Klas 3: Ouderschap vanuit afzetten tegen de maatschappij en vrijheid

 


Hier zien we ouders die de regels van de maatschappij niet als norm nemen maar zich juist afzetten tegen alle regels en normen van de maatschappij. Ze gedragen zich vrij en experimenteren met deze vrijheid. Ze hebben geen innerlijk kompas. Ze ontlenen hun waarde aan het afzetten tegen het uiterlijk kompas, ze doen het tegenovergestelde van wat het uiterlijke kompas wil. Uiterlijk zijn ze met vrijheid bezig maar innerlijk zijn ze niet vrij.
 
In de opvoeding van hun kinderen doen ze hetzelfde. Ze zien hun kind als klein en onmondig, zij weten wat goed is voor hun kind. Ze leren hun kind om zich te hechten aan hen. Hun kind verliest daardoor het contact met zijn innerlijk weten. Het leert zich gedragen zoals zijn ouders dat willen. Daarbij zijn weinig regels over wat wel en niet mag. Het kind wordt aangemoedigd om met de verschillende kanten van zichzelf naar buiten te komen, maar dit is niet vrij. Hij beantwoordt daarmee aan de verwachtingen van zijn ouders. Deze ouders geven hun kind vrijheid zonder zelf een innerlijk kompas te hebben en zonder hun kind te leren luisteren naar zijn innerlijke gevoelens en gewaarwordingen. De grenzen die het kind ervaart sluiten niet aan bij zijn innerlijke beleving.  
 
In de puberteit gaat hij zich losmaken van zijn ouders. Hij gaat experimenteren met uiterlijke vrijheden en krijgt daar veel ruimte voor. Vaak gaat hij zichzelf daarin verliezen of wordt zwaar teleurgesteld en misbruikt. Innerlijk is er chaos en verwarring. Hij heeft geen innerlijk kompas dat hem de weg wijst in zijn leven. Hij mist de leiding van ouders in zijn leven.
 
Hij gaat de vrije regels van zijn ouders door de regels van de groep vervangen. Later bepalen de televisiebeelden en de media hoe hij  zich behoort te gedragen om “in” te zijn. Hij heeft meer ruimte ervaren om te experimenteren maar mist een innerlijk houvast. Als volwassene heeft hij meer kans om vlug onvrede te ervaren. Dit kan hem een groeikans geven, waarbij hij gaat voelen wat past bij hem. Hij maakt dan een keuze om afstand te doen van de vrije houding van zijn  ouders en de regels van de maatschappij als de zijne te nemen, of op zoek te gaan naar een echt innerlijk kompas dat vanuit zijn eigen kern komt.


^ Naar boven