Klas 6: Ouderschap in vertrouwen en overgave aan het leven

 

 
Hier zie je ouders die op dezelfde manier als in klas vijf in het leven staan en op dezelfde manier hun kind laten openbloeien. Het enige verschil is dat ze nog meer in overeenstemming leven met het grotere geheel en de universele liefde waardoor alles veel gemakkelijker en natuurlijker gaat.
 
Ze geven zich meer over aan het leven zoals het komt en gaat en hebben er vertrouwen in dat alles wat in hun leven of in het leven van hun kind gebeurt zijn groei dient.
 
Ze leven in liefde met zichzelf en accepteren zichzelf precies zoals ze binnenin zijn. Ze hebben een innerlijk kompas en leven als twee autonome mensen die hun verlangens zelf kunnen vorm geven en een innerlijk draagvlak hebben voor hun pijn.
 
Ze leven vanuit hun kracht en zijn in hun eigenwaarde niet afhankelijk van het oordeel van andere mensen. Ze laten zich niet leiden door oordelen, noch naar henzelf noch naar andere mensen. Ze leven in rust en tevredenheid met zichzelf.
 
Ze leven vanuit de beleving dat alles met elkaar verbonden is en alle krachten van de buitenwereld ook in ons aanwezig zijn. Ze leven vanuit de universele energetische principes.
 
Ze voelen vreugde en ruimte om een kind te begeleiden om het te laten open bloeien.
 
Vanaf de geboorte zien ze hun kind als een autonoom wezen. Ze zien het als een wijs kind dat niet kan denken maar zeer intens alle leven voelt. Ze zien het als een kind dat alle inzichten in zich draagt om open te bloeien in wie het binnenin is.
 
Ze zien het als een kind dat nog heel natuurlijk is, verbonden met de bron van leven en vertrouwen heeft in zichzelf en in het leven. Ze zien zichzelf als betrouwbare gidsen die het kind begeleiden en leiding geven vanuit hun liefde en kracht.
 
Ze zijn zich bewust van de macht die ze hebben over hun kind en van hun eigen gekwetste kanten. Tot zolang hun kind onmondig is behartigen ze zijn belangen door zich af te stemmen op zijn leefwereld en binnenwereld.
 
Ze helpen hem om zich te hechten aan zichzelf. Als ze hun kind aanraken doen ze dit traag en met gevende handen. Zo krijgt het kind kans zijn eigen huid te voelen, zich daarin te ontspannen en zich te begrenzen en tegelijk open in verbinding te blijven met zijn omgeving. In de periode dat het borstvoeding krijgt zorgt zijn vader dat zijn moeder in al haar verlangens en behoeften wordt vervuld zodat ze niets nodig heeft van hun kind. In het uitreiken wordt het kind verwelkomd met al zijn gebaren en expressies.
 
Alle "ikjes" die tot leven komen zijn welkom zonder beoordeling. Ze helpen hem om zijn liefde voor zichzelf te blijven behouden. Deze ouders laten het kind ook ervaren dat alles wat in hem leeft ook in hen aanwezig is en in alle mensen zodat het zich gelijkwaardig voelt. Vanaf zijn geboorte krijgt zijn geslacht de erkenning van een volwaardig seksueel orgaan en krijgt aandacht op dezelfde manieren als andere delen van zijn lichaam. Het kind wordt ook in zijn kwaliteiten en talenten gezien als een uniek kind. Het kan deze ontwikkelen zoals die van binnenuit naar buiten komen.

Ze maken hun kind zowel vertrouwd met wat voor de mens natuurlijk is als met wat de maatschappelijke regels zijn. Ze helpen hem in verbinding te blijven met de universele energetische principes van het leven waarmee kinderen van nature nog meer verbonden zijn. Deze ouders leven in vertrouwen dat alles wat in hun kind leeft past bij wie het is, ze openen zich voor zijn keuzes op zijn zielepad. Ze vertrouwen erop dat alles wat op zijn pad komt een geschenk is voor zijn leven. Soms is dit pad vol vreugde, soms vol pijn. Beide paden zijn vol levenskracht.
 
Ze laten duidelijk in hun leven zien dat het geen zin heeft het leven te willen controleren. Ze steunen hun kind in zijn overgave aan het leven.  Ze leven samen met hun kind in overgave aan het leven en aanvaarden de eindigheid van alle leven. 


^ Naar boven