De man-vrouw relatie in overgave aan elkaar

 

 
In deze fase zijn mannen en vrouwen in staat om man zijn en vrouw zijn in hun natuurlijke staat weer te verstaan. Ieder heeft een stromend lichaam. Beiden leven met een innerlijk kompas vanuit een zijnskwaliteit waarin innerlijke stilte belangrijk is. Ze brengen veel tijd samen door, ook in stilte, spel en meditatie. Daarnaast hebben ze een eigen leven, een eigen ruimte waarin ze zich ondersteund voelen door hun seksegenoten. De vrouw ervaart zichzelf als een ontvangend wezen. Dit ervaart ze in haar hele lichaam. Ze wil zich laten zien en gezien worden door de man. Het is haar natuur om de man binnen in haar te voelen en contact te ervaren in alles wat in hem leeft. Ze wil hem helemaal leren kennen in alles wat in hem leeft. Ze laat zich zien in al haar naaktheid en wisselende stemmingen. Zoals de zee de éne dag kabbelend en zacht is en de volgende dag stormachtig en wild, is het voor de vrouw wezenlijk om al haar stemmingen vrij te kunnen leven. Ze is zacht en rustig, een volgend moment verleidelijk en hartstochtelijk, om vervolgens de boze heks te zijn of de vrouw die alle pijnen van de hele wereld in haar lichaam draagt. In al deze ervaringen heeft ze een man nodig die in zijn kracht blijft. Het is een man die zich niet door haar stemmingen laat meenemen of zich ervoor afsluit. Hij blijft open in zijn kracht en heet alles welkom met een open hart. Het is een man die haar vasthoudt in zijn armen als ze het kleine meisje is, de heks, de feeks en telkens ze zovele andere archetypische gedaanten aanneemt. De vrouw draagt alle energieën van de aarde, heeft er veel voeling mee. Zowel de vreugde als de pijn van de aarde draagt ze in haar schoot. Het zijn al deze energieën die in haar gemoedstoestand tot leven komen. De vrouw kan zich hieraan overgeven als de man in zijn kracht blijft. Ze kan zich daardoor steeds meer openen voor de man die haar ontvangt in al haar stemmingen zonder haar stemmingen te willen knechten. De man blijft open en ontvangt haar in zijn hart. Dit kan hij moeiteloos doen omdat het aansluit bij zijn natuur als man. In deze natuur geeft hij zijn gave aan de vrouw en aan de wereld zonder zich te laten ontkrachten door hen. Hij staat in zijn kracht en ontvangt in vertrouwen de vrouw in al haar gedaanten en de wereld in al zijn vormen.
Op haar beurt zal de vrouw zich daardoor aan de man geven. Ze zal zich spontaan wijden aan de man en hem steunen in zijn missie en zijn levenstaak. Het is een vrouw die in liefde en overgave naast haar man staat, en verstaat dat hij zijn leven vervulling geeft door al zijn gaven te geven. Ze vervult zichzelf in haar vrouw zijn door haar liefde te kunnen geven en te ervaren dat deze ontvangen wordt.
Een man die zich op deze manier gezien, gesteund en bemind voelt door een vrouw, gaat op zijn beurt, vanuit zijn natuur, haar beschermen en in alles steunen. Hij zal haar missie en levenspad ondersteunen en zorg dragen voor haar in alles wat bijdraagt aan de vervulling van haar leven. Dit gaat ook vanzelf. Hij kan zijn liefde geven en ervaart dat ze ontvangen wordt door zijn vrouw. Dit vervult op zijn  beurt zijn man-zijn in zijn leven. Zo leven mannen en vrouwen hun liefde in vrijheid en overgave aan elkaar.
Ze leven moeiteloos in verbinding met elkaar. Ze hebben een gevende basishouding naar elkaar, waarbij geven en ontvangen als een lemniscaat in één wave heen en weer gaan. In deze mannen en vrouwen is er innerlijke rust en vrede en ze voelen de rijkdom en overvloed van een leven met elkaar. Ze zijn letterlijk en figuurlijk naakt naar elkaar en passen precies bij elkaar.


^ Naar boven