De natuurlijke basis van onze seksualiteit


Vanuit dit referentiepunt gezien leven we nu in een zeer arme seksuele tijd

 

Machtsculturen en religies hebben de seksuele kracht aan banden gelegd

 

Wereldse en religieuze machtsculturen hebben onze seksuele kracht aan banden gelegd en onderworpen aan hun regels en wetten met als doel macht te krijgen over mensen. Immers seksueel vrije mannen en vrouwen laten zich niet knechten. Om hen te onderwerpen moet je hun seksuele kracht, hun levenskracht afnemen. 

 

In de westerse wereld heeft de christelijke godsdienst de seksuele kracht onderworpen en tot zonde gemaakt. Dit is één van de meest misdadige en wreedaardige godsdiensten voor de seksuele kracht. 

De seksuele kracht wordt zelfs geheel ontkend. Jezus Christus wordt niet verwekt uit een seksuele daad tussen een seksuele vrouw en een seksuele man. Jezus is geen seksuele man die de liefde bedrijft met een seksuele vrouw Maria-Magdalena. Tijdens het dogmatisch concilie in de derde eeuw na Christus wordt seksualiteit gedemoniseerd. De moeder van Jezus wordt bevrucht door een heilige geest, de vader is een voedstervader en Jezus is geen seksuele man. Maria-Magdalena wordt tot hoer verklaard. Dit valse verhaal wordt ons al tweeduizend jaar als ons model opgedrongen. Het is een totale ontkenning van de seksuele kracht. Geen wonder dat vanuit deze seksuele onderdrukking allerlei seksuele vervormingen en seksueel geweld ontstaan.

 

We schamen ons nog steeds. Nu in deze tijd eren we nog steeds niet de seksuele kracht, we schamen ons er nog steeds voor. We verbergen en verstoppen onze geslachtsdelen  in een broek. Het is strafbaar met blote geslachtsdelen rond te lopen, het is zelfs ongepast om aangekleed, in het openbaar naar elkaars kruis te kijken.

 

Beperkt genot in een dood lichaam 

Onze seksuele kracht ligt nog steeds aan banden: we kennen onze seksuele kracht niet meer, maar hebben deze gereduceerd tot een primitieve vorm van opwinding en genot beleven.

 

De donkerste seksuele tijd

We leven bovendien nu in de donkerste seksuele tijd omdat we niet meer in onze lichamen leven, zoals we deden tot honderd  jaar geleden. Daardoor zijn we ook niet meer aanwezig in onze voelende levendige geslachtsorganen en bedrijven we meer de liefde in ons hoofd dan in ons voelend lichaam.

 

Ontaarding van de seksuele ontmoeting

We worden allen verwekt uit een seksuele ontmoeting tussen een man en een vrouw. Zonder deze ontmoeting zou het mensenleven op aarde ophouden. Toch slagen we er niet in om deze seksuele daad te eren. Mannen en vrouwen zijn al van in hun kinderjaren bang gemaakt voor elkaar. Ze wantrouwen elkaar en ontkrachten en verkrachten elkaar of trekken zich terug van elkaar. Ze slagen er niet meer in om hun eigen geslachtsdelen gevoelig en liefdevol te houden, zodat ze een groot wederzijds verlangen naar de seksuele ontmoeting behouden.

 

Zoektocht naar herstel

Toch zijn er steeds meer mannen en vrouwen opnieuw de weg aan het zoeken naar de oorspronkelijke seksuele kracht. Ze beseffen wat er echt met hun seksuele kracht gebeurd is, durven hun pijnen en wonden te onderzoeken en zijn deze aan het helen. Daardoor ontstaat vanzelf het verlangen naar de seksuele ontmoeting tussen man en vrouw en het eren van de seksuele kracht.   

 

 

 

 


^ Naar boven