klas 7 Vrijen in overgave aan het grotere geheel

Slaapkamerklas 7: Vrijen in gelukzaligheid en overgave aan het grotere geheel.

 
Mannen en vrouwen kunnen nog een stap verder gaan. Door hun aandacht en bewustzijn te spreiden gaan ze nog meer in de overgave naar zichzelf, de geliefde en alles om hen heen. Daardoor komen ze in transcendente ervaringen waarin ze hun eigen man en vrouw zijn overstijgen. Soms hebben ze daarbij ervaringen alsof ze alle mannen en alle vrouwen zijn, soms openen zich diepe inzichten in het wezen van de seksualiteit, van man of vrouw zijn. Soms zijn het transcendente ervaringen waarbij de zintuigen kwaliteiten krijgen die voorbij het normale waarnemen gaan, of heldere inzichten en informatie geven.
Het is een seksueel aanwezig zijn in liefde en bewustzijn, het is een staat van seksuele gelukzaligheid.
 
Het is deze vorm van seksueel ontmoeten die in oude culturen de basis van het seksueel tantrisme en taoisme was. Het is een levenskunst die alle aspecten van het leven doordringt. Het is een "leven vanuit zijn", waarin het seksuele de basis vormt. De seksuele ontmoeting werd daarin geëerd en als heilig gezien. Deze seksuele kracht heeft ook een heel sterk helend vermogen waardoor ze in die culturen een belangrijk onderdeel van de geneeskunde was.
 
Maar in onze eenentwintigste eeuw is vrijen vanuit klas één en twee veruit de meest voorkomende vorm. Het is ook op deze vorm dat de seksuele opvoeding van onze kinderen is afgestemd. Op deze manier leren we onze kinderen alleen maar om vertrouwd te worden met het zoeken van het kortstondig genot, in plaats van hen vertrouwd te maken met de diepte van de seksuele kracht. Dit vraagt evenwel een totaal ondere vorm van seksuele opvoeding.
 
In deze tijd zijn er ook een aantal mannen en vrouwen die de weg gaan om de seksuele kracht in zijn volheid te beleven en te verbinden met het spirituele veld van de universele liefde. Wereldwijd zijn er centra die mannen en vrouwen hier opnieuw vertrouwd mee maken en hen wegwijs maken in het pad van de heilige seksualiteit.
 


^ Naar boven