MIJN VISIE: 

DEZE TIJD DAAGT ONS UIT TE KIEZEN VOOR LIEFDE, WIJSHEID EN KRACHT OF VOOR ANGST, CONTROLE, MACHT EN ONMACHT.

ONTWAAK: NIET DE ONMACHTIGE REGERINGSLEIDERS MAAR MANNEN EN VROUWEN HEBBEN  DE TAAK OM IN GELIJKWAARDIGHEID SAMEN DE WERELD TE DRAGEN.  

 

Uit onwetendheid en uit machts en bezitsdrang hebben mannen en vrouwen samen de aarde vervuild en ernstig beschadigd en tegelijk hun eigen binnenwereld ernstig  vervuild en beschadigd. De vervuiling van onze binnenwereld en buitenwereld gaat met elkaar samen. Maar alleen als mensen terug in hun lichaam leven kunnen ze deze vervuiling voelen. Leven vanuit angst en afgescheiden zijn van onze weefsels zijn de grootste vervuilers, zowel voor binnen als buiten. Zonder innerlijke verbinding zijn we immers allemaal objecten, die gemanipuleerd worden vanuit allerlei  belangen.  

 

Helaas zien de meeste mannen en vrouwen nog niet hoe ernstig hun binnenwereld beschadigd is en hoe sterk ze gewond zijn. Pas als mannen en vrouwen samen in gelijkwaardigheid hun innerlijke wonden erkennen die ze zichzelf en elkaar toebrengen, zullen ze in staat zijn naar elkaars wonden te luisteren. Ze kunnen dan eigen verantwoordelijkheid opnemen om hun innerlijke vervuiling te beginnen opruimen in plaats van elkaar te beschuldigen. Dit opruimen van hun innerlijke vervuiling zie ik als een voorwaarde om in liefde op een duurzame wijze een begin te maken om de vervuiling in de wereld op te ruimen. Het is een utopie om de vervuiling aan de wereld aan te pakken, zonder de innerlijke vervuiling aan te pakken. 

 

Alleen op deze manier kunnen steeds meer mensen vanuit liefde, wijsheid en kracht leven, in plaats van heen en weer geslingerd te worden tussen angst, macht en onmacht en controle.  

 

Op deze manier kunnen mannen en vrouwen vanuit hun diepste man en vrouw zijn samenleven, en niet meer vanuit angst en woede elkaar verwijten maken in een slingerbeweging tussen daderschap en slachtofferschap.Mannen en vrouwen zijn samen verantwoordelijk voor alle vervuiling, machts en bezitsproblemen  in de wereld. 

 

Als mannen en vrouwen op deze manier samenleven, vormen ze een bedding van liefde en vrede voor hun kinderen en kunnen ze samen de wereld dragen

 

Als mannen en vrouwen dit samen vorm geven, vormen ze een voorbeeld voor de wereldleiders, die nu gevangen zitten in  angst en controle en hun eigenbelangen, hun streven naar invloed, hebzucht en macht. Laat ons als mannen en vrouwen samen deze onmachtige leiders uit hun kluisters bevrijden 

 

Ik draag mijn steentje hier toe bij door mannen en vrouwen de weg te wijzen naar hun eigen innerlijke liefde, wijsheid en kracht en hun wonden en kwetsuren daarbij de erkenning te geven die deze nodig hebben om in waarheid met zichzelf te leven.  

 

 

                   LEVEN KAN EENVOUDIG ZIJN

MAAR WE KUNNEN HET OOK INGEWIKKELD MAKEN

De natuur toont ons de weg...

 

 

Door te ontkiemen, groeien, bloeien

en zaden te verspreiden schept

het leven vanzelf overvloed

 
^ Naar boven