Mannen en vrouwen zijn beiden verantwoordelijk voor het gezondhouden van de seksuele kracht

Zowel individueel als collectief dragen mannen en vrouwen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gezond houden van de seksuele kracht.

Net zoals mannen en vrouwen er samen verantwoordelijk voor zijn om voor het nageslacht te zorgen en daarin afhankelijk zijn van elkaar, dragen ze samen de verantwoordelijkheid om de seksuele kracht in hun relaties en in het verlengde hiervan in deze wereld vorm te geven.

Mannen en vrouwen zijn hierin afhankelijk van elkaar.

Een man kan zijn penetrerende daadkracht geen vorm geven als de vrouw hem niet ontvangt, dan loopt hij verloren in deze wereld, dan kan hij geen verbinding met de aarde maken en rust vinden in zichzelf. Zijn essentie als man kan dan niet volop leven.

Een vrouw kan haar ontvangende kracht geen vorm geven als er geen man is die bij haar naar binnen komt. Ze voelt zich hierbij leeg en onvervuld als ze haar liefde niet kan leven, als ze niet aangeraakt, gezien, gevuld en vervuld kan worden. Ze kan geen voedsel en aarde zijn. Haar essentie als vrouw kan dan niet volop leven.

Vanuit de natuur gezien past deze afhankelijkheid naadloos bij elkaar.

- Mannen zijn penetrerende wezens die de vrouw binnengaan en hun energie geven. Vrouwen zijn ontvangende wezens die in het ontvangen vervulling ervaren.

- Mannen zijn er verantwoordelijk voor om hun penetrerende energie zuiver te houden en de vrouw erop aan te spreken als deze haar ontvangende energie niet zuiver houdt.

Vrouwen zijn er verantwoordelijk voor dat ze hun ontvangende kracht zuiver houden en de man erop aanspreken als deze zijn penetrerende kracht niet zuiver houdt.

Zo dienen ze samen het grotere scheppingsplan.

Maar zowel de man als de vrouw zijn al eeuwenlang ontaard geraakt.


^ Naar boven