Mijn visie: 

Als mensen vrede vinden met zichzelf (tevreden zijn met zichzelf precies zoals ze zijn), kunnen ze ook in vrede leven met anderen en komt er meer vrede in de wereld

 

Als vrouwen vanuit hun hart mannen en de wereld druven penetreren met al hun vrouwenkracht en  in hun geslacht hun volle ontvankelijkheid naar zichzelf, mannen en de wereld durven leven, leven ze in vrede met zichzelf 

 

Als mannen vanuit hun authentieke daadkracht in hun geslacht vrouwen en de wereld durven binnengaan en vrouwen en de wereld op dezelfde manier in hun hart durven binnenlaten, dan leven ze in vrede met zichzelf 

 

Als mannen en vrouwen op deze manier samenleven, vormen ze een bedding van liefde en vrede voor hun kinderen en kunnen ze samen de wereld dragen

 

Als mensen niet vanuit hun liefde en kracht leven, zijn ze innerlijk niet in balans, ze worden heen en weer geslingerd tussen macht voelen en onmachtig zijn, ze leven dan in controle en angst.

 

Als mannen en vrouwen niet vanuit hun daadkracht en ontvankelijkheid samen leven, leven ze vanuit angst en controle en worden heen en weer geslingerd tussen streven naar zeggenschap en onmacht

 

Als wereldleiders niet vanuit hun liefde en kracht leven, maar gevangen zitten in belangen en verkiezingsresultaten, leven ze vanuit hun streven naar invloed,hebzucht en macht en vibreren op angst, controle en onmacht.

 

 

 

 

LEVEN KAN EENVOUDIG ZIJN

MAAR WE KUNNEN HET OOK INGEWIKKELD MAKEN

De natuur toont ons de weg...

 

 

Door te ontkiemen, groeien, bloeien

en zaden te verspreiden schept

het leven vanzelf overvloed

 
^ Naar boven