De weg naar een warme en liefdevolle maatschappij

Groei en verandering vinden plaats op vele nivo's. Hoe meer mannen en vrouwen als individu groeien, hoe meer groei in intieme relaties en in de seksuele ontmoetingen tussen mannen en vrouwen. Deze groei in bewustwording zorgt ook voor maatschappelijke verandering en bewustwording. Dit hele transformatieproces kan ertoe leiden dat de wereld in vrede en liefde kan samenleven.

Ik beschrijf de stappen zoals deze in mijn visie vorm kunnen krijgen.

Het is een visie met veel hoop. Zoals er in persoonlijke groeiprocessen een periode van onzekerheid en ontreddering is, zal de wereld dat ook in zijn totaliteit ervaren. Het is een groot uitzuiveringsproces waarin macht, hebzucht, angst en controle plaats maken voor liefde, wijsheid, kracht en vertrouwen.

 

M. Klas 1: de openlijke macht-onmacht maatschappij.

In deze maatschappij is het duidelijk wie de macht heeft en wie de onderdanen zijn. De macht berust bij religieuze en wereldlijke leiders die boven hun onderdanen staan. Zij bepalen de regels en de wetten, wat wel en niet toegestaan is. Vaak worden deze wetten voorgesteld als wetten ten dienste van het algemeen belang, terwijl in werkelijkheid het gaat om de eigenbelangen van de rijken, maar dit weten deze onderdanen niet. Zij bekijken hun machthebbers met ontzag en vrees, want ze zijn van hen afhankelijk. Deze wereldlijke rijken bestaan uit families van mannen en vrouwen, waarbij de mannen en de vrouwen elk hun eigen rol spelen in een gezamenlijk machtsspel. Mannen hebben vaak de zichtbare macht, maar vrouwen de onzichtbare. Hun machtssysteem zorgt ervoor dat mannen en vrouwen te knechten en verleiden zijn door regels, wettten en straffen. Mannen worden in gezet voor oorlogen en het dienen van de belangen van de rijken. Vrouwen worden geknecht voor alle mogelijke zorgende taken. In werkelijkheid worden deze mannen en vrouwen allebei uitgebuit. Het is een hierarchisch georganiseerde maatschappij waarbij iedereen zo hoog mogelijk op de maatschappelijke ladder wil komen en dit als zijn hoogste doel in zijn leven ziet. Want hoe hoger in de maatschappij, hoe meer macht, aanzien en invloed. Maar macht en onmacht zijn duidelijk gekoppeld aan elkaar. Het is een maatschappij die vanuit angst en controle functioneert. Macht hebben en deze houden is belangrijk. Op elk niveau wordt dit nagestreefd. Mensen willen macht over hun leven, mannen en vrouwen over elkaar. Ouders over hun kinderen. De seksuele kracht zit in macht en onmacht gevangen.
 
Iedereen wil zoveel mogelijk macht en aanzien hebben. Dit schept angst, wantrouwen, afgunst en nijd naar elkaar. Maar de verhoudingen zijn duidelijk voor iedereen.
 

De onderdanen krijgen een beloning, die genoeg is om in leven te blijven en kermissen en vermaakt, zodat ze niet in opstand komen. Innerlijk begeren ze wat de machtigen hebben. Ze gaan de zwakke plekken van de machtigen exploiteren. Ze saboteren, stelen of ondermijnen de macht op een andere manier. Dit is een bron van geweld, misbruik en criminaliteit, met een harde hand wordt deze de kop ingedrukt. Om de belangen van de rijken te herstellen zijn dan weer controle, politie en gevangenissen nodig.

Het hele maatschappelijke leven is op angst, controle en macht gebaseerd en iedereen houdt zich aan zijn positie en regels.
 
M.Klas 2: De verborgen macht-onmacht maatschappij
 
Een zgn democratische maatschappij is een verborgen machtsmaatschappij. Ze past volledig bij de westerse samenlevingsmatrix waarbij mensen zich vanuit een aangepaste buitenkant tonen, afgesplitst van de gevoelens die diep van binnen leven. tussen beide belevingen is een diepe kloof, die gevuld is met hun verborgen schaduwkanten en pijnervaringen. In deze maatschappij zijn er dezelfde machtsverhoudingen als in klas één, maar dit is op allerlei manieren toegedekt. Het is een schijnmaatschappij, waarbij alle leiders zich voorstellen als leiders die de belangen van hun land en van de mensen dienen. Ze slagen erin om leugens als waarheid voor te stellen en gebruiken de mainstream media om mensen naar hun hande te zetten en hen te laten handelen en denken zoals zij willen. De neoliberale geglobaliseerde wereld wordt voorgesteld als een wereld van rechtvaardigheid en gelijkheid, maar in werkelijkheid gaat het alleen maar om economische belangen en de belangen van de rijksten. Maar dit wordt niet verteld. De echte macht berust bij 1% van alle mensen op aarde, die samen de helft van alle rijkdommen van aarde bezitten en tegelijk totaal geen belastingsbijdragen betalen. maar omdat ze de consumptiemaatschappij bepalen, knnen ze ervoor zorgen dat deze onrechtvaardigheid niet zichtbaar wordt en mensen zich hier niet massaal aan ergeren. Want deze rijken blijven met hun belangen onzichtbaar. Het zijn hun dienaars, de regeringsleiders die leiding aan hun land en de wereld geven, die hun belangen behartigen. Deze regeringsleiders brengen boodschappen van samenwerken, van gelijkheid, vrede en rechtvaardigheid. Maar in werkelijkheid vindt er continu een machtstrijd plaats tussen vele tegengestelde belangen. met gelijkheid en rechtvaardigheid bedoelen ze allemaal wat anders. zoals de leiders maskers dragen, zo dragen alle mensen maksers naar elkaar. Ze laten zich op een andere manier naar buiten zien dan ze innerlijk beleven. Maar ze verliezen steeds meer contact met wat ze innerlijk beleven. Omdat ze dit contact met binnen verloren zijn vinden er de meest merkwaardige uitwassen plaats, echte ontaardingsverschijnselen. Een van deze verschijnselen is dat mensen de gevangene zijn van de consumptiemaatschappij. Door het verlies met hun innerlijke lichaamsbeleving is er binnenin hen heel veel onvervulde honger en leegte. Een gezond mens beseft dat hij innerlijke leegte alleen innerlijk kan vullen. Maar omdat deze mensen naar buiten leven, hebben ze zich wijsgemaakt dat hun innerlijke leegte vervuld kan worden met uiterlijke materiele zaken. De consumptiemaatschappij die vooral in handen is van de 1% rijken, heeft hen met deze boodschap natuurlijk geindoctrineerd, met medewerking van de meest gerenommeerde wetenschappers. Daardoor zijn wereldwijd mensen in een ratrace terecht gekomen naar meer geld, meer bezit, meer rijkdom in de verwachting dat ze dan gelukkig zullen worden. In werkelijkheid wordt hen alleen een worst voorgehouden die op twintig cm voor hun ogen hangt, maar die ze nooit bemachtigen. Immers er is een gigantisch verschil tussen gelukkig worden of gelukkig zijn. Gelukkig zijn is een kwaliteit van de binnenwereld vanuit een gevoel dat je goed bent zoals je bent, dat je genoeg hebt en dat je in overvloed leeft. Maar als mensen dit zouden ontdekken, zouden ze gelukkig leven en zou de economie instorten. Dus alle rijken, regeringsleiders, wetenschappers en media werken samen om de consumptiemaatschappjij en de ratrace in stand te houden. Ze bieden hen voldoende inkomsten om goede consumenten te zijn en een overvloed aan vermaak en spelen, zodat mensen zich niet bewust zouden worden van wat er werkelijk speelt. Ze zijn geprogrammeerd en worden steeds meer geprogrammeerd door deze maatschappelijke matrix. Op deze manier blijven mensen ook alleen maar met hun eigen leven bezig en merken ze niet hoe ze misbruikt en uitgebuit worden voor andere belangen. Mensen leven vanuit hun individueel belang. Ze willen het goed en confortabel in hun leven hebben. Iedereen tracht zichzelf voordeel te doen. Ze willen zo veel mogelijk geld verdienen om vrijheid en rijkdom te kunnen kopen. Daarom moeten de meeste hard werken of slim zijn in het zaken doen. Van hoog tot laag zijn ze allemaal concurrenten van elkaar.
 
Mensen leven ook in een ratrace naar gelukkig leven, ontspanning en zoveel mogelijk uiterlijke leuke en spannende zaken meemaken. Ze hebben een druk en vol leven en willen steeds meer, steeds anders en altijd nieuw. Ze leven gespannen en gehaast en zijn altijd onderweg naar iemand anders of iets anders. Ze zijn nooit onderweg naar een ontmoeting met zichzelf. Ze zijn bang om zichzelf echt te ontmoeten en ook bang om anderen te ontmoeten. ze hebben veel contacten maar heel weinig wezenlijke ontmoetingen. Ze liggen overhoop met zichzelf en nemen daarbij hun toevlucht tot dokters,deskundigen en pillen. Ze liggen ook overhoop met anderen en zien zichzelf dan als slachtoffer van wat de ander hen aangedaan heeft. Een van de uitwassen van deze maatschappij vorm met een verborgen schaduwkant in dat vanuit de schaduw bij brede lagen van de bevolking hun woede over onrecht naar boven komt. Maar omdat ze niet geleerd hebben om hun schaduwkanten te voelen en hier zorg en verantwoordelijkheid voor te dragen, zorgt dit ervoor dat ze hun woede op de ander richten. Vele mensen voelen zich massaal slachtoffer van de ander, maar hebben er zelf totaal geen zicht op hoe zij zelf anderen tot slachtoffer maken. Het goede is dat alle uitwassen van misbruiken en uitbuiting meer zichtbaar worden, maar dit is slechts een topje van de ijsberg. De maatschappij matrix van verborgen macht en onmacht zorgt ervoor dat de echte uitbuiting en misbruik door de elitie onder de radar blijft. Tot zolang vrouwen en mannen elkaar verwijten maken, kunnen ze hier nog een tijdje mee bezig blijven.

 

Klas 3: De maatschappij die tot een tweedeling komt.

Het grootste deel van de mensen blijft naar macht en aanzien streven. Ze willen steeds meer, steeds sterkere prikkels die hun leven levend moeten maken. Ze breiden hun macht meer uit, en klimmen op hogere posities waar bewuste mensen niet voor kiezen. Ze leven vanuit een tekortsbewustzijn, ze willen steeds meer. Wat ze ook doen hun leven is gevuld maar niet vervuld.
 

Ze beheersen de media en de financiële markten en verzamelen massaal rijkdom. Hun macht naar buiten wordt steeds groter. Maar innerlijk knagen er bij hen veel spanningen en gezondheidskwalen. Steeds meer gaan mensen aan stress ten onder, en relaties vallen als kaartenhuisjes in elkaar. De hebzucht en angst drijven de markteconomie tot uiterste grenzen zodat het steeds meer een zeepbel wordt die op ontploffen staat.

Een deel van de mensen keert zich naar binnen, ze laten de eisen en de drukte van het maatschappelijke leven los. Ze gaan zich meer afstemmen op wat er in hun binnenwereld leeft. Ze ontdekken daar veel pijn en oude kwetsuren die ze in het contact met hun ouders, andere autoriteiten en met elkaar hebben opgelopen. Mensen gaan verstillen en vertragen. Ze gaan naar hun eigen innerlijk kompas luisteren. Voor hen wordt minder belangrijk wat de media en de politieke leiders vertellen. Ze zijn hun eigen leven aan het herstellen. Ze ontdekken daar hun eigen innerlijke kracht.
 
Vandaar uit gaan mannen en vrouwen elkaar op een echtere manier ontmoeten. Waarbij na een hele tijd ook hun seksuele relaties anders worden. Deze mensen trekken zich terug uit de maatschappij om innerlijk sterker te worden en een nieuwe basis voor hun leven vorm te geven. De maatschappelijke structuren merken hier weinig van. Het is een verinnerlijkt proces. Deze mensen keren zich massaal af van hun leiders en de politieke culturen. De leiders doen mee aan spel en vermaak om hun invloed en macht staande te houden. De uitwassen van misbruik, criminaliteit en agressie nemen toe en worden steeds groter. Er zijn niet genoeg gevangenissen om al deze mensen op te sluiten.
 

Er is een tweedeling in de wereld tussen mensen die in liefde en gelijkwaardigheid leven en mensen die nemen, in macht en controle leven. Deze gebruiken dezelfde woorden van liefde en gelijkwaardigheid als dekmantel van hun eigenbelang. Maar ze slagen er niet in de bewuste mensen hun wil op te leggen. .

 

Klas 4: Crisis en instorten van oude structuren.
De oude status en machtstructuren van het ego, die op angst en hebzucht zijn gebouwd storten massaal in. Zowel de relaties die op bezitsliefde zijn gebaseerd alsook de economische, financiele als rechtssystemen gaan ten onder. Regeringsleiders hebben hier geen antwoorden meer op want hun oplossingen passen binnen de normen van een consumptie maatschappij. De beurzen storten massaal in. Er worden nieuwe regels opgesteld om alles in goede banen te leiden, maar de oude structuren kunnen alleen maar ten onder gaan.
 
Tegelijk zijn er grote klimaatveranderingen waarop de wereldleiders geen antwoord weten. De onkunde, de schandalen van wereldleiders en rijken worden blootgelegd. Maar de meerderheid van de mensen zijn met hun eigen leven bezig en kijken niet verder dan hun werk en hun vermaak.
Een minderheid van bewuste mensen doorziet het wereldspel. Tegelijk leven ze in afstemming op de innerlijke intelligentie van hun lichaam en op hun celbewustzijn. Ze maken zich los van de maatschappelijke matrix waarin de wereld gevangen zit. Ze stemmen zich af op hun innerlijke waarheid en de verbinding tussen deze innerlijke waarheid en het grotere geheel. Hun netwerk breidt zich steeds meer uit. Ze vormen een netwerk van mensen die liefde en vreugde uitstralen en zich niet meer laten knechten of verleiden. Ze laten zien dat er een andere manier van leven en samenleven mogelijk is.
 
Er zijn steeds meer mensen die voor innerlijke groei, innerlijke rust en vrede kiezen. Er zijn steeds meer mannen en vrouwen die in liefde en vrede met elkaar samenleven en de seksuele kracht in ere herstellen. Ze leven vanuit een overvloedsbewustzijn en steeds meer in het moment. Ze leven steeds meer vervuld en vullen steeds minder hun leven maar de maatschappij is in een crisis die ze nog nooit eerder heeft gekend.
 
Klas 5: De maatschappij die tot inkeer en vernieuwing komt.
De maatschappij wordt gedwongen om de oude structuren als een zinkend schip los te laten. De beurzen zijn volledig ingestort en aandelen hebben massaal een nulwaarde bereikt. Optiesystemen worden noodgedwongen afgeschaft. De criminaliteit is torenhoog maar ook schandalen binnen de rechterlijke machten zorgen ervoor dat het rechtssysteem komt bloot te liggen en mensen zien massaal hoe de wetten gebruikt zijn om belangen te dienen. Mensen zijn massaal ontredderd. De maatschappij gaat nu beseffen waar ze al die jaren als consumptie maatschappij mee bezig zijn geweest en hoe ver dit afstaat van een gezond en gelukkig leven. Ze gaan beseffen dat het streven naar steeds meer alleen maar tot ellende en ziekte heeft geleid. De innerlijke vervuiling en ziektes bij mensen komen massaal bloot te liggen.
 
De mensen die zich aan macht en uiterlijk vermaak vastklampen worden steeds onmachtiger. Iets wat ze moeilijk kunnen verdragen. Ze grijpen tijdelijk naar de wapens om de anderen met geweld hun wil op te leggen. Maar het is een laatste stuiptrekking, die wel nog veel dood en vernieling brengt. Het is het offer dat kennelijk nog gebracht diende te worden vooraleer mensen algemeen ontwaken en bewust worden.
De oude leiderschapsstructuren klampen zich ook vast aan de macht en zaaien wereldwijd conflicten zodat hun macht nodig blijft, maar massaal zijn soldaten niet meer bereid om te vechten. Ze hebben het spel van hun leiders door. Vele presidenten en gezagsdragens klampen zich aan hun macht vast, maar het is een macht zonder kracht, in een wereld waarvan de oude structuren steeds meer aan het instorten zijn. Hier en daar zijn er ook reeds leiders die vanuit vertrouwen en wijsheid willen leven en luisteren naar innerlijk leiderschap.
 
Het leidt tot bezinning over wat ons echt gelukkig maakt en wat ons in ons leven echt vervulling geeft. De kracht van de mensen die voor een bewust en liefdvol leven opkomen, wordt nu een draagvlak voor de maatschappij. Mannen en vrouwen vinden een nieuwe liefdevolle basis die vanuit de universele liefde wordt gevoed en die op grote schaal de bezitsliefde vervangt. Ouders verstaan de kunst om hun kinderen te laten openbloeien waardoor ze de heelheid en liefde voor zichzelf kunnen blijven behouden waarmee ze geboren zijn. Deze mensen leven met een innerlijke kompas en steeds meer mensen gaan op zoek naar hun innerlijke waarheid. Het gaat gepaard met een massale keuze voor duurzaamheid. De uitwaasen van de consumptie maatschappij lopen op zijn einde.
 
Daar mannen en vrouwen in vrede leven, en de waarde van de seksuele kracht hebben hersteld is er geen plaats meer voor seksuele exploitatie, misbruik, seksuele verkrachting van vrouwen en ontkrachting van mannen. De wereld van pornografie verliest zijn aantrekkingskracht en stort in elkaar. Mensen kiezen massaal voor een betere kwaliteit van leven die op innerlijke kracht, gelijkwaardigheid en liefde is gebaseerd. Een nieuwe maatschappij kan geboren worden.

 

Klas 5: De samenwerkende maatschappij.

 

Individuele mensen zijn zich bewust van hun kracht. Ze komen met hun kracht en kwetsbaarheid op een transparante manier naar buiten. Alle mensen leven vanuit gelijkwaardigheid met elkaar want alles wat in de ene leeft, leeft ook in de ander. Mensen nemen de volle verantwordelijkheid voor alle krachten die in hen leven. zowel de mooiste als de wreeedste krachten worden in liefde en in het licht gebracht. Tegenstrijdigheden lossen zich weer op tot tegenstellingen die op een hoger vlak samenkomen. Ieder heeft nu zijn binnenwereld als zijn kompas en ieder leeft vanuit zijn innerlijke waarheid. Maar deze waarheden botsen niet met elkaar maar sluiten juist bij elkaar aan omdat ze allen afgestemd zijn op de universele liefde. Innerlijk en uiterlijk leiderschap kunnen daardoor samenvallen.
 
Mannen en vrouwen vormen vanuit hun seksuele en liefdesverbinding een stevig draagvlak in de wereld. Ze komen vanuit hun innerlijke vrede tot samenwerking en creatieve processen.
Mensen staan anders in het leven. Iedereen geeft zijn gaven en talenten. Voor iedereen is er plaats. Mensen stimuleren en steunen elkaar. Kinderen worden in hun echte talenten gezien en krijgen leraars die hen helpen openbloeien.
 
Mensen gaan samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Mensen brengen samen veel tijd door in rust en meditatie. Ze vertellen elkaar hun visioenen en beelden. Ieder geeft leiding aan zijn eigen leven, en leeft vanuit zijn innerlijke kracht. Niemand zal zich boven de ander verheffen of zichzelf kleiner maken, want ieder weet dat hij daardoor zichzelf en het geheel uit balans brengt.
 

De basis van het leven is de verbinding en gelijkwaardigheid naar elkaar. De mens gaat zijn plaats innemen tussen de andere levensvormen. Er is geen behoefte aan vervuiling van de aarde, van zichzelf en van de ander. Misbruik en uitbuiting horen tot het verleden.

 

Oude wonden worden geheeld. Mensen gaan nu pas goed beseffen welke liefdeloze maatschappij ze samen jarenlang hebben gecreëerd. De controle, angst en machtstructuren worden massaal opgeruimd. Ieder volk leeft in zijn eigen land, met echt respect voor andere culturen en volkeren. Leiders zijn mensen die zelf in innerlijke rust en vrede leven, en in staat zijn om alles wat in het volk leeft samen te brengen en tot kracht te bundelen met elkaar. Ze leven vanuit waarlijk dienend leiderschap.

 

Klas 6: De maatschappij die in rust en vrede samenleeft.

 

Mensen leven vanuit hun autonomie en kracht. Er is rust tussen mannen en vrouwen en vrede met elkaar.

De seksuele kracht is in zijn ware kracht hersteld.

Ze werken gelijkwaardig met elkaar samen, terwijl ieder zijn talenten geeft.

Er is plaats voor iedereen vanuit overvloed en dankbaarheid naar het leven. Ieder is bezig zijn eigen levensplan vorm te geven, zoals hij dat diep in zichzelf voelt leven.

We kiezen leiders die krachtig en kwetsbaar zijn en zichzelf openlijk laten zien en innerlijk leiderschap als basis hebben.

 

 

Klas 7: De maatschappij die vanuit de universele liefde leeft.
 
Alle mensen zijn ontwaakt en leven in vrede met zichzelf. Vrouwen en mannen leven opnieuw vanuit hun oorspronkelijk geven en ontvangen. Kinderen worden opgevoed om open te bloeien. We creëren samen een liefdevolle wereld, vanuit een overvloedsbewustzijn waarbij ieder zijn gave geeft.
 

Mensen werken gelijkwaardig samen met elkaar. Mensen gaan steeds meer in zichzelf de fijnere trillingen ervaren. Naast de grofstoffelijke wereld van de materie is er een fijnstoffelijke wereld van energie en trillingen die het hele samenspel bepaalt. Steeds meer mensen gaan vanuit een hogere vibratie leven waarbij hun zintuigen heldere vermogens krijgen. Ze kiezen leiders die zelf in rust en vrede leven. Ze geven leiding met respect voor ieders innerlijk weten en innerlijk leiderschap. Het zijn leiders die spiritueel hoog ontwikkeld zijn en leiding geven vanuit de zijnskwaliteit van rust en meditatie. Op deze manier leeft de wereld transparant en in verbinding met alle leven en in overgave aan het grotere geheel.

^ Naar boven