Liefdevol Samenleven

 

DEZE TIJD IS EEN TIJD VAN GROTE VERANDERINGEN.

WE VERLATEN HET VISSENTIJDPERK EN KOMEN IN HET AQUARIUS TIJDPERK

WE KRIJGEN EEN FUNDAMENTELE KEUZE

OFWEL MEEGAAN MET DE DIGITALE GREAT RESET ZOALS DE MACHTHEBBERS DEZE WILLEN OPLEGGEN OM ABSOLUTE CONTROLE OVER DE MENSEN TE HEBBEN

OFWEL KIEZEN  VOOR EEN NATUURLIJKE RESET WAARIN WE WEER VANUIT ONZE EIGEN NATUUR IN VERBINDING MET DE NATUUR OM ONS HEEN GAAN LEVEN.

 

IN WELKE TIJD LEVEN WE?

 

 

 

 

We kunnen op twee manieren naar de huidige werkelijkheid kijken.

 

Vanuit de ene manier hebben we honderden jaren voorspoed gekend met gigantische technologsche ontwikkelingen waarin we dank zij het digitale tijdperk in staat zullen zijn om onze menselijke natuur te overstijgen en in de toekomst een mens-robot geheel kunnen worden: een nieuwe super mens, een transhumane mans, een Cyborg mens.

 

Vanuit de andere manier hebben we drieduizend jaar lang de donkerste tijd op aarde meegemaakt met het laagste bewustzijn, een tijd gekenmerkt door de dominantie van uiterlijke autoriteiten die macht en controle hebben, angst zaaien en straffen uitdelen aan degenen die hun regels en hun belangen niet dienen. 

 

De donkerste tijd? Een kosmisch jaar duurt zesentwintig duizend jaar en is gebaseerd op de stand van de as van de aarde ten opzichte van de galactische zon. Als deze as naar de galactische zon is gedraaid, is er op aarde en bij alle mensen een hoog bewustzijn: Ze bewonen volledig hun lichaam, leven transparant en in gelijkwaardinge verbinding met elkaar en met de natuur. Ze laten zich door hun innerlijke autoriteit leiden. Deze bestaat uit hun innerlijke liefdeskompas, (de trilling tussen hun hart en hun geslacht). Iedereen is afgestemd op zijn eigen innerlijke liefdeskompas. In deze tijd zou dit chaos en oorlog geven door alle verschillen. Maar in die tijden niet omdat al deze kompassen afgestemd waren op het grotere natuurlijke trillingsveld. Dardoor leefden mannen en vrouwen in vrede en harmonie met elkaar. Ze leefden vanuit hun stromende weefsels en organen. Ze bedreven de liefde vanuit hun teelballen en eierstokken en waren bij deze liefdesdaad bewust aanwezig. Meer over deze manier van leven en beminnen vind u in mijn gratis e-book: levenslang hartstochtelijk beminnen, boek één: oorspronkelijk beminnen.

 

Als de as van de aarde het meest afgewend is van de galactisch zon is de aarde en zijn alle mensen ondergedompeld in een laag bewustzijn. Ze kunnen dan wel hoge technologische ontwikkelingen hebben, maar hun wereld wordt bepaald door uiterlijke authoriteiten die mensen vertellen dat zij weten wat goed is voor hen. In werkelijkheid willen ze mensen knechten en afhankelijk maken en voor hun belangen laten werken. In deze tijd hebben we drieduizend jaar geleefde. We zijn ons nu stilaan aan het losmaken van deze donkere tijden vandaar dat steeds meer mensen wakker worden. 

 

Een eerste ontwakingsgolf zien we vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw. We zijn ons beginnen losmaken van de religieuze en wereldse machtsystemen. Het ging om losmaken, zonder dat we de manier waarop machtsystemen werkten konden doorgronden. 

 

Nu in 2022 krijgen we deze kans wel. Steeds meer mensen zijn gaan groeien in bewustzijn. We keren ons steeds meer naar binnen en gaan in ons lichaam leven waarin we echte vervulling vinden. We ervaren daarbij dat ons ego bang wordt en zich met alle macht verzet om zijn macht, regels en patronen te behouden.

In deze tijd gebeurt hetzelfde op wereldvlak. Omdat steeds meer mensen groeien in bewustzijn en vanuit hun lichaam gaan leven, begint deze trilling een grote kracht te worden en worden machthebbers bang om ontmaskerd te worden en hun macht te verliezen. Ze verzetten zich met al hun middelen om hun macht, regels en maatschappijpatronen te behouden. Ze gebruiken al hun macht en al hun controle systemen om ons bang te maken, te onderdrukken en te knechten, zoals ook ouders doen naar opgroeiende kinderen. Dit biedt ons de kans om steeds meer inzicht te krijgen in de manier waarop dit gezag ons tracht te knechten, bang te maken en controle wilt uitoefenen om hun eigen belangen en de belangen van de rijkste mensen op aarde te dienen.

De covid crisis maakt dit heel duidelijk. We zien hoe ze angst zaaien, feiten verdraaien en uitvergroten of klein maken en de media en internet bedrijven inschakelen om eenzijdig nieuws te verspreiden. We zien hoe ze andere meningen dood maken. We zien ook hoe de angsten, ontredderingen en onmacht van deze machthebbers steeds meer zichtbaar worden.

 

WE HEBBEN NU EEN KEUZE: 

 

WE WORDEN GEPROGRAMMEERD OM MEE TE GAAN MET DE GREAT RESET VAN DE MACHTHEBBERS OM ONDER HUN CONTROLE TE LEVEN EN ALLE WERELDPROBLEMEN TE BEHEERSEN 

 

OF WE KUNNEN KIEZEN VOOR EEN NATUURLIJKE GREAT RESET OM OPNIEUW VANUIT ONS INNERLIJK LICHAAMSBEWUSTZIJN IN VRIJHEID EN LIEFDE  EN AFSTEMMING OP DE NATUUR TE GAAN LEVEN 

 

 

 

 

 

 

ER IS EEN GROOT VERSCHIL TUSSEN DE MANIER VAN SAMENLEVEN VANUIT ONZE NATUUR EN VANUIT  ONZE WESTERSE MAATSCHAPPIJ.

 

NATUUR

 

IN EEN STROMEND LICHAAM LEVEN= EEN VERVULD LEVEN= OVERVLOED

 

Vanuit onze natuur leven we in ons lichaam en bevinden we ons met onze aandacht bij onze weefsels en cellen. We voelen onze levende weefsels. Hier is de plaats die onze levenslust, vitaliteit en ziek zijn regelt. Hier zet ons stromende lichaam uit en trekt samen en deze beweging geeft een genotvol gevoel. Deze intense levendigheid zorgt voor een vervuld en tevreden gevoel. Daardoor leven we continu vanuit een overvloedsbeleving. Zo eenvoudig is natuurlijk leven. 

 

MAATSCHAPPIJ MATRIX 

 

IN EEN GESTREMD GEVOELLOOS LICHAAM LEVEN= LEEGTE EN ONRUST= ONVERVULD LEVEN= TEKORTSBELEVING

 

We kijken naar een film als de matrix, maar beseffen niet dat we zelf in een matrix gevangen zitten. Alleen als we onze huidige manier van leven, met onze natuur vergelijken, worden we ons hiervan bewust en kunnen we wakker worden. 

 

In onze maatschappij leven we niet meer met onze aandacht bij onze cellen en weefsels. We voelen zelfs ons lichaam binnenin niet meer. We voelen geen stromend lichaam meer dat uitzet en samentrekt, dat genot en een vervuld gevoel geeft. We voelen niets meer en dat noemen we gezond. Als we binnenin iets voelen, voelen we ons ziek. Binnenin zijn we geen bruisende stromende rivier meer, maar een rivier die gestremd en aangeslibt is. Bijj vernauwingen ontstaan zowel lege zones als gespannen zones, maar omdat we niet meer in ons lichaam leven, voelen we dit niet meer. Het enige wat we nog voelen is innerlijke leegte en onrust. Dit geeft een innerlijk onvervuld gevoel. Maar omdat we ons lichaam niet meer leven, voelen we ook niet meer dat ons onvervuld gevoel van binnen zit. Als we eten voelen we niet meer wanneer we voldaan zijn, we eten vaak tot we maagpijn krijgen. In contact met mensen willen we aandacht krijgen en aandacht geven en gaan daarbij vaak over onze grenzen en/of over de grenzen van de ander. We voelen niet meer de subtiele signalen van ons lichaam dat aangeeft dat we verzadigd zijn aan indrukken die van buiten komen. Hetzelfde gebeurt in ons werk. We gaan vaak door op wilskracht, maar dan zijn we al lang over onze grens gegaan. Op reis willen we zoveel mogelijk zien en doen maar we nemen geen tijd op op één plek in alle rust en stilte aanwezig te zijn. We nemen geen tijd meer om één indruk echt diep in onze cellen te laten binnenkomen, te integreren en verteren. Het is geen wonder dat er zoveel mensen een burnout krijgen. We voelen onze grenzen niet meer, niet naar onszelf, niet tussen mannen en vrouwen, niet als te veel prikkels van buiten of andere culturen in ons leven binnenkomen. Een grens aangeven omdat we wat op ons afkomt niet meer kunnen integreren lijkt zelfs verboden.

 

We voelen wel dit onvervulde gevoel in ons lichaam. Maar we leven in de illusie dat we wat we innerlijk verloren zijn, kunnen terug vinden door uiterlijke zaken. Dit kan natuurlijk niet. Stel je voor dat je je huissleutel binnen in je huis verloren bent en vervolgens deze sleutel overal in je tuin gaat zoeken. Hoe lang je ook zoekt, je zult deze sleutel in je tuin nooit vinden. Toch leven we in een collectieve illusie dat dit wel mogelijk is. We maken onszelf wijs dat we onze innerlijke leegte kunnen opvullen met velerlei uiterlijke zaken oa aandacht van anderen, macht, aanzien, bezit, juwelen, mooie kledij, rijkdom, avontuur, spanning enz. Al deze zaken geven slechts korte tijd een vervuld gevoel en na een tijdje hebben we alweer andere prikkels nodig die in deze maatschappij overvloedig aanwezig zijn. We hebben steeds meer nodig, moeten steeds meer rijkdom, invloed, macht en aanzien hebben, maar wat we ook doen. Het is nooit genoeg. Op deze manier leven we op elk nivo, zowel individueel als mannen en vrouwen, maar ook als regeringsleiders, wereldleiders en alle CEO's. 

Deze illusie wordt in stand gehouden door de consumptiemaatschappij. Niets of niemand mag ooit goed genoeg zijn en tevreden zijn zoals het is. We leven in een tekortsbewustzijn.  

 

HET WESTERSE MAATSCHAPPIJ MODEL  

 

We leven vanuit het volgende samenlevingsmodel.  

 

AANGEPASTE BUITENKANT

We laten ons aan elkaar zien vanuit een aangepaste buitenkant en verbergen ons achter maskers voor elkaar. Alle mensen, alle regeringsleiders, wereldleiders, wetenschappers, CEO's tonen zich  vanuit een masker van vriendelijkheid en betrokkenheid. 

Als mens kan je vriendelijk zijn, terwijl je die persoon binnenin minacht of zelfs haat. 

Als regeringsleider spreek je over een probleem. Je maakt het probleem groot en maakt mensen bang. Vervolgens biedt je hen jouw oplossingen aan die uitgaan van jouw belangen, maar over deze belangen vertel je niet. Je verbergt waar het werkelijk om gaat.  

 

HET GROTE GAT VAN LEEGTE EN ONRUST

Zoals hierboven beschreven, zijn onze weefsels gespannen en samengedrukt zijn en dit geeft een grote onrust en leegte in ons. Deze leegte vormt een groot gat en vormt een grote kloof met onze binnenwereld. Dit gat vormt onze beleving van afgescheidenheid. We leven immers afgescheiden van onze binnenkant en daardoor ook van andere mensen, van de natuur en van het grotere kosmische bewustzijn. 

 

ONZE BINNENKANT BEVAT VIER LAGEN. 

 

BELANGENKANT

 

Als we omgaan met elkaar,  knaagt onze innerlijke leegte. We willen belangrijk zijn voor de ander, aandacht geven en krijgen van de ander. De ander vult onze innerlijke leegte en onrust. We zijn voortdurend met onze belangen bezig. Er luistert  voortdurend in onszelf een stem mee die zich afvraagt hoe hij aandacht kan krijgen, hoe hij voordeel kan krijgen uit deze ontmoeting, of de andere betrouwbaar is of kan schaden. 

 

Als regeringsleider knaagt ook de leegte. Je wilt zoveel mogelijk op televisie komen, aandacht krijgen, invloed uitoefenen, belangrijk zijn. Maar het is nooit goed genoeg. Je wilt steeds meer aandacht, steeds meer succes, steeds meer invloed. Tegelijk leef je in angst dat anderen groter en beter zijn, want je leeft in een concurrentiewereld. Je gebruikt woorden om te scoren, om populair te blijven, om geliefd te blijven, terwijl je je binnenin heel anders voelt. Je bent voortdurend bezig je kiespubliek te bespelen terwijl je alleen maar met je belangen bezig bent.  

 

 

REPTIELENBEWUSTZIJN   

In elke mens, elke regeringsleider, elke bedrijfsleider zit ook een machtswellusteling die vanuit zijn reptielenbrein de ander wil overheersen, bezitten, klein maken en vernietigen. Vanuit dit bewustzijn willen we afgescheidenheid onderhouden en kunnen we liefde, verbinding, betrokkenheid en samen zijn niet verdragen. Dit is te pijnlijk voor het reptielenbewustzijn. Als het verbinding durft toe te laten komt het immers al zijn pijn tegen.  

 

Je persoonlijke reptielenbewustzijn, is onderdeel van het collectieve reptielenbewustzijn dat in de voorbije drieduizend jaar de aarde en de mensen overheerst heeft, vermomd als liefde, kennis en betrokkenheid, wil het in werkelijkheid onderdrukken. vanuit je reptielenbewustzijn geniet je als je collega mislukt, pijn heeft, zich ellendig voelt. Je reptielenbrein wil degene die zich niet aan jou onderwerpt vernietigen. 

 

Een regeringsleider die macht en controle wil, regeert vanuit zijn reptielenbrein. Hij weet niet hoe hij een dienende leider kan zijn. Hij verhult zich wel in de kleding van een liefdevolle charismatische leider en zijn plannen lijken zijn medeburgers te dienen. Maar in werkelijkheid wil hij zijn onderdanen dwingen en zijn wil opleggen. Hij wil ze controleren, vandaar dat deze digitale tijd voor hen zo aantrekkelijk is, want dan bezit hij controle over al hun data en kan hij deze zelf manipuleren.   

  

SCHADUWKANT 

Onze schaduwkant bevat al die kanten die we in ons leven hebben moeten onderdrukken, vooral van onze prille kinderjaren. Dit onderdrukken gaat gepaard met het samendrukken van onze lichaamsweefsels en steeds meer in ons hoofd leven. in onze schaduwlagen heeft zich onze miskende liefde, onze niet gezien verdriet en onze miskende boosheid en woede vastgezet. Deze lagen klitten in onze diepste onbewuste lagen aan elkaar. Liefde die niet gezien is koelt af, wordt ijskoud tot haat. Vanuit deze laag willen we ook kapotmaken en vernietigen maar deze komt, anders dan ons reptielenbrein vanuit onze diepste pijnen voort. 

 

Vanuit onze schaduw willen mensen andere mensen  ondermijnen, kapot maken, vernietigen.  Deze vernietigende kracht richt zich vooral op degenen die ons pijn hebben gedaan. we willen hen hetzelfde aandoen.  

 

Mensen met macht komen hierin de vermenging tegen van hun reptielen machtswellusteling en hun diep gekwetste machtswellusteling. Ze leven hun diepe gekwetste kind gevoelens uit op anderen. Dit zien we bij alle dictators, ze hebben allemaal een zeer pijnlijke gekwetste jeugd van afwijzing en vernedering meegemaakt. Mensen die hun macht aan anderen willen opleggen scheppen problemen, die ze groot maken, zodat mensen bang worden. Als mensen voldoende bang zijn komen ze met oplossingen die hen controle over de mensen geeft. Machtswellustelingen kunnen zeer charismatisch lijken en vol medeleven soldaten toespreken om deze daarna in een oorlog te sturen waarin ze alleen maar kanonnenvlees zijn.  Machtswellustelingen genieten ervan als vele andere mensen voor hen sterven.  

 

ZIJNSKANT 

 

Onder al deze lagen van dualiteit liggen zijnslagen maar deze voelen we alleen als we helemaal in ons lichaam wonen. Hier speelt de dualiteit niet meer, hier bestaat geen goed en geen kwaad meer. Hier zijn alle levenskrachten verbonden met elkaar. In deze stralende zijnslaag zijn we bewegende moleculen en atomen waarin alles verbonden is met elkaar. Het is ons diepste zijn waarin alles met elkaar verbonden is, waar binnen en buiten hetzelfde zijn, waarin geen oordelen meer zijn. Hier zijn alle levenskrachten in balans. Het is een stralende, liefdevolle, speelse, krachtige kant, die helaas reeds van in onze prille kinderjaren diep in onszelf verdrongen is omdat onze ouders hier geen raad mee wisten omdat ze zelf niet meer in hun lichaam leefden. 

 

 

DE PRAKTIJK VAN DIT MODEL

 

DE OORLOG IN IRAK

 

Bush vertelt als wereldleider vol meedeleven en betrokkenheid een verhaal, dat op leugens is gebaseerd. Hij zal de wereld bevrijden van Saddam Hoessein in Irak, want deze dictator bedreigt Amerika en Europa. Hij bezit massavernietigingswapens en chemische wapens. In alle magazines en kranten worden afbeeldingen geplaatst van de hoeveelheid wapens en de vindplaatsen. Met deze boodschap bespeelt hij alle mensen, goed wetend dat hij leugens vertelt. Zijn boodschap werkt: wereldwijd zijn mensen blij dat Amerika en zijn boodgenoten deze schurk zal vernietigen om ons te beschermen. Soldaten voelen zich gemotiveerd om hun leven te geven voor de bescherming van hun land. 

 

In de binnenkant van Bush en vanuit zijn schaduwkanten ziet dit er heel anders uit. Saddam Hoessein bezit geen massa vernietiginswapens. Hij is bezig in Irak de oliebedrijven te nationaliseren zodat de winsten niet alleen naar de grote oliebedrijven gaan, wat alleen maar heel rechtvaardig is. De familie Bush heeft grote oliebedrijven in Irak. Nationaliseren is een grote bedreiging voor hen en voor alle oliebedrijven. Vanuit eigen  belangen en de belangen van de olie industrie verzint de familie Bush, een zeer machtige familie in Amerika, een oorlogsverhaal om mensen bang te maken voor de massavernietigingswapens. Hun zoon, de president zal dit verhaal aan de hele wereld als waarheid verkondigen. Achteraf blijft dit fake nieuws te zijn. 

 

Vanuit zijn reptielenbrein en vanuit zijn schaduwkant wil Bush  heersen en zijn macht laten gelden. Hij is ongevoelig voor het grote leed dat hij zal veroorzaken, als de oliebelangen maar worden veilig gesteld. Het maakt hem niet uit hoeveel soldaten sneuvelen, hoeveel mannen, vrouwen en kinderen omkomen in Irak, hoeveel mensen dakloos worden en een ontredderd leven zullen hebben. Mogelijks is hij gevoelloos, verhard en haatdragend  vanwege oude kwetsuren en pijnen in zijn kinderjaren. Diep van binnen is deze man ook een liefdevol mens, die ooit als klein jongetje miskend is geworden in het uitreiken in zijn liefde, ook dat jongetje is in hem nog aanwezig. 

 

Wat ook bij onze manier van samenleven hoort is dat de overwinnaar en de machtige nooit ter verantwoording geroepen worden voor deze leugens en de dood van zoveel mensen. De anders zo kritische pers heeft hem ook nooit ter verantwoording geroepen. De mainstream pers is immers onderdeel van het systeem. Zo werkt onze maatschappij. 

 

Bush en de oorlog in Irak is één voorbeeld, maar zo zijn er honderden. Ik geef in het kort nog twee voorbeelden. 

 

FARMACEUTISCH BEDRIJF 

Met een zeer aantrekkelijke marketing campagne heeft Richard Sackler, eigenaar en vicepresident van Purdue Pharma in 2001 een zeer zware pijnstiller op de markt gebracht: Geen enkele Amerikaan hoeft nog pijn te lijden dank zij het wondermiddel  Oxycontin. Amerikanen gebruikten massaal deze pijnstiller, als een geweldige oplossing tegen pijn.

De familie Sackler brengt deze pijnstiller op de markt terwijl ze wisten dat deze zeer verslavend was. Maar hun belangen primeerden. Ze hebben aan deze pijnstiller 13 miljard verdiend terwijl ze wisten dat deze zeer verslavend en dodelijk was. Er zijn ondertussen 500000 Amerikanen aan overleden en miljoenen mensen zijn verslaafd geraakt. Vier andere farmaceutische bedrijven die dit geweldige succes beseften hebben gelijkaardige verslavende pijnstillers op de markt gebracht. Deze bedrijven hebben alleen voor de enorme winsten bewust miljoenen mensen verslaafd gemaakt. Dit soort praktijken komen zeer veel voor in alle farmaceutische bedrijven. 

 

FACEBOOK:

de buitenkant: Facebook biedt mensen een geweldig nieuw aanbod: ze kunnen likes geven bij een bericht dat hun bevalt. Onschuldig en een grote vooruitgang.

De binnenkant en de belangen: Maar daarachter steekt een marketing strategie om Facebook en Mark Zuckerberg miljarden dollars te laten verdienen en het bedrijf tot een van de grootste ter wereld te maken. Hij heeft zich daarbij laten leiden door de meest nieuwe psychologische inzichten dat zo'n like een dopamine opstoot geeft die verslavend werkt. Vanuit eigen belangen heeft hij er bewust voor gekozen om mensen verslaafd te maken.

 

Deze voorbeelden zijn schering en inslag in onze  samenleving,  zowel op kleine als op grote schaal.

 

ALLEMAAL EEN NELSON MANDELA EN EEN HITLER IN ONS? 

 

We kunnen stellen dat alle mannen en alle vrouwen een aangepaste buitenkant en een verborgen binnenkant hebben,  een Mr Jekill die liefdevol en sociaal is en een Mr Hyde die in zijn binnenwereld gevoelloos is en zonder problemen kan vernietigen. We hebben allemaal een Nelson Mandela en een Hitler in ons. Tot zolang we beiden niet kennen, kennen we onszelf niet. 

 

Het is goed om onszelf in al deze kanten te leren kennen.

 

KRITISCHE ANALYSE VAN DE MACHTHEBBERS

 

Maatschappelijk hebben we geleerd veel vertrouwen te hebben in koningen, regeringsleiders, wereldleiders en wetenschappelijke machtsfiguren. Dit is ons al vanin de kleuterklas aangeleerd. 

Maar het is meer dan ooit belangrijk om bij alle booschappen en handelingen van deze mensen antwoorden te formuleren op elk beschreven nivo. 

 

Wat vertellen ze? Als het een boodschap is die uitgaat van angst en controle, weten we zeker dat het een boodschap is vanuit belangen. Een boodschap van echte betrokkenheid zaait geen angst en eist geen controle. Een boodschap van echte betrokkenheid verbindt, geeft ruimte en geeft kracht. Ze komt voort vanuit liefde en wijsheid. Ze is gebaseerd op dienend leiderschap. 

 

De volgende vraag is wat zijn hun belangen? Deze vraag is ook eenvoudig te beantwoorden. We hoeven maar te kijken wie door deze crisis rijker wordt? Op deze manier weten we vanuit wiens belangen deze crisis is opgezet. Als de rijkste mensen van de wereld, verenigd in een World economic forum, oplossingen voor de problemen van de aarde voorstellen maar tegelijk geen belastingen betalen en bij elke crisis steeds rijker worden, dan is het ook duidelijk vanuit welke belangen hun oplossingen komen. 

 

Vervolgens kunnen we ons afvragen hoe werkt hun reptielenbrein? Hoe zorgen ze ervoor dat ze hun zin krijgen, afdwingen, eisen. Als deze zelfde elite aangeven dat ze zich betrokken voelen bij de klimaatproblemen, maar vervolgens met hun privejets jaarlijks massaal de lucht vervuilen, zegt dit ook iets over hun reptielenbrein: de regels en wetten zijn er voor anderen,maar zij staan hierboven. 

 

Als dit duidelijk is kom je bij de vraag waarin ze gekwetst zijn in hun kinderjaren, in hun carriere. Dit is moeilijker vast te stellen, tenzij we hun bibliografie lezen. Daarbij komen we bij hun pijnlagen. Ook zij leefden ooit als kleine baby's in hun lichaam en voelden zich tevreden en vervuld. Ook zij hebben door de maatschappij matrix innerlijke leegte leren voelen, die ze met hun macht en rijkdom door de meest exentrieke mogelijkheden zijn gaan opvullen vb zoals recent een aantal supperrijken doen met hun wedloop in de ruimte. Dit kan hen een geweldige kick geven, maar echte vervulling zullen ze hierin nooit kunnen vinden. Want ook voor hen geldt, dat echte vervulling een kwaliteit van de binnenwereld en niet van de buitenwereld is. Maar diep in zichzelf, voorbij de lagen van dualiteit zijn ze ook stralende mensen, net als iedereen. 

 

Op dit moment biedt de covid crisis een goede gelegenheid om naar al deze verschillende aspecten van onze regeringsleiders, wetenschappers, WHO leiders, wereldorganisaties en de rijkste mensen van de wereld die dit hele spel bepalen, te kijken.  

 

HET NATUURLIJKE SAMENLEVINGSMODEL  

 

Transparant leven

 

Een natuurlijke samenleving werkt heel anders. In deze samenleving leven mensen in hun lichaam en drukken zich vanuit hun gevoelige binnenkant vrij uit naar buiten. Zoals ze zich binnenin voelen, zo laten ze zich ook zien naar buiten. Hier zijn geen verborgen kanten, geen maskers, geen belangen, geen schaduwkanten. Want ze leven samen in  gelijkwaardigheid en verbinding met elkaar. Ze leven vanuit het nivo van hun weefsels, hun cellen en hun organen in een natuurlijk ritme van opengaan en sluiten. Ze voelen binnenin zichzelf een bruisend stromend leven vol levenslust. Dit geeft een vervuld gevoel en daardoor leven ze in overvloed. Iedereen is tevreden en daardoor is er geen behoefte aan meer of anders en zijn er ook geen belangen. Mannen en vrouwen zijn vanuit hun natuur verschillend en leven vanuit gelijkwaardigheid samen. 

 

Innerlijk leiderschap

 

Mannen en vrouwen laten zich in hun leven leiden door hun innerlijk liefdeskompas, de verbinding tussen hun hart en hun teelballen/eierstokken. Ieder luistert naar zijn eigen specifieke waarheid, maar omdat deze liefdeskompassen afgestemd zijn op de trilling van het grotere geheel, syncroniseren deze kompassen samen tot een trilling van vrede en harmonie. Innerlijk leiderschap en dienend leiderschap vanuit liefde, wijsheid en kracht gaan daarbij hand in hand. 

Mannen en vrouwen dragen samen de wereld in gelijkwaardigheid, vanuit hun eigen specifieke mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten die precies aansluiten bij elkaar. 

 

DE NATUURLIJKE ORGANISCHE GROEI

 

Leven is een proces van integreren en begrenzen 

 

Veilig en geborgen op elk nivo 

 

Een organische groei is een groei die zich steeds verder ontwikkelt vanuit micronivo naar macro nivo, vanuit de kleinste eenheid, de cellen tot ons totale samenlevingsnetwerk. Maar het levensprincipe is telkens hetzelfde. Opengaan en sluiten, opengaan, integreren en begrenzen op een veilige en geborgen manier. Een cel, een weefsel en een orgaan dient zich veilig en geborgen te voelen in het geheel van cellen, weefsels en organen. Een kind, een volwassen mens dient zich veilig en geborgen te voelen om te kunnen opengaan en zich op een natuurlijke manier te sluiten. Op deze manier kan het zich openstellen voor nieuwe ervaringen en zich ook weer terug trekken in zichzelf. Hetzelfde geldt voor een gezin. alle leden van het gezin dienen zich veilig en geborgen te voelen. Op deze manier kunnen ze zich openstellen om deel te nemen aan aktiviteiten in een dorp, een gemeente, een stad en andere mensen en andere culturen te ontmoeten. Telkens is het belangrijk dat hij zichzelf mag begrenzen en zich terugtrekken en zelf kan bepalen hoeveel hij kan integreren. Deze natuurlijke ontwikkeling staat haaks op de maatschappelijke ontwikkeling waarin kinderen worden overspoeld met prikkels, volwassenen met teveel nieuwe ervaringen en teveel nieuwe mensen en culturen zonder dat ze de kans krijgen om zich hierin te begrenzen. Het wordt hen allemaal opgedrongen zonder dat ze dit kunnen integreren en daardoor valt alles uit elkaar en verdwijnt elk veilig en geborgen gevoel. Maar dit alles begint bij de cellen.  

 

Cellen als basis

 

Als mensen vanuit hun natuur leven, leven ze op het nivo van hun cellen en hun weefsels.  Op dit nivo ontstaat gezondheid en ziekte, levendigheid en verval. Cellen hebben een fysieke basis, bezitten gevoelens en een celgeheugen. Alles wat cellen meemaken wordt in dit celgeheugen opgeslagen. Niet alleen de ervaringen zelf maar ook de overtuigingen die zich naar aanleiding van die ervaringen gevormd hebben worden in de cellen opgeslagen. Er ligt dus een compleet netwerk van overtuigingen in een cel opgeslagen. Op deze manier kunnen cellen uit hun ervaringen leren.

 

Cellen reiken uit en trekken samenin een eigen ritme. Dit gaat gepaard met een pulsatie en deze beweging geeft een levendig genotvol gevoel. Als de cel van buitenaf geprikkeld wordt, door een trilling die aansluit bij het innerlijke ritme, dan breidt dit ritme zich onverstoord uit. Als dit ritme niet aansluit, verstoort dit het innerlijke ritme. De pulsatie in de cel stopt even en de cel stopt met uitreiken. Na een kleine tijd herstelt het natuurlijke ritme weer, als het voor de cel weer veilig voelt en ze haar innerlijke evenwicht weer kan herstellen. Ze doet dit door innerlijke en uiterlijke vloeistofbewegingen en het veranderen van de innerlijke en uiterlijke druk. Zo werkt leven op celnivo maar ook op weefselnivo. 

 

Weefsels

 

Miljarden cellen vormen samen een weefsel en in deze weefsels vindt dezelfde pulsatie plaats. Deze pulserende beweging vormt een golvend en vloeibaar patroon door alle weefsels en door het hele lichaam. Als cellen of weefsels langdurig schrikken, raakt de golvende en vloeibare stroming gestremd. Zowel weefsels als mensen beschikken over een herstelmechanisme. Verdriet en boosheid zorgen ervoor dat de weefsels en mensen de innerlijke stremming overwinnen en weer vloeibaar worden. Maar als de stremming in de weefsels zeer sterk wordt ontstaan er innerlijke blokkades die de stroming vertragen en tegenhouden. Rondom een blokkade ontstaat altijd een zone met weinig stroming, een lege zone en een zone waar spanning en onrust wordt opgebouwd. Als we met onze aandacht in ons lichaam en in onze weefsels zijn, voelen we deze leegte en spanningszones en kunnen we deze weer in balans brengen door adembewegingen en subtiele microbewegingen in onze weefsels.Maar dit kan niet altijd. Vooral in onze babytijd waarin we het meest kwetsbaar zijn, zijn we blootgesteld aan sterke uiterlijke prikkels. Ouders kunnen in hun blikken en aanrakingen zeer bedreigend zijn. Onze weefsels schrikken dan zo erg, ze gaan in shock en komen in een bevriezingsreactie. Dit is een natuurlijke reactie tegen overspoeling maar bevroren weefsels zijn weefsels die niet meer meedoen aan de stromende pulsatie. Ze zijn bevroren en reageren niet meer op warmte of op afkeuring. De weefsels nemen geen deel meer aan de levensstroom. Deze weefsels overleven in plaats van volop te leven. In een lichaam zijn er veel meer weefsels die bevroren zijn dan we denken. Meestal worden deze bevroren stukken weer voelbaar als we op latere leeftijd oude kramplagen gaan opruimen. 

 

Mensen

 

Alles wat beschreven is op cel en weefselnivo geldt ook voor een mens als geheel. Op deze zelfde organische manier groeit een kind. Het ontstaat uit twee cellen die met elkaar versmelten en groeit uit tot een geheel van miljarden cellen en weefsels die allen pulseren in een eigen ritme. Ook na de geboorte gaat dit proces gewoon door. Zo groeit  een kind. Het gaat open van binnenuit en sluit daarna weer om rust te vinden in zijn centrum en datgene wat binnen gekomen is te verwerken en te integreren. Opengaan in verlangen en dicht gaan in begrenzing zijn allebei even cruciaal. Elk kind heeft het recht om te mogen opengaan en ook het recht om zich te mogen begrenzen. Dit levensprincipe geldt voor elk kind, elke mens en elk levend organisme, klein of groot.

 

Opgroeien zonder respect voor uitreiken en grenzen=desintegreren 

 

Als dit levensprincipe niet gerespecteerd wordt, gebeuren er andere processen. Als een cel niet kan openen sterft ze af. Als ze niet kan sluiten, wordt ze overprikkeld, ze kan niet integreren wat binnenkomt, ze sterft af, valt uit elkaar, ontsteekt of gaat zich als verdediging ongeremd vermenigvuldigen tot zgn kanker cellen.

Als een bloem zich niet kan openen, sterft ze af. Als ze 's avonds niet kan sluiten, blijft ze veel te lang open, verdroogt en sterft af.

 

Hetzelfde gebeurt met een kind, als het meer prikkels binnen krijgt dan het kan verwerken, verliest het zijn innerlijke heelheid, het valt in stukken uit elkaar en desintegreert, wat we psychose noemen. Of de verschillende delen verliezen hun geborgenheid en veilige samenhang, wat we borderline noemen. Een andere reactie op overprikkeling is dat het kind zich diep in zichzelf terug trekt en zich niet meer opent. Het trekt zich terug in autisme of wordt onrustig, verliest zijn centrum en blijft in overprikkeling steken wat we ADHD stoornissen noemen. De meeste kinderen krijgen op dit moment een overvloed aan prikkels binnen. Het is dus normaal dat er zoveel borderline, autisme en ADHD voorkomt.

 

Volwassen leven zonder respect voor uitreiken en sluiten=depressie, boos of ziek

 

Ditzelfde levensprincipe geldt ook voor natuurlijke volwassen mensen. Ze moeten in alle vrijheid kunnen uitreiken naar andere mensen. Tegelijk moeten ze zich ook mogen begrenzen als het teveel is voor hen en als ze nood aan rust hebben. Ook zij kunnen zich alleen maar veilig en geborgen blijven voelen als hun uitreiken en begrenzen een goed evenwicht hebben. Volwassen mensen hebben een bepaald vermogen om uiterlijke prikkels en veranderingen te integreren en als dit vermogen door hen of anderen niet gerespecteerd wordt, verliezen ze hun innerlijk gevoel van veiligheid en geborgenheid en desintegreren op vele verschillende manieren. Als ze zelf hun grens niet voelen, wat gemakkelijk gebeurt bij overprikkelde mensen, roept hun lichaam hen een halt toe en worden ze lichamelijk ziek. Als het hen niet lukt om zich op een gezonde manier te begrenzen of hun integratievermogen wordt van buitenaf overschreden, klappen ze dicht, worden depressief of vallen in psychoses of borderline uit elkaar. Als ze nog over een vermogen beschikken om hun grenzen aan te geven worden ze opstandig en agressief als verzet tegen verdere overprikkeling. Als ze hierin niet gezien worden koelt hun woede af tot haat. Hoe minder respect ze voelen voor hun grenzen hoe meer ze hun grens op een vervormde manier aangeven.

 

Samenleven als gezin zonder respect voor uitreiken en grenzen=ziek, uit elkaar vallen, depressie en verzet 

 

Ditzelfde levensprincipe geldt niet alleen voor kinderen en individuele mensen, maar ook voor groepen, gezinnen, dorpen, gemeenschappen. Elk gezin heeft een eigenheid waarin een mix van verschillen zijn. Elk gezin heeft een vermogen om impulsen die van buiten komen te integreren en veranderingen van binnenuit te kunnen integreren. Maar als dit vermogen tot integreren overschreden wordt, treden dezelfde mechanismen op die eerder bij het kind en de volwassene beschreven zijn. Het gezin kan trachten te sluiten en daarin de groei van zijn gezinsleden beperken. Het gezin kan ook uit elkaar vallen. Een gezinslid kan de kanarie in de koolmijn worden en ziek of opstandig worden. Het geeft daarmee aan dat het gezin in zijn geheel uit balans is. Het geeft aan dat het integratievermogen overschreden is, dat er geen goede balans meer is tussen opengaan en begrenzen.

 

Samenleven als gemeenschap zonder respect voor uitreiken en grenzen= onveilig, onmachtig, uit elkaar vallen, woede en haat

 

Ditzelfde levensprincipe geldt ook voor het gezonde functioneren van een grotere groep als een dorp, een gemeenschap, een volk. Een volk heeft een bepaalde eigenheid en het is belangrijk dat deze eigenheid behouden kan blijven, zodat de inwoners zich veilig en geborgen blijven voelen en zich blijven herkennen in hun gemeenschap. Daarbij is het belangrijk dat deze gemeenschap kan groeien en nieuwe inpulsen van buiten kan binnenlaten die ze zelf kiezen en zich tegelijk ook mogen begrenzen als de nieuwe impulsen van buiten te overspoelend zijn. Elk volk heeft een bepaald vermogen tot integratie en als dit vermogen overschreden wordt, dan treden dezelfde fenomenen op als wat bij kinderen en volwassenen beschreven wordt. Het volk kan desintegreren en zijn gezonde samenhang verliezen, het vertoont daarbij alle kenmerken van een borderline of zelfs psychose. Het volk kan zich ook overvraagd voelen en depressief en onmachtig worden of het kan proberen overeind te blijven en in woede en verzet zijn grenzen aangeven. Maar als het ook in het aangeven van zijn grenzen niet gerespecteerd wordt, zal de woede afkoelen tot haat.

 

Respect voor integratievermogen 

 

Het zijn allemaal maatschappelijke fenomenen die ontstaan als er geen gezond evenwicht is tussen opengaan voor zelf gekozen vernieuwing en opgedrongen vernieuwing die van buiten komt, tussen zichzelf als volk mogen begrenzen en als volk mogen opengaan en verwelkomen. Daarom is gemeenschapsleven in dorpen, gemeenten, streken en landen zo belangrijk. Alleen van micro naar macronivo kan een geborgen en veilig gevoel ontstaan. 

 

Daarbij is het belangrijk te beseffen dat elke persoon, elke groep, elke gemeenschap een ander integratievermogen heeft dat sterk samenhangt met hun geschiedenis, hun gevoel van veiligheid en hun gevoel van eigenwaarde. Je integratievermogen is de optelsom van je vermogen om je veilig te voelen in jezelf, in je gezin, in je familie, in je dorp, in je gemeenschap, in je land, je werelddeel en de wereld in zijn geheel. Hoe meer je in je lichaam woont, hoe sterker je natuurlijke integratievermogen. 

Maar als je in je hoofd woont, voel je niet meer wat er in je lichaam gebeurt. Je hebt geen contact meer met je natuurlijke grenzen en integratievermogen. Je bent grenzeloos en wilt dat anderen ook grenzeloos zijn en openstaan voor alle vernieuwingen. Je kunt niet verdragen dat anderen wel naar grenzen verlangen. Je voelt immers niet meer dat je alle indrukken niet kunt integreren als je in je hoofd leeft. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
^ Naar boven