Mijn eigen seksuele ontwikkeling

 
de sterren spreken
Rond 13 sept 2050 verwekt en op 13-06-1951 geboren. Het staat al in de sterren geschreven dat seksualiteit en intimiteit mijn levensthema's zijn. Vanuit de astrologie gezien ben ik geboren met veel potentiële kennis en inzichten rond  relaties, liefde, intimiteit, seksualiteit en man-vrouw verhoudingen. Mijn levensles bestaat eruit om  alle  verschillende kanten van de seksuele kracht  te leren kennen, in pijn en vreugde. Ze te onderzoeken en naar een hogere ontwikkeling te brengen, zowel in mijn persoonlijk leven als in mijn werk. 
 
 
seksuele onderdrukking en verwaarlozing
Ik kom in een katholiek gezin waarin een straffende God alles ziet. Ik herinner me nog haarscherp hoe ik in mijn bedje lag, bang om ook maar enige onkuise gedachte of gevoel in mijn geslacht te hebben. Het is een onmogelijke opgave, die me ernstig geschaad heeft. Ik kom in een gezin met een vader en moeder die zich gedragen als a-seksuele mensen. Mijn moeder neemt mijn hart in bezit als haar zoontje maar schenkt geen enkele aandacht aan mijn onderkant, integendeel. De dag dat ik voor het eerst leven in mijn teelballen voel en dit blij aan mijn mama vertel, moet ik uren lang op mijn blote knietjes voor het heilig hartbeeld zitten en zeggen dat ik het nooit meer zal doen. Ik weet niet wat ik verkeerd heb gedaan maar jarenlang heb ik geen enkel gevoel in mijn teelballen. Een andere keer zit ik in een kinderbadje en bij het wassen van mijn onderlichaam krijg ik een stijf piemeltje, mijn moeder rent in paniek naar beneden. Ik schrik zo erg dat mijn darmen zich compleet ontlasten. Mijn moeder zegt dat ik een slecht kind ben en naar de hel zal gaan. Dat is het meest verschrikkelijke dat ik me kan voorstellen. Ik doe mijn best om geen enkel gevoel meer in mijn penis te hebben en hem nooit aan te raken. Ik voel me daarbij door mijn vader in de steek gelaten. Hij kijkt ernaar zonder me op enige manier steun te geven. Zo onderdruk ik al heel vroeg in mijn leven, mijn kinderlijke seksuele levendigheid en nieuwsgierigheid, althans thuis. Pas veel later ontdek ik de gigantische schade van deze seksuele verwaarlozing.
 
seksueel misbruik
Binnenshuis moet ik al mijn seksuele nieuwsgierigheid onderdrukken, maar buiten is het anders.  Ik ben een lief aanhankelijk jongetje waar vrouwen hun moederliefde aan kunnen laven. Ik verhuis van de ene vrouwenschoot naar de andere. In de kleuterklas ben ik het lievelingetje van de non en na school zet ze me vaak op haar schoot en geeft me natte zoenen op mijn mond terwijl ze met haar hand in mijn korte broekje zit. Haar vieze lippenbalsem mond kan ik nu nog steeds proeven. Ik weet niet wat er gebeurt, ik wil altijd weg, maar ze beloont me steeds. In dezelfde periode gebruikt een meisje van veertien jaar geregeld mijn handje om dat in haar geslacht te stoppen. Ze hijgt en beweegt daarbij heel raar. Ik begrijp er niets van en voel me zondig en een stout kind, alsof ik verkeerde dingen doe. Vanaf dat moment ga ik de zonde van onkuisheid regelmatig biechten en dat blijf ik heel lang doen. Als ik acht jaar ben, kom ik geregeld bij een lieve vrouw, die in tegenstelling tot mijn moeder, wel aandacht aan mijn penis geeft. Ze kijkt ernaar, streelt hem en zegt dat hij al flink groeit. Ik voel me daardoor gezien door haar, maar ze gaat verder en dat voelt heel vreemd. Ze wrijft haar geslacht tegen mijn klein piemeltje en soms verdwijnt mijn piemeltje in haar. Ik weet hier geen raad mee, dit voelt veel te groot, dat kan ik niet aan. Ik voel me heel erg overvraagd en ook tekort schieten naar haar. 
Jaren later word ik me bewust dat dit allemaal vormen van seksueel misbruik zijn.  
 
puberteit
Het begint te schemeren en ik zit op een stoel. Plots voel ik een heel warm gevoel mijn hele buik vullen. Het voelt als een bloem die binnenin helemaal openbarst. Een gevoel van vreugde en opwinding trekt door mijn hele lichaam en barst uit in een overweldigend orgasme. Mijn hele onderbroek is nat. Ditzelfde herhaalt zich tijdens nachtelijke dromen, terwijl ik op geen enkele manier met seksuele gevoelens of opwinding bezig ben. Na een tijdje wil ik graag dit heerlijke gevoel herhalen en begin het zelf op te wekken door masturberen. Soms is het heerlijk, soms is het alleen spanning ontladen. Vanaf dat moment loop ik te pas en te onpas met een stijve penis rond.
 
leven vanuit opwinding en orgasme
Mijn seksuele gevoelens ontdek ik bij mezelf maar na een tijdje worden ze ook een onderdeel van mijn ontmoetingen met vriendinnetjes in een geleidelijke ontdekkingstocht waarin we elke keer een stapje verder gaan. Vrijen wordt heel belangrijk in mijn liefdesleven en is gericht op wederzijdse opwinding en bevrediging. Ik word daar steeds creatiever in en alle mogelijke vormen en standjes krijgen daarbij vorm.  Zoeken naar steeds meer en sterkere prikkels en spannende zaken staat daarbij op de voorgrond. Na mijn verhuis naar het vrije Nederland komt dit nog meer op de voorgrond te staan. Het is de tijd van de flower-power waarin afwerpen van schuld en schaamtegevoelens en doorbreken van taboes hoogtij vieren. Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming neem ik deel aan hun verschillende seksuele aktiviteiten met veel variaties, spannende ontmoetingen en prikkelende uitdagingen. Vrije seks en vrije liefde, daar gaat het om. Ik ben blij dat ik dit allemaal leer kennen en hiervan kan genieten. Het geeft een zekere vrijheid maar uiteindelijk gaat het telkens om hetzeflde in vele verschillende vormen: opwinding en een orgasme beleven. 

 

na eerste crisis: ontdekken van seksuele kwetsingen en vreugde 

Door een crisis in mijn leven, volg ik eerst een opleiding lichaamsgericht psychotherapeut en aansluitend een opleiding lichaamsgericht seksueel psychotherapeut. Tijdens deze ervaringsgerichte opleidingen ontdek ik mijn innerlijke lichaamsbeleving en schrik van alle blokkades, pijn en krampen die ik begin te voelen door diep te ademen. In eerste instantie verandert er niets in mijn bekken, maar na een tijd begin ik hier ook allerlei krampen, blokkades en pijnen te voelen. Door diep in mijn bekken te ademen en te bewegen, merk ik hoe mijn seksuele levendigheid en seksuele gevoelens in mijn bekken opgesloten zitten en verdoofd zijn. Ik schrik daarvan want in mijn vrije seksuele periode heb ik daar niets van gevoeld, maar ik was alleen op opwinding gericht. Nu voel ik veel angst en spanning. De onderdrukking vanuit mijn jonge kinderjaren wordt opnieuw voelbaar en de gigantische schade die dit heeft aangericht. Ook de verkramping in mijn teelballen kan ik nu voelen en dit maakt ook heel veel woede vrij. Ik voel me letterlijk gecastreerd door mijn moeder.  Met innerlijk kind-werk en innerlijk seksueel kindwerk, rollenspelen met ouders die me wel in mijn seksuele kinderrechten zien kan ik mezelf in vele seksuele wonden helen maar dit helingsproces is nu nog steeds bezig. In dit hele proces ervaar ik ook de hartsverkrachting door mijn moeder in samenspel met de seksuele verwaarlozing. Met mijn hart was ik welkom en ik was voor haar haar kleine held die haar steunde en in beschreming nam. Ze drukte vaak mijn hart tegen haar hart en zo heeft ze me in mijn hart verkracht door mij toe te eigenen. De schade is nog groter omdat ze me tegelijk negeerde in mijn seksualiteit. Het kost me dan ook veel moeite om opnieuw gevoelens van liefde in mijn hart en in mijn geslacht te voelen en gevoelens van opwinding in mijn geslacht en mijn hart en dit herstelproces zet zich nog steeds door. Na het herstel van de verbinding tussen mijn geslacht en mijn hart, wordt ook de andere schade voelbaar, de schade van het misbruik en het overvraagd worden door vrouwen. Parallel hiermee bevrijd ik mezelf van allerlei afhankelijkheden en goedkeuring van vrouwen. Ik ontdek mijn authentieke mannelijke daadkracht en leer ook de vrouwelijke ontvankelijkheid kennen. 

Mijn helingsproces gaat nog steeds door en ik ben me bewust geworden dat in dit helingsproces ik niet alleen mijn eigen pijn heel maar ook de pijn van generaties mannen en vrouwen voor mij. Immers al die patronen hebben zich in mijn en ieders diepste lichaamslagen opgestapeld.  

 

groeien in de zeven seksklassen

Parallel met mijn persoonlijke ontwikkeling verandert ook mijn manier van liefhebben en vrijen ingrijpend. Van vrijen, gericht op opwinding en een orgasme, groeit het naar vrijen in ontmoeting met elkaar. Hierin worden alle gevoelens geraakt en is er plaats voor verdriet, angst, boos zijn, vreugde, liefde en opwinding, zoals ik dat in slaapkamerklas drie beschrijf. Door mijn liefde te voelen in mijn hart en in mijn geslacht, door mijn lust en opwinding te voelen in mijn geslacht en in mijn hart, ontstaat er ruimte om in mijn liefdesleven uitingen van liefde en uitingen van erotiek een gelijkwaardige plaats te geven. Daardoor kan ik nu gemakkelijk de liefdescirkel met mijn geliefde vorm geven. We laten ons aan elkaar zien precies zoals we zijn, met onze liefdevolle kanten en onze kwetsuren, met onze meest lichte kanten als onze meest donkere kanten. Het is heerlijk om hierin alle archetypische kanten van mannen en vrouwen samen als geliefden te kunnen beleven. Het herstelt de heelheid in onszelf en heelt oude patronen en kwetsuren, zoals ik in slaapkamerklas zeven beschrijf. Aangepaste en verboden seksuele gevoelens en patronen komen daardoor samen. Dit schept een diep gevoel van verbinding en openheid dat doorwerkt in het dagelijks samenzijn met mijn geliefde. Dit geeft weer een verdieping naar innerlijke stilte en vrede waarin "vrijen in zijn" zijn volle vorm kan krijgen, zoals ik in slaapkamerklas zeven beschrijf. Al vijftien jaar lang begin ik mijn dag vanuit dit vrijen in zijn met een seksuele ontmoeting in rust. Ik lig met mijn penis in de vagina van mijn geliefde en zo blijven we stil liggen. Terwijl er uiterlijk niets gebeurt, gebeurt er binnenin heel veel. Op een heel subtiel nivo worden vele verschillende gevoelslagen geraakt en dit geeft een heel sterk gevoel van verbinding dat de hele dag doorwerkt. 

 

seksuele kracht en zielekracht 

Vanuit het helen van mijn seksuele kracht is ook mijn kundalinikracht ontwaakt met zijn heel vreugdevolle ervaringen en de ergste demonen. Extatische ervaringen en donkere ervaringen wisselen elkaar af. Ik krijg steeds meer contact met mijn ziel en de inzichten die deze voor me meeneemt in dit leven. Al van in mijn puberteit maak ik s'nachts reizen naar tantrische paradijzen waarin ik getuige ben hoe vanuit een authentiek beleven daar mannen en vrouwen samenleven en de leifde bedrijven. Ik herstel tegelijk ook mijn gevoeligheid en connectie met oude Sumerische en Zuidamerikaanse mysteriescholen. Steeds vaker kan ik deze inzichten gebruiken in mijn manier van leven en van werken.

 

derde crisis: seks, leven en dood

vanaf 2015 begint mijn derde grote levenscrisis waarin ik gedwongen word en me leer overgeven aan de krachten van leven en dood. Het is een heftig proces. S'nachts daal ik af naar de onderwereld, waarbij ik vaak stijf sta van de spanning en mijn lichaam binnenin bevriest. Ik ontdek dat ik mijn hele leven al diep van binnen in stress, angst en spanning heb geleefd, van in de baarmoeder. Tegelijk kom ik s'nachts ook nog duidelijker in tantrische paradijzen. Daar zie ik hoe open harten echt zijn, hoe levenskrachtige geslachten zijn en hoe mannen en vrouwen in overgave met elkaar de liefde bedrijven. Het is confronterend. Op deze manier heb ik nog nooit de liefde kunnen bedrijven. Ik ben weer een beginneling in liefhebben, maar dan op een diepere laag. Ik krijg daarbij veel steun. Ik voel hoe mijn ziel mijn leven overneemt en al de spanningslagen in mijn lichaam, vooral mijn hart en geslacht begint schoon te maken. Daarbij komen diepe kramplagen open, gepaard met veel verdriet. Telkens een laag open is gegaan, krijg ik er een stuk inzicht en wijsheid voor terug, voaral in de liefdskunsten en de erotische kunsten. Als ik vanuit deze gave aan mensen geef, zijn ze er heel blij mee en geven ze me honderdvoudig terug. Mijn ontdekkingstocht en helingsproces hebben weer een nieuwe dimensie aangeboord. De juiste mannen, vrouwen en boeken komen daarbij naar me toe. Ik ben daarin zowel leraar als leerling. Mijn leven is één groot stromen in heel heldere kleuren en donkere lagen. Ik heel en wordt geheeld en kan alleen maar vertrouwen dat het zo verder gaat. Ik kan alleen maar leven in overgave aan wat op mijn pad komt, in overgave aan alle kwetsuren van deze incarnatie en in overgave aan allle kwaliteiten van deze incarnatie. Het voelt als seksueel thuiskomen in wie ik in mijn wezen ben. 

 
 
 

 

^ Naar boven