De man-vrouw relatie in overgave aan de liefdesenergie van het leven


 
Mannen en vrouwen die op deze manier met elkaar leven gaan steeds meer verstillen en de levenskracht binnen in zichzelf ervaren. Ze hebben een innerlijk kompas dat hen de weg wijst in hun leven. Ze maken nu veel meer reizen naar binnen, in stilte en meditatie. Daardoor worden ze steeds gevoeliger voor de fijnere energieën. Ze gaan hun eigen lichaam en  het lichaam van de andere sekse op een dieper niveau verstaan. In hun fijngevoeligheid gaan hun zintuigen andere kwaliteiten krijgen waardoor ze voorbij de normale frequenties signalen kunnen opvangen en zenden.
Ze hebben een zeer groot vertrouwen in alle levenskrachten die hen dragen. Ze voelen zich een onderdeel van een groter geheel waarin alle mannen en vrouwen verbonden zijn met elkaar en samen de liefde dragen. Ze vertrouwen erop dat alles wat in hun leven komt van grote betekenis en waarde is. Zowel de vreugdevolle als pijnlijke zaken kunnen ze helemaal doorleven. In hun grote gevoeligheid vangen ze glimpen op van een grotere samenhang. Tijdens het samenzijn met elkaar krijgen ze spontaan ervaringen waarin ze zichzelf als man en vrouw overstijgen, alsof ze alle mannen en alle vrouwen zijn. Ze verstaan en doorvoelen nu het scheppingsproces en de taak die mannen en vrouwen daarin te doen hebben. Ze gaan verstaan dat elk scheppingsproces de daadkracht van de man nodig heeft en de ontvangende kracht van de vrouw om in balans te zijn en ten dienste van het grotere geheel te staan. Ze gaan de collectieve aspecten van man en vrouw zijn op een dieper niveau verstaan. Ze gaan verstaan dat alle mannen de daadkracht belichamen die alle vrouwen en de wereld binnengaat. Ze gaan ook verstaan dat alle vrouwen de ontvangende kwaliteiten belichamen en alle mannen en de wereld ontvangen. Daardoor krijgen ze inzicht in de geschiedenis die mannen en vrouwen met elkaar zijn gegaan. Ze gaan zien hoe mannen hun gevende daadkracht ontrouw zijn geworden, en de vrouwen verzuimd hebben de mannen daar op aan te spreken. Ze gaan zien hoe vrouwen hun ontvangende kracht ontrouw zijn geworden en mannen hen daar niet op aangesproken hebben.
Vanuit deze nieuwe inzichten ervaren alle mannen en vrouwen die deze weg zijn gegaan dat ze in een energetisch trillingsveld verbonden zijn met elkaar. Ze ervaren ook dat elk nieuw paar dat zich aansluit op deze weg dit trillingsveld groter en sterker maakt tot het sterk genoeg is om een draagvlak van vrede en liefde voor alle mannen en vrouwen te zijn.


^ Naar boven