DE AUTHENTIEKE HART-GESLACHT VERBINDING

 

LIEFDESKOMPAS EN CENTRUM VAN CREATIEKRACHT

 

*****HOOFD ALS MIDDELPUNT VAN ONS LEVEN

 

Al vele jaren worden we al heel vroeg in ons leven naar ons hoofd geleid, weg van ons voelende lichaam.Sinds de kloktijd en de industriële revolutie leven we vanuit de matrix van het denkende hoofd als centrum van ons leven, van waaruit we alles onder controle houden. Dit heeft tot een complete verbraining geleid waarbij zelfs de klassieke seksuologen, vervreemd van hun lichaamsweefsels, het hoofd als centrum van ons seksuele leven  hebben uitgeroepen. 

Ons hoofd is prachtig als het ten dienste staat van het leven, maar is  horror bij steeds repeterende gedachten die maar blijven ratelen. Ons hoofd is prachtig als coördinator van levensprocessen, als voelende hoofd en als hoofd dat via de kruin in verbinding staat met de kosmos en het grotere geheel. Maar als we alleen maar hoofd zijn en denkende mensen missen we de essentie van wat leven is. Vanuit ons hoofd kunnen we ook creatief zijn, maar de creaties zijn niet doorvoeld in ons vlees en bloed. Ze zijn vaak niet geaard 

 

*****LEVEN VANUIT JE HART 

 

In deze tijd worden mensen opgeroepen om vanuit hun hart te leven. Bijna alle stromingen die met bewustzijn bezig zijn, moedigen mensen aan om vanuit hun hart te leven. Maar vanuit welk hart? Ons authentieke onbeschadigde hart? Ons authentieke beschadigde hart? Ons geconditioneerde hart? Ons geconditioneerde hart is het hart zoals we ons hebben leren gedragen. Het is het hart dat we ontwikkelen en naar buiten tonen om voor de buitenwereld acceptabel te zijn, meevoelend, sociaal en betrokken. In dit hart voelen we geen contact met ons fysieke weefselhart. Het drukt zich naar buiten uit, los van wat het binnenin in het hartweefsel voelt. Ons gevoel van liefde is meer een mentaal beeld dat een fysiek warm gevoel in ons hart en onze borstkas. 

 

Ons authentieke onbeschadigde hart? Als klein kindje reikten we ooit uit vanuit dit oorspronkelijke hart, maar daarin zijn we afgewezen en beschadigd. We hebben een hartpantser opgebouwd om ons te beschermen tegen nog meer kwetsuren en zijn gaan leven vanuit ons geconditioneerde hart. We hebben onze echte hartgevoelens diep in ons teruggetrokken, ook onze pijn en verontwaardiging over deze afwijzing, want we zijn onszelf nog eens gaan afwijzen. Zo ontwikkelen we ons authentieke gekwetste hart: het bestaat uit ons authentieke niet gekwetste stralende hart, onze innerlijke pijnlagen en schaduwkanten. Dit is een voelend hart met een warm uitstralend gevoel in ons fysieke hart en onze borstkas. Als we vanuit dit hart uitreiken worden we transparant zichtbaar met al onze stralendheid, pijnlijkheid en alle tegengestelde lichte en donkere kanten. Meer hierover vind je terug in mijn ebook: je eerste liefdes en seksuele blauwdruk.

Vele spirituele tradities gaan alleen uit van het stralende hart en negeren liever onze pijnkanten en schaduwkanten, terwijl deze ons wel gevormd hebben in ons lichaam en ons bloed. Maar ook de lichaams- en weefselervaringen worden door deze spirituele tradities veronachtzaamd. Toch kan onze ziel alleen maar stralen als ze volledige in ons lichaam mag incarneren tot in elke orgaan, elk weefsel, elke cel.

 

Maar als we alleen vanuit ons authentieke gekwetste hart leven missen we wel de verbinding met de aarde. Het is een niet geaarde beleving. We zijn allen verwekt op aarde vanuit een seksuele daad. Als we vanuit ons hart leven maar onze verwekking uit de seksuele daad negeren, kunnen we niet leven in verbinding met de aarde en leven we niet ons volledige levenspotentieel. Onze ziel incarneert dan niet tot in de onderste helft van ons lichaam. Maar op dit moment is leven vanuit ons hart een zeer goede eerste stap op weg naar ons authentieke leven. Maar er zijn nog meer stappen te zetten. 

 

*****TEELBALLEN EN EIERSTOKKEN ALS ONDERSTE HART 

 

We hebben ook een onderste hart: ons geslacht. De teelballen van de man en de eierstokken van de vrouw zijn onze innerlijke seksuele krachtbronnen. Hier bevindt zich de ware scheppende kracht van de vrouw en van de man. In de teelballen bevindt zich de scheppende mannenkracht en in de eierstokken de scheppende vrouwenkracht. Het zijn krachten die we in deze tijd te weinig naar waarde schatten. In de teelballen van de man bevinden zich miljoenen zaadcellen. Als we zien dat één zaadcel zo'n gigantische scheppende kracht heeft, dat daaruit een kind kan verwekt worden. Hoeveel scheppende kracht is er dan niet aanwezig in miljoenen zaadcellen. Helaas zijn we nog niet zover in de evolutie dat de meeste mannen contact voelen met dit grote potentieel. Hetzelfde geldt voor de eicellen van een vrouw. Elke eicel bezit een gigantische creatieve levenskracht. Alle vierhonderd eicellen in de eierstokken bevatten een enorme scheppende levenskracht. Helaas leren moeders aan hun dochters ook niet om zich bewust te zijn van deze prachtige creatieve kracht.  Hoe komt dit? We maken in onze prille kinderjaren hetzelfde mee als wat we met ons hart tegenkwamen, maar nog veel erger. Als klein kindje voelen we onze weefsels volop vibreren, ook onze teelballen en eierstokken. We reiken uit van binnenuit vanuit onze seksuele kracht, maar worden hierin niet gezien en afgewezen. Onze weefsels trekken samen, we verliezen er zelfs alle contact mee. Dit doet heel veel pijn, we zijn hier ook boos over, maar omdat we in dit alles bovenop de afwijzing, ook nog eens onszelf afwijzen vervreemden we van onze krachtige seksuele kracht. Om onszelf voor nog meer kwetsuren te beschermen ontwikkelen we een bekkenkooi. We sluiten onze geslachtsdelen hermetisch af. Ook over deze ontwikkeling kan je alles lezen in mijn ebook: je eerste liefdes en seksuele blauwdruk. 

Zoals bij ons hart, ontwikkelen we ook hier een geconditioneerde seksualiteit die gebaseerd is op beperkte opwinding aan elkaars lichaam te beleven, maar de grote en krachtige betekenis van seksuele belevingen gaat hierbij verloren. Nog een drama: een klein kindje reikt synchroon uit vanuit zijn hart en geslacht, beiden zijn verbonden met elkaar, zoals dit ook in ons authentieke liefdesleven was. Deze verbinding is verloren gegaan. De seksuele kracht heeft dan ook in de meeste spirituele tradities weinig erkenning gekregen, behalve in de oude tantrische en taoistische culturen, waarbij seksualiteit en spiritualiteit samengaan. 

 

Maar we zijn op dit moment nog niet zover om verder te voelen dan de opwindingsseksualiteit. Maar om een tipje van de sluier op te lichten; oorspronkelijk waren mannen en vrouwen zich bewust van hun gigantische scheppende kracht. Als ze de liefde bedreven en de penis in de vagina tot orgasme kwam en zijn zaad gaf aan een vrouw die ook orgastisch tot ontlading kwam, kwam de scheppende energie van al dat zaad, samen met de scheppende energie van alle eicellen. Daaraan ontleenden mannen en vrouwen hun grote scheppende kracht en inzichten voorbij verre horizonten. Zo was het ooit bedoeld, maar zover zijn we nu nog niet. 

 

 

*****VERBINDING TUSSEN TEELBALLEN/EIERSTOKKEN MET HET BOVENSTE HART 

 

Er zal een tijd komen waarin mannen weer contact hebben met hun scheppende krachten in hun teelballen en zullen voelen hoe deze krachten van het zaad, via het bloed en de weefsels in hun hart terecht komen. Tussen het hart en het geslacht zijn er grote bloedvaten die met elkaar in samenspel zijn. Hun hart wordt opgeladen door al deze scheppende krachten en omgekeerd wordt de verbindende energie van het hart, ook onmiddelijk in de teelballen ontvangen. Ditzelfde zal ook gebeuren bij de vrouwen. Bij beiden zal de warmte van het voelende hart zich verspreiden naar het bekken en de teelballen en eierstokken. Ook de geslachtsdelen worden opgeladen met warmte en met gevoelens van liefde. Op deze manier zal het contact tussen bovenste en onderste hart weer hersteld worden, zoals dit was bij onze geboorte en in de verre oudheid.

 

*****SEKSUEEL LIEFDESKOMPAS

 

Deze verbinding tussen ons bovenste en onderste hart zal opnieuw een stevige duurzame verbinding worden. Alles wat in het bovenste hart gebeurt, vindt ook plaats in het onderste hart. In het uitreiken en opengaan en sluiten gebeurt alles synchroon. Deze verbinding wordt hun levens en hun liefdeskompas. In hun liefdesleven stemmen mannen en vrouwen zich niet af op hun hart of op hun seksuele kracht. Ze stemmen zich af op de verbinding tussen hun hart en hun geslacht, op de trilling en melodie die deze verbinding voortbrengt. Je kunt het vergelijken met een snaarinstrument waarvan de snaren gespannen zijn tussen hun hart en hun geslacht. Elkaar in liefde en seksuele liefde ontmoeten gebeurt dan vanzelf vanuit de aantrekkingskracht tussen hun liefdesliederen. In het bedrijven van de liefde zijn hun harten en hun geslachten evenveel betrokken. 

 

****BLOED ALS DRAGER VAN DE LIEFDE EN HET SEKSUEEL GENOT

 

In ons bloed vervoeren we duizenden stofjes door ons hele lichaam. Als het bloed in ons hart, warmer wordt, geeft dit een gevoel van liefde. Liefde is immers een warme gloed vauit ons hart. Als dit warme bloed zich via de bloedvaten over ons hele lichaam verspreidt, voelen we liefde voor onszelf in heel ons lichaam. Zo komt het ook in ons bekken en ons geslacht. 

Seksueel genot is het gevolg van de zeer levendige aktiviteiten in de teelballen van de man en de eierstokken van de vrouw. Dit seksuele genot verspreidt zich via open zenuwkanalen, fasciaweefsel en de bloedvaten.  Het gevoel van seksueel genot komt dus ook in het bloed terecht en verspreidt zich via de bloedvaten over het hele lichaam. Als dit gebeurt voelen we een seksueel genot over ons hele lichaam. Zo komt het ook in ons hart terecht. 

Ons hart en ons geslacht zijn rechtstreeks verbonden door grote bloedvaten. Daardoor is er een krachtige verbinding met elkaar en komen de gevoelens van liefde en de gevoelens van seksueel genot in deze grote bloedvaten vanzelfsprekend samen. Ons hart vol liefde laadt zich extra op met seksueel genot. Ons geslacht vol seksueel genot laadt zich extra op met liefde. Dit is de seksuele liefdesalchemie in elke mens vanuit onze natuur. Dit gebeurt ook in onze tijd dagelijks in ieders lichaam. Maar omdat we niet meer in ons lichaam leven, onze authentieke liefde en seksueel genot hebben leren onderdrukken, en de verbinding tussen hart en geslacht hebben moeten blokkeren in ons middenrif en in onze  bekkenbodemspieren zijn we ons ook niet meer bewust van deze krachtige en duurzame verbinding. Nochtans hebben we daar allemaal nog het vermogen toe. Er komt een tijd dat deze verbinding opnieuw in ere zal worden hersteld omdat natuurlijke krachten uiteindelijk altijd de bovenhand krijgen.  

 

*****IN VERBINDING MET HEMEL EN AARDE ENERGIE

 

Het liefdeskompas is het centrale deel van hun vertikale levensas. Aan de onderkant zijn hun lichamen stevig geaard in hun voeten en aan de bovenkant is hun kruin geopend naar de hemel, naar de kosmische energie. Op vele verschillende plaatsen op deze vertikale as zijn er sterkere energie concentraties die als draaikolken in en uit hun lichaam bewegen. Het zijn de plaatsen waar zeer grote zenuwnetwerken, bloedvaten en hormoonsystemen samen komen. Deze mannen en vrouwen leven innerlijk en uiterlijk in balans als alle draaikolken op hun vertikale as evenveel open en dicht zijn. Ze leven op deze manier volledig vanuit hun totale potentieel als man en vrouw en drukken zich via hun keel en mond vrij uit. Alles wat in mannen leeft, leeft ook in vrouwen. Daardoor durven ze weer letterlijk en figuurlijk naakt leven naar elkaar. Ze drukken hun binnenwereld uit naar buiten op een transparante manier. Omdat ze ook in synchronisatie leven met alle krachtenvelden om hen heen, leven ze met elkaar in vrede en in harmonie en hun liefdeskompas wijst hen daarbij de weg. 

Ze leven vanuit hun liefde, wijsheid en kracht en bedrijven van daaruit de liefde.   

^ Naar boven