook al doen ze af en toe voorde uiterlijke schijn een poging om de rijken belastingen op te leggen.

 

6.DE MEDIA

 

De meeste mediabedrijven zijn eigendom van de superrijken. De mediabedrijven die geen eigendom zijn worden royaal gesponserd zodat ze de mening van de sponsor royaal zullen vertellen en trouw blijven. Zo is bekend dat een zeer rijke ex-IT CEO in vele verschillende Europese landen aan alle belangrijke kranten royale donaties heeft geschonken.

 

 

7.DE INNERLIJKE LEEGTE EN DE CONSUMPTIEDWANG VAN DE RIJKEN  

 

Rijke mensen zijn ook als kinderen opgevoed om te vervreemden van hun innerlijke beleving en ontevreden met zichzelf te zijn. Ze ontwikkelen ook een innerlijke leegte die ze opvullen met uiterlijke zaken. Dit hebben ze ook met de paplepel meegekregen. Ook voor hen geldt dat hoe groot hun rijkdom ook wordt, ze er nooit in slagen om hun innerlijke honger te stillen. Integendeel hoe meer ze bezitten, hoe groter hun innerlijke honger en hebzucht wordt. Op deze manier zijn ze gevangen in de ratrace van de rijksten op aarde die steeds meer nodig hebben en de grootste en de beste op aarde willen zijn. Ze willen de rijkste, de grootste, de belangrijkste en de meest invloedrijke zijn met de meeste bezittingen. Als ze vijf luxe jachten hebben, willen ze er zes. Als een andere rijke uit zilveren schotels eet, willen zij uit gouden schotels eten. Als een rijke een raket rond de aarde kan lanceren, zal een andere rijke een raket lanceren die nog wat verder gaat. Zo zijn ze als gehele familie in een ratrace verwikkeld waarbij vaak de vrouwen de mannen stimuleren om nog meer te willen. Op deze manier begin je de agenda van de rijken een beetje te begrijpen en ga je beseffen dat deze rijken zelf ook gevangen zitten en geen innerlijk rijk en vervuld leven kunnen verwerven.

 

8.DE HEBZUCHT VAN DE RIJKEN ONDERHOUDEN DE INNERLIJKE LEEGTE EN HONGER NAAR MEER BIJ ALLE MENSEN EN MAKEN MENSEN VERSLAAFD

 

De rijken leven vanuit een onstilbare honger. Vanuit deze honger domineren zij de maatschappij matrix om mensen er toe aan te zetten om ontevreden te zijn met zichzelf, mensen er toe aan te zetten om steeds meer te consumeren en zelfs aan hun producten verslaafd te raken. Ze gebruiken de meest nieuwe psychologische inzichten om het onbewuste van mensen te bespelen en hen verslaafd te maken aan hun consumptiedwang. Vanuit deze honger schamen ze zich er niet voor om alle rijkdommen van de aarde volledig uit te buiten. Het gaat hen alleen om het verwerven van steeds meer bezit en rijkdom. Omdat ze geen verantwoordelijkheid nemen voor hun schaduwkanten maakt het hen niet uit in welke armzalige omstandigheden goud en andere grondstoffen vaak gedolven worden. In hun productiebedrijven gaat het om het vergroten van hun winsten en geld verdienen. Hun farmaceutische bedrijven verdienen het meest als ze geneesmiddelen produceren die mensen levenslang nodig hebben. Hun meest gewenste marketing strategie is erop gericht dat alle mensen vanaf hun geboorte tot hun dood voortdurend chronisch ziek zijn en medicatie nodig hebben. Farmaceutische bedrijven verdienen niets aan gezonde zelfbewuste mensen die stromend in hun lichaam leven. Vanuit hun belangen zullen ze er dan ook alles aan doen om te zorgen dat mensen niet in hun stromende lichamen gaan leven. Op dezelfde manier hebben hun oorlogsindustrie er alle belang zijn dat er wereldwijd vele conflicten en oorlogen zijn waarin vele oorlogswapens vernietigd worden. Het maakt hen niet uit aan wie ze deze wapens leveren. Zo is bekend dat de Rothschilds familie en de Bush familie tijdens de tweede oorlog zowel wapens leverden aan Hitler als aan de geallieerden. De wapenindustrie wakkert dan ook wereldwijd conflicten aan.

Al hun productiebedrijven hebben er alle belang bij dat hun producten slechts kortstondig werken en dat er steeds nieuwe producten op de markt komen. Omdat deze rijken ook mediabedrijven hebben, kunnen ze in hun tijdschriften steeds de nieuwste producten aanprijzen met prachtige glamourfoto’s van zeer gelukkige mensen. In de mode industrie gaan ze daarbij zelfs extreem ver. Elk jaar zorgen ze voor nieuwe trends die natuurlijk heel verschillend zijn van het vorige jaar. Op deze manier zetten ze mensen, vooral vrouwen, die gevoelig zijn voor deze trends en het nieuwste willen aan om steeds te blijven kopen. Met hun media en hun IT bedrijven benutten ze alle kansen om binnen te dringen in de wereld van de mensen en hun voor te kouwen wat ze nodig hebben om gelukkig te worden. Daarbij maken ze gebruik van de meest verfijnde psychologische kennis om het onbewuste van mensen te bespelen. Via hun IT bedrijven ben je afhankelijk en verslaafd aan hun informatie stromen. Zij bepalen welk nieuw wel en niet naar de mensen gestuurd mag worden, wat acceptabel is en verboden is. Van deze macht kunnen ze gebruik en misbruik maken. De facebook oprichter heeft bewust de zeer populaire likes ingevoerd, terwijl hij wist dat bij elke like mensen een dopamine opstoot ervaren die hen verslaafd maakt aan het krijgen van likes.

Om hun honger naar geld te bevredigen zijn alle middelen toegelaten. Onderstaand voorbeeld toont het machtspel en de leugens en het bedrog. Een farmagigant heeft vijftien jaar geleden een zeer verslavende en zelfs dodelijke pijnstiller in Amerika op de markt gebracht. Ze waren er op de hoogte van dat deze zeer verslavend was. Hij is goedgekeurd door de food en drug administration. Degene die het onderzoek leidde heeft later een zeer hoge functie bij deze farma reus gekregen, anders was dit nooit goed gekeurd. Met een wervelende marketing campagne werd aan Amerikanen verteld dat ze nooit meer pijn zouden lijden. De pijnstiller werd massaal gekocht en aanbevolen door miljoenen artsen. Het resultaat: dit bedrijf heeft miljarden verdiend en er zijn meer dan vijfhonderd miljoen Amerikanen verslaafd geraakt. Maar dit verslaafd raken aan hun producten is gebeurd op grote schaal. de rijken zijn erin geslaagd om alle mensen volledig afhankelijk te maken van hun producten en hun wereldwijde aanbod en hen levenslang afhankelijk te houden in hun consuptiehonger.  

 

9.DE SCHADUWKANTEN VAN DE RIJKEN DOMINEREN STEEDS MEER DE MAATSCHAPPIJ MATRIX 

 

Niet alleen de onstilbare honger van de rijken domineert de maatschappelijke consumptiematrix, ook hun schaduwkanten domineren de wereld. Schaduwkanten bevatten onze machtswellusteling die wil overheersen, onderdrukken en absolute macht en controle wil uitoefenen. Maar een machtswellusteling is ook bang om ontmaskerd te worden, zijn macht te verliezen en controle te verliezen. Vanuit die angst worden zijn onderdrukkingssystemen steeds verfijnder en gerafffineerder. Angst zaaien en controle uitoefenen gaan daarbij hand in hand. Maar tot nog toe heeft geen enkel controle systeem absolute almacht gehad. Daarom blijven machtshebbers altijd bang om hun macht te verliezen. Ze laten zich ook niet vanuit machtswellust aan hun burgers zien maar als minzame mensen, die betrokken zijn en zelfs aan liefdadigheid willen doen.  De geschiedenis leert ons dat machtige mensen zich vaak charismatisch naar hun medeburgers gedragen, terwijl ze zeer vernietigende bedoelingen hebben. Hitler vertelde aan de Duitse burgers dat hij zou zorgen voor een gelukkig en rijk leven voor alle Duitsers en een nieuwe wereldorde in heel Europa. Hij zou zorgen voor een nieuw Europa waarin vrede en samenwerking zou zijn. Dit verhaal is massaal geloofd. De werkelijkheid was dat hij oorlog wilde voeren, onmenselijke inspanningen van het Duitse volk eiste en hen onder controle bracht en dat hij volkeren wilde vernietigen.

 

DE ANGST VAN DE RIJKEN EN HUN OPLOSSINGEN IN DE DIGTITALE TIJD

 

Hoeveel macht deze superrijken en hun dienaren ook hebben, ze hebben ook angst. 

In deze tijd beseffen de superrijken ook dat het niet eerlijk is dat zij alle rijkdom van de aarde bezitten. Ze zijn bang dat mensen daar tegen in opstand zullen komen en hen hun rijkdom en bezittingen zullen afnemen. In het industriele tijdperk hadden ze voor hun bedrijven en fabrieken veel mensen nodig. Maar nu in het digitale tijdperk kunnen ze al deze mensen vervangen door robots en computers en dit doen ze dan ook massaal. Daardoor valt een loonkost weg en kunnen ze hun rijkdom exponentieel vergroten. Maar de keerzijde is dat miljoenen mensen nutteloos worden. Deze zouden in opstand kunnen komen omdat al hun werk wordt afgenomen, wat onrechtvaardig is. 

De superrijken zijn ook bang dat de aarde onleefbaar wordt waar zij ook op wonen. Ze hebben er geen vertrouwen in dat de huidige klimaataanpak en herstel van evenwicht tussen mens en natuur, enige slaagkans heeft. Zij zien de overbevolking van de aarde als het grootste probleem. In hun world economic forum zoeken ze naar oplossingen die al deze wereldproblemen kunnen oplossen en tegelijk hun rijkdom en bezit kunnen beveiligen. De digitale tijd biedt hen een uitgelezen kans om mensen onzichtbaar onder controle te brengen en te zorgen dat de wereldbevolking drastisch afneemt. 

 

DE RIJKEN HEBBEN DE MACHT OM ALLES TE CONTROLEREN EN TE VERNIETIGEN WAT ZE WILLEN

 

De superrijken hebben de macht om met een fractie van hun rijkdom alle armoede in de wereld te verbannen, als dit hun belangen zou dienen.

Maar ze bezitten ook alle banken. Ze hebben de macht om een bankencrisis te creeren en op deze manier zeer veel geld van mensen te laten verdampen.Als dit voor hun belangen beter uitkomt, dat alle banken bankroet gaan en daardoor het geld van alle mensen waardeloos wordt, dan hebben ze deze macht. , 

Ze hebben ook de macht om het grootste deel van de mensen te laten sterven als ze dat zouden willen of ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen zich niet meer of veel minder kunnen voortplanten. Dit is niet zo moeilijk. De vruchtbaarheid van mannen gaat de laatste jaren drastisch achteruit omdat in heel veel producten oestrogenen zitten die de zaadkwaliteit van de mannen doet afnemen en er voor zorgt dat mannen steeds meer vrouwelijk worden. Door ongezien extra oestrogenen toe te voegen, daalt deze vruchtbaarheid zeer drastisch en wordt de mensen polulatie al gereduceerd. Maar er zijn natuurlijk veel andere mogelijkheden die ongezien kunnen worden ingevoerd. De farmaceutische bedrijven kunnen dodelijke medicijnen maken of medicijnen die het immuunsysteem verzwakken. In vaccins kunnen ze dodelijke stoffen inspuiten of stoffen die de vruchtbaarheid van vrouwen afremt. Ze kunnen ook de satellieten van Egon Musk en de 5G ontvangststations gebruiken om ons lichaam te verzwakken en ons onderdanig en volgzaam te maken. Dit is allemaal mogelijk. Het probleem is dat in deze eenentwintigste eeuw de technologische en digitale ontwikkelingen razend snel gaan, maar dat ons bewuwstzijn en ethisch besef niet is meegegroeid.  Dit maakt gigantisch misbruik mogelijk.

 

 

10. DE RECENTE COVID PANDEMIE 

 

Hoe ziet de covid pandemie eruit vanuit deze maatschappij en consumptie matrix? Nu we meer te weten komen over de gang van zaken bij de covid crisis, komen ook hier zeer leugenachtige feiten en bedrog naar de oppervlakte. Het is bekend dat in Wuhan corona virussen werden gemanipuleerd tot zeer dodelijke en besmettelijke virusssen om als biologische wapen te kunnen gebruiken. Er zijn vele aanwijzingen dat het corona virus dat de pandemie veroorzaakt heeft, geen natuurlijk virus is. Het is dus mogelijk dat dit virus al dan niet bewust vanuit een labo in Wuhan is verspreid. Wat wel al wordt toegegeven is dat er een goed medicijn tegen covid bestond, maar dit werd verboden om massale vaccinatie ruime baan te geven. Alleen vanuit hebzucht en een drang naar meer geld. Alle andere landen hebben dit verbod over genomen en dit goede medicijn in een kwaad daglicht geplaatst. De Ceo van dit bedrijf en de WHO zijn er samen verantwoordelijk voor dat duizenden mensen zwaar ziek zijn geworden en gestorven, terwijl dit niet nodig was. de vraag is welke schaduwkanten hierbij een rol hebben gespeeld. In ieder geval door dit verbod kon dit farmaceutische bedrijf miljarden verdienen. Ditzelfde bedrijf heeft ook, in samenspraak met de WHO getracht om publicatie van alle onderzoeksgegevens naar het maken van het vaccin voor tachtig jaar  te verbieden. Een rechter heeft dit tegen gehouden waardoor de gegevens al over acht maand zullen worden vrijgegeven. Ondertussen worden wel duizenden documenten vernietigd. Waarom? als je niets te verbergen hebt.  Een hoge gezagdragers van de Europese Unie heeft gepleit voor algemene verplichte vaccinatie. Waarom? Zijn ook hier belangen mee gemoeid? Haar man heeft sinds een paar jaar de hoogste directiefunctie bij een bedrijf dat alle mRNA vaccin's propageert. Deze hoge gezagsdrager heeft er ook voor gezorgd dat dit farmaceutische bedrijf zijn patent behield zodat armere landen hun vaccin niet konden namaken. Ook hierdoor hebben ze heel veel geld verdient. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Maar deze werkwijze is de normale werkwijze vanuit de honger naar geld vanuit de schaduwkanten. De honger naar geld is bij de superrijken 

 

11.DE RIJKEN NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP VOOR DE GIGANTISCHE VERVUILING

 

 

Als de super rijke mensen in hun stromende lichaam zouden leven en in hun echte hart-bekken verbinding, zouden ze schrikken over de gigantische vervuiling in de wereld. Ze zouden zich verantwoordelijk voelen voor het feit dat de regen die neervalt, niet meer drinkbaar is, terwijl planten en dieren zich hierwel mee voeden. Ze zouden zich verantwoordelijk voelen voor de gigantische vervuiling van de waterwegen en oceanen en beseffen dat het hun producten zijn die voor deze vervuiling verantwoordelijk zijn. Ze zouden zich verantwoordelijk voelen dat zelf in drinkwater resten van medicijnen aanwezig zijn. Super rijke mensen die in hun lichaam leven en zich verbonden voelen met de natuur, zouden zich schamen en onmidddelijk stoppen met het produceren van al deze schadelijke stoffen. Ze zouden al hun rijkdom aanwenden om onmiddelijk oplossingen te vinden die alomvattend zijn. Ze zouden schrikken omdat de vruchtbaarheid van mannen drastisch afneemt omdat in vele van hun producten vrouwelijke hormonen aanwezig zijn. Maar we zien dat deze super rijken zich niet schamen voor hun uitbuiting en hun gigantische rijkdom. Ze verleggen hun focus naar duurzame oplossingen en maken daar een nieuwe consumptiestroom van waarmee ze weer veel geld kunnen verdienen. Ze voelen zich niet verantwoordelijk alhoewel op vele verschillende gebieden leven op aarde bedreigd wordt.  

 

In plaats dat de rijken zich voor deze uitbuiting verantwoorden en hier verantwoordelijkheid voor nemen en holistische oplossingen aandragen die de consumptiedrang verminderen zoeken ze naar wereldwijde oplossingen oa via het wereld economisch forum dat hun belangen behartigt, om hun rijkdommen te behouden en tegelijk oplossingen voor het klimaat te vinden waar zij ook nog extra kunnen aan verdienen, zodat de consumentiehonger behouden kan blijven. Hun oplossingen bestaan erin om producten duurder te maken, andere energiebronnen te gebruiken, die de rijkdommen van de aarde op een andere manier uitbuiten (oa electrische batterijen), controle en beperkingen op te leggen aan alle mensen, eigendom en bezit af te schaffen en contact geld af te schaffen. Het zijn oplossingen die een andere consumptiestroom op gang brengen, maar niet raken aan hun gigantische rijkdom. In hun voorstellen zeggen ze niet dat ze al hun rijkdom willen herverdelen over de wereld. ze willen bezit en eigendom afschaffen, maar nergens staat beschreven in hun teksten dat ook zij dan geen eigendom en bezit meer hebben. 

 

 

12.MENSEN DIE NIET IN HUN STROMEND LICHAAM LEVEN ZIEN ALLEEN MAAR HALVE OPLOSSINGEN VOOR DE WERELDPROBLEMEN  

 

Omdat de superrijken, de politieke machthebbers en de meeste wetenschappers niet in hun stromende lichaam leven, leven ze ook niet vanuit hun heelheid. Daardoor zijn ze niet in staat om voor de wereldproblemen hele, alles omvattende holistische  oplossingen te zien. Vanuit hun beperkte mentale denken, zien ze alleen halve oplossingen. Dit zien we bijvoorbeeld bij de aanpak van de klimaatveranderingen met oplossingen als electrische auto’s. De geweldige vervuiling die het opwekken van electrische batterijen meebrengt wordt in alle berekeningen buiten beschouwing gelaten. De gevonden oplossingen mogen in elk geval de consumptierace niet verzwakken. Het is de taak van de mensen die wel bewust leven en in hun lichaam leven, om de poltieke leiders en de super rijken wakker te schudden en echt ter veranwoording te roepen en samen oplossingen te zoeken die duurzaam en holistisch zijn. Dit is de uitdaging in 2022 en de volgende jaren.  

 

13.HOE KAN JE ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN GOEDE EN KWADE BEDOELINGEN ? 

 

13.HOE KAN JE ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN GOEDE EN KWADE BEDOELINGEN ?

 

***Het is een algemene regel dat kwade bedoelingen altijd verpakt worden in goede bedoelingen. Dit kan misleidend zijn, maar is meestal wel gemakkelijk te ontmaskeren. Als iemand zich als filantroop presenteert en beschermer van de gezondheid met mensen, maar tegelijk zeer veel geld verdient met zijn gezondheidsaktiviteiten en geen belastingen betaalt, is dit verdacht. Als deze persoon ook nog eens miljarden uitgeeft om kranten, mediabedrijven, artsen en laboratoria te sponseren, dan kan je zeker zijn dat hier kwade intenties een belangrijke rol spelen.

 

***Al eeuwenlang passen machthebbers voor hun kwade bedoelingen de regel van drie toe: "probleem maken- angstige reactie bij de mensen- met oplossing komen die hen tot verlosser maakt. Zo zijn er honderden voorbeelden. Dit zagen we heel duidelijk in het verhaal van de oorlog in Irak. De amerikaanse reageert komt met een dreigend probleem om angst op te roepen bij de mensen. De mensen reageren met angst. Vervolgens komt de regering met een oplossing en wordt als bevrijder ontvangen. Deze zelfde taktiek is ook bij de covid crisis toegepast. Het is een bewuste taktiek die nog steeds werkt.

 

***Algemeen kunnen we zeggen dat telkens mensen bang gemaakt worden er een verborgen agenda van belangen en kwade bedoelingen achter zit. Telkens controle wordt gebruikt is er sprake van onderdrukking vanuit een verborgen agenda.

 

*** Een belangrijk element om duistere agenda's te ontmaskeren is kijken wie van deze ontwikkeling beter wordt? Wie verdient eraan rechtstreeks ? Wie verdient hier onrechtstreeks aan ? Wie krijgt hier een sterkere positie door?

Als we dit toepassen op de huidige corona crisis dan zien we dat farmaceutische bedrijven die vaccins produceren, bedrijven die gels, mondkapjes maken en de virologen en hun laboratoria daar rechtstreeks zeer veel aan verdienen. De multimediabedrijven verdienen hier onrechtstreeks ontzettend veel aan door alle online aankopen en online vergaderingen. De WHO, een private wereldorganisatie, heeft hierdoor meer macht gekregen. Ook beleidsmakers in alle landen hebben kunnen testen hoeveel macht ze over hun burgers hebben en hoever ze hierin kunnen gaan om burgers onder controle te brengen en zelfs burgers zo ver te brengen dat ze andere mensen gaan controleren. De klassieke geneeskunde heeft ook meer macht gekregen ten opzichte van de holistische geneeskunde die met hun inzichten zo goed als verboden zijn geworden en belachelijk gemaakt. Ook de mainstream media hebben hun macht versterkt als spreekbuis voor de machthebbers hebben ze heel veel goodwill gekocht.

 

***Onderscheid tussen dominerende en dienende leiders is ook een goed criterium om naar te kijken. Dominerende leiders gebruiken alle bovengenoemde middelen. Hoever ze daarin gaan, is recent gebleken bij de repressie in Canada. Deze leiders hebben een druk leven, hollen van de ene vergadering naar de andere en zijn voortdurend bezig om zichzelf op de voorgrond te plaatsen en hun macht en invloed groter te maken.

Dienende leiders zijn leiders die zelf op een ontspannen manier in hun lichaam leven en zich verbonden voelen met hun innerlijke wijsheid, liefde en kracht en met de liefde, wijsheid en kracht van hun medemensen. Ze zorgen voor verbinding en niet voor polarisatie, zij leggen geen dwingende regels op en zaaien geen angst. Zij zien iedereen als gelijke, ook mensen met tegengestelde meningen. Deze dienende leiders reiken holistische oplossingen aan.

 

***Een andere vuistregel is dat als iemand oplossingen aandraagt, bv dat mensen geen eigendom meer bezitten, kan dit een goede oplossing zijn als dit geldt voor alle mensen, ook de machthebbers en rijke mensen. Maar als zij voorstellen dat wereldwijd mensen geen bezit meer mogen hebben, met uitzondering van de superrijken, is dit duidelijk een zeer kwaadaardig voorstel, ook al kan dit verpakt zijn in een vriendelijk model bv de rijken zullen in ruil hiervoor met een deel van hun rijkdom voor een wereldinkomen zorgen. Ze verliezen daardoor 5% van hun bezittingen en mogen al hun bezit en rijkdom houden.

 

***Het is ook belangrijk dat we het netwerk van belangen verstrengeling zichtbaar maken. In de mainstream media worden deze belangen toegedekt. Maar met wat opzoekingswerk kunnen deze belangenverstrengelingen goed blootgelegd worden. De volgende stap bestaat eruit om de machthebbers hiermee te confronteren zodat we duidelijk maken dat we inzicht hebben in de manier waarop het spel gespeeld wordt en dat we hierin niet meer meedoen. Het is de taak van de burgers om machthebbers, die zichzelf boven alle regels en wetten plaatsen, opnieuw een geweten te geven.

 

 

13.ZORGWEKKENDE ONTWIKKELING: DE NATUURLIJKE MENS WORDT VERVANGEN DOOR DE DIGITALE MENS

 

Het digitale tijdperk kan veel goeds en veel kwaads meebrengen. Het vraagt een groot ethisch besef en bewustzijn, dat helaas op dit moment nog niet aanwezig is. In het industriele tijdperk kon controle alleen onrechtstreeks op mensen gebeuren. In het digitale tijdperk kan dit direct gebeuren. In het industriele tijdperk waren er vele mensen nodig in al de verschillende fabrieken, dit zorgde voor werk en welvaart voor heel veel mensen. De echte rijkdom vloeide wel naar de super rijken. In het digitale tijdperk kunnen computers en robots het werk van mensen overnemen. Als dit gebeurt zouden in een liefdevolle samenleving alle producten veertig procent goedkoper worden, omdat de loonkosten verdwijnen. Maar de werkelijkheid ziet er heel anders uit. De extra winsten vloeien alleen maar naar de superrijken en vele mensen worden daardoor werkloos en overbodig. de vraag is of dit een liefdevolle en ethisch verantwoorde keuze is.

 

C. COLLECTIEVE BEVRIJDING UIT DE MAATSCHAPPIJ MATRIX

 

1.BEVRIJDING UIT DE OPVOEDINGSMATRIX EN BEVRIDING UIT DE WESTERSE MAATSCHAPPIJ MATRIX GAAN SAMEN

 

De reden dat we ons collectief in onze westerse maatschappij niet  niet bewustworden van de vervreemdende en misleidende maatschappij matrix, is omdat we dit zelfde hebben meegemaakt in onze prille kinderjaren. Ook hier zijn we misleid geworden en zijn we vervreemd geraakt van onze innerlijke lichaamsbeleving in vier stappen. 

***We reikten transparant uit naar buiten maar zijn niet ontvangen door de liefdesonmacht van onze ouders, maar we hebben onszelf de schuld gegeven en zijn onszelf in al onze autonome kwaliteiten gaan afwijzen.

***De afwijzing en zelfafwijzing zijn we gaan ontkennen omdat deze te pijnlijk was. Daarom zijn we ons lichaam gaan pantseren waardoor het leegtes en spanningslagen ging vertonen.

***Vervolgens zijn we ook deze spanningslagen en leegtes gaan ontkennen met als resultaat dat we ons lichaam binnenin niet meer konden voelen.

***Omdat we klein waren en afhankelijk van onze ouders hebben we ons vervolgens aangepast aan wat zij acceptabel vonden. Vanuit deze afhankelijkheid van bronnen van buiten, zijn we gewend geraakt aan gezag van buiten, aan controle en straf. We voelen dan niet meer als we misleid en vervreemd worden van wat er diep in ons lichaam leeft. We zijn er aan gewend. 

 

Dezelfde vier stappen van vervreemding hebben we in de maatschappij afgelegd.

***We reikten op een vrije en autonome wijze uit naar buiten om met onze authentieke talenten onze plaats in te nemen in de wereld.

***Maar in onze vrijheid en autonomie werden we afgewezen. We hebben onze vrijheid en autonomie vervolgens zelf aan banden gelegd;

***Na een tijdje voelden we niet meer dat we onszelf hadden ingeleverd want er stonden zoveel beloftes tegenover.

***Uiteindelijk hebben we ons aangepast aan wat de rijke elite en de gezagsdragers acceptabel vonden en hebben onze authentieke kwaliteiten aan hun noden aangepast in ruil voor de belofte op een welstellend en gelukkig leven. We hebben nu ontdekt dat we daardoor in dezelfde fuik zijn gelopen als tijdens onze opvoeding.  We hebben ons aangepast aan wat de rijke elite en de gezagsdragers acceptabel vonden en hebben ons van hun afhankelijk gemaakt. 

 

***Onze opvoedingsmatrix heeft ons voorbereid om ons over te  geven aan dit maatschappelijk gezag dat ons vertelt dat zij weten wat goed is voor ons, dat ons met angst en controle dwingt om te doen wat zij willen. We zijn er jaren lang van uitgegaan dat zij het beste met ons voorhadden. Maar nu wordt steeds duidelijker dat de manier waarop zij  de wereld leiden, niet gaat om het belang van alle mensen, maar om het belang van de superrijken en het eigen belang van de gezagsdragers. In onze kinderjaren zijn we misbruikt en misleid en verdoofd geraakt. In onze maatschappij worden we op grotere schaal misbruikt, misleid en verdoofd door alle zoete consumptie artikelen en dit wordt nu glashelder.

Als steeds meer mensen zich hiervan bewust worden en zich bevrijden uit hun opvoedings en hun maatschappij matrix kunnen we samen een andere wereld vorm geven niet van bovenaf opgelegd maar van onderuit.

Collectief zetten we dan volgende stappen

 

2.WE LEVEN COLLECTIEF WEER IN EEN VOELEND LICHAAM VANUIT ONS ZELFGEVOEL

 

We keren met onze aandacht naar binnen en voelen de levendigheid van onze lichamen opnieuw. Natuurlijk komen we binnenin eerst de jarenlange vervuiling, blokkades en spanningslagen tegen die horen bij een grote schoonmaak. Maar omdat we ons steeds meer voelen leven, durven we het aan om al onze oude verdriet, pijn, boosheid, angst en andere gevoelens te doorvoelen en te laten stromen.  

 

3.WE DURVEN WEER TRANSPARANT NAAR BUITENKOMEN

 

We durven het collectief aan om ons naar buiten te laten zien, precies zoals we ons binnenin voelen. We laten ons zien vanuit onze meest liefdevolle en ons meest liefdeloze krachten en nemen voor beide volledige verantwoordelijkheid. Op deze manier brengen we alle verborgen kanten uit onze schaduwkanten naar het licht en ontdekken zelfs dat in deze onderdrukte woede en haat zeer veel kracht en liefde ligt, die ook vrij komt. 

 

4.VANUIT DEZE TRANSPARANTIE ONTMOETEN WE ELKAAR 

 

We leven transparant en durven dit aan omdat we beseffen dat alles wat in ons leeft ook in andere mensen leeft. Door vanuit onze echte eigenwaarde te leven, in plaats van vanuit ons zelfbeeld, ontstaan er opnieuw echte intieme ontmoetingen met elkaar, in plaats van schijnontmoetingen vanuit belangen. Dit leidt ertoe dat mensen opnieuw open en vol belangstelling naar elkaar zijn. Ze openen zich vanuit hun binnenkant en ontmoeten de binnenkant van de ander. Ze bevrijden zich daarbij ook van hun pantserlagen en zelf destructieve overtuigingen dat ze geen liefde waard zijn. Nu zijn er weer echte ontmoetingen. 

 

5.MANNEN EN VROUWEN DRAGEN SAMEN DE WERELD 

 

Mannen maken opnieuw contact met hun teelballenkracht die van onder uit via hun hart door hun lichaam naar boven stroomt en vrouwen ontdekken hun eierstokkenkracht die eveneens door hun hart en hun hele lichaam naar boven stroomt. Beiden laten zich aan elkaar vanuit deze oorspronkelijke mannenkracht en vrouwenkracht aan elkaar zien en ontmoeten elkaar hierin. Dit leidt tot een andere manier van vrijen, waarin echt intiem ontmoeten vanuit alle verschillende  gevoelslagen de basis is in plaats van vrijen vanuit opwinding. Mannen zijn hierbij in hun penis verbonden met hun ballenkracht en gevend en vrouwen zijn hierbij verbonden met hun eierstokken kracht en ontvankelijk en beide levenskrachten sluiten naadloos aan bij elkaar.

 

6. INNERLIJKE VERVULLING IN PLAATS VAN CONSUMPTIEDRANG  

 

Omdat mannen en vrouwen hun hele lichaam bewonen en elkaar echt intiem ontmoeten, leven ze vervuld. Daardoor is er geen innerlijke leegte meer die ze vroeger vulden met uiterlijke zaken. Ze weten immers dat dit niet werkte en dat ze hierin door machthebbers en de rijke elite misleid zijn om leeg te blijven en zich te vullen met het hele consumptie aanbod. Mensen leven nu in overvloed en hebben steeds minder van buiten nodig. Hun consumptie gaat drastisch naar beneden waardoor ook de economie een heel andere wending neemt, tot verdriet van de superrijken en de gezagsdragers.

 

6.INNERLIJKE LEIDING EN HARMONISCH SAMENLEVEN 

 

Ieder is afgestemd op de trillingen in zijn lichaam en vooral op het samenspel tussen hun hart en hun bekken en geslacht. Dit samenspel vormt hun liefdeskompas en hierdoor laten zij zich in hun leven leiden. Maar omdat al deze kompassen trillen in een natuurlijk groter trillingsveld, leidt dit tot een harmonische en vredige samenleving.

 

7.SAMEN LEVEN EN SAMEN WERKEN IN KLEINE GEMEENSCHAPPEN 

 

De geborgenheid van de kleine gemeenschap vormt de basis van hun leven. Door het transparant ontmoeten ontstaat opnieuw een natuurlijk verlangen naar samenleven en samenwerken. Mensen leven weeer in kleine dorpen en gemeenschappen samen. Ieder zet daarbij zijn gaven en talenten in en mensen steunen daarin elkaar. Ze leven weer samen op een menselijke maat op het ritme van hun kloppende hart. Elke gemeenschap benut daardoor de talenten van iederen en alle talenten worden als gelijkwaardig gezien en gelijkwaardig beloond. Daardoor komt er ook een einde aan het hierarchische model waardoor mensen steeds hoger op de maatschappelijke ladder wilden komen om meer te verdienen, belangrijker te zijn en meer te kunnen uitgeven. Gemeenschappen worden daardoor zelfonderhoudend. 

 

9. DE GLOBALISATIE ZIET ER NU HEEL ANDERS UIT

 

Mensen voelen zich vervuld in zichzelf en tevreden met zichzelf. Vandaaruit zijn ze nieuwsgierig naar andere culturen en andere landen die ze gaan bezoeken. Alle culturen zijn in deze manier van samenleven gelijkwaardig. Geen enkel land of cultuur verheft zich boven de ander of plaatst zichzelf onder de ander. Ook hierin wordt de oude wereldorde doorbroken waarin bepaalde landen zich superieur en macht toe eigenen en andere landen onderdrukken. Vanuit deze gelijkwaardigheid is er wereldwijd uitwisseling met elkaar en goederen kunnen verdeeld worden over de hele wereld. Maar alleen wat de gemeenschap zelf niet nodig heeft voor hun leven, komt hiervoor in aanmerking. Wereldwijd is hierdoor geen uitbuiting meer. 

 

 

10. DE DIGITALE ONTWIKKELING IS DIENSTBAAR AAN DE MENS

 

In vroegere tijden pasten de mensen zich aan aan de digitale ontwikkeling en probeerden deze bij te houden. Als jobs konden overgenomen worden door robots of computers gebeurde dit uit winstbejag voor de rijke elite. Nu staat de digitale ontwikkeling ten dienste van de mensen. Geen enkele job wordt overgenomen door een computer of robot, tenzij dit alle mensen ten goede komt en niet ten koste gaat van de rijkdom en vreugde van de mensen. De keuze voor de transhumane mens wordt collectief als een dwaling gezien nu mensen weer de rijkdom van hun eigen lichaam hebben ontdekt.  De digitale ontwikkeling was ook voor overheden een unieke kans om hun burgers onder controle te brengen, zoals tijdens de covid crisis is gebleken. Ook deze ontwikkeling wordt volledig omgekeerd.In deze manier van leven is samenleven in vertrouwen en vrijheid de basis. Voor de oude gezagsdragers is dit een groot probleem. 

 

9. HOLISTISCHE GENEESWIJZEN EN ZELFHELEND VERMOGEN 

 

Mensen leven nu weer in hun lichaam op het nivo van hun organen weefsels en cellen. Dit is het nivo waarop gezondheid en ziekte worden gereguleerd. Door verbinding hiermee voelen mensen zelf als ze innerlijk uit balans zijn en kunnen ze vanuit hun zelfhelend vermogen hun lichaam in zowel zijn fysieke, emotionele, mentale en spirituele lagen weer in evenwicht brengen. Daardoor hebben we veel minder medicijnen nodig waardoor mensen veel gezonder blijven. Het wordt nog meer duidelijk dat farmaceutische bedrijven mensen chronisch ziek hebben gehouden want daar verdienen ze het meeste aan. Nu mensen minder medicijnen gebruiken,verminderen de omzetten van de farmaceutische bedrijven op een drastische manier waardoor minder chemische verbinding in de rivieren komen en veel minder residuen van geneesmiddelen in het drikwater. Op deze manier wordt het natuurlijke evenwicht tussen mens en natuur al een beetje hersteld. 

 

 

10. EENHEID MET DE NATUUR 

 

Omdat mensen zichzelf binnenin voelen leven en stromen, voelen ze ditzelfde ook in bomen en planten en in alles wat leeft. Aarde wordt voor hen een levende aarde. Ze schrikken wel van de vervuiling en uitputting die ze de bronnen van aarde hebben aangedaan, maar ze zijn nu klaar om vanuit een natuurlijk evenwicht samen met de aarde en de natuur te leven. Zoals ze zelf een innerlijke opruim hebben gehad, zijn ze nu bezig met het herstel van het evenwicht met de natuur. Ze zijn zelfs niet meerin staat om de natuur te vervuilen want dan brengen ze zichzelf ook innerlijk uit evenwicht. 

 

11. HOLISTISCHE WERELDOPLOSSINGEN 

 

In de oude wereld heersten de rijke elite en de gezagsdragers en zochten naar oplossingen voor de wereldproblemen die zeker de belangen van de rijken niet schaadden. Maar omdat deze mensen cognitief leefden, zagen ze slechts beperkte oplossingen en zagen ze geen oplossingen vanuit het geheel. Zo werden fossiele brandstoffen verbannen en ook auto's op benzine en vervangen door electrische auto's terwijl het vervaardigen van electrische batterijen meer vervuilend was voor het milieu. Nu mensen vervuld leven en tevreden zijn vinden ze oplossingen voor wereldproblemen vanuit een holistische benadering. Daardoor vinden ze oplossingen die het natuurlijk evenwicht tussen mensen en de natuur doeltreffend herstellen. Ze stellen daarbij de rijke elite die als eerste verantwoordelijk zijn voor deze vervuiling voor hun verantwoordelijkheid om hun rijkdom hiervoor aan te wenden. Ook voor het probleem van de wereldwijde armoede worden de super rijken verantwoordelijk gesteld om met hun geld en rijkdommen deze armoede uit de wereld te helpen.  

 

 

12.DIENEND LEIDERSCHAP LEGT VERANTWOORDING AF

 

Vanuit deze nieuwe manier van samenleven, nemen mensen beurtelings de leiding over zaken waarin zij vooral deskundig zijn. Leiders zijn coordinatoren van de levenskrachten en activiteiten die mensen samen vorm geven. Het zijn rustige mensen die diep verbonden zijn met hun eigen innerlijke wijsheid, liefde en kracht en tegelijk oog hebben voor alles wat leeft in hun gemeenschap. Dienende leiders verantwoorden elk voorstel en elke beslissing en benoemen de voor en nadelen van hun voorstel zodat de burgers hiermee kunnen instemmen of niet. 

 

10. ALLEEN NIEUWE ONTWIKKELINGEN  DIE HET WELZIJN VAN MENS EN NATUUR BEVORDEREN

 

De kapitalistische cumsumptiematrix stort in elkaar. In de oude tijd werd elke nieuwe technologie verwelkomd zonder de voor en nadelen ervan te overwegen. Via marketing en lobbyen werden de voordelen ervan in het daglicht gesteld, zonder over de nadelen en de potentiele misbruiken te spreken. In deze nieuwe tijd is een nieuwe technologische ontwikkeling alleen welkom als deze kan aantonen dat deze het welzijn van mensen en de natuur bevordert, duidelijk is hoe deze technologie door zwarte krachten misbruikt kan worden en dit misbruik onmogelijk wordt gemaakt. De bewijslast voor de absolute veiligheid ligt bij de ontwikkelaar, terwijl dit in de oude wereld andersom was. Daardoor ontstaat een maatschappij op mensenmaat en valt de maatschappelijke matrix steeds meer samen met de natuurlijke matrix.  Anders dan in de oude wereld, kunnen vaccins en medicijnen alleen nog geproduceerd worden als farmabedrijven volledige transparantie geven en volledige veantwoordelijkheid opnemen voor hun producten en mogelijke bijwerkingen jarenlang zijn uitgetest. De 5G uitrol wordt stopgezet tot alle mogelijke schadelijk gebruik uitgesloten is. Ook in vitro kunstmatige bevruchtingen worden stopgezet omdat er steeds meer informatie vrijkomt over de beleving van de foetus in de baarmoeder en zelfs tijdens de conceptie. Alle chemische producten die oestrogenen bevatten worden onmiddelijk verboden zodat de vruchtbaarheid en mannelijkheid van mannen zich opnieuw kan herstellen. Op dezelfde manier worden verschillende  ontwikkelingen bevroren. 

 

 

11.DE WERELDWIJDE SCHADUWKANTEN VAN DE RIJKEN KOMEN IN HET LICHT

 

Naarmate mensen meer vanuit hun heelheid leven komen ook al hun schaduwkanten in het licht. Ook de schaduwkanten van de rijken en de machthebbers. Er komt steeds meer informatie vrij waaruit blijkt hoe de rijken en gezagsdragers samen de mensen misleid en bedrogen hebben. Hun meest donkere vernietigende intenties worden zichtbaar en komen in het licht. Dit brengt een golf van ongeloof teweeg en steeds meer mensen worden wakker en zich bewust hoe de maatschappij matrix een ontkrachtende en vernietigende matrix is geweest. Dit leidt tot een grote woede tegenover alle superrijken, en vooral de mediagiganten, de farmaceutische en IT bedrijven. De belangenverstrengelingen worden openlijk blootgelegd, veroordeeld en aangeklaagd.  

 

 

12.MACHT VAN DE RIJKEN EN DE GEZAGSDRAGERS STORT IN ELKAAR  . 

 

In een eerste fase voelen de elite zich bedreigd. Mensen accepteren het immers niet meer dat zij alle rijkdom bezitten en bovendien mensen jarenlang hebben misleid en misbruikt voor hun belangen. Omdat mensen in hun lichaam leven en tevreden zijn met zichzelf, zijn ze ook veel minder gaan consumeren en hebben ze zich massaal los gemaakt van wereldwijde voedselketens, informatiestromen. Ze zijn weer voedsel voor zichzelf gaan produceren en hebben voldoende aan de uitwisseling met elkaar die veel intiemer en waardevoller is. De elite zet de wereldleiders aan om mensen angst aan te jagen en onder controle te brengen. Maar mensen laten zich hierdoor niet meer leiden. De wereldleiders drijven in eerste instantie hun repressie op en blokkeren alle bankrekeningen van mensen. De rijken die eigenaar zijn van alle banken zorgen voor een wereldwijde banken crisis zodat het geld van mensen zal verdampen. Het wereld economisch forum grijpt zijn kans om contant geld, eigendom en bezit af te schaffen in ruil voor een basaal wereldinkomen waardoor alle mensen aan een leidband komen te liggen. Maar mensen accepteren dit niet en protesteren hiertegen massaal. Ze gaan de confrontatie aan met de rijken en de gezagsdragers. De protesten blijven hevig en overheden sluiten mensen op maar uiteindelijk hebben ze niet genoeg genoeg gevangenisplaatsen om alle mensen in op te sluiten. Na een paar jaar weigeren de politieagenten en andere bewakers om zich nog langer door dit systeem te laten misbruiken. Op deze manier stort de macht van de elite en de wereldleiders in elkaar. Mannen en vrouwen zijn nu immers vrije krachtige mannen en vrouwen die vanuit hun echte seksuele krachtbron niet te knechten zijn. 

 

13.SUPERRIJKEN EN WERELDLEIDERS ERKENNEN HUN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE WERELDWIJDE SCHADE

 

Mensen confronteren de superrijken en de wereldleiders massaal met de aangebrachte schade. Zij zijn immers als eersten verantwoordelijk voor de grote uitbuiting van de aarde en de schade aan lucht, water, aarde en grondstoffen. Ze worden er nu toegedwongen om schuld te bekennen en hun bezit en geld aan te wenden voor het herstellen van het natuurlijke evenwicht. Ze worden er ook toegedwongen om hun bezittingen uit hebzucht verkregen te verdelen over de wereld bevolking. 

 

14.ELITE EN WERELDLEIDERS ONTDEKKEN OOK DE WEG NAAR HUN INNERLIJKE LICHAAMSBELEVING EN EEN VERVULD LEVEN 

 

Geleidelijk aan gebeurt er ook wat bij de elite en de wereldleiders. Ze zien hoe mannen en vrouwen in harmonie leven en hierdoor gelukkig zijn. Zij beginnen te beseffen dat ze door het opleggen van hun maatschappij matrix ook geen vervuld leven hebben gekend en komen langzaam ook tot inzicht. Ze zetten stappen om ook in hun lichaam en transparant te durven leven.

 

13. UITEINDELIJK LEVEN ALLE MANNEN EN VROUWEN VANUIT VOLLEDIGE GELIJKWAARDIGHEID IN VREDE EN HARMONIE MET ELKAAR SAMEN. 

 

DIT IS DE ANDERE WEG WAARVOOR JIJ IN JE LEVEN EEN BEWUSTE KEUZE KUNT MAKEN. 

 

JE KUNT NU KIEZEN TUSSEN DEZE TWEE KEUZES

 

OF JE ZET DE WEG VERDER VAN VERVREEMDING ZOALS JE AL VAN IN JE KINDERJAREN BENT GEPROGRAMMEERD. JE WORDT DAN TEGEN 2030 EEN MENS MET NANOTUBES EN CHIPS IN JE LICHAAM, ZONDER DE LEVENDIGHEID IN JE LICHAAM NOG TE VOELEN. JE BENT DAN VERBONDEN MET EEN COMPUTER DIE JE AFSTEMD OP EEN BEPAALDE GEVOELSSTEMMING, TEN GOEDE OF TEN KWADE, DAAR HEB JE DAN GEEN ZEGGENSCHAP MEER OVER. 

 

 

OF JE KIEST ERVOOR OM JEZELF BINNENIN WEER TE VOELEN LEVEN EN STROMEN IN VRIJHEID EN VERBINDING MET ALLE MENSEN 

JE HERSTELT DE NATUURLIJKE WEG, LEFT TRANSPARANT VAN BINNEN NAAR BUITEN, JE BENT AFGESTEMD OP JE INNERLIJKE WIJSHEID, LIEFDE EN KRACHT EN VOELT JE VERVULD EN TEVREDEN IN VRIJHEID. 

OMDAT JIJ EN ALLE MENSEN EEN ZIJN MET DE NATUUR ZIJN ALLE MENSEN SAMEN OP EEN NATUURLIJKE WIJZE AFGESTEMD OP DE WIJSHEID EN LIEFDE VAN DE NATUUR EN HET GROTERE GEHEEL

 

DE KEUZE IS AAN JOU!!!!! 

 

 

 

 

^ Naar boven