Klas 5: Ouderschap in liefde voor henzelf en hun kind

 

 
Hier zie je ouders die in liefde met zichzelf leven en zichzelf accepteren precies zoals ze binnenin zijn. Ze hebben een innerlijk kompas en leven als twee autonome mensen die hun verlangens zelf kunnen vorm geven en een innerlijk draagvlak hebben voor hun pijn.
 
Ze leven vanuit hun kracht en zijn in hun eigenwaarde niet afhankelijk van het oordeel van andere mensen. Ze laten zich niet leiden door oordelen, noch naar henzelf noch naar andere mensen. Ze leven in rust en tevredenheid met zichzelf.
 
Ze voelen vreugde en ruimte om een kind te begeleiden en het te laten open bloeien.
Vanaf de geboorte zien ze hun kind als een autonoom wezen. Ze zien het als een wijs kind dat niet kan denken maar zeer intens alle leven voelt. Ze zien het als een kind dat alle inzichten in zich draagt om open te bloeien in wie het binnenin is. Ze zien het als een kind dat nog heel natuurlijk is, verbonden met de bron van leven, en dat vertrouwen heeft in zichzelf en in het leven.
 
Ze zien zichzelf als betrouwbare gidsen die het kind begeleiden en leiding geven vanuit hun liefde en kracht. Ze zijn zich bewust van de macht die ze hebben over hun kind en van hun eigen gekwetste kanten. Tot zolang hun kind onmondig is behartigen ze zijn belangen door zich af te stemmen op zijn leef- en binnenwereld. Ze helpen hun kind om zich te hechten aan zichzelf. Als ze hun kind aanraken doen ze dit traag en met gevende handen.
 
Zo krijgt het kind kans zijn eigen huid te voelen, zich daarin te ontspannen en zich te begrenzen en tegelijk open in verbinding te blijven met zijn omgeving. In de periode dat het borstvoeding krijgt zorgt zijn vader dat zijn moeder in al haar verlangens en behoeften wordt vervuld zodat ze niets nodig heeft van hun kind. In het uitreiken wordt het kind verwelkomd met al zijn gebaren en expressies. Alle "ikjes" die tot leven komen zijn welkom zonder beoordeling. Deze ouders laten het kind ook ervaren dat alles wat in hem leeft ook in hen aanwezig is en in alle mensen zodat het zich gelijkwaardig voelt.
 
Ze maken hun kind zowel vertrouwd met wat voor de mens natuurlijk is als met wat de maatschappelijke regels zijn.
Vanaf zijn geboorte krijgt zijn geslacht de erkenning van een volwaardig seksueel orgaan en krijgt aandacht op dezelfde manier als andere delen van zijn lichaam.
Het kind wordt ook in zijn kwaliteiten en talenten gezien als een uniek kind.
Het kan deze ontwikkelen zoals die van binnenuit naar buiten komen.
In de puberteit wordt zijn lichaam met seksuele hormonen doorspoeld. Hij is er klaar voor om deze grote seksuele kracht te ontwikkelen want hij heeft contact met de gewaarwordingen en gevoelens in zijn lichaam, incl. zijn seksuele organen. Vanuit zijn seksuele verlangens kan hij gemakkelijk verbinding maken met respect voor zichzelf, andere mensen en het andere geslacht.
Zijn puberteit is een tijd waarin zijn wereld zich uitbreidt en hij op zijn eigen benen gaat staan. Het is een tijd van vele nieuwe ervaringen en inwijdingen in het volwassen leven. Het is ook een tijd waarin zijn talenten kunnen openbloeien en een vorm aannemen waarmee hij zijn plaats inneemt in het volwassen leven. Hij voelt zich hierbij gesteund en gerespecteerd door zijn ouders, die voor hem intieme vrienden zijn.
In zijn volwassen leven staat hij met zelfvertrouwen in het leven. Het is een zelfvertrouwen dat van binnenuit komt en steunt op een sterke innerlijke eigenwaarde. Hij is daarin niet afhankelijk van wat andere mensen van hem vinden. Hij houdt van zichzelf en daardoor ook van andere mensen. Hij ziet zichzelf en anderen als gelijkwaardige mensen met allemaal unieke talenten.   
Van daaruit neemt hij in het volwassen leven zijn plaats, die precies bij hem past, in.


^ Naar boven