Innerlijke en uiterlijke prikkels

  • Ze voelen zich niet vervuld in zichzelf omdat ze geen vervulde seksuele basis in zichzelf ontwikkeld hebben tijdens hun kinderjaren, daardoor is de seksualiteit in ieder van hen niet vervuld in henzelf.  Ze hebben dit zelf niet in de gaten maar een aanwijzing hiervoor vormt het gegeven dat zowel in de vrouw als in de man weinig levendigheid aanwezig is in hun geslacht als ze niet opgewonden zijn. Ze voelen weinig in hun bekken en geslacht tijdens het gewone dagelijkse leven. Ze hebben elkaar verantwoordelijk gemaakt om voor hun vervulling en opwinding te zorgen. Dat maakt hen kwetstbaar naar henzelf en naar elkaar. De penis en vagina wordt pas levendig als er opwinding in komt. Deze opwinding wordt door stemmingen en emoties bepaald. Het vrijen met elkaar moet het innerlijke onvervulde gevoel compenseren. Daardoor is er vaak zoveel hunkering en honger in het vrijen. In ieder leeft het verlangen dat in het vrijen de andere sekse hen seksuele vervulling schenkt. Telkens opnieuw blijkt dat dit maar tijdelijk is.

 

  • Bovendien leven ze vaak met een gebrekkig seksueel zelfvertrouwen. De media beelden vertellen hen wat een seksueel aantrekkelijke vrouw is en een lieve en seksuele man. Daardoor worden mannen en vrouwen heen en weer geslingerd tussen enerzijds seksuele angsten en onzekerheden en anderzijds hun seksuele verlangens. Ze hebben allerlei beelden, fantasieën, oordelen en verlangens over hun eigen seksuele beleving en de beleving van de andere sekse. Deze worden door reclame en televisiebeelden ook nog gevoed en vervormd. De media bepalen vaak hoe normaal of abnormaal mannen of vrouwen zijn en hoe ze zich horen te gedragen in bed. Er is veel onzekerheid in het seksuele gedrag al zijn de meeste mensen zich hier niet van bewust.
In de geslachten en bekkens van mannen en vrouwen liggen ook vele spanningen opgeslagen, die zich gevormd hebben van in hun kinderjaren en alle ervaringen bevatten waarin ze in hun geslacht niet in respect zijn gezien. Deze gordel van spanningen heb ik de seksuele kooi genoemd.[zie inzichten] De meeste mannen en vrouwen zijn zich hier echter niet van bewust, maar het gevolg is wel dat het orgasme zich tot de geslachtsdelen of het bekken beperkt, omdat het geen ruimte krijgt om zich door het lichaam te verspreiden. Het kan gepaard gaan met een zekere teleurstelling na het vrijen alsof er meer mogelijk was. Voor een ander deel komt dit omdat het hart slecht in beperkte mate meedoet met het vrijen omdat er vele blokkades zijn tussen het hart en geslacht, en bovendien alleen het geconditioneerde hart er in betrokken is. 
 
Al deze aspecten spelen onbewust een rol in deze slaapkamer.  Het is voor hen een hele kunst om hun wensen, verlangens, angsten en grenzen op elkaar af te stemmen.
  • Vrijen doe je met elkaar. We verwachten dat de andere onze erotische plekjes weet aan te raken, en dat precies op de manier doet die we graag willen. Vooral bij het klaarkomen kan het heel nauw luisteren wat de ander wel en niet met ons doet. Het ervaren van seksueel genot leggen we voor het grootste deel in de handen van onze partner. Hij zorgt ervoor dat je opwinding groter wordt en dat je klaarkomt.
  • Tijdens het vrijen zijn we bezig om opwinding te maken. We zijn niet in het moment aanwezig. We zijn niet bezig om te voelen wat er echt in ons lichaam wordt aangeraakt. Het aanraken heeft een doel om ergens te komen. We voelen niet wat er echt in de aanraking en geslachtsdelen gebeurt. We voelen alleen de opwinding en willen deze groter maken, we willen steeds sterkere prikkels ervaren. Daarbij zijn er vaak allerlei gedachten, voorstellingen en beelden in ons hoofd over wat we graag willen ervaren. Vandaar dat partners tijdens het vrijen elkaar niet aankijken maar hun ogen sluiten. Ze vertellen ook niet aan elkaar wat er allemaal in hen wordt aangeraakt. Beide partners zijn vaak in hun eigen wereld bezig met hun eigen opwinding of ze zijn bezig met de opwinding van de ander.
  • De verbinding met ons hart is slechts heel beperkt aanwezig, daardoor is het lastiger om onszelf en de andere aan te voelen en af te stemmen op elkaar. De fijngevoeligheid naar jezelf en naar elkaar is daardoor verdwenen.

Dus er zijn heel veel aspecten die in deze slaapkamer bij dit paar hun harmonisch vrijen in het zoeken naar genot en opwinding kunnen verstoren met elkaar. Het is een hele kunst om al hun verlangens, grenzen en angsten afgestemd te krijgen op elkaar. 

 
Maar voor de meeste paren openen zich slechts nieuwe mogelijkheden als ze met elkaar in de seksuele diepte kunnen gaan en hun eigen innerlijke onvervuldheid en seksuele gekwetstheid onder ogen zien. Dan groeien ze door naar een manier van vrijen zoals in klas drie beschreven. Daardoor verdwijnen de meeste verschillen in wensen en ontdekken mannen en vrouwen dat ze in wezen  hetzelfde willen. 


^ Naar boven