Mannen

jJE TEELBALLEN MAKEN JE TOT MAN

 

Je wordt man door je teelballen. als foetus was je acht weken  geslachtsloos, maar na acht weken was je een jongetje. Onder invloed van het mannelijke hormoon testosteron hebben zich je geslachtsdelen ontwikkeld en werd je je hele lichaam, tot in je diepste lichaamscellen, doordrongen door testosteron. Dit testosteron doet je geslachtsdeel verder groeien en de bloedspiegel blijft ongeveer gelijk tijdens je eerste levensjaren, met een uitschieter naar boven rond vijf jaar. In je puberteit wordt de productie van dit hormoon vele malen hoger. Daardoor groeien je teelballen en gaan zaadcellen produceren. Dit hormoon en natuurlijk ook in samenspel met een aantal andere hormonen laat ook je penis groeien, je schaamhaar en zorgt voor de verandering in je stem, een andere lichaamsbouw en andere vetverdeling. Je teelballen zorgen ook voor het seksuele gevoel  in je hele bekken en je penis. 

 

Het verschil met of zonder teelballen ? kijk naar een stier en een gecastreerde stier: een os

een stier is vitaal, krachtig en levendig. Een os is een trekdier, onderdanig en getemd. duidelijk verschil!! 

 

MET OF ZONDER BALLENKRACHT ? 

 

Je teelballen doen hun werk of je er nu wel of geen aandacht aan besteedt. Maar het maakt een heel verschil of je je bewust bent van hun kracht of niet. 

 

met ballenkracht: maar om de kracht van je teelballen te benutten moet je ze ook binnenin voelen als ballen vol met levendigheid.  Dan ben je in contact met je mannenkracht. Je voelt je authentieke kracht, je voelt wat je wilt, je kent je missie, je maakt je eigen keuzes en durft zelfs alleen te staan. Je teelballen zijn als een anker van een schip, dat er voor zorgt dat het schip ook in woelig water vast blijft liggen. 

 

In contact met je levendige teelballen wordt je penis een krachtige volle levendige penis die gevend is. Je teelballen zorgen voor je seksueel gevoel. Het pulseren van je zaadcellen en je hormoonproductie geeft krachtige vibraties met een seksueel gevoel in je hele bekken, je prostaat en je penis. 

 

zonder ballenkracht : je voelt de levendigheid in je ballen niet. Maar je weet niet wat je mist, want je bent dit gewoon. Je mist vaak wel richting en doorzettings kracht, maar dat compenseer je door je gedachtekracht en je wilskracht. Maar toch wordt je vaak heen en weer geslingerd, je mist immers je anker. Als je de levendigheid van je ballen niet voelt, ben je niet letterlijk gecastreerd maar je kunt de levendigheid van kracht van je ballen niet benutten. je bent gecastreerd in je kracht en je seksuele kracht, zonder dat je dit beseft.  

 

Je voelt ook geen stroming in je teelballen en tussen je teelballen en je penis. Bij het vrijen met jezelf of je geliefde, zijn je teelballen niet betrokken. Je vrijdt vanuit je penis. Maar een penis zonder ballenkracht is meestal onrustig en voelt een drang tot opwinding en ontladen. Het is een penis die honger heeft naar ontladen en tijdens het bedrijven van de liefde zal hij eerder nemen dan dat hij geeft.  

 

JE BOVENSTE EN JE ONDERSTE HART 

 

Vanuit je natuur zijn er zowel in je hart als je teelballen tedere en erotische gevoelens. Je hart en teelballen pulseren en hun trillingen zijn verbonden met elkaar. Alles wat in je hart gebeurt voelen je teelballen en omgekeerd. Het zijn allebei fijngevoelige liefdes en contactorganen. Alle gevoelens die je in je hart kan voelen, kan je ook in je teelballen voelen. Daarom benoem ik ze ook als je bovenste hart en je onderste hart. 

Maar je leeft in een maatschappij waarin de waardering voor het bovenste hart vele malen groter is dan de waardering voor je teelballen en je seksuele mannenkracht. 

 

UITREIKEN VANUIT JE BOVENSTE EN JE ONDERSTE HART 

 

Vanuit je natuur reik je zowel uit vanuit je hart als vanuit je teelballen.

Bij het uitreiken vanuit je hart voel je een bloedstroom vanuit je hart naar je armen en je handen gaan. Dit uitreikend gebaar is vervullend in zichzelf. 

Ditzelfde uitreikend gebaar voel je ook aan de onderkant. Vanuit je teelballen gaat een bloedstroom naar je onderbuik, je prostaat en je penis en ook naar je benen en je voeten. 

Als je als volwassen man uitreikt naar je geliefde voel je dan ook zowel je hart als je bekken opengaan.  

Dit is een gebaar dat we al in onze prille kinderjaren veel geoefend hebben. Als jongetje van drie jaar reik je met je armpjes uit naar je mama en papa . Dit gebaar is vervullend in zichzelf. Je reikt ook met je teelballen, je kleine penis, je onderbuik en je beentjes uit naar de onderbuik van mama en papa. je slaat je beentjes om hen heen. Het gebaar aan de bovenkant wordt vaak veel meer gezien en ontvangen dan het gebaar aan de onderkant en dit schaadt de liefdes en seksuele ontwikkeling van het jongetje. Met zijn hartje is het welkom maar met zijn bekken niet. Dit voelt als een afwijzing maar omdat hij afhankelijk is, legt hij de schuld bij zichzelf en wijst zichzelf af. Maar de gevolgen zijn veel ingrijpender dan we ons kunnen voorstellen. De gevoelens van liefde vanuit zijn hartje en de gevoelens van seksuele liefde vanuit zijn geslacht raken van elkaar losgekoppeld en het middenrif wordt een harde plaat die deze gevoelens gescheiden houdt. Hart en geslacht gaan daardoor een eigen leven leiden, met hun eigen geschiedenis. Na een tijdje  zijn ze zo gescheiden geraakt van elkaar dat je ofwel hartelijk bent vanuit je hart en daarbij weinig seksueel gevoel ervaart of je seksueel voelt terwijl je hart hier nauwelijks bij betrokken is. 

 

JE VEILIGE HAVEN: JE VADER OF JE MOEDER ?

 

je vader als veilige haven: Als je vader je veilige haven is, is hij je eerste vertrouwensperoon in je leven. dit is al begonnen in je prille kinderjaren. Hij is je bron van veiligheid, geborgenheid, warmte, erkenning en waardering. Je leert alles over intimiteit in de ontmoeting met hem. Je voelt je thuis bij hem, ook bij zijn mannenlichaam. Jij ziet dat jij als jongen hetzelfde lichaam hebt als je vader. Je vader spiegelt je wat je in jezelf erkent. Je kunt jezelf zijn en met je vader over alles praten, ook wat je binnenin voelt. Je vader vertelt je wat hij binnenin voelt en hoe hij als man in zijn leven staat. Dat gebeurt allemaal spelenderwijs terwijl je hem helpt, met hem wandelt of tegen zijn lichaam aanligt. Via je vader ontwikkel je je eigen jongetjes zijn en later je man zijn. Je durft volop man te zijn en erop te vertrouwen om je vanuit je man zijn in de wereld en aan de vrouwen te laten zien. Vanuit dit vertrouwen voel je je ook thuis bij mannen. 

 

je moeder als veilige haven: als je moeder je veilige haven is, leer je als jongetje alles over intimiteit van je moeder. Je moeder kan alleen maar moeder en vrouw zijn. Ze kan geen spiegel zijn voor je jongetjes zijn. Ze weet niet hoe het is om in een jongenslichaam te leven en te voelen. Ze kan je niet helpen om volop jongetje te zijn. Ze kan geen model staan voor je jongetjes zijn. Als je moeder je veilige haven is spiegelt ze je een ander model. Je leert door de ogen van je moeder, van een vrouw, naar jezelf kijken. Vaak voedt je moeder je ook op om een vrouw vriendelijke jongen en man te worden vanuit haar verlangens en angsten. Dit vervreemdt je van wie je diep van binnen bent. Je komt niet thuis bij je jongens zijn en je volle man zijn. De kans is groot dat je als volwassen man een man wordt die rond vrouwen blijft draaien. Je hebt immers geleerd dat vrouwen je middelpunt zijn, je bron van veiligheid, geborgenheid, warmte, erkenning en waardering en ook nog van seksualiteit. In je intieme relaties wordt je een man die vrouwen gaat behagen of hen kwaad wil doen, je voelt je immers ook heel boos over de macht van vrouwen over jou.Je blijft levenslang een jongen in plaats van een man. In onze maatschappij worden de meeste jongens opgevoed door vrouwen. De schade die dit geeft en tot een grote ontwrichting leidt, wordt tot heden zowel door mannen als door vrouwen nog niet herkend en erkend. 

 

JE VEILIGE SEKSUELE HAVEN: JE VADER OF JE MOEDER ? 

 

je vader als veilige seksuele haven :Je bent een seksuele man vanaf je geboorte, of liever vanaf je verwekking. Je geslachtsdelen maken je tot man. Ook je geslachtsdelen hebben liefde, tederheid, geborgenheid en erkenning nodig om hun volle bestaansrecht te krijgen. De manier waarop je ouders naar je geslachtsdelen als baby kijken en ze aanraken, bepalen of je geslachtsdelen zich welkom voelen. Maar geslachtsdelen kunnen alleen maar bestaansrecht krijgen als ze zich gespiegeld zien. Daarom is het zo belangrijk dat je als jongetje de geslachtsdelen van je vader openlijk kan zien, ze kan aanraken en al je vragen hierover kan stellen. Je vader kan je ook vertellen dat je teelballen je tot man en tot seksuele man maken. Hij kan je vertellen dat zijn teelballen zijn krachtige seksuele liefdesmotor zijn en ook al je vragen daarover beantwoorden. Hij kan je vertellen wat hij voelt en jij kunt vertellen wat jij voelt. Op deze manier blijf je vertrouwen houden in je  innerlijke seksuele gevoel en je innerlijke seksuele krachtbron. Als je vader naar je geslachtsdelen kijkt, zie je in zijn ogen  zijn liefde voor zijn man zijn en voor zijn eigen geslachtsdelen. Je voelt je gezien en herkend en erkend als jongen en als man. Dit geeft je alle vertrouwen om volop seksuele jongen en later man te durven zijn. 

 

je moeder als veilige seksuele haven: als je moeder naar je lichaam en geslachtsdelen kijkt  en aanraakt als kleine baby, doet ze dit door de ogen en het gevoel van een vrouw. Ze kijkt vanuit al haar ervaringen die zij met een man en een penis heeft gehad in haar leven. Als ze heel warme en liefdevolle ervaringen heeft met mannen en haar man, zal ze met liefde en warmte naar je geslachtsdelen kijken. Maar als ze nare ervaringen heeft gehad of heeft, zal ze vanuit haar angst of pijn kijken. Al die blikken en aanrakingen komen binnen in je gevoelige bekken en geslacht. Haar angst en pijn voelen als afwijzing. Omdat je afhankelijk bent van haar, zal je vervolgens je eigen geslacht afwijzen.

In haar warme ogen kan je erkenning en waardering voelen, maar je voelt je niet gespiegeld in wat je zelf ervaart. Je mama heeft een heel ander geslacht dan jij. Zij kan geen spiegel voor je zijn. In het beste geval zegt ze je dat zij een zelfde geslacht als jij hebt, maar dat dit bij haar in de binnenkant van haar lichaam zit. Dit geeft een gelijkwaardig gevoel. 

 

Als je moeder je seksueel veilige haven wordt, vind je het heerlijk om je te koesteren aan haar erotische lichaam. Je ontleent het erotische gevoel aan haar, zonder dat je het diep in jezelf ontdekt. Haar lichaam wordt je bron van tederheid, koestering en erotische verlangens. Dit neem je mee naar je volwassen leven. Je blijft een seksuele verlangende jongen maar geen volwassen man met een eigen innerlijk seksueel vermogen. Je wordt een seksuele man die op allerlei manieren wat nodig heeft van vrouwen. je wordt afhankelijk van hun seksuele aandacht, in de relatie, in je fantasie of via internet. . 

 

JE VADER ALS VEILIGE SEKSUELE HAVEN EN JE MOEDER ALS BRON VAN AUTHONOME AANTREKKING   

 

Als je moeder je veilige haven en veilige seksuele haven is, stagneert je seksuele ontwikkeling of vele verschillende manieren. Je ontwikkel niet alleen niet je innerlijke autonome seksuele liefdesbron vanuit je teelballen, je ontwikkelt ook niet je autonome aantrekkingskracht. 

 

als je vader je veilige haven is kan je moeder je bron van authonome aantrekking worden

Als we kijken naar de prille seksuele ontwikkeling van een jongetje, zien we dat een jongetje rond 3 a 4 jaar graag bij zijn vader is. Dit is de fase waarin hij zich volop jongetje voelt en papa als spiegel nodig heeft. Hij ziet papa niet als verzorgende papa maar als seksuele man. Hij leert zich volledig thuis te voelen bij zijn jongetjes lichaam en reikt vanuit dit jongen zijn zowel aan de bovenkant als aan de onderkant uit. Als hij dit vaak genoeg geoefend heeft en hier alle vertrouwen in heeft, komt hij in een andere fase. 

 

Hij wordt nu weer aangetrokken tot mama, maar hij ziet mama nu niet als verzorgende mama, maar als vrouw, als zijn eerste liefje.  Hij reikt uit naar haar aan de bovenkant vanuit zijn hart en aan de onderkant vanuit zijn bekken en wil voelen dat mama's hart en bekken hierbij geraakt worden en opengaan. Hij wil zich ontvangen voelen door zijn liefje, die natuurlijk dient te beseffen wat van haar gevraagd wordt. Als hij dit vaak genoeg kan herhalen en papa steunt hem hierin, krijgt hij een ijzersterk vertrouwen dat hij een seksueel aantrekkelijk jongen is en dit neemt hij mee naar zijn volwassen mannenleven. 

 

Als je vader niet je veilige haven is, kan je moeder niet je bron van authonome aantrekking worden  

 

Als je vader niet je veilige haven is, ga je je ook niet thuisvoelen bij je jongenslichaam en je seksuele jongen zijn. Je ontwikkelt geen autonoom verlangen om vanuit je seksuele liefde uit te reiken naar je moeder zowel aan de bovenkant als aan de onderkant. Je blijft vanaf je geboorte in haar invloedssfeer hangen. Je aantrekking naar haar krijgt geen autonome impuls maar blijft een verlangen om door haar gevoed, gezien, gekoesterd en bemind te worden. Maar omdat dit geen autonome kracht is van binnenuit, wordt je op allerlei manieren afhankelijk van haar. Je blijft een jongen en kunt geen man worden.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mannenwebsite 

 

erectiekracht

 

aantrekkingskracht en vermogen om te vrijen

 

met of zonder innerlijke seksuele krachtbron vrijen

 

je seksuele liefdescontract: welk commitment ben je aangegaan

 

het recht om genot te beleven aan elkaars lichaam

 

vrijen autonoom of verstrikt in afhankelijkheden 

 

de uitwisseling in de penis-vagina ontmoeting

 

de schaduwkanten 

 

overeind in de seksuele liefdesstorm 

 

alles geven wat je te geven hebt of klaarkomen ?

 

de kloof tussen de valse mannelijkheid en de echte mannelijkheid 

 

je teelballen maken je tot man

 

met of zonder ballenkracht

 

zonen kunnen alleen van vaders man zijn leren

 

de thuishaven van mannen is bij mannen

daar is de haven van veiligheid, geborgenheid en erkenning 

 

uitreiken aan de bovenkant en aan de onderkant

 

nachtelijke natuurlijke erectie

 

het samenspel tussen teelballen, prostaat en penis

 

mannen en hun erectiekracht

 

genot beleven aan je lichaam

 

genot beleven aan het lichaam van je geliefde

 

penis-vagina contact

 

misbruik en verwaarlozing 

 

de donkere kanten misbruikte mannen  

 

HARTVERKRACHTING 

 

SEKSUEEL MISBRUIKTE MANNEN 

 

Vanuit onderzoek blijkt dat er in Belgie 250 000 seksueel misbruikte mannen zijn. Tot een leeftijd van 16 jaar worden mannen 60 % misbruikt door andere mannen en 40 % misbruikt door vrouwen. Boven de 16 jaar zijn 60% van de misbruikte mannen misbruikt door vrouwen en 40 % door mannen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*seksuele ontwikkeling in fases en uitreiken boven en onder 

 

*mannen en penis en ballen 

uiterlijke en innerlijke opwinding

seksuele mannenkracht innerlijke motor 

steun van mannen aantrekking

 

mooie en lastige ervaringen

 

alle gevoelens worden geraakt

 

ook schaduwkanten

 

hele team aan subpersonen in liefde samen brengen

 

grensoverschrijding en misbruik door mannen en vrouwen

 

valse mannelijkheid en valse vrouwelijkheid

 

penis-vagina contact 

 

 

^ Naar boven