Pioniersgroepje: onderzoek en heling van onze seksuele kracht

 

Ik heb tien jaar geleden een onderzoeksgroep opgezet, niet om onderzoek tre doen bij anderen maar om onderzoek te doen bij onszelf, dus ervaringsgericht. Het onderzoek richt zich op de beleving van onze seksuele liefde, een intiem gebied. We doen onderzoek op drie domeinen: onderzoek naar onszelf, onderzoek in de ontmoeting met elkaar en onderzoek naar patronen vanaf onze conceptie tot heden. Ik begeleid de groep en ben tevens deelnemer. Het is geen therapiegroep, ik begeleid niet als therapeut maar zet de grote lijnen uit en geef de thema's en structuren aan om op een veilige manier steeds dieper op de materie te kunnen ingaan. Er zijn geen onkosten aan verbonden, behalve de onkosten van het samenzijn.

 

Dit onderzoek bij onszelf zorgt ook voor heling voor onszelf, maar draagt ook bij aan de heling tussen mannen en vrouwen in hun liefde en seksuele beleven.

 

Waarom deze pioniersgroep ?

 

Er is nog zoveel te ontdekken wat in gewoon wetenschappelijk onderzoek niet aan de orde kan komen maar wel van wezenlijk belang is voor het leren verstaan van het samenspel tussen liefde en seksualieit, zoals dit in zijn oorspronkelijkheid is bedoeld.

Dit merk is zowel in mijn eigen leven als in het professionele werken met mannen en vrouwen. De manier waarop we met onszelf en met elkaar seks beleven is beperkt tot het beleven van opwinding en een orgasme. Seksualiteit als sterke levenskracht is op deze manier van zijn waardigheid en echte diepe betekenis ontdaan. 

Seksualiteit is in oorsprong verbonden is met de liefde van ons hart. We kunnen het nog krachtiger zeggen: we hebben twee harten: een bovenste en een onderste hart die zowel in oorsprong als onze eerste kinderjaren verbonden zijn met elkaar. In het beleven van onze seksuele liefde zijn we echter als man en als vrouw heel erg beschadigd. Ons hart zit opgesloten in ons hartspantser, onze geslacht in een bekkenkooi. Het tragische is dat we dat niet meer voelen terwijl we daardoor in ons vrijen zo verkrampt vrijen, ook zonder dit te beseffen, want we kennen niet anders. Hoe komt dit? . Enerzijds is er de eeuwenlange indoctrinatie met schuld en schaamte die veel dieper doorwerkt in ons innerlijke systeem dan we denken. Vele beschadigen van onze ouders, voorouders en uit onbewuste collectieve lagen werken immers door in ons  celbewustzijn in de cellulaire herinneringn van ons hart en ons bekken. Anderzijds moeten we in deze antiseksuele tijd sexy zijn en seksueel presteren.  De media vertellen ons hoe we moeten vrijen, wat we daarbij moeten voelen en welke prikkels voor ons heel opwindend zijn. Ook dit geeft heel veel spaningen en veroorzaakt innerlijke beschadigingen. Temeer we in ons gewone leven alles onder controle moeten hebben maar er van ons verwacht wordt dat we in ons seksuele leven plots heel wild en vrij kunnen zijn. Een onmogelijke opgave! Een vrij en wild dier wordt eerst getemd en als het grondig getemd is, wordt er verwacht dat hij wild en vrij is!!!.

In deze pioniersgroep onderzoeken we alle krachten die op onze seksuele liefde inwerken en hebben ingewerkt en zoeken ook samen naar wegen om deze beschadingen te helen en de oorspronkelijke seksuele kracht in ere te herstellen.

 

Hoe doen we dit? 

We komen eenmaal in de twee maand twee dagen met elkaar samen bij een van de deelnemers thuis of op een andere lokatie. We zorgen samen voor eten en verder zijn er geen kosten aan verbonden. Ik ben deelnemer en breng ook de thema's aan zodat we bij elke bijeenkomst weer een stap verder in de intimiteit en de diepte kunnen gaan. Ik geef tijdens het samen zijn ook de grote lijnen aan maar samen zorgen we voor unieke belevingen, waarin we elkaar steunen en van elkaar leren. Zo kunnen we op een veilige manier samen de diepte in gaan. Alle thema's die voor een van de deelnemers belangrijk zijn in zijn huidige leven of verre verleden kunnen daarbij aan de orde komen. Bewustzijnsoefeningen, gestaltdialogen, visualisaties, rollenspelen en andere oefenvormen helpen ons om alles te doorvoelen en ervaren. Elke deelnemer is daarbij welkom met zijn deskundigheid en mogelijkheden.

In onze communicatie met elkaar gebruiken we de techniek van het inquiren waarbij we delen wat er binnen in ons gebeurt. Dit is onze werkvorm waarbij we steeds diepere lagen in onszelf kunnen openen. Op deze manier zijn we intieme getuigen van elkaars processen.

 

Wat doen we?

We zijn pioniers en onderzoeken zowel onze indoctrinaties als onze verlangens, angsten en onze authentieke krachten. We verkennen ons pijnlagen maar helen deze ook in ontmoeting met onszelf en elkaar. We doen dat op vele verschillende manieren. De eerste manier is door zelfonderzoek, waarbij we de gewaarwordingen in ons geslacht en hart en de verbindingen ertussen in veel verschilende situaties onderzoeken. We doen het ook door in ontmoetingen met elkaar alles te voelen en benoemen wat er in ons wordt geraaakt en dit met elkaar op een intieme manier te delen. We doen dit ook door patronen en blokkades binnenin ons uit vroegere tijden op te sporen, te onderzoeken en te helen. We zijn daarin beschikbaar voor elkaar in allerlei verschillende rollen: als geliefde, als vader, moeder, broer, zuster, opa enz. We werken rond  liefde, seksualiteit, vrouw- zijn, man-zijn, seksuele kinderrechten, oude patronen, onbewuste processen rond angsten, verlangens, grenzen. In rollenspelen, innerlijk kind werk en innerlijk seksueel kindwerk. Met liefdevolle seksuele ouders geven we onze seksuele organen bestaansrecht, leren we ze als liefdevolle contactorganen en liefdesorganen te zien en leren we als mannen onze echte daadkracht en als vrouw onze ontvankelijkheid en verbindingskracht te ontdekken en vorm te geven. Alle kwetsuren en pijnlijke ervaringen uit onze kinderjaren helen we op deze manier in rollenspelen en we ontdekken onze oorspronkelijke seksuele rechten als kleine kind. Maar daarnaast laten we ons als man en vrouw in onze diepste kwetsbaarheid zien om onze oorspronkelijke seksuele kracht opnieuw te ontdekken. In de oefeningen met elkaar kunnen mannen al deze thema's met twee verschillende vrouwen beleven en vrouwen kunnen al deze thema's met twee verschillende mannen beleven. Zo leren we onszelf nog meer in de diepte kennen. We helen daarbij niet alleen heel veel voor ons eigen leven, maar ontdekken ook de onbewuste krachten die al eeuwenlang tussen mannen en vrouwen vele generaties lang spelen waardoor de seksuele kracht van haar oorspronkelijke potentieel afgescheiden blijft.

 

Huidige deelnemers:

Twee vrouwen en twee mannen. Een vrouw die deelgenomen heeft aan het jaartraject: Seks als Basis in De Schans Opoeteren in Belgie en voor wie seksueel onderzoek en heling heel belangrijk is in haar leven. Ze wil hier ook graag in de toekomst mee werken. Een vrouw, die al jarenlang vele opleidingen en workshops in liefdes en seksuele thema's heeft gevolgd en en die daarin helemaal in de diepte wil gaan. Een man die tantrische massages geeft  maar die merkt dat zich openen in deze diepte en deze manier van werken niet aansluit bij wat werkt voor hem en daarom deze groep verlaat.   

De tweede man ben ik zelf en over wie ik ben, kan je meer lezen op deze site.

 

Criteria voor deelname  

Elke deelnemer heeft een meer dan gemiddelde belangstelling voor zijn seksuele en liefdesleven en is nieuwsgierig om zichzelf hierin te leren kennen en zijn gekwetste delen te helen. Een voorkeur gaat uit naar deelnemers die ook werken met seksuele heling, maar dit is niet absoluut noodzakelijk. Elke deelnemer is in staat om zichzelf binnenin gewaar te worden en te benoemen wat hij/zij in haar lichaam en in het bijzonder in haar hart en geslacht voelt. Hij/ zij heeft hierin ook al een zekere weg afgelegd zodat hij/zij zich comfortabel voelt bij lichaamswerk en tantrische oefeningen met en zonder kleding aan. Hij/zij is ook nieuwsgierig om zichzelf in zijn seksuele ontwikkeling vanin zijn jonge kinderjaren te leren kennen en zichzelf te helen door alle gevoelens op een fysieke manier te doorvoelen. Hij/zij wil onderzoeken wat zijn seksuele noden waren als kind en ontdekken hoe hij/zij deze alsnog kan vervulling geven in de relatie met een ideale seksuele vader of moeder. Hij/ zij is ook bereid en in staat om deze rollen voor anderen te vervullen, als vrouw daarin een andere vrouw te ondersteunen en als man een andere man. Deze helende onderzoeksgroep is geen therapiegroep. deelnemers moeten in staat zijn om zichzelf te dragen om ook na eigen proceswerk voor een andere deelnemer een rol te kunnen spelen en na de tweedaagse hun ontdekkingen te integreren in hun eigen leven. Uiteraard steunen we als deelnemers elkaar in deze prachtige, ontroerende en vehelderende ontdekkingsreis. Door deel te nemen engageert de deelnemer zich om zijn/haar deelname de hoogste prioriteit te geven. We zijn immers een kleine groep van twee mannen en twee vrouwen en als één van de deelnemers niet aanwezig is, vallen vele mogelijkheden voor het groepsproces weg. De onderzoeksgroep is een doorgaande groep. De eerste groep is meer dan tien jaar bij elkaar gekomen. De huidige groep is begonnen in december 2014 en in die tussentijd zijn we vijf keer bij elkaar gekomen. 

Elke deelnemer engageert zich minimaal voor één jaar maar de intentie is een engagement aan te gaan voor meedere jaren. De inhoud van het hele traject is immers ook opgebouwd op basis van minmaal vijftien weekends samen zijn.

Een deelnemer stapt pas uit de groep als een andere geschikte deelnemer zijn/haar plaats kan overnemen om de continuïteit van de groep te waarborgen.

 

De intentie van de deelnemers is onderzoek en heling met elkaar. Daarbij zijn heel intieme oefeningen maar het is niet de bedoeling om een exclusieve relatie met een van de deelnemers aan te gaan of te vrijen met elkaar. Immers dat schaadt het totale groepsproces.

 

 

 

^ Naar boven