Seksuele Basis

JE SEKSUELE BASIS

 

Je kunt op twee manieren naar je seksuele basis kijken: 

 

Je seksuele leven begint bij je puberteit: je ontdekt volwassen genot, opwinding en orgasme en gaat dit met elkaar beleven. Kan veel plezier en genot geven, met een paar lastige kanten: problemen voor mannen om hun opwinding te reguleren en beperkte golven van orgasme. Problemen bij vrouwen met moeite om een orgasme te beleven en weinig gevoel in hun vagina.

 

Je seksuele basis begint bij je verwekking en je geboorte, de zes eerste jaren van je leven leg je de basis, het fundament en vanaf je puberteit vorm je de bovenbouw.

Ik beschrijf de seksuele basis vanuit deze tweede manier.  

 

 

                                                           

 

Een kind wordt verwekt uit een moeder en een vader. Bij zijn geboorte is het nog heel en onbeschadigd. Of het deze heelheid kan behouden hangt af van de manier waarop het liefde, warmte, veligheid, erkenning en waardering van zijn ouders krijgt.

Maar ook de geslachtsdelen en alle seksuele expressies van het kleine kindje hebben deze zelfde liefde, warmte, veiligheid, erkenning en waardering van zijn ouders nodig. We kunnen als volwassen man en vrouw alleen maar de "liefde echt bedrijven" als onze geslachtsdelen vanaf onze geboorte met de grootste zorg en liefde zijn behandeld. 

 

Een kind vormt vanaf zijn verwekking tot zijn volwassen leven in vele verschillende fases zijn liefdes en seksuele blauwdruk. 

Voor de best mogelijke liefdes en seksuele ontwikkeling heeft hij beide ouders nodig:

de ouder van dezelfde sekse voor het thuiskomen bij zichzelf als jongen of meisje  en als vertrouwenspersoon.

De ouder van de andere sekse om vertrouwen te krijgen in zijn liefdevolle seksuele aantrekkingskracht als jongen of als meisje. Zonder deze basis zullen de jongen of het meisje zich onzeker voelen over hun jongens of meisjes zijn en hier verward in geraken. Zonder deze basis zullen een volwassen man of vrouw zich in hun liefdesleven en seksuele liefdesleven onzeker voelen en onvervuld blijven. 

 

 

VROEGKINDERLIJK tot 6 jaar: het kind leert alles over de liefde en de seksuele liefde. Het leert over aanraken en aangeraakt worden, zich geborgen en veilig voelen, zich laten zien in zijn seksuele expressies en hierin gezien worden, zichzelf mogen zijn en mogen uitreiken in liefde en seksuele liefde 

 

fase 1: conceptie en baarmoeder:

alles wat in het geslacht en het hart van moeder en vader aanwezig is, vermengt zich met elkaar tot een nieuw kind. Volgens bepaalde shamanen slaagt een verwekking alleen als er voldoende lichte en donkere krachten in beide ouders samenkomen. Immers aarde is een planeet waarin alles tot stand komt vanuit tegenstellingen. 

 

in de baarmoeder gaat het kind in interactie met de liefdevolle, de donkere en de schaduwkanten van de moeder. Deze interactie geeft een imprint in wie hij wel en niet mag zijn. 

 

fase 2: welkom in aanraken en kijken

de baby voelt liefde voor zichzelf. Hij voelt zich veilig en geborgen in zichzelf. Hij heeft ouders nodig die in hun kijken, aanraken en verzorgen van zijn geslacht deze liefde en veiligheid spiegelen zodat hij zich veilig en geborgen kan blijven voelen bij zichzelf. 

 

fase 3: de geboorte van de "neen". de peuter kan staan en lopen. hij ontdekt zijn neen, daardoor kan hij zich begrenzen. de kracht van zijn "neen" komt uit zijn seksuele bron: de teelballen en de eierstokken,de bron van seksuele levenskracht en vuurkracht. als de "neen" gebroken wordt, wordt ook zijn seksuele vuurkracht gebroken. 

 

fase 4: ontdekken van geslachtsdelen buiten en binnen

de peuter kind ontdekt zijn geslacht met dezelfde nieuwsgierigheid en onschuld als waarmee het zijn handjes ontdekt. Met deze ontdekking gaat hij naar zijn ouders om ook hun handen en geslacht te zien en te voelen. Het vertelt daarbij wat het binnenin voelt en wil van papa en mama horen wat zij voelen. Natuurlijk ontdekt hij daarbij twee verschillende geslachten. Hij hoort van zijn ouders dat mama en papa allebei eenzelfde geslacht hebben dat bij papa naar buiten gekeerd is en penis en teelballetjes heet, en bij mama binnenin zit en vagina en eierstokjes heet. Zo is het ook bij broertje en zusje.  

 

fase 5: ontdekken van erectie en genot

de peuter ontdekt zijn genotsgevoel. Het jongetje ontdekt zijn stijve penis en het meisje haar erectie binnen in haar vagina in de vorm van kriebeltjes. Dit voelt genotvol bijj beiden. Hij hoort dat zowel in de kleine penis en vagina zwellichaampjes zitten, die zich helemaal kunnen vullen, wat veel genot geeft. natuurlijk is het kind ook nieuwsgierig naar mama's en papa's erectie en genot. 

 

fase 6: zindelijk worden. een kind wordt op zijn moment zindelijk van binnenuit, dan blijft zijn anale spier en bekkenbodem ontspannen en ook zijn geslachtsdelen die hiermee één geheel vormen. als zijn zindelijk worden geforceerd wordt, worden anale spier, bekken en geslachtsdelen aangespannen.

 

fase 7: uitreiken aan de bovenkant en de onderkant

De kleuter reikt uit aan de bovenkant met zijn handjes en aan de onderkant met zijn beentjes. Dit uitreiken is een opengaan vanuit de weefsels als een bloem. 

Zijn hartje gaat open en de bloedstroom loopt in een uitreikend gebaar via zijn armen naar zijn handjes

aan de onderkant reikt hij uit met zijn beentjes vanuit zijn bekken en zijn geslacht. 

In dit uitreikend gebaar zijn zijn hartje en geslacht verbonden met elkaar. 

 

fase 8: thuiskomen bij zichzelf en ouder van eigen sekse

Het kind voelt zich nu binnenin een jongetje of een meisje. Het herhaalt de fases van welkom zijn, ontdekken en uitreiken, niet als kind maar als jongen of meisje naar de ouder van hetzelfde geslacht.

*Het jongetje ziet papa niet als verzorger maar als man. Via het lichamelijk contact met papa-man voelt het jongetje zich thuis bij zijn jongetjes lichaam.

Het meisje ziet mama niet als verzorgster maar als vrouw. Via het contact met mama-vrouw voelt het meisje zich nu thuis bij haar meisjes lichaam.  

 

fase 9: aantrekkking in seksuele liefde naar ouder van andere sekse

De jongen of het meisje herhalen nu de fases van welkom zijn, ontdekken en uitreiken naar de ouder van de andere sekse. Ze voelen zich in hun hartje en geslacht aangetrokken tot deze ouder die ze als hun eerste liefje zien. Ze willen voelen dat ze hun liefje in hun hart en geslacht kunnen raken. Als hun liefje daarin aanwezig is, krijgen ze een zeer sterk vertrouwen dat ze in hun seksuele liefde een aantrekkelijke jongen of meisje zijn en levenslang zullen blijven. 

 

In al deze fases gaat het over het eenzijdig uitreiken van het kleine kind en ouders die daarin beschikbaar zijn.

Als een moeder en/of een vader hun volwassen seksuele begeerten of angsten incl afkeer, vermengen met de prille ontwikkeling van het kind is er sprake van seksueel misbruik

 

 

 KIND : De seksuele ontwikkeling gaat verder en spelender wijs gaat welkom zijn, ontdekken, uitreiken, thuisvoelen bij je vriendjes en uitreiken naar kinderen van de andere sekse verder. Ze oefenen en integreren alles wat ze in de eerste jaren geleerd hebben, aansluitend bij hun algemene ontwikkeling met kinderen van dezelfde leeftijd. In contact met kinderen die veel ouder zijn, is de kans heel groot dat hun prille seksuele gevoelens overvraagd, beschadigt en seksueel misbruikt worden.  Het spreekt vanzelf dat met of zonder seksuele basis je deze kinderleeftijd op een heel andere manier beleeft. 

 

PUBER: UPDATE NAAR VOLWASSEN SEKSUALITEIT

 

Is een herhalen van de prille kinderlijke fases maar in een geupdate en volwassen versie.  

 

twee mogelijkheden: 

 

Zonder basis in je prille kinderjaren, begint hier een nieuwe seksualiteitsbeleving vanuit de volwassen seksuele opwinding en orgasme beleving. Eeuwenlang heeft met geloofd dat hier de seksualiteitsontwikkeling begon en dat er geen sprake was van een prille kinderlijke beleving. Dit vindt zijn oorsprong ik twintig eeuwen Christelijke onderdrukking van de seksuele expressie van kinderen. Daardoor zijn we gaan geloven dat kinderen geen seksuele gevoelens hebben, terwijl bij oorsponkelijke volkeren kinderen wel volle erkenning kregen voor hun seksuele gevoel. Ook de wetenschap en klassieke seksuologie heeft lange tijd dit standpunt gehad, nu is dit aan eht veranderen. Maar de echte betekenis van de prille seksuele ontwikkeling krijgt nog steeds geen volwaardige erkenning.

 

zonder basis ontwikkel je een onechte seksuele mannelijkheid of vrouwelijkheid, een seksueel gedragsrepertoire dat losstaat van je innerlijke gevoel in je hart en je geslachtsweefsels zelf.  

 

Met basis ga je vrijen van binnenuit en reik je vrij uit vanuit je hart en je geslacht. Als man en vrouw druk je daarin je diepste man en vrouw zijn uit, verbonden met je weefsellagen.

 

fase 1: zelfontdekken van volwassen genot erectie en orgasme en voor meisjes ook van hun borsten en hun menstruatie. 

 

fase 2: delen en steun bij ouder van zelfde sekse en seksegenoten

in deze ontdekking hebben ze steun nodig van de ouder van dezelfde sekse. Deze heeft immers precies hetzelfde meegemaakt. 

Daarnaast gaan ze hun nieuwe ervaringen delen met hun seksegenoten, zodat ze vertrouwen krijgen in hun nieuwe ontdekte gevoelens en mogelijkheden.  Ze verkennen samen hun nieuwe seksuele gevoelens. 

 

fase 3: aantrekking in seksuele liefde naar andere seksegenoten. 

Ze voelen nu aantrekkingskracht vanuit hun nieuwe lichaamsgevoelens  en gaan experimenteren met leetijdsgenoten van de andere sekse bij een heteroseksuele ontwikkeling. 

 

ADOLESCENTIE :  De jonge man en de jonge vrouw gaan de  stevigheid van hun geupdate aantrekkingskracht uittesten in ontmoeten, dansen, spelen, ontdekken, vrijen en integreren.  Ze  doen dit naar meerdere jongens of meisjes om de stevigheid van hun liefdeskracht en seksuele kracht te testen een verschillen te ontdekken. 

 

VERLIEFDE KEUZE

 

"ja" in het hart en "ja" in het geslacht naar de geliefde. Deze vervult, zonder je hierom vraagt al je onvervulde verlangens uit de verschillende fases van je prille kinderjaren. Het is de liefde van je geliefde die je onvervulde verlangens vervult en omgekeerd vervul jij de onvervulde verlangens van je geliefde. Dit maakt verliefdheid zo magisch aantrekkelijk. 

 

VOLWASSEN KEUZE: je durft te beminnen vanuit je waarheid als gekwetste mens

 

"ja" in het hart en "ja" in het geslacht naar de geliefde die je zowel raakt in je liefdesgevoelens als in je diepste pijn. Een volwassen liefdesrelatie begint op het moment dat je elkaar diep gekwetst hebt en je terug geworpen wordt op je eigen liefdesvermogen en liefdesonvermogen en je eigen seksuele liefdesvermogen en seksuele liefdes onvermogen.

Je voelt je verraden in de liefde. Je geliefde vervult niet meer vanzelf je verlangens. Je zult nu zelf verantwoordelijkheid dienen op te nemen om je liefde en seksuele liefde tot expressie te brengen. Maar daarin kom je nu je vermogen en onvermogen tot liefhebben tegen en je vermogen en onvermogen tot seksueel beminnen.

Dit opent een weg om de seksuele kwetsuren die je zolang hebt weggestopt te durven doorvoelen. Je voelt hoe geweldig beschadigd je bent en durft dit onder ogen te zien en hier verantwoordelijkheid voor te nemen.Tegelijk ga je steeds meer leven vanuit je heelheid en omarm je ook je schaduwkanten als sterke levenskrachten. Je geliefde wordt daarbij een spiegel waardoor je jezelf zowel in je lichte als donkere kanten nog beter leert kennen en waarderen. 

 

Deze beschrijving is een onderdeel van mijn nieuwe boek:

"je eerste liefdes en seksuele blauwdruk" natuur&maatschappij matrix

van je verwekking tot je volwassen leven, meer hierover bij boeken/gratis ebooks

 

 

 

 

 

 

ruimte voor vragen en reacties: 

 

 

 Klik hier als u de tekst niet kunt lezen
Velden met een * zijn verplicht
^ Naar boven